Krzywa transformacji
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 93

Krzywa transformacji PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Krzywa transformacji. M. O. Produkcja chleba. L. K. Produkcja traktorów. Krzywa popytu. Cena. C 1. C 2. P p. Popyt. Q 1. Q 2. Nietypowe krzywe popytu. Cena. Popyt. Nietypowe krzywe popytu. Cena. Popyt. Nietypowe krzywe popytu. Cena. Popyt. Krzywa podaży. Cena. C 1. C 0.

Download Presentation

Krzywa transformacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krzywa transformacji

Krzywa transformacji

 • M

 • O

Produkcja chleba

 • L

 • K

Produkcja traktorów


Krzywa popytu

Krzywa popytu

Cena

C1

C2

Pp

Popyt

Q1

Q2


Nietypowe krzywe popytu

Nietypowe krzywe popytu

Cena

Popyt


Nietypowe krzywe popytu1

Nietypowe krzywe popytu

Cena

Popyt


Nietypowe krzywe popytu2

Nietypowe krzywe popytu

Cena

Popyt


Krzywa poda y

Krzywa podaży

Cena

C1

C0

Podaż

Q0

Q1


R wnowaga rynkowa

Równowaga rynkowa

Cena (C)

Pd

NADWYŻKA

C2

Pp<Pd=>nadwyżka

Cr

Pp>Pd=>niedobór

NIEDOBÓR

C1

Pp

Ilość (Q)

Qr


Przesuni cie krzywej popytu a cena r wnowagi

Przesunięcie krzywej popytu a cena równowagi

Cena (C)

Pd

E

C2

B

A

D

C0

Pp2

C1

C

Pp0

Pp1

Q2

Q1

Q0

Ilość (Q)


Przesuni cie krzywej poda y a cena r wnowagi

Przesunięcie krzywej podaży a cena równowagi

Cena (C)

Pd2

Pd0

E

C2

Pd1

A

B

D

C0

C1

C

Pp

Q2

Q1

Q0

Ilość (Q)


Poda i cena a czynnik czasu

Podaż i cena a czynnik czasu

Cena (C)

Pd1

C2

C1

Pp2

Pp1

Ilość (Q)


Poda i cena a czynnik czasu1

Podaż i cena a czynnik czasu

Cena (C)

Pd1

Pd2

C2

C3

C1

Pp2

Pp1

Ilość (Q)


Poda i cena a czynnik czasu2

Podaż i cena a czynnik czasu

Cena (C)

Pd1

Pd2

C2

Pd3

C3

C4

C1

Pp2

Pp1

Ilość (Q)


Elastyczno cenowa popytu

Elastyczność cenowa popytu

C

ECP=DQ/Q : DC/C

ECP=(Q1-Q0)/Q0 : (C1-C0)/C0

A

C0

(2)

D

C1

B

(1)

Q0

Q1

Q

(3)

(4)


Krzywa transformacji

Ecp = 0 popyt sztywnyEcp < 1 popyt mało elastycznyEcp = 1 popyt wzorcowyEcp > 1 popyt wysoce elastycznyEcp ∞ popyt doskonale elastyczny


Elastyczno dochodowa popytu

Elastyczność dochodowa popytu

Edp= DQ/Q : DD/D

dobra podrzędne

dobra normalne

Edp

0

1

dobra luksusowe

dobra podstawowe


Krzywa engla

Krzywa Engla

Popyt

Edp>1

0<Edp<1

Edp<0

Dochód


Krzywa engla1

Krzywa Engla

Popyt

Dochód


Elastyczno mieszana popytu

Elastyczność mieszana popytu

Emp= DQA/QA : DCB/CB

Emp < 0 dobra komplementarneEmp > 1 dobra substytucyjne


Elastyczno na liniowej funkcji popytu

Elastyczność na liniowej funkcji popytu

cena

popyt


Elastyczno na liniowej funkcji popytu1

Elastyczność na liniowej funkcji popytu

cena

|Ecp|=∞

|Ecp|>1

|Ecp|=1

|Ecp|<1

|Ecp|=0

popyt


Elastyczno cenowa poda y

Elastyczność cenowa podaży

Ecpd= DPd/Pd : DC/C

cena

Pd

cena

Pd

podaż

podaż

Ecpd= 0

Ecpd = 1


Elastyczno cenowa poda y1

Elastyczność cenowa podaży

cena

cena

Pd

Pd

podaż

podaż

0 < Ecpd< 1

Ecpd > 1


Elastyczno cenowa poda y2

Elastyczność cenowa podaży

cena

Pd

podaż

Ecpd→ ∞


Krzywa transformacji

Linia ograniczenia budżetowego

CX*X


Krzywa transformacji

Linia ograniczenia budżetowego

CX*X +CY*Y


Krzywa transformacji

Linia ograniczenia budżetowego

CX*X +CY*Y = D


Krzywa transformacji

Linia ograniczenia budżetowego

CX*X +CY*Y = D

Y= -(CX/CY)*X + D/CY


Krzywa transformacji

Linia ograniczenia budżetowego

Y

CX*X +CY*Y = D

Y= -(CX/CY)*X + D/CY

X


Krzywa transformacji

Y

D

C

A

B

X


Krzywa transformacji

Krzywa obojętności

Y

y3

A

B

y2

C

y1

D

y0

X

x0

x1

x2

x3


I prawo gossena

I prawo Gossena

UCX

UKX

UKX=DUC/DX

X

X


Krzywa transformacji

Krzywa obojętności cd.

