Mikropolitik
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Mikropolitik og rationaler PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mikropolitik og rationaler – sygeplejerskers legitimering af arbejde i behandling og rehabilitering Landskonference FS f. sygeplejersker der arbejder med Fog U. København juni 2012 Niels Sandholm Larsen nela@phmetropol.dk Professionshøjskolen Metropol, København.

Download Presentation

Mikropolitik og rationaler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mikropolitik og rationaler

Mikropolitik og rationaler

– sygeplejerskers legitimering af arbejde i behandling og rehabilitering

Landskonference FS f. sygeplejersker der arbejder med Fog U.

København juni 2012

Niels Sandholm Larsen

nela@phmetropol.dk

Professionshøjskolen Metropol, København.

Niels S. Larsen


Institutionsstudier i en goffmansk tradition

institutionsstudier i en goffmansk tradition,

Enhver gruppe af mennesker, fanger, fangevogtere, patienter og deres behandlere udvikler særegne livsformer, der får mening og forekommer rationelle, når forskeren kommer tæt nok på.

I den sociale interaktion konstitueres en særlig orden for roller, funktioner, klassifikationer, som afledes af og struktureres i institutioners magthierarkier.

Den særlige institutionelle orden kan rekonstrueres ved at udhæve regelmæssigheder og interaktionslinjer i små ubemærkede delprocesser, som udspilles i institutionaliseret liv.

Niels S. Larsen


Perspektiver p viden

Perspektiver på viden

 • Viden ses som socialt konstrueret

 • Der er konkurrence om at definere sand viden

 • Der er konkurrence mellem vidensformer

  (Habermas, Foucault, Berger & Luckman)

Niels S. Larsen


Konkurrerende vidensformer

Konkurrerende vidensformer

Sygeplejerske ringer forgæves til en patient, for at aftale en afsluttende samtale, henvendt til observatøren:

”Hendes datter har fået kræft, så hun har afbrudt forløbet. Hun magter det ikke i øjeblikket. Vi skal afslutte hende, så vi kan få det registreret. Jeg skal også skrive epikrise til egen læge. Hun var så glad for at komme her – vil gerne tage det op senere. Men magter ikke at komme til afsluttende samtale. Jeg ringer til hende i næste uge, hun skal afsluttes ordentligt. Det er ikke nok, at hun har været meget tilfreds, hun skal afsluttes. ..

Observatør: ”Så hun slipper ikke?”

Sygeplejerske: ”Nej, også af hensyn til registrering og egen læge.”

Niels S. Larsen


Helikopterperspektiv p sygeplejefagets vidensgrundlag

Helikopterperspektiv på sygeplejefagets vidensgrundlag

(T. Parsons)

En kulturel dimension

Uddannelse/forskning/bøger

En social dimension

Arbejde med patienter

Niels S. Larsen


Den sociale dimension er mest interessant fordi

Den sociale dimension er mest interessant fordi:

 • Langt de fleste sygeplejersker arbejder med patienter – de er derfor tættest på den sociale dimension

 • Arbejde med patienter er grundlag for sygeplejefagets anerkendelse

  (private påstande)

 • På arbejdspladser kan man derfor studere hvordan sygeplejersker definerer sygepleje og sygeplejerskeroller i konkurrence med andre faggrupper

Niels S. Larsen


Sygepleje fagets videnssituation fra et skole perspektiv

Sygepleje fagets videnssituation fra et skole - perspektiv

 • Progressionsdiskursen – effektivisering, akademisering, evidensbasering og standardisering ses som styrkelse af faget.

 • Erosionsdiskursen - effektivisering, akademisering, evidensbasering underminerer fagets traditioner bl.a. tætte relationer til patienter – Håndværk og kropslig viden udgrænses af abstrakt viden.

Niels S. Larsen


Friske rationaler 1

Friske rationaler 1

Sygeplejerske: … men det er det jeg jo hele tiden ved, at der er den her bundlinje et eller andet sted, og det skal der jo også være. Og jeg kunne bare godt tænke mig, at være med til at forstå hvorfor gør de sådan, eller sådan, eller sådan. Jeg ved ikke hvordan de gør med deres økonomi og det kunne jeg godt tænke mig, at finde ud af.

