KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA
Download
1 / 59

A diasor hatályosítását elvégezte: Kisgergely István(2014.01.31.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK III. modul: Általános államháztartási ismeretek. A diasor hatályosítását elvégezte: Kisgergely István(2014.01.31.). Nemzetgazdaság: az ország gazdasági szereplőinek összessége és a köztük lévő kapcsolatok, kölcsönhatások rendszere .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A diasor hatályosítását elvégezte: Kisgergely István(2014.01.31.)' - babu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEKIII. modul:Általános államháztartási ismeretek

A diasor hatályosítását elvégezte:

Kisgergely István(2014.01.31.)


Az llamh ztart s helye s szerepe a nemzetgazdas gban

 • Nemzetgazdaság:az ország gazdasági szereplőinek összessége és a köztük lévő kapcsolatok, kölcsönhatások rendszere.

 • Az állam különleges gazdasági szereplő:

  • Célja a közfeladatok minél színvonalasabb, de hatékony és gazdaságos ellátása.

  • Közpénzekből gazdálkodik – az államháztartási gazdálkodás szigorú törvényi szabályozása, különösen az Alaptörvény Közpénzek és a Helyi önkormányzatok fejezetei, és hozzájuk kapcsolódó sarkalatos törvények alapján.

  • Gazdasági súlya jelentős (a megtermelt jövedelem jelentős hányadát centralizálja).

  • Közhatalmi helyzetéből adódóan képes befolyásolni a gazdaságot (szabályozás, ellenőrzés, jövedelem-elvonás – újraelosztás, monetáris politikai ráhatás).

Az államháztartás helye és szerepe a nemzetgazdaságban


Az llam fel rt kel d szerepe

 • A neoliberális piacgazdasági modell tartós válsága.

 • Felértékelődő állami szerepek a közhatalmi funkciók területén, a dekonjunktúra ciklusok ellensúlyozása, szociális-társadalompolitikai beavatkozások területén.

 • A gondoskodó állam lényege, a Jó Állam koncepciója.

 • J. M. Keynes gazdaságfilozófiájának lényege, és reneszánsza 2007-től.

 • Sikeres fiskális és monetáris politika fordulatra képes magyar államműködés.

Az állam felértékelődő szerepe


Magyarorsz g jj szervez s nek ter letei programjai

 • Új Széchenyi Terv (gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés, versenyképesség növelés),

 • Széll Kálmán Terv (költségvetési stabilitás előmozdítása),

 • Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (közigazgatás megújítása).

  A tervek szervesen illeszkednek az Alaptörvény „Közpénzek” c. fejezetéhez (36-44. cikkek) és a Helyi Önkormányzatok c. fejezethez (31-35. cikkek).

Magyarország újjászervezésének területei, programjai


Llami beavatkoz sok intervenci k

 • Általános beavatkozások

 • Nemzetközi és EU kötelezettségek teljesítése (pl. befizetések az EU költségvetésébe),

 • Biztonság, közbiztonság védelme (pl. rendvédelem),

 • Jogi és intézményi keretrendszer működtetése (pl. igazságszolgáltatás, közigazgatás működtetése),

 • Az állam gazdasági és pénzügyi tevékenysége (pl. az adók beszedésének kötelme, gazdálkodás szabályainak megalkotása).

 • Speciális beavatkozások

 • Egyes vállalkozói csoportok támogatása (pl. kis- és közép vállalkozások, regionális támogatások),

 • Egyes lakossági csoportok támogatása (pl. családtámogatások rendszere, nyugdíjasok kedvezménye),

 • Válságkezelés állami forrásokból, állami szabályozás és ellenőrzés kiterjesztésével.

Állami beavatkozások (intervenciók)


A nemzetgazdas g helyzet t meghat roz f makrogazdas gi t nyez k s az llamh ztart s

 • A nemzetgazdaság egészének folyamatai:

  • Gazdasági növekedés (a makro-jövedelem számbavételének mutatói, növekedési ütem),

  • Infláció (fogyasztói árindex, antiinflációs politika),

  • Külgazdasági egyensúly

  • (fizetési mérleg, az ország külföldi adósságállománya).

