T ma ekolabeling v r a green marketing
Download
1 / 24

Téma: EKOLABELING V ČR A GREEN MARKETING - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Téma: EKOLABELING V ČR A GREEN MARKETING. Vypracovali: Jan Draksl Petra Janoušková Libor Kasl Rostislav Řezníček Josef Trach. Obsah:. Úvod Ekolabeling Green Marketing Cause related marketing Návrh cause related licensingu Závěr. Ekolabeling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Téma: EKOLABELING V ČR A GREEN MARKETING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tma: EKOLABELING V R A GREENMARKETING

Vypracovali:

Jan Draksl

Petra Janoukov

Libor Kasl

Rostislav eznek

Josef Trach


Obsah:

 • vod

 • Ekolabeling

 • Green Marketing

 • Cause related marketing

 • Nvrh cause related licensingu

 • Zvr


Ekolabeling

Programy oznaovn vrobk, je jsou viivotnmu prosted etrnj ne vrobky pouvan k tmu elu.


Vhody ekolabelingovho systmu

 • 1.irok rozsah monost jak sniovat negativn vliv naivotn prosted

 • 2.Neustl tlak na vvoj produkt etrnch k

 • ivotnmu prosted

 • 3.Monost vyut velkho informanho potencilu

 • ekolabelingu ke vzdlvn obyvatelstva

 • 4.Ovlivnn celho dodavatelskho etzce

 • 5.Zdraznn nutnosti zmn spoleensk povahy


Ekolabeling v R

Nrodn program oznaovn vrobk ochrannou znmkou "Ekologicky etrn vrobek"


Pravidla pouvn ochrann znmky

 • Licenn smlouva uzaven s Agenturou

 • ern nebo zelen proveden, povinn identifikan slo

 • Vrobky mus bt pedmtem licenn smlouvy

 • Pouita pouze k pm reklam vrobk podle licenn smlouvy

 • Znmka nesm bt penechna tet osob

 • Pokud nelze umstit znmku pmo na vrobek, me bt po dohod s Agenturou pouita jinm zpsobem

 • O vznamu znmky je uivatel povinen poskytovat pravdiv informace


Cle programu

 • Sttn garance spotebitelm, e u takto oznaenho vrobku jsou nepzniv vlivy na ivotn prosted minimln

 • Zajitn orientace ekologicky uvdomlho zkaznka v irok kle vrobk

 • Zven odbytu tchto vrobk


Otzka

Do jak mry tyto vrobky skuten ivotn prosted et?


Green marketing

Vyuit skutenosti, e do vvoje a konstrukce vrobku byly zapracovny poadavky ochrany ivotnho prosted.

Doplujcm prvkem me bt i vysvtlen jak se tato skutenost odraz v ivotnm prosted a v ivot jedince i spolenosti.


Green marketing

Podniky uplatujc tuto koncepci se ned jen krtkodobmi finannmi cly.

Snahou tchto podnikje zrove vychovvat spotebitele a pispt ke zmn chpn ochrany ivotnho prosted ve spolenosti.


Cause related marketing a licensing

Spolenost se svmi produkty, image nebo slubami na trhu vytvo spoluprci nebo vztah s neziskovmi organizacemi za elem oboustrannho prospchu.


Dvody pro CRM:

 • podpora spotebitel,

 • zjem vkonnch pracovnk,

 • nstroj konkurenceschopnosti.


CRM z pohledu firmy:

 • Podniky si pipout odpovdnost za spolenost a ivotn prosted,

 • Chovn firem ovlivuje preference spotebitel,

 • Vylenn z ed masy firem psobcch na trhu.


CRM z pohledu neziskov organizace:

 • Rozen monost zskat finann prostedky poskytnutm loga i obchodn znaky na konkrtn vrobek.

 • Monost nabdky rznch slueb, nap. vypracovn marketingovho vyuit tto znaky.


Nvrh cause related licensingu

V tomto nvrhu jsme se pokusili naznait, jak by mohl vypadat program na zskn dalch pennch prostedk pro neziskovou nevldn organizaci. Inspirovali jsme se pkladem ZOO v San Diegu a take kampan Ostrovy ivota v R.


Jako neziskovou spolenost jsme si vybrali:

Sjednocenou organizaci nevidomch a slabozrakch R (SONS),

kter zskv sv prostedky ze sttnho rozpotu, z mstnch rozpot a z dobrovolnch dar prvnickch i fyzickch osob.


Zskan finann prostedky se rozdl pedevm na:

 • Vcvik slepeckch ps a jejich bezplatn pedn novm majitelm,

 • Zizovn a provoz fonotk a knihoven pro nevidom,

 • Pspvky pro sociln slab nevidom,

 • Zprovoznn semafor se zvukovmi signly,

 • Zzen a provoz chrnnch dlen pro nezamstnan nevidom,

 • Vzdlvac programy pro nevidom,

 • Vzkum zvanch onch chorob.


Vhody pro podniky:

 • Vylepen image firmy,

 • Vhoda v konkurennm boji,

 • Propagace na internetovch strnkch,

 • Pozitivn ovlivnn zkaznk,

 • Odlien znaky vrobk.


SONS u zjemc bude zjiovat:

 • kvalitu vrobk,

 • cenu,

 • prodejnost apod.


SONS poskytne:

 • ochrannou znmku,

 • nvrh marketingovho vyuit ochrann znmky,

 • propagan kampa dle monost firmy.


 • Hlavnmi partnery by mly bt podniky svrobky ast spoteby, nap. balen potraviny, npoje, paprov ubrousky, kapesnky a dal hygienick poteby.

 • Smlouvu suchazei o obchodn znmku svazu mus schvlit speciln vytvoen komise pro cause related licensing psobc pi SONS, kter se bude skldat zodbornk zrznch obor.

 • Zkadho prodanho vrobku partnerapijde na bankovn et SONS 0,2 a 0,5 K vzvislosti na druhu vrobku.


Zvr:

Koncepce sociln etickho marketingu a s nm spojenho green marketingu acause related marketingu se zd bt velmi nadjnou a hlavn velmi potebnou pi hrozcch problmech tkajcch se nejen ivotnho prosted, ale i pmo lidstva samotnho. Jako nereln se jev pedpoklad, e vechny firmy se na tuto koncepci budou orientovat, ale je jen na spotebitelch, zda je ktomu budou nutit, i nikoliv.


Literatura:

www.bitc.org.uk/programmes/programme_directory/cause_related_marketing/index.html

http://www.cavill.com.au/

http://www.ceu.cz/

http://www.env.cebin.cz/_nav/_index_hp.htmlhttp://www.greenmarketing.com/green_marketing_book/welcome.html

http://www.idnes.cz/ostrovyzivota.cz

http://www.sandiegozoo.org/society/licensing.html

http://www.sons.cz/


Dkujeme za pozornost.


ad
 • Login