IMHAd
Download
1 / 27

IMHAd - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

IMHAd. Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008. Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008. Partnerskapet 2007-2008

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IMHAd' - ayoka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

IMHAd

Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Partnerskapet 2007-2008

Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Uppsala universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Regionförbundet Östsam

Ansökande Partnerskap 2009-2011

Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola,

Uppsala universitet, Blekinge Tekniska Högskola,

Landstinget Blekinge, Regionförbundet Östsam, Malmö

Stad, SDF Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm,

Eskilstuna, Botkyrka, Kinda

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Bakgrunden till forskningsprojektet IMHAd RE-KOMP2002-2005Hälsofrämjande introduktionsex delprojekt varav IHK var ettHälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle2006-2007Stort intresse för IHKIHK-konceptet sprider sig i landetEffekter av IHK: s arbete?

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

ProjektarbeteSamverkan och samarbete

* universitet/högskolor – forskare* landsting – hälso- och sjukvårdspersonal* kommuner –introduktionsaktörer* statliga myndigheter* målgrupper – ex. nyanlända invandrare* NGO: s

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

När fungerar det bäst?

* Fullt engagemang från alla partners* Tydlig och klar kommunikation* Stark organisatorisk struktur* Fokus på de praktiska frågorna* Kontakt med organisationer som kan sprida resultat och budskap* Tid för diskussioner och meningsutbyten

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Utmaningar

* Organisera och leda möten tidigt i processen* Handskas med känsliga egenintressen* Skapa nya system* Handskas med ”fripassagerare”* Utveckla erfarenhetsutbyte

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Råd

Försäkra att alla partners

arbetar tillsammans

så öppet och transparent som möjligt

för att skapa respekt –

en förutsättning för förtroende!

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Slutsatser

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Slutsatser

Kom ihåg grundläggande principer för kompanjonskap

* Delaktighet

* Jämlikhet

* Ömsesidig nytta

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Förklara projektidén om och om igen

för att skapa gemensam

förståelse och ägarskap -

“ettarbeteutan slut ……”

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Internationella h lsokommunikat rer ihk

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Internationella Hälsokommunikatörer (IHK)

Malmö och Östergötland (Skåne och Stockholm)

Utländsk bakgrund, olika språk

Information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och om hälsa och egenvård

Olika regionala lösningar  Utveckling av konceptet behövs

Effekt på folkhälsa hos målgruppen?

Hälsoekonomisk effekt?

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Utg ngspunkter f r imhad s forskning

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Utgångspunkter för IMHAd: s forskning

 • Brister i mångfaldskompetens och -känslighet i och

  tillgänglighet till hälso- och sjukvårdstjänster för olika

  grupper av migranter

 • Sämre hälsa bland utrikes födda

 • Förklarande faktorer: socioekonomiska och

  migrationsrelaterade

 • Få solida interventionsstudier = svag evidensbas!

 • IHK: ”best practice” men effektutvärdering saknas för

  fortsatt spridning

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Kvantitativ studie metod och material

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Kvantitativ studie – Metod och material

Prospektiv långtidsstudie med frågeformulär översatta till arabiska (baseline våren 2008, uppföljning hösten 2009)

Population: alla vuxna irakier som folkbokfört sig i de kommuner där det finns hälsokommunikatörer fr.o.m. december 2007 t.o.m. februari 2008 (exponerad kohort) respektive i jämförelsekommuner/ -län under samma tidsperiod (oexponerad kohort) – 1300 personer

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Syfte med enk tstudien

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Syfte med enkätstudien

Att genomföra en studie av effekterna av hälsokommunikatörernas arbete på nyanlända irakiers fysiska och psykiska hälsa, levnadsvanor, hälsorelaterade livskvalitet och hälso- och sjukvårdsutnyttjande

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Fr gest llningar

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Frågeställningar

 • Effekt på matvanor, fysisk aktivitet och BMI?

 • Effekt på psykisk hälsa och självskattad hälsa?

 • Effekt på användandet av och förtroendet för

  hälso- och sjukvårdssystemet samt

  otillfredsställda vårdbehov?

 • Effekt på hälsorelaterad livskvalitet (QALYs)?

