Qari mill-Ktieb
Download
1 / 38

Qari mill-Ktieb t al- Profeta Danjel Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Qari mill-Ktieb t al- Profeta Danjel Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28. Ħarġu swaba’ ta’id ta’bniedem, u bdew jiktbu. F’dak iż-żmien, is-sultan Beltassar għamel ikla kbira lil elf mill-kbarat tiegħu, u quddiem dawn l-elf qabad jixrob l-inbid. Kif daq l-inbid, Beltassar bagħat iġib it-tazzi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Qari mill-Ktieb t al- Profeta Danjel Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Qari mill-Ktieb

tal-ProfetaDanjel

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28

Ħarġu swaba’ ta’id ta’bniedem, u bdew jiktbu.


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

F’dak iż-żmien, is-sultan Beltassar għamel ikla kbira lil elf mill-kbarat tiegħu, u quddiem dawn

l-elf qabad jixrob l-inbid. Kif daq l-inbid, Beltassar bagħat iġib it-tazzi


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

tad-deheb u tal-fidda, li missieru Nabukodonosor kien ġieb mit-tempju ta’ Ġerusalemm, biex minnhom jixrob is-sultan u l-kbarat tiegħu, in-nisa tiegħu u l-konkubini l-oħra


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

li kellu. Imbagħat daħħlu t-tazzi tad-deheb li kienu nġiebu mis-santwarju

ta’ Alla f’Ġerusalemm, u minnhom xorob is-sultan

u kbaratu, in-nisa tiegħu u

l-konkubini li kellu. Xorbu


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

l-inbid, u faħħru l-allat tad-deheb u tal-fidda,

tal-bronż u tal-ħadid,

tal-injam u tal-ġebel.

Minnufih ħarġu swaba’

ta’ id ta’ bniedem, u bdew jiktbu biswit il-gandlier,


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

fuq il-ġir tal-ħajt tal-palazz tas-sultan. Is-sultan raha dik l-id miftuħa hi u tikteb. Imbagħad is-sultan wiċċu tbiddel u ħsibijietu ħasduh, il-ġogi ta’ ġenbejh inħallu, u rkupptejh bdew iħabttu


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

ma’ xulxin.

Imbagħad daħħlu lil Danjel quddiem is-sultan. Is-sultan qabad jgħid lil Danjel:

“Inti hu Danjel, minn ulied l-itturufnati

ta’ Ġuda, dawk li s-sultan


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

missieri kien ġieb minn Ġuda? Jien smajt fuqek li int għandek fik l-ispirtu tal-allat, u li fik instab dawl, għaqal u għerf liema bħalu. Jiena smajt fuqek li inti tista’ tagħti


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

tifsir u tħoll problemi tqal. Issa, jekk tista’ taqra

l-kitba u tgħarrafni

t-tifsira tagħha, inti tilbes

il-porpra u kullana

tad-deheb ma’ għonqok, u tkun it-tielet fil-ħakam


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

tas-saltna.”

Imbagħad Danjel wieġeb

u qal quddiem is-sultan:

“Ħa jibqgħu għalik

ir-rigali tiegħek, u d-doni tiegħek agħtihom lil ħaddieħor. Mandankollu


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

l-kitba naqrahielu

lis-sultan, u nagħtih

it-tifsira tagħha. Int ridt titgħolla fuq Sid

is-smewwiet, ġabulek quddiemek it-tazzi

tat-tempju tiegħu, u


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

minnhom xrobt l-inbid int u l-kbarat tiegħek, in-nisa tiegħek u l-konkubini li għandek; u faħħart l-allat tal-fidda u d-deheb,

tal-bronż, tal-ħadid u

tal-ħatab, li la jaraw, la


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

jisimgħu u lanqas jagħrfu; imma lil Alla,

li f’idejh tinsab ħajtek

u triqatek kollha, inti ma tajtux ġieħ. Imbagħad minn quddiemu kien mibgħut tarf ta’ id


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

u kitba, din li nkitbet.

U din hi l-kitba li nkitbet: Mene, Teqel, Parsin.

It-tifsira tal-kliem hija din: Mene, Alla għadd

il-jiem ta’ saltnatek u temmha; Teqel, intiżint


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

fil-miżien u kont misjub nieqes fil-piż; Parsin, saltnatek hija maqsuma

u mogħtija lill-Medi

u lill-Persjani.”


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Il-Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Salm Responsorjali

R:/ Faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Bierku, xemx u qamar,

il-Mulej.


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

R:/ Faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Bierku, kwiekeb tas-sema,

il-Mulej.


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

R:/ Faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Bierku, xita u nida kollha,

il-Mulej.


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

R:/ Faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Bierku, irjieħ kollha,

il-Mulej.


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

R:/ Faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Bierek, nar u sħana,

il-Mulej.


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

R:/ Faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Bierek, bard u ksieħ,

il-Mulej.


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

R:/ Faħħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Hallelujah, Hallelujah Hallelujah

Ibqa’ fidil sal-mewt,

jgħid il-Mulej,

u jien nagħtik

il-kuruna tal-ħajja.

Hallelujah, Hallelujah


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

  • Qari

  • Mill-Evanġelju

  • skontSan Luqa

  • Lq21, 12-19

  • R:/ GlorjalilekMulej

Kulħadd isir jobgħodkomminħabba f’ismi. Imma xagħra waħdaminnraskom ma tintilifx.


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

“Jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn

il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs,


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda.

U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem

u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih.

U jittradukom saħansitra


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

l-ġenituri tagħkom

u ħutkom u qrabatkom

u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom,

u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi. Imma xagħra


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

waħda minn raskom

ma tintilifx.

Jekk tibqgħu sħaħ

sal-aħħar issalvaw ħajjitkom!”


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Qari mill ktieb t al profeta danjel dan 5 1 6 13 14 16 17 23 28

ĦSIEB


ad
  • Login