MUNKAVÉDELEM - PowerPoint PPT Presentation

Munkav delem
Download
1 / 64

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MUNKAVÉDELEM. MUNKAVÉDELEM. „ Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be a házadat, ha valaki leesnék róla.” (Mózes V. Könyve 22.8.). STATISZTIKA. Munkabalesetek száma Magyarországon /feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek száma/

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MUNKAVÉDELEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Munkav delem

MUNKAVÉDELEM


Munkav delem1

MUNKAVÉDELEM

„Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be a házadat, ha valaki leesnék róla.”

(Mózes V. Könyve 22.8.)


Statisztika

STATISZTIKA

Munkabalesetek száma Magyarországon

/feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek száma/

 • 2005:23.971 eset

 • 2006:22.685 eset

 • 2007:20.922 eset

 • 2008:22.217 eset


Statisztika1

STATISZTIKA

Halálos kimenetelű munkabalesetek száma Magyarországon:

 • 2005:125 eset

 • 2006:123 eset

 • 2007:118 eset

 • 2008:116 eset


S lyos munkabaleset

Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétõl számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;

b) valamely érzékszerv, érzékelõképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentõs mértékû károsodását okozta;

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;

d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);

e) beszélõképesség elvesztését vagy feltûnõ eltorzulást, bénulást, illetõleg elmezavart okozott.

SÚLYOS MUNKABALESET


Az p t ipar statisztik ja

AZ ÉPÍTŐIPAR STATISZTIKÁJA

Munkabalesetek száma:

 • 2005:1380 eset

 • 2006:1445 eset

 • 2007:1298 eset

  ! A halálos balesetek 40 %-a az építőiparban történik (2007: 47 eset)


Az okok

AZ OKOK

MUNKAESZKÖZÖK:

 • KÉS, LÉPCSŐ, KOCSI, HÁZI ÁLLAT-TENYÉSZ ÁLLAT, TEHERAUTÓ, LÉTRA KÉZI KOCSI, BÚTOR, KALAPÁCS, FÉM NYÍLÁSZÁRÓ, RAKLAP, AUTÓBUSZ, GYŰJTŐEDÉNY


Az okok1

AZ OKOK

KÜLSŐ TÉNYEZŐK:

 • ESÉS, ÉLES-HEGYES MUNKAESZKÖZÖK, FORGÓ-MOZGÓ/LEESŐ TÁRGGYAL TÖRTÉNŐ ÜTKÖZÉS, FIZIKAI STRESSZ


Munkav delem

OKOK

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK:

 • ALKALMAS DE NEM RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLJÁK (46)

 • ALKALMAS DE NEM HASZNÁLJÁK (251)

 • ALKALMATLAN (57)

 • ALKALMATLAN ÉS NEM HASZNÁLJÁK (5)

 • SZÜKSÉGES DE NEM BIZTOSÍTJÁK (77)

 • NEM SZÜKSÉGES (3982)


Hat s gi fel gyelet

HATÓSÁGI FELÜGYELET

 • OMMF + REGIONÁLIS MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK + TERÜLETI IRODÁK (ÁNTSZ EGYES FELADATAINKA ÁTHELYEZÉSE)

 • MUNKAVÉDELEM =

  MUNKABIZTONSÁG + MUNKAEGÉSZSÉGÜGY (FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY + MUNKAHIGIÉNIA)

  www.ommf.hu

  ZÖLD SZÁM: 06 80 204 292 (MB), 06 80 204 264 (ME)


Ellen rz si statisztika

ELLENŐRZÉSI STATISZTIKA

 • 2009. 1. FELÉBEN 11.100 MUNKÁLTATÓ ELLENŐRZÉSE (4050 ELL. ÉP.IPARBAN)

 • KISZABOTT BÍRSÁG:

  KÖZEL 270.000.000 HUF

 • AZ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA MAGYARORSZÁGON: 100.000 (2007-BEN)

  (AUSZTRIA: 20.000)


Jogszab lyi h tt r

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 • 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A VÉGRAHAJTÁSRÓL SZÓLÓ 5/1993. MÜM RENDELETTEL

 • UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS:

