Management - PowerPoint PPT Presentation

Management
Download
1 / 16

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Management. PAE DS 5. ročník. Témata přednášek. Vývojové tendence managementu, charakteristika strategického řízení. Poslání podniku, podnikové cíle, identifikace a analýza zájmových skupin Vnější prostředí podnikatelských subjektů Vnitřní prostředí podnikatelských subjektů.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Management

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Management

Management

PAE DS

5. ročník


T mata p edn ek

Témata přednášek

 • Vývojové tendence managementu, charakteristika strategického řízení.

 • Poslání podniku, podnikové cíle, identifikace a analýza zájmových skupin

 • Vnější prostředí podnikatelských subjektů

 • Vnitřní prostředí podnikatelských subjektů


Management

 • Typologie podnikových strategií

 • Kritéria a mechanismus volby účelné strategie.

 • Implementace strategie.

 • Úloha manažera ve strategickém řízení


Doporu en literatura

Doporučená literatura

 • Hron, J., Tichá, I., Dohnal,J.:Strategické řízení. PEF ČZU Praha, 1998

 • Porter,M.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, Praha, 1995


Podm nky pro z po et

Podmínky pro zápočet

 • Vypracování samostatné práce

  • Esej na vybrané téma

  • Případová studie

 • zpracování prací na základě pokynů


Hodnocen prac

Hodnocení prací

 • bodové hodnocení jednotlivých prací

 • maximum celkem - 40 bodů

 • k získání zápočtu - 30 bodů


Esej na vybran t ma

Esej na vybrané téma

 • Zadáno:15.11.2002

 • Termín odevzdání: 6.12.2002

 • Bodové hodnocení: 15 bodů (max)


T ma eseje

Téma eseje

 • Významné české podniky kde jste byly, kde jste a kam jdete?

 • Zájmové skupiny vs růst podniku.

 • Český manažér v globalizovaném světě.


Management

 • Být věřící či vědoucí.

 • Zemědělská prvovýroba, odvětví možného podnikání.

 • Evropská unie příležitost nebo ohrožení pro české podniky.


Doporu en postup

Doporučený postup:

 • . Z předložených témat esejí si jednu vyberte, tu které vás zaujala.

 • . Napište esej na vámi vybrané téma a do 6. prosince 2002 odešlete prostřednictvím e-mailu jako přílohu (attachment) na adresu Moulis@pef.czu.cz. Název přílohy (souboru) = příjmení autora.


Management

 • Zaslaná zpráva musí být s následujícím obsahem a v členění:

  • název eseje, jméno zpracovatele,

  • vlastní esej v rozsahu 1–2 stran,

  • seznam odborných pramenů.

 • Nutnou podmínkou k získání bodového hodnocení je dodržení formy tj. zpracování eseje.


 • P padov studie

  Případová studie

  • Zadání:15.11.2002

  • Termín odevzdání: týden před zkouškou

  • Termín prezentace:termín zkoušky

  • Počet bodů:25 bodů obsah


  Management

  • Zpracujte manažerskou zprávu v obvyklém členění, která bude zaměřena na analýzu odvětví a pozici podniku v něm.

   Doporučený postup:

   Pozorně si prostudujte text případové studie a zaměřte se na následující úkoly a otázky:

  • Analyzujte odvětví letecké dopravy v Evropě se zvláštním důrazem na strukturu trhu a leteckých společností na něm.

  • Analyzujte vliv 11. září 2001 na leteckou dopravu v Evropě.

  • Zhodnoťte silné a slabé stránky společnosti Ryanair.

  • Proveďte komparativní analýzu společností Ryanair a Southwest Airlines a vyvoďte z této analýzy příslušné závěry.

  • Je strategie společnosti Ryanair dlouhodobě udržitelná?

  • Doporučili byste společnosti Ryanair nějaké změny v jejich dosavadním přístupu?


  Management

  • Literatura:

   • případová studie - Ryanair

   • Hron, J., Dohnal, J., Tichá, I.: Strategické řízení (skriptum)

   • Strategic Management (Alex Miller, Thomson-Strickland, Robert Mockler, Rowe-Mason-Dickel-Mann-Mockler, Schole-Johnson.....)

  • Hodnocení:

   • obsah0-25 bodů


  Zkou ka

  Zkouška

  • Zápočet

  • Písemný test

  • Obhajoba případové studie


  Term ny zkou ek

  Termíny zkoušek

  • 3.1.2003 od 19.30h -testvšichni-

  • 8.1.2003 od 18.00h E1725 studentů

  • 13.1.2003 od 8.45h E1425 studentů

  • 20.1.2003 od 9.00h E1730 studentů

  • 22.1.2003 od 8.00h E1720 studentů


 • Login