 • Az államháztartás jellemzői:

  • Jövedelem-centralizáció, jövedelem-újraelosztás szintje,

  • Államháztartási hiány mértéke (GDP max. 3%-a),

  • Magyarország 3. éve teljesíti ezt a követelményt

  • (EDP eljárásból is kikerültünk 2013-ban),

  • Államadósság mértéke (felhalmozott tartozás; EMU: GDP max. 60%-a).

A nemzetgazdaság helyzetét meghatározó fő makrogazdasági tényezők és az államháztartás


2 fejezet az llamh ztart s rendszere az llamh ztart si gazd lkod s alapelvei legfontosabb szab lyai

2. fejezetAz államháztartás rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei, legfontosabb szabályai


Az llamh ztart s sszef gg sei az llami szervezeti rendszerrel s az eur pai u ni s tags ggal

 • Államháztartás reformja:

  • olyan strukturális változások, melyek után megváltozik a költségvetési rendszer működése, hatékonysága, a közszolgáltatások színvonala javul, az Állam hatékonyabban működik.

 • A reform területei:

  • Feladatellátás (pl. hatékony, ésszerű és célszerű gazdálkodás az állami vagyonnal, állami tulajdon védelme és arányának erősítése),

  • Finanszírozás (pl. adórendszer, adósságállomány, kincstári rendszer, külső finanszírozás diverzifikálása),

  • Management (pl. kontrollrendszer, stratégiai tervezés).

Az államháztartás összefüggései az állami szervezeti rendszerrel és az Európai Uniós tagsággal


Az llamh ztart s fogalma

 • Az államháztartás közgazdasági megközelítésben: az államháztartás közfeladatok ellátását finanszírozó gazdálkodási rendszer.

 • Feladat-megközelítésben minden olyan tevékenység, amely az államháztartás vagyonát hasznosítja, vagy amelyet folyó államháztartási bevételekből finanszíroznak.

 • Szervezeti megközelítésbenaz államháztartás azon szervezetek köre, amelyek az államháztartás részét képezik, és amelyekre az államháztartási gazdálkodás szigorú szabályait alkalmazni kell.

  Az új Áht. elmozdult a feladat-megközelítés irányába.

Az államháztartás fogalma


Az llamh ztart s t rt nelmi aspektusai s j kih v sai

 • Az állam és az államháztartás változó szerepei történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

 • Fiskális politika felértékelődő szerepe, fiskális kényszer.

 • MNB kivonása a reálszektor- és az ÁHT refinanszírozásából. Jelenlegi változtatási kényszerek, új törekvések az MNB gazdaságpolitikai integrációjának mélyítésére, stratégiai partnerré válására.

 • Az Euró-zóna válsága, hatásai a magyar gazdaságra.

 • A közteherviselésbe bevontak körének szélesítése.

Az államháztartás történelmi aspektusai és új kihívásai


Az llamh ztart s alrendszerei

Önkormányzati alrendszer történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

Központi alrendszer

 • a helyi önkormányzat,

 • a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat,

 • a társulás,

 • a térségi fejlesztési tanács,

 • a költségvetési szervek, amelyek irányítója az önkormányzati alrend-szerbe tartozik.

 • az állam,

 • a központi költségvetési szerv,

 • a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület,

 • a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv.

Az államháztartás alrendszerei


Az llamh ztart s rendszer nek bels ar nyai
Az államháztartás rendszerének belső arányai történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).


Az llamh ztart s rendszer nek legfontosabb k z s szab lyai

Éves költségvetés szerinti gazdálkodás történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

 • Költségvetés

 • Költségvetés egyenlege

  Előirányzatokkal való gazdálkodás

 • Költségvetési gazdálkodás

 • Kiadási előirányzatokhoz

 • Bevételi előirányzatok

 • Előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás

Az államháztartás rendszerének legfontosabb közös szabályai


Az llamh ztart si alapelvek szerepe jelent s ge

 • Az alapelvek szerepe történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

  • az államháztartáshoz tartozó minden szervezetre vonatkozik a költségvetés tervezési metódusa, végrehajtása a bevételek és kiadások számbavétele, valamint a beszámolás,

  • egyszerre, egymást erősítve kell érvényre jutniuk.