  2007. ÉVI CLXI. TÖRVÉNY

  HATÁLYOS: 2008. I. 01-TŐL


Munk ltat k telezetts gei

MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 • VESZÉLYEK ELKERÜLÉSE

 • A NEM ELKERÜLHETŐ VESZÉLYEK ÉRTÉKELÉSE, KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

 • A VESZÉLYEK KELETKEZÉSI HELYÜKÖN TÖRTÉNŐ LEKÜZDÉSE

 • A VESZÉLYES TÉNYEZŐ KIVÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE KEVÉSBÉ VESZÉLYESSEL VAGY NEM VESZÉLYES TÉNYEZŐVEL

 • MEGELŐZÉSI STRATÉGIA

 • FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA

 • SZÜKSÉGES TÁJÉKOZTATÁS ÉS UTASÍTÁS

 • MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ELLENŐRZÉSE

 • MEGFELELŐ MUNKAESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

 • RENDELLENESSÉGEK KIVIZSGÁLÁSA

 • INTÉZKEDÉS VESZÉLYHELYZETRE

 • MUNKABALESET ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS ESETÉN AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ ELJÁRÁS

 • VÉDŐESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA


Munkav llall k telezetts gei

MUNKAVÁLLALLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 • MUNKÁRA KÉPES ÁLLAPOT

 • ELVÁRHATÓ SZAKÉRTELEM ÉS GONDOSSÁG

 • EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKATÁRSAKKAL

 • MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, UTASÍTÁSOK MEGTARTÁSA

 • MUNKAVÉDELMI OKTATÁSNAK MEGFELELŐEN VÉGZETT MUNKA

 • SAJÁT VAGY MÁS SZEMÉLY EGÉSZSÉGÉT ÉS TESTI ÉPSÉGÉT NEM VESZÉLYEZTETŐ MÓDON KELL VÉGEZNIE A MUNKÁJÁT

 • MUNKAESZKÖZ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

 • EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

 • MEGFELELŐ RUHÁZAT VISELETE

 • REND, FEGYELEM, BIZTONSÁG MEGTARTÁSA

 • ISMERETEK MEGSZERZÉSE

 • ORVOSI, PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATON VALÓ RÉSZVÉTEL

 • VESZÉLYEKRŐL VALÓ AZONNALI TÁJÉKOZTATÁS

 • RENDELLENESSÉG, ÜZEMZAVAR MEGSZÜNTETÉSÉRE IRÁNYULÓ KÖTELEZETTSÉG

 • BALESET, SÉRÜLÉS, ROSSZULLÉT AZONNALI JELENTÉSE

 • BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA


Munkav llal jogai

MUNKAVÁLLALÓ JOGAI

 • VÉDŐINTÉZKEDÉSEK MEGKÖVETELÉSE

 • SZÜKSÉGES ISMERETEK MEGSZERZÉSE

 • MUNKAESZKÖZÖK

 • VÉDŐESZKÖZÖK

 • VÉDŐITAL

 • TISZTÁLKODÓ SZEREK ÉS TISZTÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEK

 • MUNKAVÉGZÉS MEGTAGADÁSA


Munkav delmi oktat s

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

 • ELŐZETES

 • IDŐSZAKOS

 • SORON KÍVÜLI, RENDKÍVÜLI

 • EGYÉB: PL. KISGÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY - 6/1980. ÉVM-KPM E.RENDELET (383/2007. (XII.23.) KORM.RENDELET SZERINT HATÁLYTALAN 2009. 01.01-TŐL) AZ ÉPÍTŐGÉPKEZELŐI MUNKAKÖRÖK KÉPESÍTÉSHEZ KÖTÉSÉRŐL ÉS AZ ÉPÍTŐGÉPKEZELŐK KÉPZÉSÉRŐL (KIG, KÖG, NG)-

 • 40/2009. (VIII. 31) KHEM RENDELET A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN HASZNÁLT ÖNJÁRÓ EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK KEZELŐINEK KÉPZÉSÉRŐL ÉS VIZSGÁZTATÁSÁRÓL


Jogszab lyi h tt r1

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 • 2000. ÉVI XXV. TÖRVÉNY A KÉMIAI BIZTONSÁGRÓL ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI:

 • 25/2000. EÜM-SZCSM RENDELET

 • 26/2000. EÜM RENDELET

 • 41/2000. EÜM-KÖM RENDELET

 • 44/2000. EÜM RENDELET

 • 12/2001. KÖM-EÜM E.RENDELET A VEGYI ANYAGOK KOCKÁZATÁNAK BECSLÉSÉRŐL ÉS A KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSÉRŐL


Jogszab lyi h tt r2

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 • 4/2002. SZCSM-EÜM E. RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL

 • 14/2004. FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

 • 3/2002. SZCSM-EÜM E. RENDELET A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL


Jogszab lyi h tt r3

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 • NEM HATÁLYOS!