Y

c

X


Krzywa transformacji

Równowaga konsumenta

Y

y0

X

x0


Ii prawo gossena

II prawo Gossena

UKX/UKY =CX/CY

UKX/CX =UKY/CY =…


Krzywa cena kosumpcja

Krzywa cena-kosumpcja

Y

X


Krzywa cena kosumpcja1

Krzywa cena-kosumpcja

Y

X


Krzywa cena kosumpcja2

Krzywa cena-kosumpcja

Y

X


Krzywa doch d konsumpcja

Krzywa dochód-konsumpcja

Y

X


Krzywa doch d konsumpcja1

Krzywa dochód-konsumpcja

Y

X


Krzywa doch d konsumpcja2

Krzywa dochód-konsumpcja

Y

X


Cel ekonomiczny przedsi biorstwa

Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc - Kc


Cel ekonomiczny przedsi biorstwa1

Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc – Kc

Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)


Cel ekonomiczny przedsi biorstwa2

Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc – Kc

Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)

∆Zc = ∆Uc - ∆Kc


Cel ekonomiczny przedsi biorstwa3

Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc – Kc

Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)

∆Zc = ∆Uc - ∆Kc


Cel ekonomiczny przedsi biorstwa4

Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc – Kc

Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)

∆Zc = ∆Uc - ∆Kc

0 = Uk - Kk


Cel ekonomiczny przedsi biorstwa5

Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Uk=Kk


Koszty w okresie kr tkim

Koszty w okresie krótkim

Kc = Ks + Kz


Koszty w okresie kr tkim1

Koszty w okresie krótkim

Kc = Ks + Kz

Ks,Kz,Kc

Ks

Q


Koszty w okresie kr tkim2

Koszty w okresie krótkim

Ks,Kz,Kc

3

1

2

Ks

Q


Koszty w okresie kr tkim3

Koszty w okresie krótkim

Kc

Ks,Kz,Kc

Kz

Ks

Q


Koszty w okresie kr tkim4

Koszty w okresie krótkim

Kc = Ks + Kz

Kpc = Kps +Kpz


Koszty w okresie kr tkim5

Koszty w okresie krótkim


Koszty w okresie kr tkim6

Koszty w okresie krótkim


Koszty w okresie kr tkim7

Koszty w okresie krótkim


Koszty w okresie kr tkim8

Koszty w okresie krótkim


Koszty w okresie kr tkim9

Koszty w okresie krótkim

Kps, Kpz, Kpc

Kps

Q


Koszty w okresie kr tkim10

Koszty w okresie krótkim

Kps, Kpz, Kpc

Kpz

Kps

Q


Koszty w okresie kr tkim11

Koszty w okresie krótkim

Kps, Kpz, Kpc

Kpc

Kpz

Kps = Kpc - Kpz

Kps

Q


Koszty w okresie kr tkim12

Koszty w okresie krótkim


Koszty w okresie kr tkim13

Koszty w okresie krótkim


Koszty w okresie kr tkim14

Koszty w okresie krótkim

Kps, Kpz, Kpc

Kpc

Kpz

Kk

Kps

Q


Modele struktur rynku

Modele struktur rynku


Utarg w warunkach konkurencji doskona ej

Utarg w warunkach konkurencji doskonałej


Utarg w warunkach konkurencji doskona ej1

Utarg w warunkach konkurencji doskonałej

Uc, Up

Kc

Up

Q


R wnowaga przedsi biorstwa wolnokonkurencyjnego

Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego

Kps, Kpz, Kpc

Kk

Kpc

Q1

Qt

Qe

Q2

Q


R wnowaga przedsi biorstwa wolnokonkurencyjnego1

Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego

Kps, Kpz, Kpc

Uc = Up * Q

Kk

Kpc

UTARG

Q1

Qt

Qe

Q2

Q


R wnowaga przedsi biorstwa wolnokonkurencyjnego2

Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego

Kps, Kpz, Kpc

Uc = Up * Q

Kc = Kpc *Q

Kk

Kpc

Zc = Pole ABCD

B

A

ZYSK

C

D

KOSZT

0

Q1

Qt

Qe

Q2

Q


R wnowaga przedsi biorstwa wolnokonkurencyjnego3

Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego

Kps, Kpz, Kpc

Kk

Kpc

B

A

C

D

STRATA

0

Qe

Q


R wnowaga przedsi biorstwa wolnokonkurencyjnego4

Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego

Kps, Kpz, Kpc

Kk

Kpc

B

A

C

D

0

Q1

Qt

Qe

Q2

Q


Granica racjonalnych strat

Granica racjonalnych strat

Kps, Kpz, Kpc

Kpc

Kpz

Kk

cz

Q

Q1


R wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego

Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

C = Up = -AQ + B

Uc = C∙ Q = Up ∙ Q

Uc = (-AQ + B) ∙ Q

Uc = -AQ2 + BQ

Uk = -2AQ + B

Up

Q


R wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego1

Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

Uk

Up

Q


R wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego2

Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

Q

Q


R wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego3

Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

|Ecp| > 1

| Ecp| = 1

|Ecp| < 1

Q

Q


R wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego4

Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

Kk

Kpc

CM

Uk

Up

Q

QE

QT


R wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego5

Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

Kk

Kpc

UTARG

Uk

Up

Q


R wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego6

Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

Uc = Pole 0ABC

Kc = Pole 0AED

Zysk = Pole DEBC

Kk

Kpc

C

B

ZYSK

E

D

KOSZT

Uk

Up

0

A

Q


Produkcja i ceny w ga zi w warunkach monopolu oraz w warunkach konkurencji doskona ej

Produkcja i ceny w gałęzi w warunkach monopolu oraz w warunkach konkurencji doskonałej

Up, Uk

A

CM

B

CK

0

QM

QK

Q


Wady monopolu

Wady monopolu

Prawdopodobieństwo produkcji przy relatywnie wysokich kosztach, gdyż ograniczając rozmiary produkcji monopoliści często nie wykorzystują w pełni efektów skali; z powodu braku konkurencji mogą dozować wprowadzanie postępu technicznego, itp.

Marnotrawstwo związane z dużymi wydatkami na reklamę, której celem jest dostarczenie informacji o produkcie, lecz utrudnienie dostępu do rynku produktów substytucyjnych.

Nierównomierny podział zysków dyskryminujący firmy nie dysponujące dużą siłą monopolową.

Różnicowanie ceny przez monopolistę i uzyskiwanie z tego tytułu wyższych zysków.


Formy monopolizacji

Formy monopolizacji

 • Pool (ring) – luźne porozumienie w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć;

 • Kartel – Podobny do pool’a z reguły dotyczy określenia rynków zbytu, wspólnej polityki cenowej czy rozmiarów produkcji;

 • Syndykat – główna różnica między kartelem a syndykatem polega na powołaniu wspólnego biura handlowego, które prowadzi politykę cen oraz zajmuje się zbytem towarów;

 • Trust – zrzeszone w nim przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną i niezależność ekonomiczną;

 • Koncern – jest związkiem przedsiębiorstw mających osobowość prawną , działających pod wspólnym zarządem jako całość gospodarcza;

 • Konglomerat – szczególny typ porozumienia, który pod jednym kierownictwem skupia ,obok podstawowej działalności produkcyjnej , także inne nie związane z nią formy aktywności;

 • Holding – spółka, która posiada akcje różnych przedsiębiorstw, sprawując nad nimi kontrolę.


D ugookresowa teoria produkcji

Długookresowa teoria produkcji

Linia jednakowego kosztu (izokosta)

Nakłady kapitału

r∙K + w∙L= C

Nakłady pracy


D ugookresowa teoria produkcji1

Długookresowa teoria produkcji

Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)

Nakłady kapitału

Nakłady pracy


D ugookresowa teoria produkcji2

Długookresowa teoria produkcji

Stałe efekty skali

Nakłady kapitału

Q = 150

Q = 100

Nakłady pracy

Q = 50


D ugookresowa teoria produkcji3

Długookresowa teoria produkcji

Rosnące efekty skali

Nakłady kapitału

Q = 200

Q = 150

Q = 100

Nakłady pracy

Q = 50


D ugookresowa teoria produkcji4

Długookresowa teoria produkcji

Malejące efekty skali

Nakłady kapitału

Q = 200

Q = 150

Nakłady pracy

Q = 100

Q = 50


D ugookresowa teoria produkcji5

Długookresowa teoria produkcji

Nakłady kapitału

Optymalne nakłady czynników produkcji

Nk

Nakłady pracy

Np


Krzywa lorentza

Krzywa Lorentza

Procentowy udział gospodarstw domowych w dochodzie

100%

Współczynnik Giniego

A

B

100%

Procent gospodarstw domowych


Popyt na prac

Popyt na pracę

Krańcowy produkt pracy

KPp

Nakłady pracy


Popyt na prac1

Popyt na pracę

Krańcowy przychód z pracy

KPPp = WKPp

Q1

Nakłady pracy


Popyt na prac2

Popyt na pracę

Krańcowy przychód z pracy

KPPp = WKPp

Q3

Q1

Q2

Nakłady pracy


Popyt na prac3

Popyt na pracę

Krańcowy przychód z pracy

Pł3

Pł1

Pł2

KPPp = WKPp

Q3

Q1

Q2

Nakłady pracy


Popyt na prac4

Popyt na pracę

Krańcowy przychód z pracy

Nadwyżka przedsiębiorstwa = zyskom

Płace

KPPp = WKPp

Q1

Nakłady pracy


Popyt na prac w warunkach monopolu

Popyt na pracęw warunkach monopolu

Krańcowy przychód z pracy

WKPp

KPPp

Q2

Q1

Nakłady pracy


 • Login