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Kvalitativ studie

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Kvalitativ studie

Utgår från enkätstudiens resultat och fördjupar vår förståelse för ett eller flera teman i hälsokommunikatörers arbete och vad det betyder för målgruppen

Fokus:

Reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter

Forskare: Cecilia Fernbrant

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Metodutveckling

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Metodutveckling

Ansvarig: Achraf Daryani

Baserat på den kvantitativa forskningen

Samarbete med hälsokommunikatörer, deras huvudmän och Partnerskap Skåne och hälsokommunikatörs-nätverket

Syfte: Lägga grunden för ett nationellt sammanhållet och kvalitetssäkrat hälsokommunikatörskoncept

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Metodutvecklingsarbete teman

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Metodutvecklingsarbete, teman

IHK:s roll

Utveckling mot hälsofrämjande och samhällsorienterat perspektiv

Arenor

”Ansikte utåt” och kommunikation

Samarbetskonstellationer

Medel och metoder

Insatser inom den kommunala introduktionen

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Aktiviteter

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Aktiviteter

Referensgrupp

Kompetensutvecklingsaktiviteter externt

Regionala workshops med IHK

Slutkonferens (IHK, brukare, forskningsresultat, intressenter)

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Tidsplan f r projektet

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Oktober 2008 – september 2009: slutförande av baselinestudie, förberedelser av uppföljande studie

(Ny projektperiod 2009 – 2011: IMHAd phases 2- 5)

Oktober 2009 – september 2010: effektutvärdering slutförs

Oktober 2010 – mars 2011: uppföljning med IHK, sammanställning av gemensamma riktlinjer och rekommendationer för metodutveckling

April 2011 – december 2011: Slutkonferens, slutrapport

Tidsplan för projektet

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Enk ten dagsl get

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Enkäten - dagsläget

Övertäckning

Svarsfrekvens 51% (jfr Nationella Folkhälsoenkäten) = BRA

617 respondenter varav

* 332 kvinnor, 54%

* 285 män, 46%

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Korta sociodemografiska fakta

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Korta sociodemografiska fakta

 • Ålder: 18-88 år, stor topp 27-39 år.

 • Inkomst: 81% av hushållen har mindre än

  10 000 kr/mån (introduktionsersättning)

 • Utbildning: 40% akademisk utbildning, 22%

  gymnasieutbildning, 30% låg utbildning

 • Bosättning: 28% i storstäderna, 13% i förorter

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Upstreams approach

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Upstreams approach

Källa: www.gowaterfalling.com

Niagara Falls, Ontario, New York

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Utveckling av internationell h lsokommunikation

Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Utveckling av internationell hälsokommunikation

Var finns internationella hälsokommunikatörer?

Malmö Stad och Region Skåne

Östergötland – Regionförbundet Östsam

Partnerskap Skåne – sex kommuner i Skåne län

Stockholms läns landsting – etablering pågår

 • Framtiden?

 • Återetablering i Blekinge?

 • Västra Götalandsregionen?

 • Västmanland?

 • Samhälsotek i Uppsala?

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

 • Andra hälsokommunikativa aktiviteter

 • Sesamhuset i Gunnared, Göteborg

 • Hälsotekte i Gunnared, Lärjedalen, Göteborg

 • Folkhälsobyrån,Västerås

 • CHI (Centrum för Hälsa o Integration) Växjö

 • Aktiviteter inom ramen för sfi och introduktion

 • Hälsospåret, Uppsala

 • Må bra med Sfi, Malmö

 • Introrehab, Malmö

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

 • Hälsokommunikatörsnätverket

 • Utveckla de hälsokommunikativa verksamheterna genom

 • Erfarenhetsutbyte

 • Metodutveckling

 • Kompetensutveckling

Nationell utbildning till hälsokommunikatör?

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Diskussioner

Vilken kunskap behövs för att främja hälsa och förebygga

ohälsa under den första tiden i Sverige?

- kunskaper hos dem som arbetar med målgruppen nyanlända?

- kunskaper hos de nyanlända – utifrån vems perspektiv?

På vilka sätt kan kommuner och andra organisationer tillvarata forskningsresultaten från IMHAd?

Andra angelägna frågor?

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd A research project funded by

The European Refugee Fund 2007-2008

Välkommen att kontakta IMHAd

[email protected]

[email protected]

Tack för uppmärksamheten!

IMHAd Uppsala 2008 12 01-02


ad