Nodarbin t bas un darba apst k i latvij
Download
1 / 19

Nodarbinātības un darba apstākļi Latvijā - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Nodarbinātības un darba apstākļi Latvijā. Asoc. Prof. Mihails Hazans Latvijas Universitāte Ekonomikas un Vadības fakultāte. S tarptautisk ās Darba Organizācijas un Eiropas Komisijas projekts. “Darba un nodarbinātības apstākļi jaunajās dalībvalstīs:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nodarbinātības un darba apstākļi Latvijā' - aysha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nodarbin t bas un darba apst k i latvij

Nodarbinātības un darba apstākļi Latvijā

Asoc. Prof. Mihails Hazans

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un Vadības fakultāte


S tarptautisk s darba organiz cijas un eiropas komisijas projekts
Starptautiskās Darba Organizācijas un Eiropas Komisijas projekts

 • “Darba un nodarbinātības apstākļi jaunajās dalībvalstīs:

  Mijiedarbība un sociāli-ekonomiskā ietekme”


P t juma metodes
Pētījuma metodes:

 • Datu analīze (Darbaspēka apsekojumi, Darba Samaksas struktūras apsekojums,

 • Profesiju Apsekojums, Darba Apstākļu apsekojums (Dublin Foundation), un citi)

 • Konkrēto uzņēmumu un nozaru analīze:

 • anketēšana, intervijas ar darbiniekiem, arodbiedrību pārstāvjiem, administrāciju

 • Ekspertu aptauja


T mas
Tēmas

 • Virsstundas

 • Citi darba laika aspekti:

  Garas darba dienas, nakts darbs,...

 • Veselības riski darbavietā

 • Darba līgumu veidi

 • Darbs un ģimene

 • Strādājošo līdzdalība


Iev rojama darba m ju da a sistem tiski str d virsstundas
Ievērojama darba ņēmēju daļa sistemātiski strādā virsstundasVirsstundas
Virsstundas tirdzniecībā un būvniecībā.

 • Gandrīz 40% no tiem, kas parasti strādā 50 un vairāk stundas nedēļā, vispār negribētu strādāt virsstundas.

 • Bet ir tādi, kas nestrādā virsstundas, bet gribētu pat par parasto (nevis dubulto) samaksu

 • Piemēram, 27% no tiem kas parasti strādā 40 stundas nedēļā


Epizodisk s virsstundas no visiem str d jo iem
Epizodiskās virsstundas tirdzniecībā un būvniecībā.(% no visiem strādājošiem)


Samaksa par virsstund m
Samaksa par virsstundām tirdzniecībā un būvniecībā.

 • Datu analīze liecina, ka 2002. gadā virsstundas bija lielākoties neapmaksātas

 • Pēc ekspertu atzinumiem, arī tagad neapmaksātas virsstundas nav izņēmums

 • Tādi gadījumi bija atklāti arī dažos no apsekotiem uzņēmumiem

 • Dažreiz grūti pateikt var virsstundas ir apmaksātas (aploksnes; motivējošā darba samaksa)


Faktori kas palielina neapmaks to virsstundu risku
Faktori, kas palielina tirdzniecībā un būvniecībā.neapmaksāto virsstundu risku

 • mazs uzņēmums

 • līgums uz noteikto laiku

 • darbinieks nesen strādā dotajā uzņēmumā

 • uzņēmumā nav koplīguma

 • vecākie speciālisti un speciālisti, kā arī nekvalificētie strādnieki (rūpniecībā)


Netipisks darba laiks
Netipisks darba laiks tirdzniecībā un būvniecībā.

 • Vairāk nekā pusei no darba ņēmējiem nācās strādāt dažas sestdienas/svētdienas

 • 23% vīriešu un 14% sieviešu strādā arī naktīs

 • Likumā paredzētā kompensācija par nakts darbu lielākoties tiek izmaksāta...

 • ...bet ne visur


Darba apst k i un riski
Darba apstākļi un riski tirdzniecībā un būvniecībā.

 • Tiek novērotas pozitīvas tendences darba aizsardzības un darba apstākļu jomā,

 • Tomēr progress ir pārāk lēns

 • ...un skar ne visus:

 • caurmērā nejūt uzlabojumu (1999/1994)

  • Fiziskā darba strādnieki;

  • Vecākie par 35 gadiem;

  • Ar līgumu uz noteikto laiku vai bez līguma;

  • Kopā: 28% +, 28% - !


 • Daudzās nozarēs ievērojamā strādnieku daļa joprojām pakļauta vairākiem nopietniem veselības riskiem

 • ...kuri ne vienmēr ir atbilstoši uzskaitīti

 • Daudzos uzņēmumos tālāks progress prasa ļoti nopietnas investīcijas

 • Bet citur (“jaunie” riski) jāmaina strādājošo attieksme

 • Mediķi!


Riskiem pak autie darbinieki
Riskiem pakļautie darbinieki, % pakļauta vairākiem nopietniem veselības riskiem


Darba apst k i
Darba apstākļi pakļauta vairākiem nopietniem veselības riskiem

 • Stress un nogurums ir diemžēl ļoti izplātītas sūdzības strādājošo vidū, neatkarīgi no nozares, profesijas un vecuma

 • Negatīvā ietekme uz ģimenes dzīvi


Darba l gumi uz noteikto laiku
Darba līgumi uz noteikto laiku pakļauta vairākiem nopietniem veselības riskiem


Pateic bas
Pateicības pakļauta vairākiem nopietniem veselības riskiem

 • Valentina Parhomenko un Stanislavs Drīksna (ARODBIEDRĪBA "LATVIJAS METĀLS“)

 • Rita Pfeifere un Silvija Bogdānova (Industriālo Nozaru arodbiedrība)

 • Savelijs Semjonovs un Vladimirs Novikovs (DZELZCEĻNIEKU ARODBIEDRĪBA)

 • Ruta Vīksna (LVSADA)

 • Ineta Tāre, Ineta Vjakse un Renārs Lūsis(LM)

 • Guntārs Spaune, Lilija Vancāne, Rita Elce, Liene Maurīte(VDI)

 • Ervins Rekke (CSP)

 • Un daudzi citi, kurus nevaru nosaukt...


Brisele 14 15 apr l
Brisele,14-15 Aprīlī pakļauta vairākiem nopietniem veselības riskiem

 • International Conference

  on Working and Employment Conditions in an Enlarged European Union

 • “Diversity and Convergence in

  new EU Member States”

 • Organized by the International Labour Office in cooperation with the European Commission


Paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību! pakļauta vairākiem nopietniem veselības riskiem


ad