 • Érvényesülésük jogszabályi garanciái

  • a költségvetés készítésével és az elszámolással kapcsolatos eljárási szabályok ,

  • a költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodással kapcsolatos szabályok,

  • a pénzügyi folyamatok számbavételi módját meghatározó szabályok

Az államháztartási alapelvek szerepe, jelentősége


Az llamh ztart si alapelvek

 • Nyilvánosság elve történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

 • A tervezés és elszámolás alapelvei

  • a költségvetés alapján történő gazdálkodás elve,

  • a programozás elve,

  • a teljesség elve,

  • a valódiság elve,

  • az egységesség és áttekinthetőség elve,

  • a globális fedezet elve,

  • a bruttó elszámolás elve,

  • a részletezettség elve.

 • A költségvetési források felhasználásának alapelvei

  • felhasználási kötöttség elve,

  • közbeszerzési kötelezettség elve,

  • állami támogatások korlátozásának elve.

Az államháztartási alapelvek


A stabilit si t rv ny

A törvény az alábbi kérdésköröket szabályozza: történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

 • az államadósság csökkentése (az államadósság fogalma, számítása, adósságcsökkentés, az államadósság keletkezését és növekedését korlátozó szabályok),

 • Államadósság Kezelő Központ (az Államadósság Kezelő Központ jogállása, feladatai),

 • Költségvetési Tanács (tagjai, feladata, hatásköre, működésének szabályai, szerepe az államadósság mértékének vizsgálatában),

 • a közteherviselés alapvető szabályai.

A Stabilitási törvény


Az llamh ztart s bev telei

Közbevételek történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

Közhatalmi bevételek (fizetési kötelezettségek)

Magánjogi bevételek

Tulajdonosi bevételek, pl. koncessziós szerződésekből eredő bevételek, vagyonhasznosítás bevételei, osztalék- és kamatbevételek.

Alkotmányos alapja: közteherviselés. Szabályozási garanciák!

Adó jellegű bevételek

Díjjellegűbevételek

Szankció jellegű bevételek

Az államháztartás bevételei

A közhatalmi bevételek beszedése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (állami adóhatóság)

Települési önkormányzat jegyzője (önkormányzati adóhatóság)


Az llamh ztart s kiad sai funkcion lis csoportos t s

 • ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

 • JÓLÉTI FUNKCIÓ

 • GAZDASÁGPOLITIKAI FUNKCIÓ

 • ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE

Az államháztartás kiadásai(funkcionális csoportosítás)


Az alapt rv ny nemzeti vagyonnal val gazd lkod shoz kapcsol d alapelvei

 • C történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).sak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett.

 • Átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.

 • Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekönállóan és felelősen gazdálkodnaka törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.

Az Alaptörvény nemzeti vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó alapelvei


A nemzeti vagyongazd lkod s feladata

 • A nemzeti vagyon történelmi aspektusból (Adam Smith, Friedrich List, J. M. Keynes, Milton Friedman, 2007-től újjászervezett gazdaságpolitikák kora).

 • rendeltetésének megfelelő,

 • az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó,

 • elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,

 • egységes elveken alapuló,

 • átlátható, hatékony és költségtakarékosműködtetése.

 • További vagyongazdálkodási feladat a nemzeti vagyon

 • értékének megőrzése, állagának védelme,

 • a nemzeti vagyon körének bővítése,

 • értéknövelő használata, hasznosítása, valamint

 • az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

A nemzeti vagyongazdálkodás feladataAz llami vagyon feletti tulajdonosi jogok s k telezetts gek

Az állami vagyon feletti jogokat és kötelezettségeket a Magyar Állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja:

 • a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,

 • a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., illetve

 • tulajdonosi joggyakorló szervezet útján.

Az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek


A kincst ri rendszer szerepe feladatai

Centralizált pénzgazdálkodás a központi alrendszerben Magyar Állam nevében az

 • Jellemzői, főbb funkciói:

  • állami feladatok finanszírozása, az ezzel kapcsolatos fizetési műveletek lebonyolítása;

  • nettó finanszírozást végez, központi alrendszer és a helyi önkormányzatok pénzügyi kapcsolatában meghatározó szerepe van;

  • az államháztartási jövedelmek hatékonyabb elosztására törekszik;

  • törzskönyvi nyilvántartást vezet.

 • Szervezete:

  • Magyar Államkincstár,

  • Államadósság Kezelő Központ Zrt.

 • Kincstári ügyfelek:

  • Kincstári kör,

  • Kincstári pénzforgalmi számlatulajdonosok.

