NVLR
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

NVLR PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NVLR. Studiemiddag van NVLR De betekenis van de WTO voor de levensmiddelensector 13 december 2006, Amsterdam Ir. Kees de Winter. Schuttelaar & Partners. Consultancy 60 medewerkers Voedsel & gezondheid, Duurzaamheid, Landbouw, Biotechnologie Hoofdkantoor in Den Haag

Download Presentation

NVLR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nvlr

NVLR

Studiemiddag van NVLR

De betekenis van de WTO voor de levensmiddelensector

13 december 2006, Amsterdam

Ir. Kees de Winter


Schuttelaar partners

Schuttelaar & Partners

 • Consultancy

 • 60 medewerkers

 • Voedsel & gezondheid, Duurzaamheid, Landbouw, Biotechnologie

 • Hoofdkantoor in Den Haag

 • Kantoor in Brussel


Toenemend belang van sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Toenemend belang van Sanitaire en Fytosanitaire maatregelen

 • Daling importtarieven sinds 1947 (GATT)

 • Afscherming binnenlandse productie

 • Bescherming consument en volksgezondheid

 • Ontwikkelingen wetenschap

 • WTO – SPS – TBT


Problemen bij export vanuit de eu

Problemen bij export vanuit de EU

 • SPS Export Database van DG Trade bevat 169 gevallen

  • Productgroep

   • Levende dieren47,9%

   • Vleesproducten: 27,2%

   • Fruit en noten: 4,7%

   • Alle: 4.1

  • Aantal problemen per land

   • Japan:15

   • Korea 7

   • China 7

   • Rusland 6


Wie ondervindt de problemen

Wie ondervindt de problemen

 • Meestal: Europese Union als geheel

 • Soms lidstaten

 • Wat betreft Nederland, o.a.:

  • Rusland: bloemen

  • Brazilië: quarantaine

  • Japan: bloemen, bollen, etc


Misgelopen opbrengsten

Misgelopen opbrengsten

 • Scott Bradford http://www.iatrcweb.org/publications/Presentations/presentations.htmheeft gecalculeerd dat het wegnemen van Non Trade Barriers in acht van de rijke OECD landen de economische welvaart met $185 miljard zou doen toenemen en in de minst ontwikkelde landen met $50 miljard

 • De Europese Commissie geeft/heeft geen bedragen voor misgelopen exporten

 • De Congressional Research Service (VS) geeft de volgende bedragen voor misgelopen U.S. export:

  • EU verbod ggo mais: $ 300 mil. per jaar

  • EU verbod hormoonvlees: $ 100-$200 mil. per jaar

   Een studie uit 2001 van de Wereldbank schatte dat de strikte EU standaard voor aflatoxines in noten, granen en gedroogd fruit zou kunnen leiden tof $670 mil. minder export vanuit Afrika en Latijs Amerika.

   (‘A Race to the Top? A Case Study of Food Safety Standards and African Exports’ (Policy Research Working Paper 2563))

   Een EU verbod (vanwege hugiëne) op import van garnalen koste Bangladesh in 1997 $14,6 miljoen


Acties om sps problemen op te lossen

Acties om SPS problemen op te lossen

 • Informele bilaterale dialoog over wetenschappelijke aspecten. Dit leidt meestal tot een oplossing

 • Inbrengen bij het SPS Comité dat drie maal per jaar in Geneve bijeenkomt en mogelijk een ‘Dispute Settlement’ van de WTO

 • WTO Panel:

  • Vraagt veel middelen

  • Voor de meeste landen geen optie

  • Sinds 1995: slechts 11 Panels,

  • De mogelijkheid van een Panel is een stok achter de deur

  • Sinds Uruguay Ronde: bindende besluiten Panel

  • WTO Panel kan represailles van klager goedkeuren


Toepassing sps akkoord

Toepassing SPS akkoord

Voor harmonisatie: gebruik van standaarden van

 • Codex Alimentarius voor voedselveiligheid

 • OIE voor diergezondheid en dierziekten

 • IPPC voor plantgezondheid

  Kanttekeningen bij internationale standaarden

 • Vaststelling gaat vrij langzaam

 • Naleving soms probleem voor ontwikkelingslanden

  • Kennisoverdracht/capacity building

   Lidstaten mogen striktere SPS maatregelen nemen mits:

 • Wetenschappelijk onderbouwd

 • Niet arbitrair of onrechtmatig discriminerend

 • Geen verkapte manier om internationale handel te beperken


Wto 1994 uruguay ronde sps

WTO (1994 Uruguay Ronde) SPS

 • Gebruik en vaststelling van internationale standaarden. (Staten en internationale organen nemen elkaars benadering over). Bijvoorbeeld HACCP: eerst VS, dan Codex, daarna EU

 • Erkenning van equivalentie standaarden van andere landen

 • Toepassing risicoanalyses (Nu ook verplicht in EU via Verordening 178/2002)

 • Transparantie: notificatie (om commentaar te kunnen geven) – enquiry point (om informatie op te vragen) (er is overeenkomst met het notificatiesysteem van de EU)

 • Regionalisatie

 • Invoering en toezicht


Tbt bepalingen

TBT bepalingen

 • Beschermd het recht van leden om maatregelen vast te stellen inzake:

  • de bescherming van het leven van mens, dier en plant

  • de bescherming van het milieu

  • de voorkoming van misleidende praktijken

  • de kwaliteit van export


Ggo panelbeslissing

GGO – Panelbeslissing

De conclusies en aanbevelingen van het Panel stellen onder andere:

 • Van juni 1999 tot augustus 2003 was er een, ‘de facto moratorium’ in EU; er is sprake van undue delay

 • De EU heeft voldoende gecommuniceerd met aanvragers

 • De EU handelde voldoende transparant

 • De EU heeft zich gebaseerd op een risicoanalyse

 • De EU heeft geen arbitraire of onrechtmatige discriminatie toegepast

 • De VS heeft niet aangetoond dat de EU maatregelen niet op wetenschappelijke feiten waren gebaseerd

 • De nationale verboden van ggo’s in een aantal lidstaten zijn inconsistent met de verplichtingen onder Artikel 5.1 van het SPS akkoord.

  (Het ziet momenteel er niet naar uit dat de EU erin zal slagen alle nationale verboden van GGO’s ongedaan te maken.)


Conclusies

Conclusies

 • Het WTO systeem bevat procedures die eraan bijdragen dat levensmiddelen voldoen aan internationale standaarden betreffende de veiligheid van voedsel, planten en planten;

 • Het WTO systeem draagt bij aan vermindering van sanitaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd;

 • De minst ontwikkelde landen nemen in beperkte mate deel aan de processen binnen de WTO en aan het vaststellen van internationale standaarden. Vanwege de impact hiervan op de behartiging van hun belangen is de positie van deze landen kwetsbaar.


 • Login