Mahtanal s redokstiitrimine
Download
1 / 17

MAHTANALÜÜS, REDOKSTIITRIMINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MAHTANALÜÜS, REDOKSTIITRIMINE. Reili Vassiljev G-31 2007. Mahtanalüüs on kvantitatiivse keemilise analüüsi üheks põhimeetodiks.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MAHTANALÜÜS, REDOKSTIITRIMINE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MAHTANALÜÜS,REDOKSTIITRIMINE

Reili Vassiljev

G-31

2007


 • Mahtanalüüs on kvantitatiivse keemilise analüüsi üheks põhimeetodiks.

  • Tiitrimine on meetod ainete/ioonide/elementide sisalduse määramiseks, mis põhineb analüüdi (tiitritava aine) reaktsioonil ainega, mille kontsentratsioon on täpselt teaa (titrant).

 • Mahtanalüüsi saab rakendada, kui

  • Määratav aine on lahuses

  • Reaktsioon kulgeb lõpuni

  • Rektsiooni lõpp-punkt saab määrata indikaatori, s.o. Keemilise või füüsikalise näitaja kaudu.


Mõõteriistad

 • Mõõtekolvid

 • Büretid

 • Pipetid

  • Laboratooriumides masstoodang,seega ei saa usaldada märgitud mahte. Pikemajalisel kasutamisel kattuvad rasvakihiga – tuleb puhastada. Mõõteriistu ei tohi kokkupuutesse viia kuumade lahustega, sest klaas paisub ega võta oma endist ruumala kuigi kiiresti tagasi.


Mahtanalüütilised arvutused

 • Konsentratsiooniühikud

  • Molaarsus ehk molaarne kontsentratsioon

   • Näiteks on lahuses, mille kontsentratsioon 2M, lahustunud 2 mol/dm3.

  • Normaalsus ehk normaalne kontsentratsioon

   • Näiteks lahuses, mille kontsentratsioon on 0,5 N, on lahustunud ainet 0,5 g-ekv/dm3.

 • Lahuse kontsentrsatsiooni arvutamine tiitrimise tulemuse põhjal.

 • Mõõtelahuse kontsentratsiooni rvutamine põhiaine kaalutise kaudu

 • Lahuse kontsentratsiooni arvutamine “tagasi” tiitrimise tulemuse põhjal.


 • Meetodite klassifikatsioon

  • Protolüüsimeetod

  • Redoksmeetod

  • Sadestusmeetod

  • Kompleksmeetod


  Protolüüsimeetod

  • Protolüüsimeetodiga saab kvantitatiivselt määrata happeid ja aluseid, samuti ka mitmeid sooli, mis reageerivad hapete või alustega stöhhomeetrilises vahekorras.

   • Nii saab näiteks ammooniumsooli tiitrida alustega, karbonaate hepetega jne.

 • Meetodi aluseks on keemiline rektioon, milles osaleb hape kui prooton ja alus kui prootoni siduja.

  HA + B = BH+ + A-.


 • Sadestusmeetod

  • Meetod põhineb vähelahustuva ühendi tekkel tiitrimise käigus, näiteks

   Ag+ + Cl- = AgCl (t)

  • Tiitrimiskõverad:

   • Sadestusmeetodit kasutatakse ainete määramiseks, mis tiitrimise käigus moodustavad titrandi kiiresti ja täielikult sadenevad ühendi.


  Kompleksmeetod

  • Aluseks on vähedissotseeruvate kompleksühendite moodustamine määratava aine ja titrandi vahel.

  • Levinum kompleksmeetod on kompleksonomeetria ehk kelatomeetria


  • Sadestusmeetod on tihedalt seotud kompleksmeetoditega, sest paljudel juhtudel sadestusreaktsioonid kulgevad kõrvuti kompleksühendite tekkimisega ja komplekühendite tekkimine omakorda kulgeb sageli raskesti lahustuvate ühendite tekke kaudu.


  Redoksmeetod

  • Oksüdeerijate titrimine redutseerijatega ja vastupidi.

