aktywne lokalnie
Download
Skip this Video
Download Presentation
AKTYWNE LOKALNIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

AKTYWNE LOKALNIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

AKTYWNE LOKALNIE. Tomasz Kosiński Prezes Zarządu. O NaS. Istniejemy od 2006 roku Biuro Zarządu: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (KPT, pokój 27). Przynależność do innych organizacji – Forum Wiedzy, ROT. MiSja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AKTYWNE LOKALNIE' - ayala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktywne lokalnie

AKTYWNE LOKALNIE

Tomasz Kosiński

Prezes Zarządu

o nas
O NaS
 • Istniejemy od 2006 roku
 • Biuro Zarządu: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (KPT, pokój 27).
 • Przynależność do innych organizacji – Forum Wiedzy, ROT
misja
MiSja

Misją Fundacji Regionalis jest podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego oraz aktywizacja społeczności lokalnych.

realizacja misji
ReAliZacjaMiSji

Swoją misję realizujemy poprzez:

 • organizację i konsolidację działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianie idei regionalizmu oraz edukację regionalna wśród młodzieży i dorosłych,
 • pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 • inicjowanie, wspieranie i promocję działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i oświatowej,     rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa,
 • ochronę środowiska, dóbr kultury i zabytków,
 • rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki,
 • propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
dzia alno
DziAłaLność
 • Nasza Fundacja prowadzi działalność w szerokim zakresie. Realizujemy wiele projektów kulturalnych oraz szkoleniowych. Świadczymy szereg usług doradczych, marketingowych i organizacyjnych.
 • Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Współpracujemy z jednostkami samorządu lokalnego, wojewódzkiego oraz instytucjami rządowymi, a także z organizacjami z sektora ekonomii społecznej.
dzia alno1
DziAłaLność
 • Nasza kadra to nie tylko członkowie władz i pracownicy etatowi biura Fundacji, ale także kilkudziesięciu ekspertów, trenerów, wykładowców, instruktorów z różnych dziedzin, z którymi współpracujemy przy realizacji poszczególnych zadań.
 • W okresie 2006-2012 zrealizowaliśmy ponad 40 zadań z zakresu edukacji i kultury, w tym m.in. warsztaty, przeglądy, plebiscyty, wystawy, festiwale oraz projekty szkoleniowe przy wsparciu z POKL (7.2.1, 9.2, 9.1.2, 7.2.2), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - FIO, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Miasta Kielce.
kultura
KuLtuRa
 • Działalność w zakresie kultury jest jednym z głównych celów statutowych naszej organizacji. Wydajemy czasopisma i publikacje regionalne, prowadzimy regionalny portal internetowy www.nasze.kielce.pl, organizujemy wiele własnych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki. Patronujemy i wspieramy też ważne inicjatywy kulturalne organizowane przez inne podmioty.
edukacja
EduKacJa

Oprócz szeregu szkoleń i warsztatów artystycznych dla młodzieży, realizujemy także projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym czy z utrudnionym dostępem do oświaty, a także dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy.

Organizujemy warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych, doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe oraz szkolenia z wykorzystania Internetu do poszukiwania pracy, samokształcenia czy rozwoju kariery. W tym zakresie korzystamy ze wsparcia funduszy unijnych, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

edukacja1
EduKacJa

Ważniejsze realizowane projekty edukacyjne:

 • „Czas na lepsze jutro 2”

DZ. 9.1.2 PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

  • Budżet projektu: 498.120 zł.
  • Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.07.2014.
 • „Czas na lepszy start”

DZ. 9.1.2 PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

  • Budżet projektu: 534.780 zł.
  • Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.07.2014.
edukacja2
EduKacJa

Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne:

 • „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy”

Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat ES oraz aktywizacja społeczności lokalnych. DZ. 7.2.2 PO KL „Wsparcie ekonomii społecznej”.

  • Budżet projektu: 794.130 zł.
  • Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.09.2012.
  • Projekt zrealizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
edukacja3
EduKacJa

Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne:

 • „Akademia – program rozwojowy dla szkół zawodowych z powiatu sandomierskiego”

Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół zawodowych zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z sytemu oświaty poprzez udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz wszechstronne przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki. DZ. 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”.

