Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010 07 02 – 2013 10 31 - PowerPoint PPT Presentation

PROJEKTO„UNIVERSALaus
Download
1 / 9

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROJEKTO„UNIVERSALaus DAUGIAFUNKCIo CENTRo panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“, PROJEKTO KODAS NR. VP3-2.2-šmm-04-R-51-001. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010 07 02 – 2013 10 31.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010 07 02 – 2013 10 31

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekto gyvendinimo laikotarpis 2010 07 02 2013 10 31

PROJEKTO„UNIVERSALausDAUGIAFUNKCIoCENTRopanemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“,PROJEKTO KODAS NR. VP3-2.2-šmm-04-R-51-001


Projekto gyvendinimo laikotarpis 2010 07 02 2013 10 31

Projekto įgyvendinimo laikotarpis2010 07 02 – 2013 10 31


Projekto gyvendinimo laikotarpis 2010 07 02 2013 10 31

 • Projekto tikslas. Prisidėti prie švietimo ir socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje.

 • Pagrindinis projekto uždavinys – plėtojant modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą, buvusiuose Panemunėlio geležinkelio stoties vaikų darželio-kultūros namų patalpose įkurti UDC.


Siekiant gyvendinti projekto tikslus ir u davinius bus vykdomos dvi pagrindin s projekto veiklos

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, bus vykdomos dvi pagrindinės projekto veiklos:

1. Vaikų darželio-kultūros namų pastato, esančio adresu Stoties g. -16, Panemunėlio geležinkelio stotis, Rokiškio r. sav., remontas;

2.Reikalingos baldų, kompiuterinės technikos, sportinio inventoriaus, kitos įrangos įsigijimas.


Projekto tikslin grup

Projekto tikslinė grupė:

 • vaikai ir jaunimas (interesai ir poreikiai labiau koncentruojasi apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laisvalaikį, sportinę veiklą, socialines paslaugas);

 • vidutinio amžiaus gyventojai (interesai ir poreikiai labiau koncentruojasi ties platesnėmis savišvietos galimybėmis);

 • vyresnio amžiaus gyventojai (interesai ir poreikiai labiau koncentruojasi ties didesniu laisvalaikio leidimo formų pasirinkimu, kultūrinės veiklos organizavimu, socialinėmis paslaugomis).


Biud etas ir finansavimo altiniai

Biudžetas ir finansavimo šaltiniai

 • Bendra projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“ investicijų vertė siekia 779 897,28 Lt su PVM.

 • Europos Sąjungos parama pagal minėtą priemonę siekia 85 proc. visų tinkamų projekto išlaidų (t.y. 662 912,68 Lt).

 • Projekto pareiškėjas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų padengs savivaldybės biudžeto lėšomis (t.y. 116 984,60 Lt).

 • Projekto įgyvendinimo atveju visos numatytos projekto išlaidos, įskaitant ir PVM, yra tinkamos finansuoti ES lėšomis.


Panemun lio udc pastato patalpos prie renovacij 1

Panemunėlio UDC pastato patalpos prieš renovaciją 1


Panemun lio udc pastato patalpos prie renovacij 2

Panemunėlio UDC pastato patalpos prieš renovaciją 2


Einamieji projekto darbai

Einamieji projekto darbai

 • Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis 2011 -11 – 08;

 • Pateiktas CPVA mokėjimo prašymų teikimo grafikas 2011 – 11- 24;

 • Pateiktas CPVA projekto pirkimų planas 2011 – 11- 24;

 • Pradėtas elektroninis pirkimas paprastojo remonto darbams .Vokai su pasiūlymais atplėšti 2012m. sausio 17d. 10.00 val.


 • Login