slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
LES DISSOLUCIONS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

LES DISSOLUCIONS - PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s\'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s\'anomenen soluts. LES DISSOLUCIONS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LES DISSOLUCIONS' - azuka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

LES DISSOLUCIONS

Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s\'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s\'anomenen soluts.

slide2

LES DISSOLUCIONS

Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s\'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s\'anomenen soluts.

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses.

Les més habituals són aquelles en què el dissolvent és líquid i que tenen dissolts soluts que poden ser sòlids, líquids o gasos.

slide3

LES DISSOLUCIONS

La concentració.

La concentració d\'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent.

slide4

LES DISSOLUCIONS

La concentració.

La concentració d\'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent.

Es diu que una dissolució és diluïda si la quantitat de solut dissolta és molt petita en comparació a la quantitat de dissolvent.

slide5

LES DISSOLUCIONS

La concentració.

La concentració d\'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent.

Es diu que una dissolució és diluïda si la quantitat de solut dissolta és molt petita en comparació a la quantitat de dissolvent.

En canvi, es diu que una dissolució és concentrada si conté molta quantitat de solut respecte a la quantitat de dissolvent.

slide6

LES DISSOLUCIONS

La concentració.

La concentració d\'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent.

Però diluïda i concentrada són termes relatius.

No queda indicada la quantitat de les substàncies que formen la dissolució.

slide7

LES DISSOLUCIONS

La concentració.

La concentració d\'una dissolució serveix per indicar la proporció en què es troben el solut i el dissolvent.

Però diluïda i concentrada són termes relatius.

No queda indicada la quantitat de les substàncies que formen la dissolució.

Exercici:

Com expressaries de manera quantitativa la concentració d\'una dissolució?

Temps 10 minuts, en grups de 3.

Els grups es fan amb les persones properes entre sí. No us mogueu per la classe.

slide8

LES DISSOLUCIONS

La concentració.

Exercici:

Com expressaries de manera quantitativa la concentració d\'una dissolució?

Temps 10 minuts, en grups de 3.

Els grups es fan amb les persones properes entre sí. No us mogueu per la classe.

Resultat del treball en grup exposat.

slide10

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en massa (% m).

Tant per cent en volum (% v).

Concentració en massa.

slide11

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en massa (% m).

Indica la massa que hi ha dissolta en 100 g de dissolució.

Per exemple, que una dissolució aquosa de glucosa és del 5 % en massa significa que en 100 g de dissolució contenten 95 g d\'aigua (dissolvent) i 5 g de glucosa (solut).

slide12

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en massa (% m).

Indica la massa que hi ha dissolta en 100 g de dissolució.

Per exemple, que una dissolució aquosa de glucosa és del 5 % en massa significa que en 100 g de dissolució contenten 95 g d\'aigua (dissolvent) i 5 g de glucosa (solut).

massa del solut

C (% m) = __________________________ x100

massa de la dissolució

slide13

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en massa (% m).

Indica la massa que hi ha dissolta en 100 g de dissolució.

massa del solut

C (% m) = __________________________ x100

massa de la dissolució

Exercici resolt:

Calcula la concentració en tant per cent en massa d\'una dissolució obtinguda dissolent 10 g de glucosa en 250 g d\'aigua.

massa del solut = 10 g de glucosa;

massa de dissolvent = 250 g d\'aigua;

massa de dissolució = 10 g de glucosa + 250 g d\'aigua = 260 g

C (% m) = 10 g *100 / 260 g = 3,85%

slide14

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en massa (% m).

Indica la massa que hi ha dissolta en 100 g de dissolució.

massa del solut

C (% m) = __________________________ x100

massa de la dissolució

Un altre exercici resolt:

Quina quantitat de glucosa és necessària per preparar 500 g de dissolució d\'aquesta concentració (3,85 %)?

concentració del 3,85%. Això significa que hi ha 3,85 g de glucosa en 100 g de dissolució. Per calcular la quantitat de glucosa que correspon a 500 g de dissolució s\'utilitzen els factors de conversió:

3,85 g glucosa

500 g de dissolució x _______________ = 19,25 g de glucosa

100 g dissolució

slide15

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en massa (% m).

Tant per cent en volum (% v).

Concentració en massa.

slide16

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en volum (% v).

El tant per cent en volum s\'utilitza quan el solut i el dissolvent són líquids o quan els dos són gasos.

Indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució.

Generalment s\'expressen els volums en mL (mililitres).

slide17

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en volum (% v).

El tant per cent en volum s\'utilitza quan el solut i el dissolvent són líquids o quan els dos són gasos.

Indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució.

Generalment s\'expressen els volums en mL (mililitres).

Cal tenir en compte que els volums del solut i de la dissolució estiguin en les mateixes unitats. Sinó el resultat seria erroni.

slide18

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en volum (% v).

El tant per cent en volum s\'utilitza quan el solut i el dissolvent són líquids o quan els dos són gasos.

Indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució.

volum del solut

c (% V) = __________________________ x100

volum de la dissolució

slide19

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en volum (% v).

El tant per cent en volum s\'utilitza quan el solut i el dissolvent són líquids o quan els dos són gasos.

Indica el volum de solut que hi ha en 100 unitats de volum de dissolució.

volum del solut

c (% V) = __________________________ x100

volum de la dissolució

Si la cervesa està al 5,4 % significa que hi ha 5,4 ml d\'alcohol per cada 100 ml de cervesa.

slide20

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Tant per cent en massa (% m).

Tant per cent en volum (% v).

Concentració en massa.

slide21

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Concentració en massa.

La concentració en massa indica la quantitat de grams de solut que hi ha dissolts en un litre de dissolució.

grams de solut

c (g/L) = _______________________

volum (L) de dissolució

slide22

Les dissolucions, la concentració.

Maneres d\'expressió quantitativa de la concentració:

Concentració en massa.

La concentració en massa indica la quantitat de grams de solut que hi ha dissolts en un litre de dissolució.

grams de solut

c (g/L) = _______________________

volum (L) de dissolució

Exemple resolt:

Quina quantitat de clorur de potassi (NaK) es necessita per preparar 50 cm3 de d\'una dissolució aquosa d\'aquesta sal de concentració 10 g/L?

slide23

Concentració en massa.

grams de solut

c (g/L) = _______________________

volum (L) de dissolució

Exemple resolt:

Quina quantitat de clorur de potassi (NaK) es necessita per preparar 50 cm3 de d\'una dissolució aquosa d\'aquesta sal de concentració 10 g/L?

Es fa servir factors de conversió per realitzar el càlcul. Es transforma primer el volum de dissolució en litres (1 L = 1000 cm3). A continuació s\'aplica un factor de conversió amb la concentració que es desitja.

1 L dissolució 10 g de NaK

50 cm3 dissolució x ________________ x ____________ = 0,5 g

1000 cm3 dissolució 1 L dissolució de NaK

slide24

Densitat:

La densitat d\'una dissolució no n\'expressa la concentració, ja que no relaciona quantitat de solut amb quantitat o volum de dissolució.

La densitat expressa la massa de dissolució (solut + dissolvent) que hi ha en un volum determinat de dissolució.

ad