GETINGE - PowerPoint PPT Presentation

GETINGE
Download
1 / 24

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GETINGE. En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade Kunder Akutsjukvård långvård Industri/Laboratorier Omsättning 7,5 - 8 miljarder SEK anställda 5 300

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GETINGE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Getinge

GETINGE

En växande medicinteknisk koncern med fokus på

heltäckande lösningar för infektionsbekämpning,

kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade

KunderAkutsjukvårdlångvård

Industri/Laboratorier

Omsättning7,5 - 8 miljarder SEK

anställda5 300

produktion20 tillverkningsenheter i 9 länder

Distribution80 försäljningsbolag i 27 länder

Distributörer i över I00 länder


Getinge

Verksamhetsinriktning

Infektionsbekämpning

Sterilisation

Desinfektion

40%

Långvård

Hygiensystem

Patienthanntering

Sårvård

30%

Surgical Systems

Operationsbord

Operationslampor

30%

Affärsområden

Långvård 30%

Industri I0%

Akutsjukvård60%

Kundsegment


Getinge

Infection Control - Sjukvård

Desinfektion

Sterilisation

IT-Lösningar

Materialhantering

Kompletta Infektionsbekämpningssystem för:Sterilcentraler, Operationssalar, Vårdavdelningar, Riskavfall, Mikrobiologi, Apotek etc.


Getinge

Infection Control - Industri

Sterilisation

Desinfektion

Vattenbehandling

Lasthantering

Kompletta System för:Produktion, Forskning / Laboratorier, Djurhus, Livsmedelsindustri


Getinge

Infection Control

Sterilisation DesinfektionMarknads-6 200 Mkr2 500 Mkrandelar

Tillväxt4 %5 %

Getinge 24%Getinge 27%

Steris US 21%Miele DE 15%

Sakura JP 8%Steris US 9%


Getinge

Extended Care

Hygiensystem

Patienthantering

Sårvård

Kompletta lösningar för institutionell långvård:

Sjukhus, äldreboende, vårdhem


Getinge

Extended Care

HygiensystemPatienthanteringWound Care

Marknads-1 400 Mkr1 700 Mkr8 000 Mkrandelar

Tillväxt5 - 7 %8 - 10 %8 - 10 %

Getinge 55 %Getinge 39%Hillrom US 25% Sakai JP 8 % Liko SE 7%KNCI US 20% Chiltern UK 4%Guldman DK 5%Huntleigh UK 7%Getinge 6%


Getinge

Året som gick

2000


Getinge

Infection Control

-3,2%

+13,3%

+11,6%

Marknadsutveckling 2000

Extended Care

VästeuropaNordamerikaÖvriga världen

+10,6%

+ 3,5%

+ 8,1%


Getinge

Getinge Industrier

Resultat (MSEK)


Getinge

NYTT AFFÄRSOMRÅDE

surgical systems


Getinge

Surgical Systems

Maquet förvärvas i december 2000


Getinge

Surgical Systems

ALM förvärvas i januari 2001


Getinge

Surgical Systems - Ett första steg

 • Att skapa en stark global spelare

  inom surgical systems med världs-

  ledande position inom:

  - Operationsbord

  - Operationslampor

  - Ceiling service units

 • Distribution genom egna

  säljbolag på alla viktiga marknader i utvecklade länder


Getinge

Surgical Systems

OperationsbordOperationslampor Ceiling Service Units

Marknads-4 000 Mkr2 000 Mkr1 000 Mkrandelar

Tillväxt5%5%10 - 15%

Getinge 40%Getinge 20%Draeger DE 25%

Miizuho JPN 18%Berchtold DE 20%Kreuzer DE 15%

Steris US 15%Steris US 15%Getinge 6%


Getinge

Omstrukturering av

Affärsområde Surgical Systems

 • Produktion

  Samordning och koncentration av koncernens bord-

  och lamptillverkning

 • Distribution

  Samordning av affärsområdets säljresurser

 • Cross-Selling

 • Nedläggning av OrtoMaquet


Getinge

Samordningsvinster - Surgical Systems

 • Kostnadssynergier om 140 - 150 Mkr per år inom två år

 • Cross-selling => ökad försäljningstillväxt år 2 - 5

 • Nedläggning av OrtoMaquet förbättrar rörelseresultatet med 65 Mkr per år


Getinge

Framtida Fokus


Getinge

Affärsområde Infection Control 2001- 2002

Att skapa en homogen och marknadsorienterad organisation ur en federation av bolag som förvärvats under de senaste I0 åren

 • Förbättrad produktionsstruktur - kostnadsledarskap

 • Systemförsäljning

 • Service-expansion - infrastruktur


Getinge

Affärsområde Extended Care 2001- 2002

Ett välpositionerat affärsområde med ökat fokus på tillväxt

 • Stark produktpipeline

 • Cross-selling Wound Care

 • Expansion säljkår


Getinge

Affärsområde Surgical Systems 2001- 2002

Skapa och utveckla ett världsledande affärsområde för kirurgiska arbetsstationer

 • “Centre of excellence” för bord respektive lampor

 • Gemensamma säljbolag på viktigare marknader

 • Stark resultatförbättring år 1 - 3

 • Ytterligare förvärvsmöjligheter


Getinge

I:a Kvartalet 2001


Getinge

Getinge Industrier I:a kvartalet

Resultat Mkr


Getinge

UTSIKTER

Infection Control

 • Fortsatt god tillväxt på utvecklingsmarknaderna

 • Blandade utsikter på utvecklade marknader

 • Gradvis förbättrad kostnadsstruktur

Extended Care

 • Positivt efterfrågeläge på de flesta marknader

 • Förvärv under år 2000 bidrar positivt till resultatet

 • Starkt produktsortiment

Surgical Systems

 • Starkt förbättrad konkurrenskraft

 • Cross - selling effekter

 • Nedläggning av OrtoMaquet


 • Login