“ Gelenekten modernleşmeye büyük bir adım ” - PowerPoint PPT Presentation

ST VE BES
Download
1 / 48

  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI KOOPERATİFİ BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ. “ Gelenekten modernleşmeye büyük bir adım ”. 1987 yılında kurulan BCC İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.,temel olarak inşaat, tarım ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

“ Gelenekten modernleşmeye büyük bir adım ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

ST VE BES

HAYVANCILII KOOPERATF

BLGESEL KALKINMA PROJES

Gelenekten modernlemeye byk bir adm


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

1987 ylnda kurulan BCC naat Sanayi ve D Ticaret A..,temel olarak inaat, tarm ve d ticaret sektrlerinde faaliyet gstermektedir.

  • Trkiye'nin birok blgesinde otel, okul, tatil ky, toplu konut, hastane inaatlar, Rusya'da eitli otel, okul, anaokulu, spor merkezi, hastane, havaalan, akll bina inaatlarnn yan sra 2.000 adet askeri konutun inaat BCC tarafndan tamamlanmtr.


Kioti t rk ye bcc

BCCnin Trkiye temsilciliini yrtt, Kioti marka traktrler, bata ABD olmak zere, Avrupada Avusturya, Belika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, rlanda, talya, Portekiz, spanya, ngiltere, Slovenya, Maltada, Latin Amerikan lkelerinde, Asyada Malezya, Endonezya, in ve Tayland, Hindistan, Japonya ve Tayvanda, Avustralya ve Yeni Zelandada uzun yllardr tketicilere hizmet vermektedir.

KIOTI TRKYE: BCC

  • BCC A.., inaat alanndaki faaliyetlerinin yan sra, tarm sektrnde etkin, yaygn bayii ve servis organizasyonuyla, kaliteli hizmet ve gvenin simgesi olmay; tarmda makinalama ve teknolojinin yan sra Trk tarmnn gelimesi ile ilgili nc, eitici projelere imza atmay hedeflemektedir.


Projen n kisa tanimi

PROJENN KISA TANIMI:

Bu projenin ana fikri besi ve st hayvanlarn kyden karp, dier yrelerdeki hayvan yetitiricilerine de rnek olacak olan, yeni kurulacak, Modern, leri Besi ve St Hayvanlar Merkezinde toplamak, mevcut halde ilkel yntemlerle yrtlen ve kylerde byk bir evre sorunu halinde olan hayvan yetitiriciliini modernize etmektir.


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

ARAZ:


Projen n ama lari genel ama lar

PROJENN AMALARIGENEL AMALAR:

Merkezilemi bir ynetim anlay, kaynak kullanm, ibirlii ve bilgi paylamnn salanarak Trk iftisinin de artk dnya standartlaryla ayn kalite ve yeterlilikte retim yapmasnn ve hak ettii kresel hayat standartlarna ulamasnn salanmas,

Srdrlebilir ve dnya ile rekabet edebilir standartta, rnek tekil edebilecek bir retim ortamnn yaratlmas,

Krsal kalknmann hzlandrlarak, byk ehirlere gn nlenmesi,

Ayn birimden ayn maliyetlerle daha fazla retim salanarak GSMH ortalamasnn ykseltilmesi, dolaysyla makro ekonomiye katk salanmas,


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

Bilfiil iftlikte istihdam edilecek nfusun igcne kazandrlmas,

Yem hammaddesi salanmas gereklilii nedeniyle alm garantisi verilerek proje mahalinde toprak tarmyla uraan nfusa sabit gelir garantisi verilerek istihdama katk salanmas,

Proje mahali civarnda st rnleri imalatlarna besin deeri yksek, hijyenik koullarda retilmi, kaliteli, rekabet edebilir maliyette hammadde salanmas,


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

RNEK BR TESS:


Ley e y nel k ama lar

LEYE YNELK AMALAR:

Kyde younlam olan ahrlar kyn dna karp, yetitirilen inekleri modern bir iftlik sistemine kavuturmak,

Doru beslenme yntemleriyle beslemek,hayvanlarn doru miktarda ve doru kalitede yiyecekle beslenmesini salamak,

neklerin modern ve salkl st sam yntemleriyle salmas,leri veterinerlik hizmetleriyle ineklerin salk durumlarnn srekli olarak kontrol altnda tutulmas,

Her bir inein en uygun spermle dllenerek genetik geliim ve ilerlemenin salanmas,

Gbrelerin modern ve ileri gbre toplama ve atk yntemleriyle toplanmasnn salanarak evre hijyeninin tesis edilmesi ve kontrol,

Stn merkezi olarak toplanmas ve nakliyesi,


Proje nces ali malar

PROJE NCES ALIMALAR:


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

Hayvancln nemli olduu ve iftilerinin para kazanarak refah iinde yaad ABD, Hollanda, Danimarka ve srail gibi lkeler ziyaret edilerek hayvan iftlikleri incelendi.

