kyseliny
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kyseliny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Kyseliny - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Kyseliny. Ing. Jarmila Kirvejová. Cíle : Žák se naučí : Rozlišovat pojmy kyselý, zásaditý, neutrální. Definovat pojem kyselina. Vyjmenuje nejznámější kyseliny a jejich použití Zapsat rovnici neutralizace. Kyseliny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kyseliny' - aziza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kyseliny

Kyseliny

Ing. Jarmila Kirvejová

slide2

Cíle:

 • Žák se naučí :
 • Rozlišovat pojmy kyselý, zásaditý, neutrální.
 • Definovat pojem kyselina.
 • Vyjmenuje nejznámější kyseliny a jejich použití
 • Zapsat rovnici neutralizace
kyseliny1
Kyseliny
 • jsou to sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+
 • kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H3O+
co jsou to kyseliny
Co jsou to kyseliny?
 • Představ si, že si kousneš do citronu. Okamžitě se ti vybaví kyselá chuť. A v čem jsou nakládané kyselé okurky? Kyselina octová (ocet) se používá jak do okurek tak do zálivek na saláty.
 • A co superkyseléBompary? Obsahují velké množství kyseliny citronové.
 • Minerálky, které chutnají příjemně kysele se podle toho nazývají kyselky.
co jsou to kyseliny1
Co jsou to kyseliny?
 • Ne každá kyselina chutná kysele (nehledě k tomu, že ochutnávání chemikálií je životu nebezpečné). Ukážeme si vhodnější způsoby, jak zjistit, zda je látka kyselá. Protikladem kyselin jsou v chemii zásady.
ur ov n kyselosti a z saditosti roztok
Určování kyselosti a zásaditosti roztoků
 • K určování kyselosti nebo zásaditosti roztoků se používají tzv. indikátory (česky ukazatele).
 • Indikátory jsou látky, které mají jinou barvu v kyselém prostředí a jinou barvu v zásaditém prostředí. Prostředí, které není ani kyselé ani zásadité se nazývá neutrální.
p rodn indik tor
Přírodní indikátor
 • Lakmus se získává z isladského lišejníku. Má fialovou barvu. V kyselém prostředí zčervená a v zásaditém prostředí zmodrá. Můžeme jej použít jako roztok (přikápneme ho do roztoku) nebo jako lakmusový papírek, který se do roztoku namočí.
ph vod kov exponent
pH – vodíkový exponent
 • Vyjádření míry kyselosti (zásaditosti) roztoku –stupnice pH
 • pH = - log [H3O+] záporný logaritmus koncentrace vodíkových iontů
 • 0 ------------------ 7 ---------------------->14
 • Kyselost zásaditost
rozd len kyselin
Rozdělení kyselin

1) Bezkyslíkatékyseliny

HCl

HBr

2)Kyslíkaté kyseliny

H2 SO4

HNO3

bezkysl kat kyseliny
Bezkyslíkatékyseliny
 • dvouprvkovésloučeniny, kterévždyzačínají

písmenemH (vodík)

 • prveknadruhémmístědávákyseliněnázev

HClkyselinachlorovodíková

HBrkyselinabromovodíková

be z kysl kat kyseliny
Bezkyslíkatékyseliny
 • molekula je složená z kyselinotvorného prvku a vodíku
 • halogenvodíkové kyseliny – HF, HCl, HBr, HI
 • kys. sulfanová(sirovodíková) – H2S
 • kys. kyanovodíková -HCN
kysl kat kyseliny
Kyslíkatékyseliny
 • tříprvkovésloučeniny
 • nazačátkuvzorce je vždyH (vodík), nakonci

O (kyslík). Uprostřed je značkaprvku, kterýdává

kyseliněpojmenování

H2 SO4 kyselinasírová

H NO3 kyselinadusičná

kysl kat kyseliny1
Kyslíkaté kyseliny
 • V molekule obsahují vodík, kyselinotvorný prvek a kyslík
 • Vznikají reakcí kyselinotvorného oxidu s vodou
 • SO3 + H2O -------> H2SO4
 • N2O5 + H2O------> H2N2O6 =HNO3
kyselina chlorovod kov
Kyselinachlorovodíková

