AKCİĞER MALİGNİTELERİ - PowerPoint PPT Presentation

Akc er mal gn teler
Download
1 / 78

 • 290 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKCİĞER MALİGNİTELERİ. Doç. Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı. Akciğer Kanseri. Periferal kanserler Soliter akciğer nodülü veya kitle Santral kanserler Hiler genişleme veya yoğunluk artışı Postobstrüktif değişiklikler. Periferal kanserler.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AKCİĞER MALİGNİTELERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akc er mal gn teler

AKCİĞER MALİGNİTELERİ

Doç. Dr. Çetin Atasoy

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı


Akci er kanseri

Akciğer Kanseri

 • Periferal kanserler

  • Soliter akciğer nodülü veya kitle

 • Santral kanserler

  • Hiler genişleme veya yoğunluk artışı

  • Postobstrüktif değişiklikler


Periferal kanserler

Periferal kanserler


Morfolojik zellikler

Morfolojik özellikler

 • Herhangi bir boyutta

 • Genellikle yuvarlak veya oval

 • Kontur: düzenli, lobüle, spiküle

 • Plevral kuyruk

 • Damarlarda konverjans


Herhangi bir boyutta

Herhangi bir boyutta


Akc er mal gn teler

Oval veya yuvarlak


Akc er mal gn teler

Lobüle veya spiküler


Akc er mal gn teler

 • Spiküler kenarlı nodül:

 • %90 malign

 • %10 benign

  • Tüberkülom

  • Organize pnömoni


Akc er mal gn teler

Plevral kuyruk: telkin edici ama patognomonik değil


Akc er mal gn teler

Dezmoplastik reaksiyon: fissürde çekilme


Akc er mal gn teler

Damarlarda konverjans


Dansite

İç dansite

 • Kavitasyon

  • En sık yassı hücreli kanserde

  • Duvarı kalın ve düzensiz

   • 16 mm’den kalın duvar: genellikle malign

   • 4 mm’den ince duvar: genellikle benign

 • Köpük benzeri lüsensiler (ince kesitlerde)

  • En sık adeno ve alveoler kanserlerde

 • Hava bronkogramı: adenokanserlerde


Akc er mal gn teler

Kavitasyon


Akc er mal gn teler

Hava-sıvı düzeyi

Duvarda nodüller


Akc er mal gn teler

Kalın ve nodüler duvar


Akc er mal gn teler

Hava bronkogramı


Akc er mal gn teler

Köpük benzeri lüsensiler


Akc er mal gn teler

Buzlu cam dansitesinde nodül

Yarıdan çoğu malign (BAK) veya premalign (AAH)

2005

2002


Santral kanserler

Santral kanserler


Hilus de i iklikleri

Hilus değişiklikleri

 • Hiler büyüme ve dansite artışı

 • En sık radyografik bulgulardan

 • Küçük tümör: hilusun dış konkavitesi dolar

 • Geç evrede:

  • Hilus yapısı kaybolur

  • Hiler kitleden perifere çizgisel dansiteler

   • Lenfatik infiltrasyon


Bron de i iklikleri

Bronş değişiklikleri

 • Duvar kalınlaşması

 • Obstrüksiyon

 • Endobronşial kitle


Atelektazi

Atelektazi


Akc er mal gn teler

Distalde apse

Sıvı bronkogramları


Kars no d

KARSİNOİD


Tipler

Tipler

 • Tipik karsinoid:%85-90

 • Atipik karsinoid: %10-15

 • Nöroendokrin tümörler

 • Küçük hücreli ile aynı spektrumda


Yerle im

Yerleşim

 • Tipik karsinoid:

  • Santral bronşlarda

   • İntraluminal polipoid kitle

   • Lümen boyunca

   • Ekstraluminal (buzdağı lezyonları)

 • Atipik karsinoid:

  • Periferal


Radyolojik bulgular

Radyolojik bulgular

 • Santral karsinoidler

  • Hiler kitle

  • Atelektazi

  • BT’de endobronşial kitle

  • Bronkosel

 • Periferik karsinoidler

  • Soliter pulmoner nodül veya kitle


Akc er mal gn teler

 • Kalsifikasyon sık

 • Belirgin kontrastlanabilir

 • PET negatif olabilir

 • Octreotid sintigrafisi çok duyarlı

  • Yanlış pozitifler de sık


Lenfoma

LENFOMA


Lenfomada akci er tutulumu

Lenfomada akciğer tutulumu

 • Ekstratorasik hastalıkla beraber

 • Hiler-mediastinal lenf bezlerinden yayılım

 • Primer akciğer lenfoması


Sekonder tutulum

Sekonder tutulum

 • Nodüller: metastaz gibi

 • Konsolidasyonlar: pnömoni gibi

 • Retikülonodüler dansiteler: lenfanjitis karsinomatoza gibi

 • Ortak özellikler

  • Hilusa ve mediastene komşu

  • Lenfadenopatilerle beraber


Primer pulmoner lenfoma

Primer pulmoner lenfoma

 • Non-Hodgkin (MALToma)

 • Hodgkin: nadir

 • MALT lenfomalar

  • Tek veya multiple konsolidasyonlar

  • Nodül veya kitleler

  • Hava bronkogramları

  • Yavaş büyüme

  • Peribronkovasküler kalınlaşma

  • Lenfadenopati, plevral effüzyon


Metastazlar

Metastazlar


Radyografik g r n mler

Radyografik görünümler

 • Nodüller

  • Genellikle multiple, nadiren tek

  • Değişken boyutta

  • Genellikle düzgün sınırlı

   • Düzensiz sınırlı: adenokanser

  • Alt zon – perifer dominansı

 • Lenfanjitik patern

  • Retikülonodüler


Akc er mal gn teler

Lenfanjitis karsinomatoza


Akc er mal gn teler

Lenfanjitis karsinomatoza


Di er g r n mler

Diğer görünümler

 • Kavitasyon

  • Baş boyun yassı hücreli kanserler

  • Kolon adenokanserleri

 • Kalsifikasyon

  • Kemik sarkomları

 • Milier görünüm

  • Tiroid, böbrek, kemik


T m r embolisi

Tümör embolisi


 • Login