การยกยอดข้อมูล และ การปฏิบัติการคู่ขนาน - PowerPoint PPT Presentation

Www.gfmis.go.th
Download
1 / 73

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

www.gfmis.go.th. กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th. การประชุมชี้แจง. การยกยอดข้อมูล และ การปฏิบัติการคู่ขนาน. ในระบบ GFMIS วันที่ 28 กันยายน 2547. การเตรียมการของส่วนราชการในระบบ GFMIS. 1. ด้านข้อมูล - ทางบัญชี - สินทรัพย์ 2. ด้านบุคลากร - อบรมให้เข้าใจวิธีการทำงาน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การยกยอดข้อมูล และ การปฏิบัติการคู่ขนาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5607150

www.gfmis.go.th

www.cgd.go.th

GFMIS

28 2547


5607150

GFMIS

 • 1.

 • -

 • -

 • 2.

 • -

 • -

 • 3.

  • -

  • -


5607150

(Bank Statement) - . - ( Rep016, Rep1011) - ( Rep 018, Rep 3021) - ( Rep 020, Rep 3041)


5607150

// / /


5607150

(Data Conversion)

 • (Organization) (Master Data)

 • 1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.

 • (Opening Balance) 30 2547


5607150

Form A,C , E , F ,G , H , I , J

1. A :

2. C : 30 2547

3.E :

4. F :

5. G : G1 :

G2 :

6. H :

7. I1-I4 :

8. J :


5607150

GFMIS

 • / .2547

 • 30 2547

 • Mapping --> GFMIS

 • Form C

 • Form (A-J)

 • Form /

 • ()


5607150

 • - CD 28.09.2547

  • GFMIS

  • File Excel ( A-J )

  • Presentation GFMIS

- Download www.gfmis.go.th www.cgd.go.th


5607150

-

- CD

- ( Diskette Handy drive, Thumb drive )

- Download

www.gfmis.go.th www.cgd.go.th


5607150

1. File

Form_(10).XLS

FORM-A_1200500001.xls

FORM-C_1200500001.xls

A,C -

- UA

-


5607150

2. File

15 2547

Diskette CD-ROM

E-mail cgd@gfmis.go.th

Diskette CD-ROM


5607150


5607150

Form C

30 2547

()


Form c

Form C

2

1.

2.

Conversion


Form c1

Form C

1. :

1101010101

1101010104

1102050195

2116010199

2213010199

3105010101


Form c2

2. :

63xxxxxxxx

6303010101

6331010106 .

64xxxxxxxx

6401010104 --

6401010107 -

Form A J

Form C


5607150

Form C

30 2547

0304 : A

0300400001 :

GFMIS

1101010101

-

xx

1101010104

xx

1102050195

xx

6303010101

-

xx

6331010106

- -

xx

6401010104

-

xx

6401010107

-

xx

2116010199

xx

2213010199

xx

3105010101

xx


5607150

Form A

30 .. 2547


5607150

Form A C

: 30 2547 form C

-90,000.00

-23,666.67

1 form A

1 80,000.00 21,666.67

2 10,000.00 2,000.00

90,000.00 23,666.67


5607150

Form A - Example

 • Column 6,7,10,11,12 () Column Column 6,7,10,11,12


5607150

Form A - Example

 • Column column 14,15,16,17

 • column 14,15,16,17


5607150

12.

2.

4.

.

1.

3.

/ /

.

4

8.

/ / /

.

02-2656565

353 . ..

10.

/

/

/

//

1

80,000

80,000

4

25

20,000

60,000

1 .. 46

6. 7.

14.

16.

15.

17.


5607150

5.

9.

13.

( 10-12 )


5607150

Form A


5607150

Form A


5607150

Form A


5607150

Form A


5607150

-28-09-2004


5607150

-28-09-2004


5607150

-28-09-2004


5607150


5607150

Form E,F,G,H,I,J


5607150

Form E : -

1.

2.

1.

3

1)

2) 30 2547 ()

3)

Form E


1 2 form e

1.2 Form E

1.

2.

3.

4

5

6

(25 )

(16 )

()

. AAAA

4723454

10,700.00

4734578

2,140.00

TOTAL

12,840.00

 • Form E

Form E : -

: 30 2547

* :


5607150

Form F :

1.

2.

1.

2

1) 2) 30 2547 ()


2 2 form f

2.2 Form F

1.

2.

3.

4

5

6

4723454

10,000.00

4734578

2,000.00

TOTAL

12,000.00

2. Form F

Form F :

: 30 2547

* :


5607150

Form G1 : G2 :

30 .. 47

Vendor ( 1000 , 2000 )

(Open Item) / GFMIS


3 2 form g1 g2

3.2 Form G1 : G2 :

1.

2.

3.