St veriminin hayvan ba gnlk 40kgn altna dmedii grld. Trkiyede bu ortalama kylerdeki inekler dahil 7,5 kg/gn/inek civarndadr.

Bu lkelerde uzun yllarn deneyimi ve aratrmas ile edinilmi bilgilerle ve yntemlerle, hayvanlarn verimi iin n art olan MUTLULUKLARI salanmakta. Verimin z, ineklerin optimum refahnn salanmasna ynelik know-howdr.

Mutlu hayvanlarn hem verimi artmakta, hem de daha az hastalanmaktalar.


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

iftliklerde rklar iyi seilmi hayvanlar iyi ve doru beslenirlerse EKONOMiK BiR DEER haline gelir.

BCC, iin temelini oluturan yem retme makinalarnn Trkiye ve btn civar lkeler distribtrln Know-how' ile birlikte almtr. Bu da makinalarn imalatnn Trkiyede yaplarak, sistemin slam lkelerinin tamamna ihra edilebilecei anlamna gelir.

Gelimi lkelerdeki iftlik yaplanmalarna benzer yaplanmalarn Trkiyede oluturulmamas iin hibir neden yoktur.

iftlikler bilimsel olarak kurulur ve iletilmesi doru olarak gerekletirilirse, blgesel kalknma projesi haline gelmemeleri iin hibir neden yoktur.


Projen n ayrintilari

PROJENN AYRINTILARI:

Lokasyon : .

Oturum Alan : 357 dnm arazi

iftlik Adedi : 52

Toplam Hayvan Adedi : 10.400 ba (100 samal + 100 dve = 200 ba/iftlik)

Tesisler: Hayvan Barnaklar

: Genel Ynetim Binalar

: St Sam ve Depolama Merkezleri

: Yem Merkezleri ve Makine Park

: Veteriner, Karantina ve nek Bakm Merkezi

: Gbre Atk Tesisi

: Mandra ve Peynir Fabrikas

: Souk Hava Depolar

Enerji: Sistem enerjiyi gne ya da enerji pompas enerjisinden salayacak ekilde planlanacaktr.

Toplam stihdam : 240 kii


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

VAZYET PLANI:


Letme manti i

LETME MANTII:

Hedef,iletmenin tamamna sahip olan byk sermaye sahipleri yerine, iinde ok orta barndran kendilerine ait bamsz blmlerinde kendi iletmelerine sahip olan; ancak ortak alanlar ynetim tarafndan iletilen bir birlik oluturmaktadr.

Her bir iftliin ticari bir iletme prensibi ve verimlilii ile iletilmesi hedeflenmektedir.

Her bir hayvan iin veri kt oluturulacak, salk durumlar, hijyenik koullar ve gnlk st verimleri ortak iletme tarafndan kaydedilecektir.

Verimlilii dk olan veya hijyen standartlarna uymayan iftlikler uyarlacak, aksakl giderme yollar kendilerine gsterilecektir.


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

Verimsizlii srekli hale gelen iftiye yaptrm uygulanacak, ileri aamada sistemden karlabileceklerdir.

Ynetim, bakm, iletim, gbre slah, ortak yerlerin hijyeni, beslenme hizmetleri 30 yl sresince ortak iletme tarafndan salanacaktr. Ama, salk, beslenme ve hijyen kalitesini en st dzeyde tutarak, bu hizmetleri en rekabeti fiyatlara mal etmektir. Her bir salk, gda, hijyen, nakliye hizmetinin bedeli reticinin piyasadan tedarik edecei ortalama fiyatn %90ndan yksek olamayacaktr.

letme mantndaki en nemli nokta, iletme ynetimi hizmet ve pazarlama organizasyonunu yaparken, rn deerlendirme tamamen reticinin insiyatifine braklmaktadr. Dolays ile sistem, baml hale getirmekten ziyade verimli hale getirmek zere kurulmutur.


Peyn r fabr kasi

Peynir fabrikasnn amac, hayvan yemi iin peynir alt suyunun tedarik edilmesidir. Peynir fabrikasna st, piyasa fiyatndan alnacaktr. Her bir iftlik hissesi orannda belli kotada st bu tesise vermeye zorunlu olacaktr. Fabrika, ynetimin kontrolnde kooperatif tarafndan iletilecek. Ama, iftliin piyasa koullarna baml olmadan, temel hammadde gereksinimini az maliyetle tedarik etmesidir; nk, istikrarl ve bamsz beslenme kalitesi verimin temel anahtardr.