  • Budżet projektu: 1.105.130 zł.
  • Okres realizacji: 01.11.2009 – 31.10.2011.
  • Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.
edukacja4
EduKacJa

Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne:

 • „Akademia Rozwoju Kariery – nowoczesny program doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół zawodowych zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z sytemu oświaty poprzez udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz wszechstronne przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki. DZ. 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”.

  • Budżet projektu: 472.000 zł.
  • Okres realizacji: 01.11.2008 – 30.10.2009.
  • Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.
edukacja5
EduKacJa

Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne:

 • „Pierwszy krok na rynek pracy”

Cel: wszechstronne przygotowanie do wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społ. DZ. 7.2.1 PO KL „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

  • Budżet projektu: 404.000 zł.
  • Okres realizacji: 01.08.2008 – 30.09.2009.
  • Projekt zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Innowacji i Biznesu.
edukacja6
EduKacJa

Ważniejsze zrealizowane projekty edukacyjne:

 • „Akademia Inicjatyw Społecznych”

Cel: wsparcie III sektora w regionie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania idei aktywności i przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń i doradztwa w Punkcie Konsultacyjnym. Projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, Obszar wsparcia 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych.

- Budżet 150.000 zł.

- Okres realizacji: 15.05-31.12.2009.

turystyka
TuRysTyka
 • Jednym z głównych celów statutowych naszej organizacji jest promocja turystyki i krajoznawstwa. Należymy do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
 • Aby promować nasz region, jego atrakcje turystyczne, historię i kulturę prowadzimy portal regionalny www.nasze.kielce.pl, uczestniczymy w targach turystycznych w kraju i za granicą oraz organizujemy m.in. wycieczki dla młodzieży.
 • Powołaliśmy i koordynujemy działalność Klubu Globtroterów TRAMPER www.tramper.pl
us ugi
UsłUgi
 • Usługi kreatywne
 • Poligrafia
 • Multimedia
 • Reklama wizualna
 • Akcesoria reklamowe
 • Wydawnictwa
wsp praca
WsPółpRaca

Jesteśmy otwarci na wszystkie ciekawe pomysły i propozycje współpracy, także przy realizacji większych projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.

Szukamy partnerów do współpracy przy planowanych przedsięwzięciach na rok 2013 oraz wolontariuszy, którzy docelowo mogą zostać stałymi pracownikami Fundacji przy realizacji konkretnych zadań w ramach realizowanych projektów.

Chętnie też przyjmiemy aktywne i kreatywne osoby na staże i praktyki.

W takich sprawach prosimy o kontakt bezpośrednio z Prezesem Fundacji Tomaszem Kosińskim pod numer telefonu 041/ 278 72 02

lub 504 298 333 oraz e-mail: [email protected]

badania i wnioski polska

AKTYWNE LOKALNIE

Badania i wnioski Polska:

Wstępna analiza przeprowadzona przez partnerów na wybranym obszarze (powiaty: kielecki, chełmski, ostrowski) oraz doświadczenia z wcześniej realizowanych projektów umożliwiła identyfikację problemu, który statystycznie w omawianych powiatach (dane gmin) wyraża się w:

 • niskim odsetku kobiet w organach decyzyjnych (od 16% do 20%, są gminy gdzie kobiet nie ma w samorządach, znikomy % kobiet wójtów),
 • niskim udziale w zarządach NGO - od 15 do 25% (dane baza NGO i KRS),
 • słabej współpracy między samorządami a NGO (70% samorządów nie ma aktualnej bazy swoich NGO ani wyznaczonych do współpracy pracowników - dane gmin).
badania i wnioski polska1

AKTYWNE LOKALNIE

Badania i wnioski Polska:

Istnieją ponadto specyficzne bariery dot. płci. Tymczasem kobiety stanowią ponad połowę mieszkańców regionów (GUS). W efekcie obszary zidentyfikowane jako bardziej kobiece (np. edukacja, ochrona środowiska, kultura) są mało reprezentowane w debacie publicznej, co ma przełożenie na lokalne priorytety polityczne. Z badań wynika, że rozpoznane problemy będą narastać, szczególnie na poziomie lokalnym, gdzie znacznie trudniej o odpowiednią wiedzę.

Wg. raportu „20 lat transformacji” stow. Kongres Kobiet (2009) brak udziału kobiet w życiu publicznym jest powszechny i nie ulega polepszeniu.