4

5

6

7

8

XXXXXXXXXX

1/47

20,000.00

31/12/2004

TOTAL

20,000.00

Form G1 :

Form G1 :

: 30 2547

: 4 GFMIS

G1


3 2 form g1 g21

3.2 Form G1 : G2 : ()

3.2 Form G1 : G2 :

1.

2.

3.

4

5

6

8

9

XXXXXXXXXX

2/47

30,000.00

31/12/2004

TOTAL

30,000.00

Form G2 :

Form G2 :

: 30 2547

: 4

GFMIS G2


Form h

Form H

1.

2.

3.

4

5

6

(8 )

()

14111500

:

1,000.00

14121800

:;

3,000.00

4,000.00

Form H ()

30 2547


Form i1 i4

Form I1-I4

1.

2.

3.

4

5

6

5

00001

. 1234567890

30,567.00

00002

. 0122377798

500,339.00

-

530,906.00

FORM_I1


Form i1 i41

Form I1-I4

1.

2.

3.

4

5

6

5

00001

. 1234567890

30,567.00

00002

. 0122377798

500,339.00

-

530,906.00

FORM_I2


Form i1 i42

Form I1-I4

1.

2.

3.

4

5

6

5

00001

. 1234567890

30,567.00

00002

. 0122377798

500,339.00

-

530,906.00

FORM_I3


Form i1 i43

Form I1-I4

1.

2.

3.

4

5

6

5

00001

. 1234567890

30,567.00

00002

.. 0122377798

500,339.00

-

530,906.00

FORM_I4 -


Form j

Form J

1.

2.

3.

4

5

6

. AAAA

4723454

10,700.00

4734578

2,140.00

TOTAL

12,840.00

Form J :

: 30 2547

* :


5607150

-

-


5607150

Double click


5607150


Conversion plan

Conversion Plan


Overall conversion plan on client 100

Overall Conversion Plan on Client 100


Overall conversion plan on client 1001

Overall Conversion Plan on Client 100


Overall conversion plan on client 1002

Overall Conversion Plan on Client 100


Overall conversion plan on client 1003

Overall Conversion Plan on Client 100


Overall conversion plan on client 1004

Overall Conversion Plan on Client 100


Overall conversion plan on client 1005

Overall Conversion Plan on Client 100


1 31 2547

1 - 31 2547


5607150

/

GFMIS

1) :

GFMIS

/, //

()


5607150

2)

1) /

GFMIS GFMIS

2)

() /

 • 4) / Block Block

3)

GFMIS

5) File

Export

(

)

5) File

Export

(,

,

Document No.)

Web Browser

6)

2

GFMIS , /,

//,


1 31 25471

1-31 2547

 • Terminal GFMIS / Excel Loader

 • 10 ()

 • Excel Loader (SAP Log)


1 31 25472

1-31 2547

 • ()( 3)/

6./() GFMIS GFMIS


1 31 25473

1 - 31 2547


5607150

(1) 1 - 31 2547

(GFMIS : )

TR1

BAHTNET

TR

TR

TR

. KTB

KTB

KTB

KTB

. .

. .

. .

1

2

.

Direct Debit

Direct Debit

Direct Debit

KTB

KTB

KTB

.


5607150

/

GFMIS

 • : GFMIS / (Reference No.) (Reference No.)

  • . . 6

  • (KTB) 11

 • ( Interface GFMIS) 8

 • : Interface GFMIS 1 2547


Bar code

Bar Code

download Bar Code http://mygfmis.gfmis.or.th Terminal GFMIS


5607150

1) 6

2)

3)

6

4) GFMIS 6

GFMIS

5) File

Export

(

6 )

5) File

Export

( 6 )

Web Browser

6)

2

GFMIS ,


5607150

1) (KTB) Barcode (KTB) 16

2)

KTB

3)

13 ( 13 )

4) GFMIS 16

GFMIS

5) File

Export

(

13 )

5) File

Export

(

13 )

Web Browser

6)

2

GFMIS ,


1 31 25474

1-31 2547

 • (Terminal GFMIS / Excel Loader) 5

 • ( 4240 4242)


1 31 25475

1-31 2547

 • 6 ( Bar Code) 16 ( 13 )

 • (Terminal GFMIS / Excel Loader) 5


1 31 25476

1-31 2547

 • 10 ( 4240 4242) 1 4

 • /


1 31 25477

1-31 2547

 • / 6 () 13* () GFMIS

[ * 16 13 ]


Gfmis website

GFMIS Website


Gfmis website1

GFMIS

Presentation online E-Learning

http://mygfmis

GFMIS Terminal

http://gfmisloader

Excel Loader

GFMIS Terminal

GFMIS

http://gfmisreport.mygfmis.com

Internet

GFMIS Website

GFMIS Website

http://www.gfmis.go.th

GFMIS

Internet


5607150


 • Login