Akincstári rendszer, szerepe, feladatai


Llamad ss g kezel se

 • Központi szereplője: Magyar Állam nevében az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság (ÁKK Zrt.).

 • Az ÁKK Zrt. főbb funkciói:

  • az államadósság-kezelési stratégia kidolgozása;

  • az állami költségvetés fizetőképességének fenntartása;

  • az államadósság és az államháztartási hiány finanszírozása;

  • az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelése.

Államadósság kezelése


3 fejezet az llamh ztart s k zponti szintje

3. fejezet Magyar Állam nevében az Az államháztartás központi szintje


A k zponti k lts gvet s f bb bev telei s kiad sai

A költségvetés főbb bevételei: Magyar Állam nevében az

 • A gazdálkodó szervezetek befizetései (társasági adó, pénzintézetek adója)

 • Fogyasztáshoz kapcsolt adók (ÁFA, jövedéki adó, regisztrációs adó)

 • Lakossági befizetések (személyi jövedelemadó, illetékek)

 • Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei

 • Befizetések az államháztartás alrendszereiből

 • Egyéb bevételek

A központi költségvetés főbb bevételei és kiadásai


A k zponti k lts gvet s f bb bev telei s kiad sai1

A költségvetés főbb kiadásai: Magyar Állam nevében az

 • Támogatások

 • Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai

 • Államháztartás alrendszereinek támogatása

 • Adósságszolgálat

 • Egyéb kiadások

 • Tartalékok

A központi költségvetés főbb bevételei és kiadásaiA k lts gvet si ciklus
A Költségvetési ciklus Magyar Állam nevében az


A t rsadalombiztos t si alapok m k d s nek jellemz i

 • Társadalmi közös kockázatvállaláson Magyar Állam nevében az alapuló kötelező biztosítási rendszer.

 • Működési elvei: biztosítási elv, szolidaritási elv.

 • Alapszerű gazdálkodás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap.

 • Bevételi oldalon: járulékok, hozzájárulások.

 • Kiadási oldalon: felhasználási kötöttség (az alapok céljaihoz kapcsolódó kiadások).

 • Mögöttes állami felelősség.

 • TB igazgatási szervek: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

A társadalombiztosítási alapok működésének jellemzői


Az elk l n tett llami p nzalapok m k d se

 • Fogalma: Magyar Állam nevében az az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó olyan alap, amely működésének jellege az államháztartáson belül elkülönített finanszírozást tesz szükségessé.

 • Törvényi létesítési feltételek: kizárólagos országgyűlési hatáskör, az alap rendeltetése, bevételi források, teljesíthető kiadások, felelős miniszter

 • Bevételi oldalon: járulékok, hozzájárulások, egyes alapoknál önkéntes befizetések (adományok, segélyek)

 • Kiadási oldalon: felhasználási kötöttség

 • Jelenleg működő alapok: Nemzeti Földalap, Nemzeti Foglalkoztatási Alap, Bethlen Gábor Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.

Az elkülönített állami pénzalapok működése


4 fejezet az llamh ztart si rendszer helyi alrendszere

4 Magyar Állam nevében az . fejezetAz államháztartási rendszer helyi alrendszere


Az nkorm nyzatok gazdas gi n ll s g nak alkotm nyos alapjai

Az Alaptörvény 32. cikke szerint Magyar Állam nevében az a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvényi keretek között:

 • gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;

 • meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;

 • e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat;

 • dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

 • önkormányzati feladatok és adósságállomány centralizáció 2011-2013 között

Az önkormányzatok gazdasági önállóságának alkotmányos alapjai


Az nkorm nyzatok vagyona

VAGYONELEMEK: Magyar Állam nevében az ingatlanok, ingók, vagyoni értékű jogok.

I. Önkormányzati törzsvagyon

 • Körét az Ötv., más törvény, és az önkormányzat rendelete határozza meg, közvetlenül kötelező önkormányzati feladat ellátását vagy közhatalom gyakorlását szolgálja:

  • forgalomképtelen vagyontárgyak (pl. közutak, közterek),

  • korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (pl. középületek, közművek).

   II. Forgalomképes önkormányzati vagyon

 • Hasznosítása alapvetően önkormányzati döntés alapján.

 • Vállalkozásban való részvétel korlátai (!)