Wg danych Stow. Klon/Jawor (2009) zaangażowanie obywateli w działalność społeczną spadła o 1/2 w ciągu 3 lat - skutkiem mogą być decyzje nie odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności, konflikty na linii władza – obywatel i niezadowolenie społeczne.

badania i wnioski polska2

AKTYWNE LOKALNIE

Badania i wnioski Polska:

W Polsce realizowane są w ramach PO projekty aktywizujące kobiety, jednak zdecydowana większość z nich dotyczy wsparcia zawodowego, niniejszy projekt odpowiada na potrzebę podniesienia poziomu podmiotowości społecznej kobiet; na wybranym obszarze nie są prowadzone projekty o podobnym charakterze.

Z analiz i rozmów z kobietami wynika, że brak jest nie tylko wiedzy na temat zasad partycypacji, konsultacji i społecznej kontroli decyzji; umiejętności prowadzenia dialogu z samorządami, aktywizowania lokalnych społeczności, ale też istnieją bariery wewnętrzne, jak brak wiary w sukces i możliwości czy zewnętrzne jak stereotypy dot. kobiet i brak współpracy między kobietami.

badania i wnioski powiat kielecki

AKTYWNE LOKALNIE

Badania i wnioski Powiat Kielecki:

Gminy realizują te postanowienia, a ich działania są zgodne z opracowaną wcześniej strategią. Należy jednak stwierdzić, iż zarówno z wywiadów, jak i z informacji internetowych wynika, że gminy nie zakładają zwiększenia partycypacji kobiet w instytucjach decyzyjnych w gminie, nie kierują do kobiet konkretnych działań, nie wyszczególniają tej grupy, jako grupy zagrożonej i wymagającej szczególnej uwagi. Co więcej, plan strategiczny powiatu również jasno nie wymienia kobiet, jako grupy wymagającej szczegółowej interwencji.

Wszystkie gminy zakładają ożywienie i rozwój sektora społecznego, aktywizację zawodową mieszkańców i ich zwiększone zaangażowanie w procesy decyzyjne w gminie, co jednak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród grupy działaczy organizacji pozarządowych, konieczna jest większa konkretyzacja tych planów i kierowanie ich do zdefiniowanych grup społecznych, w tym właśnie do kobiet.

badania i wnioski powiat kielecki1

AKTYWNE LOKALNIE

Badania i wnioski Powiat Kielecki:

Z racji szczególnej sytuacji panującej w większości gmin, kobiety mogą zostać uznane za grupę zagrożoną wykluczeniem i wymagającą aktywizacji. Konieczne jest więc kierowanie większej ilości projektów do tejże grupy.

Również partycypacja kobiet w organizacjach, według danych ze stron KRS jest niska, bo wynosi zaledwie 25,46%, jednak dane z wywiadów przedstawiają nieco wyższe wyniki, w związku z czym stwierdzić można poprawę i wzrost zainteresowania kobiet oraz organizacji do nawiązywania współpracy.

W samorządach kobiety stanowią kolejno, w radach gminnych 31,58% wszystkich członków, a w sołectwach 32,01% sołtysów.

o projekcie

AKTYWNE LOKALNIE

O Projekcie:

Projekt „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”, realizowany jest przez Społeczny Instytut Ekologiczny (koordynator główny – powiat Ostrów Mazowiecka) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej STELLA (powiat chełmski) oraz Fundacją REGIONALIS (powiat kielecki) i partnerem niemieckim LuXX.

Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i swoim działaniem obejmuje 3 powiaty w 3 województwach: ostrowski (woj. mazowieckie), kielecki (woj. świętokrzyskie) oraz chełmski (woj. lubelskie).

cel projektu

AKTYWNE LOKALNIE

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost partycypacji kobiet na wsi i zmniejszenie różnic w poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a UE.

Projekt skierowano do 75 kobiet - liderek lokalnych NGO i grup nieformalnych - w 30 gminach 3 powiatów (chełmskim, kieleckim i ostrowskim).