Niels S. Larsen


Friske rationaler 2

Friske rationaler 2

 • Sygeplejerske: Der har vi været på kommunikationskursus for at blive bedre til at tale med de her pårørende. Og det er rigtig frustrerende nogen gange, hvor man kan have en dårlig, vores førsteassistent har en rigtig dårlig på en tresengsstue - så derfor måtte de køre de andre ud. Det sker lige nu her for en halv time siden! Og så siger hun, nu står de pårørende derude og spørger "Hvornår skal min mor ind igen på den stue der?" Og her løber vi frem og tilbage med EKG apparat og sug, og så står der sådan en fuldstændig, "Kan du overhoved ikke forstå hvad der sker derinde?” Og så var der det på det kursus, ja men, så skulle man stoppe op og tale med den her? Det kan du jo ikke, du skal have overblikket, du har en dårlig patient! Og hvis de føler sig afvist, så kan der komme den klage

Niels S. Larsen


Friske fortsat

Friske fortsat

 • Sygeplejerske:

  ….det er ikke fordi, vi ikke vil snakke ordentlig med de pårørende, og patienten ..det handler om den der opbakning, at når et eller andet er gået skævt, at så er det måden det bliver tacklet på ikke, at hvor man nærmest bliver angrebet af familien og den pårørende, patienten. Men vi mangler også ledelsesmæssig opbakning…..

Niels S. Larsen


Rammer for sygeplejerskers arbejde

Rammer for sygeplejerskers arbejde

 • Vedligeholdelsesbehandling og forebyggelse lægges uden for hospital.

 • Specialisering og standardisering af arbejdet

 • Evidensbasering af arbejdet

 • Fokus på kvalitet og omkostninger i arbejdet

 • Konkurrence mellem institutioner om arbejdsopgaver

 • Aktuelt overskud af sygeplejerskers arbejdskraft

 • Pres på sygeplejersker og offentligt ansatte generelt

Niels S. Larsen


Unders gelsens to cases

Undersøgelsens to Cases

 • Sengeafdeling på et offentligt hospital

  Accelereret kirurgisk behandling

 • Kommunalt sundhedscenter

  Rehabilitering af kronisk syge

 • Feltstudier og fokusgruppeinterviews er gennemført i perioden april 2006 til januar 2007.

Niels S. Larsen


Forskningssp rgsm l

Forskningsspørgsmål

 • Hvilke faglige ræsonnementer fremføres af sygeplejerskerne?

 • Hvordan klarer faget sig i konkurrencen på de to arbejdspladser?

Niels S. Larsen


Fra hospitalscasen rapportsituation mellem en nattevagt og dagvagt

Fra hospitalscasen:Rapportsituation mellem en nattevagt og dagvagt:

Nattevagt: ” 71har ikke fået sin Ampicillin og jeg ved ikke om hun har fået Penta… Metro løber.”

Dagvagt: ”OK.”

Nattevagt: ”61 siger, at hun ikke har været oppe at stå, så jeg har ikke haft hende oppe, så jeg ved ikke om I vil?”

Dagvagt: ”Hun er lidt …”

Nattevagt: ”Jeg har rettet lidt… og seponeret kateteret.”

Nattevagt: ”Så er der NN, 70 år. C- recti. … plus transversostomi. Startede som en LowAnterior og fik så lavet en Hartmann og så en transversostomi. Har så nu fået lavet en prolaps.

Lige efter OP havde han behov for to hele hænder, nu kan han klare sig med en halv hånd.”

Dagvagt: ”Skal vi lave væskeskema?”

Nattevagt: ”Hold bare øje med at han får nok at drikke.”

Nattevagt: ”Så er der den ny patient på 71-4.”

Dagvagt: ”Er hun en anastomose?”

Nattevagt: ”Nej, hun er ikke noget endnu, hun er til obs. for en lækage.”

Dagvagt: ”Så hun faster?”

[-----]

Nattevagt: ”NN har vasket sig selv ved håndvasken og hende i 2-sengen har været i bad. 71.3 har været nede og er blevet på opvågningen.”

(observationsnotat)

Niels S. Larsen


Tekniske referencer

Tekniske referencer

Rapportsituation mellem en nattevagt og dagvagt:

Nattevagt: ” 71har ikke fået sin Ampicillin og jeg ved ikke om hun har fået Penta… Metro løber.”

Dagvagt: ”OK.”

Nattevagt: ”61 siger, at hun ikke har været oppe at stå, så jeg har ikke haft hende oppe, så jeg ved ikke om I vil?”

Dagvagt: ”Hun er lidt …”

Nattevagt: ”Jeg har rettet lidt… og seponeret kateteret.”

Nattevagt: ”Så er der NN, 70 år. C- recti. … plus transversostomi. Startede som en LowAnterior og fik så lavet en Hartmann og så en transversostomi. Har så nu fået lavet en prolaps.

