KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ BUỔI THAO GIẢNG HÔM NAY
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ BUỔI THAO GIẢNG HÔM NAY PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ BUỔI THAO GIẢNG HÔM NAY. HỎI BÀI CŨ. CÂU HỎI:.  Hãy nêu tính chất hóa học của oxi và ozon ?  So sánh tính chất hóa học của oxi với ozon (minh họa bằng phản ứng hóa học) ?. TRẢ LỜI.  Oxi và ozon có tính oxi hóa mạnh

Download Presentation

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ BUỔI THAO GIẢNG HÔM NAY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ BUỔI THAO GIẢNG HÔM NAY


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

HỎI BÀI CŨ

CÂU HỎI:

Hãy nêu tính chất hóa học của oxi và ozon ?

So sánh tính chất hóa học của oxi với ozon (minh họa bằng phản ứng hóa học) ?


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

TRẢ LỜI

Oxi và ozon có tính oxi hóa mạnh

 Tính oxi hóa của ozon mạnh hơn oxi (Cụ thể quaphản ứng với bạc ở nhiệt độ thường)

Ag + O2→ Không phản ứng

Ag + O3→ Ag2O + O2


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

BÀI: 30 TIẾT : 51

LƯU HUỲNH


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

Nội dung bài

I . Vị trí, cấu hình electron nguyên tử

II .Tính chất vật lý

III . Tính chất hóa học

IV . Ứng dụng của lưu huỳnh

V . Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

I . Vị trí, cấu hình electron nguyên tử

Kí hiệu hóa học

S

KHối lượng nguyên tử

32

số hiệu nguyên tử

16

Cấu hình electron

1s22s22p63s23p4

BẢNG HTTH HÓA HOC


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

Cấy tạo tinh thể

Tà phương

Đơn tà

Cấu tạo

Khối lượng riêng

Nhiệt nóng chảy

Nhiệt độ bền

II .Tính chất vật lý

1>Hai dạng thù hình của lưu huỳnh

Tinh thể

Tinh thể

2,07g/cm3

1,96g/cm3

113oC

119oC

< 95,5oC

95,5 → 119oC


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

1870C

Mô hình cấu tạo vòng của phân tử lưu huỳnh S8

Phtử S8 cấu tạo vòng

Chuỗi có 8 ngtử

Phtử có n ngtử


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

2>Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với cấu tạo phân tử và tính chất vât lí của lưu huỳnh


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

toC

Tr thái

Màu sắc

Cấu tạo phân tử

<113oC

Rắn

Vàng

S8, vòng tinh thể

119oC

Lỏng

Vàng

S8, vòng linh động

187oC

Nhớt

Nâu đỏ

Vòng → chuổi S8 → Sn

445oC

Hơi

Da cam

S6 hoặc S4

1400oC

Hơi

Da cam

S2

1700oC

Hơi

Da cam

S

Tính chất vật lí của S biến đổi như thế nào theo nhiệt độ ?


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

III . Tính chất hóa học

S có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4

Có độ âm điện: 2,58

Khi tác dụng với kim loại: Số ôxi hóa giảm từ 0→ -2

Khi tác dụng với phi kim hoạt động hơn: Số ôxi hóa tăng từ 0→ +4 hoặc +6

Lưu huỳnh vừ có tính ôxi hóa vừa có tính khử


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

1 > Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hiđro

0 0 +2 -2

toC

S + Fe → FeS

0 0 +1 -2

toC

S + H2→ H2S

0 0 +2 -2

Hg + S → HgS

Thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường

Nên người ta vệ sinh Hg bằng cách phủ bột S lên giọt Hg vương vải.

Trong phản ứng với kim loại và hiđro, S thể hiện tính tính khử hay tính oxi hóa ?

Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa.


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

2 >Lưu huỳnh tác dụng với phi kim

0 0 +4 -2

toC

S + O2→ SO2

0 0 +6 -1

S + F2→ SF6

Trong phản ứng với phi kim, S thể hiện tính tính khử hay tính oxi hóa ?

Lưu huỳnh thể hiện tính khử.


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

IV. Ứng dụng của lưu huỳnh

S có nhiều ứng dụng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp:

90% S khai thác được dùng để sản xuất H2SO4

10% S còn lại được dùng lưu hóa cao su, sản xuất chất tẩy trắng bột giấy, diêm, phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu .vv…


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

V. Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh

Trong tự nhiên lưu huỳnh có nhiều ở dạng nào?

S có nhiều ở dạng đơn chất, tạo thành những mỏ lớn trong vỏ trái đất.Ngoài ra, lưu huỳnh còn có ở dạng hợp chất như các muối sunfat, muối sunfua…

Lưu huỳnh được khai thác như thế nào?

Để khai thác S trong mỏ S, người ta dùng thiết bị để nén nước siêu nóng(170oC) vào làm S nóng chảy và đẩy lên măt đất. Sau đó, S được tách khỏi các tạp chất.


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

Không khí

Nước170oC


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

Mỏ lưu huỳnh


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

Lưu huỳnh cháy cho ngọn lửa màu xanh


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

Tinh thể lưu huỳnh


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

Tinh thể lưu huỳnh


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

Dây chuyền sản xuất khai thác lưu huỳnh


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

BÀI TẬP

1-Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng:

S +2H2SO4→ 3H2SO4 + 2H2O

Trong phản ứng này, tỉ lệ nguyên tử lưu huỳnh bị khử:số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là:

A. 1 : 2

Sai

B. 1 : 3

Sai

D. 2 : 1

Đúng

C. 3 : 1

Sai


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

2-Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. Cl2 , O3 , S

Sai

B. S , Cl2 , Br2

Đúng

C. Na , F2, S

Sai

Sai

D. Br2 , O2 , Ca


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

3-Có thể dự đoán như thế nào về sự thay đổi khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (Sβ) dài ngày ở nhiệt độ phòng ?

Trả lời:

Khối lượng riêng của lưu huỳnh sẽ tăng và nhiệt độ nóng chảy sẽ giảm.

Vì ở nhiệt ở nhiệt độ phòng lưu huỳnh đơn tà sẽ chuyển hóa từ từ thành lưu huỳnh tà phương. Sβ Sα


K nh ch o qu th y c v bu i thao gi ng h m nay

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐA VỀ DỰ BUỔI THAO GIẢNG

XIN MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM NGHỈ !


  • Login