  A 46/1999. GMRENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 32/1994 IKM RENDELET (ÉKBSZ) =LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI


Jogszab lyi h tt r4

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 • 182/2008. (VII. 14.) Kormányrendelet, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) módosításáról


Szaktev kenys gek

SZAKTEVÉKENYSÉGEK

 • MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉGEK:

 • MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS SORÁN A MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ELŐZETES VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE

 • A MUNKAHELYI KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSE

 • EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSA BELSŐ RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA

 • MUNKABIZTONSÁGI, ILLETVE MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG:

 • SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉS

 • MEGELŐZÉSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

 • KIZÁRÓLAG MUNKABIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉGEK:

 • IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

 • SÚLYOS MUNKABALESET KIVIZSGÁLÁSA

 • MUNKABALESET KIVIZSGÁLÁSA

 • BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOR FELADATAINAK ELLÁTÁSA AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOKBAN

 • NEM VESZÉLYES MUNKAESZKÖZÖK ESETÉN AZ ISMÉTELT HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐ VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE

 • ROBBANÁSVÉDELMI VIZSGÁLAT (TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSSEL KOMBINÁLVA)


Az p t ipar saj toss gai

AZ ÉPÍTŐIPAR SAJÁTOSSÁGAI


Anyagmozgat s

ANYAGMOZGATÁS

2/1972. KPM RENDELET IV. FEJEZET

(hatálytalan 2008. január 1-től)

ANYAGMOZGATÁSI NORMÁK:

 • 50 KG -----90 M SÍK TEREPEN (FF)

 • 50 KG -----30 M 10%EMELKEDÉS MELLETT

 • 50 KG LÉPCSŐN 3 M MAGASSÁGIG

 • KÉZI ERŐVEL MAX. 200 KG. EMELHETŐ, SZÁLLÍTHATÓ

 • NŐK: 20 KG ------60 M SÍK TEREPEN


Anyagmozgat s1

ANYAGMOZGATÁS

25/1998. EÜM RENDELET AZ ELSŐSORBAN HÁTSÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ KÉZI TEHERMOZGATÁS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL


Anyagmozgat s2

ANYAGMOZGATÁS


Anyagmozgat s3

ANYAGMOZGATÁS


H tgerinc s r l se

HÁTGERINC SÉRÜLÉSE


Biztons gi s eg szs gv delmi jelz sek

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK

2/1998. MÜM RENDELET A MUNKAHELYEN ALKALMAZANDÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEKRŐL


Biztons gi s eg szs gv delmi jelz sek1

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK


Biztons gi s eg szs gv delmi jelz sek2

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK


Biztons gi s eg szs gv delmi jelz sek3

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK


Azbeszt

AZBESZT

 • 26/2000. EÜM RENDELET A FOGLALKOZÁSI EREDETŰ RÁKKELTŐ ANYAGOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL ÉS AZ ÁLTALUK OKOZOTT EGÉSZSÉGKÁROSODÁSOK MEGELŐZÉSÉRŐL

 • 12/2006. EÜM RENDELET AZ AZBESZTTEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL

 • 45/2004. BM-KVVM E.RENDELET AZ ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL


Azbeszt1

AZBESZT

 • ROSTOS SZERKEZETŰ SZILIKÁTOK GYŰJTŐNEVE (SZIGETŐ ANYAGOK, KŐZETGYAPOT… STB)

 • AKTINOLIT

 • AMOZIT (GRÜNERIT)

