Teenuste direktiiv giiditeenused
Download
1 / 11

Teenuste direktiiv Giiditeenused - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teenuste direktiiv Giiditeenused. Janne Änilane E-post: janne.anilane@mkm.ee Tel: 6 256 489 25. november 2010. Teenuste direktiiv. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu d ire ktiiv 2006/123/E Ü teenuste kohta siseturul

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Teenuste direktiiv Giiditeenused

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teenuste direktiivGiiditeenused

Janne Änilane

E-post: janne.anilane@mkm.eeTel: 6 256 489

25. november 2010


Teenuste direktiiv

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/123/EÜteenuste kohta siseturul

Eesti harmoneeris direktiivi Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seadusega

RT I 2009, 63, 408,mis jõustus 28.detsembril 2009


Teenuste direktiiv

 • Teenuste direktiiv töötati välja teenuste vaba liikumise tagamiseks EL siseturul

 • Põhineb EÜ asutamislepingul ning Euroopa Kohtu lahenditel

 • Peamiseks eesmärgiks administratiivne lihtsustamine ning järelevalve tõhustamine


Teenuste direktiivTeenuse osutamise vabadus

Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise

seaduse §17:

Teise lepinguriigi teenuse osutajal on õigus

Eestis ajutiselt teenust osutada


Teenuste direktiivTeenuse osutamise vabadus

Teenuse osutamise vabadusele võib seadusega

kehtestada piiranguid, mis:

ei või olla diskrimineerivad

peavad olema põhjendatud avaliku korra, avaliku julgeoleku, rahvatervise või keskkonnakaitse seisukohast

piirangud peavad olema proportsionaalsed


Teenuste direktiiv

 • Teenuste direktiiv kohustab kõiki LReloomann ühtsed kontaktpunktid(ÜKP), mille kaudu teenuseosutajad saavad teavet kehtivate nõuete kohta ning teostada samas vajalikud formaalsused vahemaa tagant elektroonilisel teel

 • Eesti rajas ÜKP elektroonilisel kujul riigiportaalis www.eesti.ee/est/ettevotja


Teenuste direktiiv

 • Siseturu infosüsteem IMI (Internal Market Information System) – võimaldab LRide pädevatel asutustel omavahel turvalises elektroonilise keskkonnas vahetada infot järelevalve teostamise eesmärgil teisest LRist pärit teenuseosutajate üle

 • Teenuste direktiiv kohustas LRevaatama üle kõik oma autoriseerimisskeemid ning võimalusel kaotama või lihtsustama kõik direktiivi sätetega vastuolus olevad nõuded

 • 2009.a. lõpuks pidid LRid esitama Euroopa Komisjonile raporti koos põhjendustegakõikideallesjäänud skeemide kohta


Teenuste direktiiv (art 39) -Vastastikune hindamine

 • Esmakordselt algatas komisjonallesjäänud autoriseerimisskeemide vastastikuse hindamise

 • Vastastikuse hindamise protsessi tulemusel koostab komisjon käesoleva aasta lõpus Euroopa Parlamendile ja Nõukogule raporti koos ettepanekutega edasisteks algatusteks teenuste vaba liikumise tagamiseks


Teenuste direktiiv (art 39) -Vastastikune hindamine

 • Selgus, et Põhja- ja Kesk-Euroopas ei ole väga palju põhjendamatuid nõudeid teenuse osutajatele

 • Üsna palju põhjendamatuid nõudeid on riikides, kus kohalikele omavalitsustele on antud suuremad volitused


Teenuste direktiiv Enamlevinud nõuded

 • Nõue asutada end liikmesriigis, kus teenust osutatakse

 • Kohustus registreerida end kohalikus registris

 • Kvantitatiivsed ja territoriaalsed piirangud

 • Nõuded õigusliku vormi suhtes

 • Osalusnõuded

 • Fikseeritud miinimum / maksimumtariifid

 • Töötajate miinimumarv

 • Keeld omada rohkem kui üht tegutsemiskohta

 • Multidistsiplinaarsed nõuded

 • Piiriülesele teenuseosutamisele kehtestatud nõuded


GiiditeenusedNäited probleemidest piiriülese teenuse osutamisest

Nt Austrias nõuti spetsiaalse ID-kaardi olemasolu (s.o asutamist)

Austrias kehtis ajutise teenuse osutamisele ajaline piirang – 28 päeva

Itaalias on 9 000 (!) linna, kus ei tohi teise LR giid teenust osutada

Ühes liikmesriigis võivad nõuded regioonide / liidumaade kaupa oluliselt erineda


 • Login