   • Oksüdeerijad: KMnO4, K2Cr2O7, Ce(SO4) jne.

   • Redutserijad: KI+, Na2SO3, Fe(II), Ti(III) jne.

 • Meetodi tunnuseks on elektronide vahetus osapoolte vahel, näiteks:

  Ce4+ + Fe2+ = Ce3+ + Fe3+

 • Millised ioonid loovutavd ja millised liidavad elektrone, sõltub sellest, milline elektronide liikumissuund on energeetiliselt kasulikum.


  • Tiitrimiskõverate arvutused:

   • Redoksmeetodi tiitrimiskõverad koostatakse kordainaaistikus: süsteemi elektrokeemiline potensiaal (E) ja titrandi maht (v).

  • Redoksindikaatorid:

   • Kõige lihtsam on ekvivalentpunkti määrata, kui esineb terav titrandi või titritava aine värvi muutus.

    • Tuntum on KMnO4, violetse värvuse kadumine ekvivalentpunktis tiitrimisel happelises lahuses seoses värvitu Mn(II)ioonide tekkega.

    • Jodomeetrias on laialdaselt levinud tärklis.


  • Tähtsamad redoksmeetodid:

   • jodomeetria – töölahus I2 + KI ja Na2S2O3

   • Permanganomeetria – töölahus KMnO4

   • Tserimeetria – töölahus Ce(IV) soolad

   • Kromatomeetria – töölahus K2Cr2O7

   • Bromatomeetria – töölahus KBrO3

   • Titanomeetria – töölahus Ti(III)soola lahus

   • Vanadomeetria – töölahus NH4VO3


  • Jodomeetria:

   • Aluseks on reaktsioon:

    I2 + 2e- = 2I-

   • Võimaldab määrata :

    • Happeid, kus lahusele lisatakse jodiidi sisaldavat lahust.

    • Püsiva valentsiga katioone, nt alumiiniumi.

    • Püsiva valentsiga katioone ja anioone, kui need annavad raskesti lahustuvaid ühendeid taandajate anioondega või katiooidega


  • Näiteks:

   • baarioumiooni ja plii-iooni määramisel sadestatakse need raskesti lahustuvate kromaatidena ja tiitritakse sademest kromaatioonid kui hapendajad jodomeetriliselt.


  • Veavõimalusi jodomeetrias:

   • Joodi lahusega tiitrimisel peab lahus olema neutraalne või happeline, pH<7,6. Leeiselises keskkonnas kulub joodi kõrvalrekstsioonide tõttu rohkem.

   • Keskkond ei tohi olla liiga tugevalt happeline, sest jodiidioon võib õhuhapniku toimel vabaks joodiks hapenduda.

   • Joodi liigset eraldusmist happelises keskkonnas soodustavad hele valgus ja vask(I)ioonide katalüütiline toime.

   • Tiosulfaadiga tiitrides tuleb hästi segada, algusest peale, sest muidu võib ta happe toimel laguneda.

   • Kui kasutatav kaaliumjodiid sisaldab kaaliumjodaati, siis hapendajate määramisel tekib plussiviga, kuna happelises keskkonnas vabaneb jodaadisisaldusele ekvivalentne hulk joodi.


  • Permanganomeetria

   • See on mahtanalüütiline meetod, kus titrandina kasutatakse kaaliumpermanganaati.

   • Tavaliselt tiitritakse happelises lahuses, kus ekvivalentpunkt määratakse peramanganaatioonide väikesest liiast tekkiva heleroosa värvuse järgi.

   • Määratakse nii taandajad kui hapendajad. Taandaja otsesel tiitrimisel happelises keskkonnas, kui ei lendu ega lahune happelises keskkonnas. Kui laguneb, tiitritakse tagasipöördunult.

   • Määratakse püsiva valentsiga katioone, kui need annavad raskesti lahustuvadi ühendeid taandajate anioonidega.


  Tänan tähelepanu eest!


  ad
 • Login