Lige efter OP havde han behov for to hele hænder, nu kan han klare sig med en halv hånd.”

Dagvagt: ”Skal vi lave væskeskema?”

Nattevagt: ”Hold bare øje med at han får nok at drikke.”

Nattevagt: ”Så er der den ny patient på 71-4.”

Dagvagt: ”Er hun en anastomose?”

Nattevagt: ”Nej, hun er ikke noget endnu, hun er til obs. for en lækage.”

Dagvagt: ”Så hun faster?”

[-----]

Nattevagt: ”NN har vasket sig selv ved håndvasken og hende i 2-sengen har været i bad. 71.3 har været nede og er blevet på opvågningen.”

Niels S. Larsen


Videnskabelige referencer

Videnskabelige referencer

Rapportsituation mellem en nattevagt og dagvagt:

Nattevagt: ” 71har ikke fået sin Ampicillin og jeg ved ikke om hun har fået Penta… Metro løber.”

Dagvagt: ”OK.”

Nattevagt: ”61 siger, at hun ikke har været oppe at stå, så jeg har ikke haft hende oppe, så jeg ved ikke om I vil?”

Dagvagt: ”Hun er lidt …”

Nattevagt: ”Jeg har rettet lidt… og seponeret kateteret.”

Nattevagt: ”Så er der NN, 70 år. C- recti. … plus transversostomi. Startede som en LowAnterior og fik så lavet en Hartmann og så en transversostomi. Har så nu fået lavet en prolaps.

Lige efter OP havde han behov for to hele hænder, nu kan han klare sig med en halv hånd.”

Dagvagt: ”Skal vi lave væskeskema?”

Nattevagt: ”Hold bare øje med at han får nok at drikke.”

Nattevagt: ”Så er der den ny patient på 71-4.”

Dagvagt: ”Er hun en anastomose?”

Nattevagt: ”Nej, hun er ikke noget endnu, hun er til obs. for en lækage.”

Dagvagt: ”Så hun faster?”

[-----]

Nattevagt: ”NN har vasket sig selv ved håndvasken og hende i 2-sengen har været i bad. 71.3 har været nede og er blevet på opvågningen.”

Niels S. Larsen


Logistiske referencer

Logistiske referencer

Rapportsituation mellem en nattevagt og dagvagt:

Nattevagt: ” 71har ikke fået sin Ampicillin og jeg ved ikke om hun har fået Penta… Metro løber.”

Dagvagt: ”OK.”

Nattevagt: ”61 siger, at hun ikke har været oppe at stå, så jeg har ikke haft hende oppe, så jeg ved ikke om I vil?”

Dagvagt: ”Hun er lidt …”

Nattevagt: ”Jeg har rettet lidt… og seponeret kateteret.”

Nattevagt: ”Så er der NN, 70 år. C- recti. … plus transversostomi. Startede som en LowAnterior og fik så lavet en Hartmann og så en transversostomi. Har så nu fået lavet en prolaps.

Lige efter OP havde han behov for to hele hænder, nu kan han klare sig med en halv hånd.”

Dagvagt: ”Skal vi lave væskeskema?”

Nattevagt: ”Hold bare øje med at han får nok at drikke.”

Nattevagt: ”Så er der den ny patient på 71-4.”

Dagvagt: ”Er hun en anastomose?”

Nattevagt: ”Nej, hun er ikke noget endnu, hun er til obs. for en lækage.”

Dagvagt: ”Så hun faster?”

[-----]

Nattevagt: ”NN har vasket sig selv ved håndvasken og hende i 2-sengen har været i bad. 71.3 har været nede og er blevet på opvågningen.”

Niels S. Larsen


Konomiske referencer

Økonomiske referencer

Rapportsituation mellem en nattevagt og dagvagt:

Nattevagt: ” 71har ikke fået sin Ampicillin og jeg ved ikke om hun har fået Penta… Metro løber.”

Dagvagt: ”OK.”

Nattevagt: ”61 siger, at hun ikke har været oppe at stå, så jeg har ikke haft hende oppe, så jeg ved ikke om I vil?”

Dagvagt: ”Hun er lidt …”

Nattevagt: ”Jeg har rettet lidt… og seponeret kateteret.”

Nattevagt: ”Så er der NN, 70 år. C- recti. … plus transversostomi. Startede som en LowAnterior og fik så lavet en Hartmann og så en transversostomi. Har så nu fået lavet en prolaps.

Lige efter OP havde han behov for to hele hænder, nu kan han klare sig med en halv hånd.”