Az önkormányzatok vagyona


A helyi nkorm nyzatok bev telei

 • SAJÁT BEVÉTELEK Magyar Állam nevében az

 • helyi adók;

 • díjak;

 • bírságok;

 • vállalkozásból, az önkormányzati vagyon értékesítéséből, hozadékából származó bevételek;

 • önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek; átvett pénzeszköz;

 • egyéb bevételek.

A helyi önkormányzatok bevételei


A helyi nkorm nyzatok bev telei1

 • ÁTENGEDETT KÖZPONTI BEVÉTELEK Magyar Állam nevében az

 • gépjárműadó, (2013-tól változás van)

 • illeték,

 • termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó,

 • az önkormányzatot megillető egyéb bevételek.

A helyi önkormányzatok bevételei


A helyi nkorm nyzatok bev telei2

 • ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK, TÁMOGATÁSOK Magyar Állam nevében az

 • általános működési és ágazati feladatainak támogatása(Általános működés, köznevelés, gyermekétkeztetés, szociális és gyermekjóléti támogatás, kulturális feladatok támogatása);

 • központosított előirányzatokból;

 • működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások;

 • vis major támogatás;

 • cél- és címzett támogatások.

A helyi önkormányzatok bevételei


K lts gvet si ciklus

 • A költségvetés előkészítése Magyar Állam nevében az

  • költségvetési koncepció

  • költségvetési tervezet elkészítése

  • költségvetési egyeztetések

 • A költségvetési döntés

  • a költségvetés tartalmi elemei

 • A költségvetés végrehajtása

  • helyi önkormányzati költségvetési szervek

 • A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  • zárszámadási rendelet elfogadása (költségvetési beszámoló)

Költségvetési ciklus


5 fejezet a k lts gvet si szervek

5. Magyar Állam nevében az fejezetA költségvetési szervek


A k lts gvet si szerv fogalmi ism rvei

Az államháztartás részét képező, Magyar Állam nevében az az Áht. szerint nyilvántartásba vett jogi személy,amely

 • jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, önkormányzati feladatokat (közfeladat)

 • közérdekből,

 • alaptevékenységként,

 • haszonszerzési cél nélkül,

 • jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján,

 • jogszabályban meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy felügyelete mellett,

 • az alapító okiratban megjelölt működési körben,

 • közfeladat-ellátási kötelezettséggel,

 • a költségvetéséből gazdálkodva végez,

 • gazdálkodásáról számviteli beszámolót készít

  (2014-től eredményszemléletűt).

A költségvetési szerv fogalmi ismérveiK lts gvet si szerv alap t s nak f bb szab lyai

 • A létrehozásról Magyar Állam nevében az jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni.

 • Az alapító okiratot az alapító szerv adja ki. (Kivételek vannak.)

 • Az alapító okirat kötelező tartalmát törvény ,rendelet (Áht,Ávr.) írja elő.

 • A költségvetési szerv a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre (főszabály szerint).

 • A költségvetési szervekről a Magyar Államkincstár vezet nyilvántartást (törzskönyvi nyilvántartás).

Költségvetési szerv alapításának főbb szabályai


A k lts gvet si szervek t pusai
A költségvetési szervek típusai Magyar Állam nevében az


A k lts gvet si szerv ir ny t sa fel gyelete

Irányítási jogosultságok Magyar Állam nevében az

 • Alapítói jogok gyakorlása,

 • Vezető kinevezése, felmentése, munkáltatói jogok gyakorlása,

 • Gazdasági vezető kinevezése, felmentése, díjazásának megállapítása,

 • A költségvetési szerv tevékenységének ellenőrzése,

 • A fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az működéssel, gazdálkodással kapcsolatos jogainak gyakorlása,

 • Jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés,

 • Jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,

 • Egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

  A félkövér betűvelszedett jogosultságok a felügyeleti szerv jogosultságai körébe nem tartoznak!

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete


A k lts gvet si szerv talak t sa megsz ntet se

 • Az átalakításról, vagy a megszüntetésről Magyar Állam nevében az jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni. Jogosult: alapító szerv.

 • Az átalakítás történhet:

  • egyesítéssel (beolvadás, vagy összeolvadás),

  • szétválasztással (különválás, vagy kiválás)

 • Az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabályban (határozatban) rendelkezni kell:

  • a megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátásáról,

  • valamennyi jogáról és kötelezettségéről,

  • meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és azon kört, mértéket, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat.

