Design och teknik
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Design och teknik PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Design och teknik. Designen gör tekniken mänsklig Teknik Direkt s. 119-130. Det mesta är designat. Mer än bara ett tilltalande utseende Fungera tekniskt Lätt att använda Tillverkningskostnad Materialval. Hållbar utveckling. Tekniken ska hjälpa människan Användarvänlig teknik

Download Presentation

Design och teknik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Design och teknik

Design och teknik

Designen gör tekniken mänsklig

Teknik Direkt s. 119-130


Det mesta r designat

Det mesta är designat

 • Mer än bara ett tilltalande utseende

 • Fungera tekniskt

 • Lätt att använda

 • Tillverkningskostnad

 • Materialval


H llbar utveckling

Hållbar utveckling

 • Tekniken ska hjälpa människan

 • Användarvänlig teknik

 • Design som gynnar hållbar utveckling

 • Materialval

 • Tillverkningsprocess

 • Arbetsvillkor

 • Transporter

 • Konkurrensmedel

 • Ekonomiskt

 • Ekologiskt

 • Socialt


Industridesign

Industridesign

 • 1800-talet industrialisering

 • Från beställningsvaror till massproduktion

 • Billigt att tillverka

 • Hantverkare konkurrerades ut

 • Maskiner och redskap var inte så användarvänliga

 • Tyskland och USA utvecklade bättre maskiner

 • Utvecklades snart till produkter med god funktion men även tilltalande utseende


Vad en designer b r t nka p

Vad en designer bör tänka på

 • God teknisk funktion

 • Attraktivt utseende – färg, form, materialval

 • Ergonomi

 • Ekologi

 • Ekonomi

 • Begriplighet

 • Moderiktighet


Designern anpassar tekniken till m nniskan

Designern anpassar tekniken till människan

 • Förstå tekniska resonemang

 • Förstå hur människan fungerar fysiskt och psykiskt

 • Sinne för färg och form

 • Vara idérik och kreativ

 • Industridesign sådant som massproduceras

 • Konstnärer och konsthantverkare för unika föremål

 • Arkitekt ritar funktionella och vackra byggnader


Du m ter design varje dag

Du möter design varje dag

 • Alla människor ska ha tillgång till produkter som fungerar bra och har ett trevligt utseende

 • Från 1950-talet har massproducerade produkter även varit designade för att vara snygga, inte bara funktionella

 • Väldfärdssamhälle för alla efter andra världskriget

 • Bra bostäder åt alla

 • Praktisk inredning

 • Handeln ville utnyttja det växande välståndet efter kriget

 • Designexplosion

 • Design av vardagsprylar blev självklart

 • Otänkbart att leva utan design idag


Kunglig design

Kunglig design

 • Sigvard Bernadotte

 • Rosti

 • Perstorpsplattor


Ergonomisk design

Ergonomisk design

 • Sverige känt för tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

 • Oberoende och värdigt liv

 • Förebygga arbetsskador

 • Underlätta arbete


Designprocessen

Designprocessen

 • Lagarbete mellan olika experter

 • Undersöka om det finna liknande produkter

 • Finns intresse för produkten?

 • Skiss

 • Ritning

 • Modell

 • Fullskalemodell för tester

 • Lera, trä, formsprutad plast

 • Tester

 • Kostnadsberäkning för tillverkning och försäljningspris


D esignprocessen

Designprocessen

 • Tillverkningsanvisningar

 • Detaljer viktiga, färg och form

 • Produktionsprover skickas mellan fabrik och designkontor

 • Prototyp

 • Test

 • Masstillverkning

 • Marknadsföring


Designexempel

Designexempel

 • Hövding, en ny sorts cykelhjälm: http://www.youtube.com/watch?v=d7Oud3iGXWY

 • Saab 1940-talet

 • Visste från början hur man kunde anpassa formen till materialet

 • Naturliga och smarta lösningar, t. ex vridreglage


Bilb lte

Bilbälte

 • Trepunktsbälte

 • Utvecklades av Vattenfall som hade långa tunga transporter i Norrland

 • Testades genom fall från en hög mast

 • Bälte av ”flygplanstyp” skyddade inte överkroppen

 • Standard för Volvo 1959


Cad cam

CAD/CAM

 • 1990-talet datorutveckling

 • Datorstödd konstruktion och tillverkning

 • Datorskärm som ritbord

 • 3D-modell som man kan testa i andra program

 • Styra tillverkning från datorn


3d skrivare

3D-skrivare

http://www.svtplay.se/klipp/1096669/skriv-ut-din-egen-design

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.540337/sa-fungerar-3d-skrivarna


Varf r vi v ljer en viss produkt

Varför vi väljer en viss produkt

 • Utseende

 • Användarvänlig

 • Pris

 • Varumärke: kvalitet, vana, mode

 • Reklam

 • Fundera på vad det är du vill ha


H llbar utveckling1

Hållbar utveckling

 • ”Det finns inga gratisluncher” – allt sker på bekostnad av något annat eller för någon annan.

 • Hur påverkar de val du gör övriga dimensioner i hållbar utveckling?

 • Ekologiskt

 • Ekonomiskt

 • Socialt

 • Exempel: Vi jämför ett plagg i bomull och ett plagg i ull

 • Vilket är bäst utifrån de tre dimensionerna i hållbar utveckling?


Att fundera p

Att fundera på

 • Hur hänger teknik och utveckling ihop med design?

 • Hur kan man arbeta med återvinning och återbruk i designprocessen för att arbeta för en hållbar utvekling?

 • Hur kan man välja material, tillverkningssätt och tillverkningsplats för att skapa mer klimatsmarta och hållbara produkter?

 • Hur kan man som designer använda sig av de olika dimensionerna i hållbar utveckling i designprocessen?


Uppgift

Uppgift

Analysera en produkt:

Exempelvis en soffa

Hur kan du utveckla produkten så att den gynnar hållbar utveckling? – ekonomiskt – ekologiskt – socialt

Tänk materialval, tillverkningsprocess, transporter, pris, arbetsförhållanden, ansvar för anställdas hälsa, med mer för att göra den mer hållbar och konkurrenskraftig?


 • Login