Dagvagt: ”Skal vi lave væskeskema?”

Nattevagt: ”Hold bare øje med at han får nok at drikke.”

Nattevagt: ”Så er der den ny patient på 71-4.”

Dagvagt: ”Er hun en anastomose?”

Nattevagt: ”Nej, hun er ikke noget endnu, hun er til obs. for en lækage.”

Dagvagt: ”Så hun faster?”

[-----]

Nattevagt: ”NN har vasket sig selv ved håndvasken og hende i 2-sengen har været i bad. 71.3 har været nede og er blevet på opvågningen.”

Niels S. Larsen


Mikropolitik og rationaler

Henvisninger til vidensformer

1: Videnskabelige argumenter. 2: Tekniske argumenter, 3: Etiske argumenter, 4: Æstetiske argumenter, 5: Politiske argumenter,

6: Økonomiske argumenter. 7: Logistiske argumenter

Niels S. Larsen


Eksempel p politisk viden

Eksempel på politisk viden

Observationsnotat:

Hospitalssygeplejerskerne sidder omkring bordet og gennemgår de emner, der er blevet drøftet på stuegang:

Spl 1:”Peter[overlæge] har seponeret hans [patientens] Furix, jeg forstår det ikke!”

Spl 2: ”Vi kalder bare en forvagt og får det ordineret.”

Niels S. Larsen


St rke alliancer mellem tre vidensformer

Stærke alliancer mellem tre vidensformer.

Teknisk viden – virker/virker ikke

Økonomisk viden –betaler sig/betaler sig ikke

Logistisk viden – harmoni/konflikt ift. tid og sted

nslapril2010


Logistisk viden har stor autoritet

Logistisk viden har stor autoritet

Læge og sygeplejerske gennemgår patienter. Lægen sidder med en journal i hånden og henvender sig til sygeplejersken:

Læge: ”Ny patient? [skal han behandles med] Pantoloc?”

Sygeplejerske: ”Nej, ham skal du bare flytte – han er kørt i 5 døgns-afsnittet”

Læge: ”Han har en hæmoglobin på 5,1! Spørgsmålet om han skal ha noget…[blod]”

Sygeplejerske: ”Han hører til i 5-døgn. Nu får vi gang i den scanning, så vi kan…”

Læge: ”Hvis han går i … så skal han da opereres…”

Lægen rækker journalen mod sygeplejersken.

Sygeplejersken reagerer ikke, tager en anden journal i stedet og siger:

”Hvorfor har ham her så meget reflux? […]”

(Observationsnotat)

Niels S. Larsen


Logistik er ikke rigtig sygepleje

Logistik er ikke ”rigtig” sygepleje

Sygeplejerske1 ser i en kalender: ”Nej, du skal ikke ha plads til andre end ham fra [Kommune NN]. Skal jeg bestille en seng?”

Sygeplejerske 2: ”Jeg ringer selv til forvagten, fordi den dér, ikke er bestilt (peger på en blodprøverekvisition).”

Sygeplejerske 1: ”Den skulle gerne være i orden.”

Sygeplejerske 2: ”Jeg forstår ikke rekvisitionen, der står ikke noget. Ved du om han skal ha klyx? Det giver ingen logik!”

Sygeplejerske 1: ”Men de skal da [op] med scopet! Jeg skal nok spørge (lægger en seddel i journalen).”

Sygeplejerske 1 [til observatøren]: ”Det er sekretærarbejde, men der er tit småting, der skal justeres. Har lægen ordineret alt? Det skal bare gøres…”

(Observationsnotat)

Niels S. Larsen


Case kommunalt sundhedscenter

Case: Kommunalt Sundhedscenter

Kontekst:

 • Toårigt forsøgsprojekt

 • Rehab. af kronisk syge

 • Tværfaglighed som ideologi

 • Inkluderende organisation

  Ansatte:

  1 leder, sygeplejerske

  3 sygeplejersker

  2 fysioterapeuter

  1 Diætist

Niels S. Larsen


Ansvarsomr der

Ansvarsområder:

Sygeplejerskerne: Sygdomsspecifik undervisning

Fysioterapeuterne: Fysisk træning og tests

Diætsiten: Kostvejledning

Sygeplejersker og fysioterapeuter samarbejder om undervisning, testning og træning.

Alle varetager indledende og afsluttende samtaler.

Efterspørgslen på sygeplejerskernes ydelser er ringe.

Stor efterspørgsel på diætister og fysioterapeuter

Niels S. Larsen


Mikropolitik og rationaler

Indledende samtale. Sygeplejerske interviewer patient og noterer i et skema.