 • A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásból való törléssel,a törlés napján szűnik meg.

A költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése


A k lts gvet si szerv tev kenys ge

 • Közfeladat-ellátási kötelezettség Magyar Állam nevében az

 • A feladatellátás belső rendje, módja: SZMSZ, ügyrendek.

 • Alaptevékenység: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közhatalmi vagy közszolgáltató tevékenység.

 • Vállalkozási tevékenység: az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenység. (Korlátozott)

 • Működés, feladatellátás rendszeres felülvizsgálata.(irányító szerv)

A költségvetési szerv tevékenysége


A k lts gvet si szerv m k d s nek gazd lkod s nak ltal nos jellemz i

 • Gazdálkodásuk alapdokumentuma: Magyar Állam nevében az az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetés.

 • Tartalma:

  • kiadások, bevételek és támogatások kiemelt előirányzatokon belül tételenként és szak-feladatrend szerinti tevékenységenként részletezve,

  • személyi juttatásainak és létszámának összetételét,

  • Szak-feladatrend szerinti mutatók állománya és értékei.

 • Működésükkel, gazdálkodásukkal szembeni alapvető követelmények:

  • Gazdaságosság (az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás, ráfordítás a lehető legkisebb legyen)

  • Hatékonyság (a nyújtott szolgáltatás, ellátott feladat értéke, vagy bevétele a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erőforrások kiadásait/ráfordításait)

  • Eredményesség (a kitűzött célok teljesüljenek, a feladat tervezett és tényleges hatása között a lehető legkisebb eltérés legyen, vagy a tényleges hatás kedvezőbb legyen a tervezettnél)

A költségvetési szerv működésének, gazdálkodásának általános jellemzői


A k lts gvet si szerv bev telei kiad sai

 • A költségvetési szerv bevételei Magyar Állam nevében az

  • Tárgyévi költségvetési bevételek: támogatás, támogatásértékű bevétel, közhatalmi bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb működési és felhalmozási célú bevétel, vállalkozási tevékenység bevételei, átvett maradvány.

  • Korábbi években képződött, felhasználásra jóváhagyott tartalék igénybevétele (alaptevékenységhez kapcsolódóan önkormányzatoknál pénzmaradvány, kincstári körben előirányzat-maradvány (kötelezettségvállalással terhelt, nem terhelt), valamint a vállalkozási maradvány) - pénzforgalom nélküli bevételnek minősül.

 • A költségvetési szerv kiadásai

  • Működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások (készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai), egyéb folyó kiadások.

  • Felhalmozási kiadások: intézményi beruházási kiadások, felújítások.

A költségvetési szerv bevételei, kiadásai


A k lts gvet s v grehajt s nak egym sra p l folyamatai

Költségvetési szerv vezetőjének jogköre (átruházható), érvényességi kelléke: ellenjegyzés.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Belső szabályzatban kell rögzíteni mely esetekben és kinek kötelező igazolni szakmai szempontból a teljesítést.

TELJESÍTÉS (átadás/átvétel)

Összegszerűség, fedezet megléte, gazdálkodási, számviteli szabályok betartásának ellenőrzése.

ÉRVÉNYESÍTÉS

A pénzügyi teljesítés elrendelése. Költségvetési szerv vezetőjének jogköre (átruházható), érvényességi kelléke: ellenjegyzés.

UTALVÁNYOZÁS

A költségvetés végrehajtásának egymásra épülő folyamatai

Szigorú összeférhetetlenségi szabályok vannak az egyes jogkörök gyakorlói vonatkozásában!


K lts gvet si besz mol s

 • A költségvetési beszámolás célja: (átruházható), érvényességi kelléke: ellenjegyzés.a költségvetési szerv gazdálkodásáról információt nyújtani a költségvetési szerv vezetői, az irányító szerv, valamint az ellenőrző szervek részére.

 • Féléves beszámoló

  • június 30-i fordulónapra készül,

  • tartalma: pénzforgalmi jelentés, pénzforgalom egyeztetése,

  • a költségvetés I. félévi teljesüléséről szolgáltat információt.

 • Éves költségvetési beszámoló

  • december 31-i fordulónapra készül,

  • tartalma: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, maradvány-kimutatások, kiegészítő melléklet (számszaki és szöveges rész),

  • a költségvetés végrehajtásáról és a vagyon alakulásáról ad információt.