Zidentyfikowane potrzeby zdeterminowały wybór metod prowadzących do podniesienia wiedzy i zdolności kobiet do udziału w lokalnych decyzjach, wzmocnienia ich podmiotowości oraz integracji lokalnych organizacji kobiecych w sieci ponadregionalnej.

cel projektu1

AKTYWNE LOKALNIE

Cel projektu:
 • Projekt prowadzi do zmniejszenia różnic w poziomie uczestnictwa i aktywności kobiet pomiędzy Polską a najbardziej rozwiniętymi krajami UE;
 • wzmacnia lokalne liderki dając im odpowiednie narzędzia do udziału w decyzjach dot. spraw społecznych własnego regionu,
 • integruje je na poziomie ponadlokalnym,
 • umożliwia wymianę doświadczeń, poznanie dobrych praktyk w Polsce i zagranicą.
 • Projekt zwiększy potencjał instytucjonalny i merytoryczny wnioskodawcy i partnerów polskich, ich siłę oddziaływania dzięki współpracy i interaktywnemu portalowi.
dzia ania

AKTYWNE LOKALNIE

Działania:

Działania zgrupowano w 3 bloki:

 • A. Wzmacnianie aktywności i partycypacji lokalnej kobiet;
 • B. Budowanie sieci współpracy;
 • C. Narzędzia wsparcia i upowszechniania.

Działania A toczą się równolegle w 3 powiatach, prowadzą poprzez pracę warsztatową do realizacji lokalnych debat i konsultacji społecznych.

Działania B budują sieć współpracy i wzmacniają lokalny potencjał dzięki wymianie doświadczeń i portalowi www;

Działania C - publikacje, konferencje, jarmarki - wspierają merytorycznie i upowszechniają efekty z A i B.

dzia ania1

AKTYWNE LOKALNIE

Działania:
 • 2-dniowe warsztaty (2x 6 godz.) w każdym z 3 powiatów x 25 kobiet z 10 gmin powiatu.

Cel: wzrost wiedzy, umiejętności i współdziałania na poziomie lokalnym. W każdym: część teoretyczna, ćwiczenia interaktywne (praca w grupach, formułowanie celów, drzewka problemów itp.), zagadnienia gender oraz 3 godz. ICT – praca z komputerem, internet (wykorzystanie do zdobycia informacji, promocji działań, partycypacji, komunikacji w sieci).

dzia ania2

AKTYWNE LOKALNIE

Działania:

Tematyka warsztatów zorganizowana będzie wokół 3 zagadnień:

 • A2 „Samorząd” - zasady działania, prawo EU i PL, wybory, funkcje, zakres kompetencji i obowiązków, źródła informacji, analiza budżetu gminy, dokumenty programowe, sztuka logicznej argumentacji i retoryki, specyficzne podejście K/M
 • A5 „Partycypacja” - prawa obywateli, NGO, reprezentacja interesów społecznych, aktywne formy partycypacji, problem reprezentacji płci, zasady debat i konsultacji społecznych, określenie obszarów działań
 • A7 „Rozwój lokalny” – rola samorządu w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, środowiska, kultury, infrastruktury, edukacji, informowanie i współpraca, prawo polskie, unijne, kobiece obszary zainteresowań,
dzia ania3

AKTYWNE LOKALNIE

Działania:

Warsztaty będą się odbywały co pół roku. Pomiędzy nimi zrealizowany będzie wyjazd A3 i zadania praktyczne pozwalające na zastosowanie zdobytej wiedzy.

 • A3 Wyjazd studyjny w województwie (2–dniowy, 1 dla każdego powiatu) pt. „Idealna Gmina”; cel: pokazanie dobrych przykładów, spotkania z liderkami, wymiana doświadczeń, integracja uczestniczek na poziomie powiatu.
 • A6 Przeprowadzenie debaty publicznej w wybranej gminie w każdym powiecie (3 debaty) na wybrane tematy (wiedza z A5)
 • A8 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w 1 gminie w każdym powiecie (3 konsultacje) na aktualne tematy gminy (wiedza z A7)
 • A9 Gazetka powiatowa „Aktywne Lokalnie”, 4 numery w każdym powiecie. Element multiplikujący wiedzę i aktywizujący lokalną społeczność wokół problemów ich gmin.
kontakt
KoNTakt

Fundacja „Regionalis”

Ul. Olszewskiego 6 (KPT, pokój 27)

25-663 Kielce

Tel. 41/ 278 72 02

E-mail: [email protected]

http://www.regionalis.org.pl