Modernizacja Kształcenia Zawodowego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Modernizacja Kształcenia Zawodowego PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Modernizacja Kształcenia Zawodowego. Od 2008 roku w KOWEZiU realizowane są projekty systemowe…. Projekty systemowe KOWEZiU. …działania podejmowane w projektach oraz wypracowane w trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym….

Download Presentation

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Modernizacja Kształcenia Zawodowego


Od 2008 roku w KOWEZiU realizowane są projekty systemowe…

Projekty systemowe KOWEZiU


…działania podejmowane w projektach oraz wypracowanew trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

Projekty systemowe KOWEZiU

Okres realizacji: 2008-2013

W ramach projektu opracowano podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz przykładowe programy nauczania dla 282 zawodów.


…działania podejmowane w projektach oraz wypracowanew trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

Projekty systemowe KOWEZiU

Okres realizacji: 2009-2012 – ZAKOŃCZONY

W ramach projektu opracowano i pilotażowo wdrożono w województwie warmińsko-mazurskim model poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu dokonano także analizy stanu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i krajach UE oraz wyprodukowano filmy propagujące idee poradnictwa edukacyjno-zawodowego.


…działania podejmowane w projektach oraz wypracowanew trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

Projekty systemowe KOWEZiU

Okres realizacji: 2009-2012 – ZAKOŃCZONY

W ramach projektu opracowano i wdrożono system wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego i informatycznego szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia.

W ramach projektu opracowano m.in. pakiet poradników Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego.


…działania podejmowane w projektach oraz wypracowanew trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

Projekty systemowe KOWEZiU

Okres realizacji: 2009-2014

W ramach projektu opracowano propozycję modelu wdrażania i upowszechniania Kształcenia Na Odległość.

W ramach projektu opracowano poradniki z zakresu wdrażania KNOw placówkach oświatowych.


…działania podejmowane w projektach oraz wypracowanew trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

Projekty systemowe KOWEZiU

 • Okres realizacji: 2010-VI 2013 ZAKOŃCZONY

 • W ramach projektu podjęto szereg działań mających na celu popularyzację kształcenia zawodowego wśród młodzieży oraz kadry oświatowej poprzez:

 • opracowanie materiałów promujących kształcenie zawodowe (filmy, plakaty, spot telewizyjny),

 • organizację konkursu Lider Edukacji Zawodowej,

 • organizację konkursu Szkoła dla rynku pracy.


…działania podejmowane w projektach oraz wypracowanew trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

Projekty systemowe KOWEZiU

 • Okres realizacji: 2013- VI 2015

 • W ramach projektu prowadzone są działania mające na celu wspieranie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodachpoprzez:

 • opracowanie narzędzi do zewnętrznego monitorowania procesu wdrażania,

 • opracowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej dla szkół,

 • organizację kursów dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w zawodach.


…działania podejmowane w projektach oraz wypracowanew trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

Projekty systemowe KOWEZiU

 • Okres realizacji: I 2013-XII 2013

 • W ramach projektu prowadzone są działania mające na celu wsparcie gimnazjów i placówek kształcenia ustawicznego w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście idei uczenia się przez całe życie poprzez:

 • opracowanie suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

 • opracowanie suplementów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • szkolenia dla doradców-trenerów,

 • opracowanie materiałów propagujących idee poradnictwa edukacyjno-zawodowego (w tym broszury, filmy, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego).


… 3 spośród wszystkich projektów mają szczególne znaczenie…

… wypracowane w ramach nich rezultaty składają się na…

Modernizacja Kształcenia Zawodowego


… a są to…

Podstawy programowe kształcenia w zawodach

Programy nauczania

Szkolne plany nauczania

Programy nauczania

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

Kolejne odsłony zmian Kształcenia Zawodowego


Modernizacja Kształcenia Zawodowego


Programy nauczania

Szkolne plany nauczania

Podstawy programowe

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

opis


Programy nauczania

Szkolne plany nauczania

Podstawy programowe

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

podstawa prawna


Programy nauczania

Szkolne plany nauczania

Podstawy programowe

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

dodatkowe informacje

z możliwością rozwinięcia treści


Programy nauczania

Szkolne plany nauczania

Podstawy programowe

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

repozytoria


Programy nauczania

Szkolne plany nauczania

Podstawy programowe

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

biblioteka


 • Login