Költségvetési beszámolás


6 fejezet az llamh ztart si kontroll

6. (átruházható), érvényességi kelléke: ellenjegyzés.fejezetAz államháztartási kontroll


Az llamh ztart si kontroll c lja

„Az államháztartási kontroll alapvető célja számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.”

 • Az államháztartási kontroll kiterjed

  • a pénzgazdálkodásra és a vagyongazdálkodásra,

  • a jogszerűségre, a szabályozottságra, a gazdaságosságra, a hatékonyságra, valamint az eredményességre.

 • Az államháztartási kontroll feladata

  • a hatékony gazdálkodás segítése,

  • a vezetők munkájának segítése,

  • a szabálytalanságok, hiányosságok feltárása a közfeladat- ellátás javítása érdekében.

Az államháztartási kontroll célja


Az llamh ztart si kontroll rendszere

 • Külső ellenőrzés számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.”

  • Számvevőszéki ellenőrzés

  • Független könyvvizsgálat

 • Belső kontrollrendszer

  • FEUVE

  • Belső ellenőrzés

   • Szervezeten belüli

   • Irányító szerv által ellátott

   • Kormányzati

  • Központi harmonizáció

Az államháztartási kontroll rendszere


Llami sz mvev sz k

 • E számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.”llenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől független.

 • Általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését.

 • Az ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival, tanácsaival segíti az Országgyűlést, annak bizottságait, és az ellenőrzött szervezetek munkáját, amellyel elősegíti a jól irányított állam működését.

Állami Számvevőszék


A korm nyzati ellen rz si szerv

A számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.” Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogköre kiterjed:

 • a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére;

 • a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a központi költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére;

 • a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, a térségi fejlesztési tanácsoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére;

 • egyéb, az államháztartásról szóló törvényben meghatározott szervezetek és gazdálkodási folyamatok ellenőrzésére.

A kormányzati ellenőrzési szerv


Az eur pai t mogat sokat ellen rz szerv

 • E számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.”llenőrzési jogköre kiterjed a kormányrendeletben meghatározott forrásokból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzésekre:

  • a lebonyolításban érintett szervezeteknél,

  • a kedvezményezetteknél, és

 • a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre kötött szerződések teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon szerződő felekre is, amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, vagy abban közreműködnek.

Az európai támogatásokat ellenőrző szerv


A magyar llamkincst r

Ellenőrzési számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.”jogköröket is gyakorol:

 • a költségvetési hozzájárulásokhoz,

 • a támogatásokhoz (a központi költségvetésből az önkormányzati alrendszer számára nyújtott normatív hozzájárulások) kapcsolódóan.

A Magyar Államkincstár


A helyi nkorm nyzatok gazd lkod s nak ellen rz se

 • Állami Számvevőszék számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.”

 • Könyvvizsgálat – 2013. januártól nem kötelező.

 • Kincstári ellenőrzés (központi költségvetési hozzájárulások igénylésének jogossága, felhasználásuk szabályszerűsége)

 • Pénzügyi bizottság (2000 fő feletti lélekszámú települések esetében kötelező)

 • Belső kontrollrendszer (kialakítása, működtetése a jegyző feladata)

  • FEUVE

  • Belső ellenőrzés

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése


Az llamh ztart si kontroll c lja1

 • Támogatások ellenőrzése számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.”

  • A támogatási szerződésekben ki kell kötni az illetékes

  • ellenőrző szervek (EU ellenőrző szervek, a kormány és a

  • fejezetek ellenőrzési szervei, a Kincstár, illetve az irányító

  • hatóságok és kifizető hatóságok) képviselőinek ellenőrzési

  • jogosultságát, valamint a kötelezettségek megszegése

  • esetén alkalmazandó szankciókat.

 • Az adók és más befizetések ellenőrzése

  • Az adóhatóság, illetve a más bevételek beszedéséért

  • felelős hatóság az államháztartást illető fizetési

  • kötelezettségek vonatkozásában ellenőrzi az adózással és

  • más befizetésekkel, továbbá a költségvetési támogatásokkal

  • kapcsolatos jogszabályok megtartását.

Az államháztartási kontroll célja


ad