HCl

kyselinasolná

 • bezbarvá, těkavá kapalina, max. 37%; technická
 • zbarvena do žluta příměsmi FeCl3
 • 0,3% obsažena v žaludečníšťávě, kde se podílí

naštěpeníbílkovin

použití: - čištění kovů před letováním

- výroba plastů, barviv

- v koželužském a potravinářském

průmyslu

kyselina fluorovod kov hf
Kyselina fluorovodíková - HF
 • vzniká stejně jako HCl
 • silně leptá sklo, proto se uchovává v plastových nádobách

využití – leptání skla

dal bezkysl kat kyseliny
Další bezkyslíkaté kyseliny

Sirovodíková – sulfanová H2S

 • rozpuštěním sirovodíku v H2O

Kyanovodíková - HCN

 • rozpuštěním kyanovodíku v H2O
 • prudce jedovatá
 • její sloučenina KCN - cyankáli
kyselina dusi n hno 3
KyselinadusičnáHNO3
 • bezbarvá kapalina, nestálá na světle (žloutne)
 • silná žíravina, max. 65%
 • použití: hnojiva, výbušniny, barviva
 • dráždí dýchací cesty
 • soli - dusičnany

Použití - výroba barviv

- výroba výbušnin

- dusíkatá průmyslová hnojiva

kyselina s rov h 2 so 4
Kyselina sírová (H2SO4)
 • bezbarvá olejovitá kapalina
 • soli - sírany

Použití - výroba chemikálií

- průmyslová hnojiva

- plasty, barviva, léčiva

- výbušniny

- čištění ropných produktů

- úprava rud

dehydrata n inky kyseliny s rov
Dehydratační účinky kyseliny sírové
 • Koncentrovaná kyselina sírová má schopnost odebírat látkám vodu. Všechny organické látky obsahují uhlík. Pokud organické látce odebereme vodu, zčerná (uhlík se vyloučí).
kyselina fosfore n h 3 po 4
Kyselina fosforečná (H3PO4)
 • soli - fosforečnany

Použití - výroba průmyslových hnojiv

- výroba nealkoholických nápojů

(minerálky,cola…)

dal kysl kat kyseliny
Další kyslíkaté kyseliny

Kyselina uhličitá H2CO3

 • rozpouštěním CO2 a H2O
 • snadno se rozkládá
 • součást perlivých nápojů

Kyselina siřičitá H2SO3

 • rozpouštěním SO2 a H2O
 • SO2 spalováním fosilních paliv, ve vzduchu reaguje s vodou a vytváří kyselé deště
ed n kyselin
Ředění kyselin
 • Při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla.
 • Platí pravidlo KDV – Kyselinu lijeme Do Vody (zamezíme prudkému ohřátí vody a možnému vystříknutí žíravé směsi).
disociace ionizace kyselin
Disociace (ionizace) kyselin

Popisuje průběh děje, kdy kyselina ve vodném roztoku odštěpuje vodíkový iont H+.

Ze zbytku molekuly se stane anion kyseliny.

HCl ------- > H+ + Cl-

H2SO4 --------> 2H2+ SO4-2

kysel neutr ln z sadit
Kyselý, neutrální, zásaditý
 • Vodíkový (oxóniový) kation způsobuje kyselost roztoku. Čím víc je v roztoku vodíkových kationtů, tím je roztok kyselejší. Naopak anionty OH-způsobují zásaditost roztoku. Pokud je v roztoku více aniontů OH- než kationtů H3O+, je roztok zásaditý. Neutrální roztok obsahuje stejný počet H3O+ a OH- iontů.
kysel roztok
Kyselý roztok
 • hodně H3O+ iontů
neutr ln roztok
Neutrální roztok
 • stejně H3O+ a OH- iontů
z sadit roztok
Zásaditý roztok
 • hodně OH- iontů
pravidla bezpe n pr ce s kyselinami
Pravidla bezpečné práce s kyselinami
 • 1. Při práci s kyselinami používáme ochranné pomůcky.
 • 2.Při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla, proto vždy opatrně přiléváme kyselinu do vody.
 • 3. Při potřísnění kyselinou postižené místo omýváme proudem tekoucí vody, popřípadě je neutralizujeme roztokem jedlé sody.
ad