การตรวจวินิจฉัยเชื้อคอตีบ ทางห้องปฏิบัติการ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 29

 • 471 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การตรวจวินิจฉัยเชื้อคอตีบ ทางห้องปฏิบัติการ. 9 พฤศจิกายน 2555. อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ aree.t@dmsc.mail.go.th. โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ. โรคคอตีบ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การตรวจวินิจฉัยเชื้อคอตีบ ทางห้องปฏิบัติการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3672892

9 2555

Ph.D.

aree.t@dmsc.mail.go.th


3672892

- C. diphtheriae diphtheria toxin

- C. diphtheriae diphtheria toxin


3672892

 • Corynbacterium diphteriae

 • Corynbacterium ulcerans

 • Corynbacterium pseudotuberculosis

Genus: Corynebacterium

Family: Corynebacteriaceae

Suborder:Corynebacteriaceae

Order: Actinomycetales

Phylum: Actinobacteria

Kingdom: Bacteria


C diphtheriae

C. diphtheriae

 • 1883 Klebs

 • 1884 Loffler

  (Klebs-Loeffler bacillus)

 • aerobic, facultative anaerobic bacteria

 • (club shape) V, L, Chinese character (palisade)

 • Catalase

 • Non-motile

 • Metachromatic granule


C diphtheriae1

C. diphtheriae

 • 4 biotypes

  -var gravis

  -var intermedius

  -var mitis

  -var belfanti


C diphtheriae2

C. diphtheriae

 • Disinfectant:

 • -1% sodium hypochlorite,

 • -70% ethanol,

 • glutaraldehyde,

 • formaldehyde,

 • iodines,

 • hydrogen peroxide,

 • peracetic acid,

 • quaternary ammonium compounds

Survive on dry inanimate surfaces from 7 days to 6 months


3672892

Colony BT

C. diphtheriae

C. diphtheriae


3672892

Sheep bloodagar Blood tellurite agar

24 hr.

Sheep bloodagar

Blood tellurite agar


3672892

Sheep bloodagar Blood tellurite agar

48 hr.

Blood tellurite agar

Sheep bloodagar


3672892

Tinsdale agar

C. diphtheriae

C. ulcerans

C. pseudotuberculosis

cysteinase

Corynebacterium diphtheriae on Tinsdale agar. The dark halo intensifies after prolonged cultivation. 72 hours, 37 C in an aerobic atmosphere


C diphtheriae3

C. diphtheriae

 • Toxigenic strain vs non-toxigenic strain

 • Bacteriophage carry tox gene

 • Diphtheria toxin tox gene

 • C. diphtheriae strain infect Bacteriophage

 • Toxigenic strain can cause diphtheria


3672892

 • Pathogenesis

 • Toxin

  • tox gene ( bacteriophage)

  • exotoxin

  • A-B subunit

  • (pseudomembrane) >block airway

  • toxin myocarditis, neuritis etc


3672892

C. diphtheriae

 • 3. toxin Elek test


3672892

 • - 24 .

 • lab

 • lab

 • - lab 24

Throat swab

- swab (nylon, rayon, polyester) ()

- swab Amies media

antibiotic


3672892

Transport medium

 • overgrowth

Amies with charcoal

Amies without charcoal


Commercial transport medium

Commercial Transport Medium

Amies without charcoal

Stuarttransport media


3672892


3672892

Throat swab

Sheep bloodagar Blood tellurite agar

18-24 hr

subculture Blood Agar

18-24 hr

(+ bacilli, pleomorphic, chinese letter) catalase

18-24 hr


3672892

Day 1

1. BT

2. Sheep BA

Throat swab

Incubate 18-24 hr


3672892

BT pure colony

Day 2

BT

colony subculture

Blood agar

Incubate 18-24 hr, 37OC

Blood agar -- -hemolysis Strep gr. A

.


3672892

catalase:+ oxidase: -

Day 3

Gram + bacilli,

pleomorphic , club shape

Chinese character

Gram staining

Incubate 18-24 hr, 37OC


3672892

Day 4

 • TSI

 • Motile

 • Bile esculin

 • Nitrate

 • Urease

 • Esculin

 • CTA-base

 • CTA-glucose

 • CTA-maltose

 • CTA-sucrose

 • CTA-mannitol

 • CTA-xylose

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

K/A


Streptococcus pyogenes hemolytic streptococcus gr a

Streptococcus pyogenes(-hemolytic streptococcus gr. A)

-

- gram positive streptococci (cocci in chain)

- -hemolysis on sheep blood agar

-catalase negative, oxidase negative

-Sensitive Bacitracin

-Resistant Optochin

-PYR (L-pyrrolidonyl arylmidase) positive

-CAMP test -negative

-antiserum A-positive, B-negative


3672892

CAMP test negative

Gram positive cocci in chain

Bacitracin- sensitive

PYR- positive


3672892

Pure colony

 • C. amycolatum

 • C. diphtheriae

 • C. jeikeium

 • C. minutissimum

 • C. pseudodiphtheriae

 • C. striatum

 • C. ulcerans

 • C. urealyficum

Vitek 2 compact , automated bacterial identification, Drug sensitivity test


3672892

Biochemical patterns of C. diphtheriae


3672892

diphtheria toxin (Elek test)

Anti- toxin

Precipitation band

Immuno diffusion assay


3672892


3672892

C. diphtheriae : S. pyogenes =59:23 (2.6:1)


 • Login