ยินดีต้อนรับ - PowerPoint PPT Presentation

3193085
Download
1 / 30

  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ยินดีต้อนรับ. นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้เยี่ยมชื่นชม. 14-15 ตุลาคม 2553. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ. 2552-2555. โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี. ข้อมูลบุคลากร.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ยินดีต้อนรับ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3193085

14-15 2553


3193085

.. 2552-2555


3193085


3193085


3193085

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

..


3193085


3193085

()


3193085


3193085


3193085


3193085

()


3193085

2555 - 2558


3193085

2555 2558 ()


3193085


3193085


3193085

(Output)


3193085

MAHIDOL UNIVERSITY

Wisdom of the Land

(Outcome)

1. 2 2558

2.


3193085

1.

2.

3.

4.


3193085


3193085

MAHIDOL UNIVERSITY

Wisdom of the Land


  • Login