PEYNR FABRKASI:


So uk z nc r s stem

SOUK ZNCR SSTEM:

St sald andan itibaren, el demeden souk zincirde nihai noktaya ulatrlarak, bakteri deerleri dnya kabul standartlarndan aalarda tutulabilecek ve zellikle bebek ve hamile beslenmelerine dnecek maml rnler iin bulunmaz deerde bir hammadde oluturulacaktr. %100 organik forml ile RMH sisteminin en nemli zellii, srdrlebilir verimlilii salamasdr. St baz kimyasal formllerle kg. olarak arttrabilirsiniz; ancak, stn besin deeri tek tarafl ykleme neticesinde ok der, yani stteki baz deerler artarken, baz deerler ok seyrek hale gelir ve kimyasal katklar ihtiva eder. Sistemde her gn salan st annda laboratuar analizine gnderilerek, besin deeri her saymda annda takip edilerek, eksiklik organik takviye ile annda giderilecektir.


Tahm n yatirim mal yet

TAHMN YATIRIM MALYET:


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

DNYADAK EN BYK PROJE:


Tahm n nek ba i ve beher ftl k k r zarar hesabi

TAHMN NEK BAI ve BEHER FTLK KR ZARAR HESABI:

Gelir

iftlik Ba Samal Says: 100

Salabilir Hayvan Says: 80

Gnlk St retimi/nek: 35 kg (reticilerin her eyi en iyi ekilde

uygulayacan varsayarsak)

St kg fiyat: 0,80 kr

Gnlk Gelir/nek: 35 kg x 0,80= 28 TL

Gider

nek Yem + Bakm Maliyeti / Gn: 10 TL

Dve Yem + Bakm Maliyeti / Gn: 5 TL

Toplam: 15 TL

Brt Kr/nek/Gn: 28 TL 15 TL= 13 TL

Gider/iftlik/Gn: 10 TL X 100 inek = 1.000 TL

5 TL X 100 dve= 500 TL

Toplam =1.500 TL/gn

Gelir/iftlik/Gn: 35 kg st x 80 samal x 0,80 kr =2.240 TL/gn

Yllk Gelir (Salabilir gn says): 300 x 2.240 TL = 672.000 TL

Yllk gider : 365 x 1.500 TL = 547.500 TL

Yllk Kar (st) : 672.000 547.000 = 124.500 TL

100 adet Dve Sat Kar : 100 x 2.500 TL = 250.000 TL

GENEL TOPLAM KAR : 374.500 TL


D er de erler

DER DEERLER:

Her bir iftlik iin hayvan bana ortalama 10.000.-USD yatrm yapldn varsayarsak, her bir iftlik sahibi;

200 hayvan X 10.000.-USD = 2.000.000 dolarlk bir yatrmn sahibi olacaktr.

Her bir iftlikte bulunan 200 adet hayvan iin hayvan ba 10 dnmden hesaplanrsa 10.400 hayvan,

( 52iftlik x 200 ba ) X 10 dnm = 104.000 dnm yresel arazide de satn alma garantisi ile mahsul ektirilerek, toprak tarmyla uraan iftiye de istikrarl gelir salanacaktr.


F nansman

FNANSMAN:

Finansmann nemli bir blm ( %40-60 ) orannda Dnya Bankasndan salanacaktr.

Kalann ( %50sinin ) yars ( %25 i) T.C. devleti tarafndan hibe kredi olarak verilmektedir. Kredi hibede esas projenin kazanmas ve kazandran projenin de ok ortakl krsal ve kalknma projesi niteliinde olmasdr.

Dier % 25 Ziraat Bankasndan asgari 10 yl vadeli kredi olarak salanabilir.

Finansman projesi, fizibilite ncesi almalar ve fizibilite almas Dnya Bankas proje finansmannda uzmanlam kiilerce hazrlanacaktr.

Proje tamamen Dnya Bankasnn 1. tercih ve 1. snf projeler norm ve standartlarnda hazrlanmaktadr. Geri deme kabiliyeti ok yksek, tam bir krsal kalknma projesidir.


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

LKEMZDE KULLANAN RKETLER:

ERNAK

KOATA

STA

BANVT

SKTA EFELER


Rmh industries t rk ye bcc

RMH industries TRKYE: BCC


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

ARALAR:


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

Merkez:

Merutiyet Mah. Ebe kz Sk. No: 14 / 2 Osmanbey / stanbul

Trakya ubesi:

Hatip Mah. Omurtak Cad. Edirne Yn, rak Bayr Mevkii No: 388 orlu-Tekirda

Ege ubesi:

1199 / 1 Sok. No:3 / A Yeniehir / zmir

www.bcc.com.tr


Gelenekten modernle meye b y k bir ad m

DNYADAN RNEKLER:

NCELEME GEZLER>


ad
  • Login