A projektm dszer alkalmaz si gyakoris ga a k zoktat sban
Download
1 / 32

A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban. Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet [email protected] Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/. Az előadásban érintett témák. A tantárgyi obszervációs vizsgálatokról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban' - ayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A projektm dszer alkalmaz si gyakoris ga a k zoktat sban

A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban

Radnóti Katalin

ELTE TTK Fizikai Intézet

[email protected]

Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/


Az el ad sban rintett t m k
Az előadásban érintett témák közoktatásban

 • A tantárgyi obszervációs vizsgálatokról

 • A különböző módszerek alkalmazási gyakorisága a közoktatásban

 • A projektmódszer alkalmazási gyakorisága

 • Fejlesztések a pedagógusképzésben és a pedagógus továbbképzésben


Országos Közoktatási Intézet közoktatásbanProgram- és Tantervfejlesztési KözpontTantárgyi obszervációs vizsgálatok 2001-tőlTémavezető: Kerber ZoltánÁltalános iskolák Középiskolák Tanórai történések


Mintav tel
Mintavétel közoktatásban

 • 2002-ben152 általános iskola 2185 tanára,

 • 2003-ban155 iskola 2346 tanára (6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, 4 évfolyamos gimnáziumok, szakközépiskolák, szakközép és szakiskolák, szakiskolák),

 • 2005-ben276 iskola magyar nyelv és irodalom, matematika tanárai és az igazgatók (145 általános és 131 középiskola),

  vettek részt a vizsgálatban, az ország minden tájáról.


Tant rgyi obszerv ci 2002 s 2003
Tantárgyi obszerváció közoktatásban2002. és 2003.

 • Kérdőíves adatgyűjtés

 • A kérdőívkétrészből állt:

  - közös, minden tantárgy

  esetében azonos rész,

  - tantárgyspecifikus rész.


Obszerv ci 2005
Obszerváció 2005. közoktatásban

Az igazgatói kérdőív fő témakörei:

 • Tantárgyköziség – korszerű tartalmak

 • Kompetenciák fejlesztése

 • Iskola élete, tanárok munkája

  • munkaközösségek

  • tantestület

  • vezetői munka

  • tanulásszervezés

  • hospitálások

  • továbbképzések – innovációk

  • iskola eredményességének tényezői


Obszerv ci 20051
Obszerváció 2005. közoktatásban

A tanári kérdőív fő témakörei:

 • Tantárgyköziség gyakorlata

 • Tanulásszervezési eljárások alkalmazása

 • Kompetenciafejlesztés gyakorlata

 • Értékelés

  • Individualizálás, egyéni követelmények,

  • felzárkóztatás, tehetséggondozás

  • formatív értékelés elemei

  • kimeneti mérések eredményeihez való igazodás (kompetenciamérés)K l nb z szakos tan rok k z s projektjei
Különböző közoktatásban szakos tanárokközös projektjei


Azonos szakos tan rok k z s projektjei
Azonos közoktatásban szakos tanárokközös projektjei
Fejleszt si ter letek
Fejlesztési területek iskolákban (%)

SuliNova Kht. HEFOP 2.1.A központi program

 • Óvoda-iskola átmenet

 • Lemorzsolódás

 • Dráma

 • Projekt

 • Árnyalt tanulóértékelés…

 • Hatékony tanuló megismerési technikák

 • Kooperatív tanulás

 • Tanórai differenciálás heterogén csoportban

 • Multikultúra

 • Tevékenységközpontú pedagógia

 • Integrációs pedagógiai rendszer (IPR )

 • Oktatási szakértői

  Tanártovábbképzés mentorálással,

  és alapképzés (didaktika és szakmódszertan)


R sztvev k
Résztvevők iskolákban (%)

 • Szakmai vezető: Szőke Judit

 • Szakmai tanácsadók:

  Nahalka István és Knausz Imre

 • A projekt munkacsoport tagjai:

  Csirmaz Mátyás

  Mayer Ágnes

  Radnóti Katalin


Pedag giai koncepci
Pedagógiai koncepció iskolákban (%)

 • Mit jelent a projektoktatás az integráció szempontjából?

 • Konstruktivista megközelítés.

 • A pedagógus szerepének megváltozása.

 • A műveltségeszmény kitágítása.

 • Reformpedagógiai alapok.

  Mottó:

  szeretet, türelem, tolerancia.


F t mak r k
Fő témakörök iskolákban (%)

Tanuláselméleti háttér

A tanulók a közoktatásban

A projekt definiálása, története, kialakulása

A projektek lebonyolítási módjai, értékelési lehetőségei

Különböző témájú projektek elemzése

Az egyes tanulók lehetséges részvétele a projektmunkában

A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére


Fels oktat si kipr b l s
Felsőoktatási kipróbálás iskolákban (%)

 • Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszéke

 • Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke

  Munkamódszerek: a hallgatók aktivitására épülő kollektív munkaformák.

  Hallgatói projektek: szöveggyűjtemény létrehozása, honlap létrehozása.K pz k k pz se
Képzők képzése iskolákban (%)

3 x 3 nap Esztergomban

 • Tantervkészítés

 • Integrált nevelés

 • Felnőttoktatás

 • Tanácsadás

 • Mentorálás

  Feladatok: projektterv készítés, saját 30 órás program elkészítése, bevezetés megtervezése

  Munkamódszer: 4 fős csoportok, drámapedagógia (projektper eljátszása)


Sszefoglal s
Összefoglalás iskolákban (%)

A kapott adatok alapján valójában csak annyit tudunk biztosan megállapítani, hogy elég kevéssé alkalmazzák a módszert a kollegák.

Arról, hogy a középiskolák vagy az általános iskolák alkalmazzák-e gyakrabban a módszert, gyakorlatilag nem tudunk mit mondani. Ugyanis hol az egyik, hol a másik javára mutathatunk ki akár statisztikailag szignifikáns különbségeket is a kérdőív különböző helyein.

Ez rámutat a különböző adatgyűjtések eredményeinek értelmezési problémáira. Egészen biztosan működnek az úgynevezett megfelelési mechanizmusok. Például az igazgatók azt a képet akarják iskolájukról kialakítani, hogy ott nagyon modern szellemű nevelőmunka folyik. Ezért fölé becslik ezek alkalmazását.

A felsőoktatási kipróbálások sikeresek voltak.

A tantestületi képzések és mentorálások folyamatban vannak.


Köszönöm a figyelmet! iskolákban (%)


ad