T. 25 Wiecej o wartosci dodanej

T. 25 Wiecej o wartosci dodanej PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki. 2. Cele firmy a wartosc dodana.. Celem firmy jest realizacja celw statycznych i dynamicznych.- Cele statyczne:= wysoka efektywnosc czyli zagwarantowanie pelnej satysfakcji i zadowolenia klientom.= wysoka wydajnosc czyli dzialanie przy

Download Presentation

T. 25 Wiecej o wartosci dodanej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 1 T. 25 Wiecej o wartosci dodanej Cele firmy a wartosc dodana. Mierzenie wyniku - kluczowym czynnikiem sukcesu. Wartosc dodana ?W. Przyklad 1 - model procesu äRealizuj zamˇwienieö. Przyklad 1 - cele procesu, kryteria. Przyklad 1 - glˇwne dzialania, klasyfikacja. Przyklad 2 - ocena ilosciowa procesu wg czasˇw dzialania (przepustowosc). Mierniki czastkowe a system mierzenia wynikˇw dzialania. Konstruowanie systemu mierzenia wynikˇw dzialania.

2. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 2 Cele firmy a wartosc dodana.

3. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 3 Mierzenie wynikˇw - klucz do efektywnosci, wydajnosci i elastycznosci.

4. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 4 Wartosc dodana ?W.

5. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 5 Przyklad 1 - model procesu äRealizuj zamˇwienieö

6. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 6 Przyklad 1 - cele procesu, kryteria.

7. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 7 Przyklad 1 - glˇwne dzialania.

8. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 8 Przyklad 1 - glˇwne dzialania c.d.

9. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 9 Przyklad 2. Ocena ilosciowa procesu wedlug czasˇw dzialania (przepustowosc)

10. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 10 Mierniki czastkowe a system mierzenia wynikˇw dzialania.

11. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 11 Konstruowanie systemu mierzenia wynikˇw dzialania - [27]

12. Wyzsza Szkola Bankowa - dr inz. Miroslaw Lorecki 12 Pytania kontrolne.

  • Login