Sygeplejerske: Har du problemer med hørelsen?

Patienten ryster på hovedet

Sygeplejerske: Synet?

Patient: Ja, jeg er langsynet

Sygeplejerske: Det er alderen – nok ikke din sukkersyge. Har du været til øjenkontrol? Det er en god ide.

Sygeplejerske: Problemer med fødderne

Patient: Nej

Sygeplejerske: Fodterapeut har du været til sådan noget?

– man kan få et pænt tilskud når man har diabetes

Patient: Er det noget man skal have en henvisning til?

Sygeplejerske: Ja - Sover du godt? Jeg snupper lige dit blodtryk

Måler BT

Sygeplejerske: Det ligger lidt i overkanten

Patient: Hvad er det?

Sygeplejerske 160/95 - Når du har diabetes skal det helst ligge på 135 [..]

Jeg skriver det lige så jeg ikke glemmer det.. lige snuppe din puls ..

ja , 72. Så skal jeg lige have din vægt engang.

Patienten t stiger på vægen: Hvad siger du?

Sygeplejerske: 93,9 - Hvor høj er du ?

Patient: 172

Sygeplejerske Så skal jeg have dit mavemål … peg på navlen..

Det virker lidt underligt.. grunden til jeg gør det, er det dårlige fedt,

det der populært sagt kan sætte sig i blodårerne sidder der …

Har du tabt dig i den seneste tid?

Patient Ja 5,2 kg

Sygeplejerske: Nej hvor flot!

Niels S. Larsen


Sygeplejerskernes ambivalenser over brug af manualer

Sygeplejerskernes ambivalenser over brug af manualer:

 • De er effektive

 • Demokratiske

 • Tryghedsskabende

 • De giver autoritet

  Men

 • De ”gør” patienterne til cases

 • Pinlighed

 • Arbejdet trivialiseres

Niels S. Larsen


Mikropolitik og rationaler

X X

 • Observationsnotat:

  Sygeplejerske står på gangen med en patient som skal testes. Testen forgår ved at patienten skal gå imellem to orange kegler i et bestemt tidsrum. Afstanden imellem keglerne er markeret på gangen med gaffatape.

  Sygeplejerske. ”Så skal vi lave nogle tests på dig, du skal rejse og sætte dig i ½ min og du skal gå.”

  Fysioterapeut kommer forbi, sygeplejersken spørger om keglerne er korrekt placeret og fysioterapeuten rykker en af keglerne ca. 4 cm og siger: ”sådan”.

  Sygeplejersken gennemfører gangtesten med patienten og siger: ”Når du er færdig [her i sundhedscenteret] vil en af vores fysioterapeuter teste dig igen””

Niels S. Larsen


I rehabilitering mangler sygeplejersker viden der virker

I rehabilitering mangler sygeplejersker viden ”der virker”

Centersygeplejerske 1:

”Jeg synes, det er skide irriterende. Ja, jeg synes, at det er irriterende, at vores indsats ikke kan dokumenteres af lægen. Men jeg er heller ikke sikker på, at der ikke kan dokumenteres. Jeg er bare ikke sikker på, at der er nogen, der har lavet forskning i det, fordi så meget livsstilsændringsforskning er der jo heller ikke lavet i forhold til sygeplejersker… ”

(Udskrift af fokusgruppeinterview)

Niels S. Larsen


Min forskning viser

Min forskning viser

Sygeplejefaget står stærkt i behandling – stor efterspørgsel på sygeplejerskernes arbejdskraft. Antallet af sygeplejersker og sygeplejerskers specialfunktioner øges.

Sygeplejefaget står svagt i rehabilitering – ringe efterspørgsel på sygeplejerskernes arbejdskraft. Sygeplejerskerne har vanskeligt ved at definere deres arbejde og kan ikke påvise at det har effekt.

Niels S. Larsen


Pointer om viden

Pointer om viden:

 • Teknisk viden dominerer – i et arbejdsperspektiv kan sygepleje derfor beskrives som en overvejende teknisk disciplin.

 • Logistisk viden spiller en vigtig rolle - Det er en underkendt vidensform, vigtig kilde til indflydelse på arbejdspladser– sygeplejersker kan have en strategisk interesse i at synliggøre denne vidensform.

 • Viden reproduceres gennem brug af manualer – På arbejdspladser defineres fagets genstand og metoder i standarder – den der formulerer standarder, som udbredes bredt, har stor indflydelse på fag og arbejde.

Niels S. Larsen


 • Login