 • ANTOFILLIT

 • KRIZOLIT

 • KROKIDOLIT

 • TREMOLIT


Azbeszt2

AZBESZT


Azbeszt3

AZBESZT

 • SZERVETLEN SZÁLLÓ ROSTOK

 • TILOS: AZBESZT SZÓRÁSOS ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA

 • TILOS: 1 G/CM3 GYENGE KÖTÉSBEN ALKALMAZÁS

 • HATÁRÉRTÉK: 0,1 ROST/CM3

  (8 ÓRÁS SÚLYOZOTT ÁTLAG)


Azbeszt4

AZBESZT

 • AZBESZTÓZIS

 • MESOTHELIOMA (MELLHÁRTYA ÉS HASHÁRTYA DAGANAT)

 • HÖRGŐKARCINÓMA

 • GYOMOR-BÉLCSATORNA KARCINÓMA


Azbeszt5

AZBESZT

 • MUNKATERV

 • INTÉZKEDÉS (MÉRÉSEK)

 • TÁJÉKOZTATÁS

 • EGÉSZSÉGÜGYI FELVILÁGOSÍTÁS


Azbeszt6

AZBESZT


Hall sv delem

HALLÁSVÉDELEM

66/2005. EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ ZAJEXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL

 • VEZETÉSES,

 • ÉRZŐIDEGI,

 • KÖZPONTI IDEGRENDSZER HALLÓKÖZPONTJÁT ÉRINTŐ KÁROSODÁST JELENTHET

  A MUNKAHELYHEZ KAPCSOLHATÓ FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 1/3 RÉSZÉT TESZI KI A HALLÁSKÁROSODÁS


Zajv delem

ZAJVÉDELEM


Zajv delem1

ZAJVÉDELEM

HATÁRÉRTÉKEK

 • a) zajexpozíciós határértékek: egyéni védőeszköz alkalmazásával!

  • LEX,8h = 87 dB(A), illetve

  • pcsúcs[Lmax] = 200 Pa [140dB(C)]

  • b) felsõ beavatkozási határértékek:

  • LEX,8h = 85 dB(A), illetve

  • pcsúcs[Lmax] = 140 Pa [137 dB(C);

  • c) alsó beavatkozási határértékek:

  • LEX,8h = 80 dB(A), illetve

  • pcsúcs [Lmax] = 112 Pa [135 dB(C)].


L tr k

LÉTRÁK

 • 14/2004. FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK…

 • 4/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEK…

 • 65/1999. EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK…

 • MSZ EN 131-1:1993 LÉTRÁK. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, TÍPUSOK ÉS FUNKCIONÁLIS MÉRETEK

 • MSZ EN 131-2:1993 LÉTRÁK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK ÉS JELÖLÉS


L tr k1

LÉTRÁK

 • SZEMREVÉTELEZÉS

 • ÉP LÉTRA

 • STABILITÁS

 • STABIL TÁMASZTÁS

 • SZILÁRD ALAP, VÍZSZINTES FOKOK

 • ELMOZDULÁS, ELCSÚSZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA

 • MEGFELELŐ HOSSZÚSÁG (TÚLNYÚLÁS)

 • TÖBBTAGÚ LÉTRA ELMOZDULÁSMENTES HASZNÁLATA

 • 1 LÉTRA 1 SZEMÉLY

 • PIHENŐ BEIKTATÁSA

 • STABIL ÁLLÁS, KAPASZKODÁS (TEHERREL IS)

 • SZÉTCSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM

 • KÖZLEKEDÉSI ÚTBAN, ÁTJÁRÓBAN, AJTÓBAN ELHATÁROLÁS, FORGALOM ELTERELÉS

 • ANYAGTÁROLÁS LÉTRÁN TILOS

 • RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT


Egy ni v d eszk z k

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

 • 65/1999.EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL

 • 2/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL


Egy ni v d eszk z k1

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK


Munkahelyi stressz

MUNKAHELYI STRESSZ


Munkahelyi stressz1

MUNKAHELYI STRESSZ

 • BIZONYTALAN SZERZŐDÉSEK AZ INSTABIL MUNKAERŐPIACON

 • A MUNKASZERZŐDÉSEK ÚJ FORMÁI

 • AZ ÁLLÁS BIZONYTALANSÁGÁNAK ÉRZÉSE

 • IDŐSÖDŐ MUNKAERŐ

 • HOSSZÚ MUNKAIDŐ

 • MONOTONITÁS

 • A MUNKA INTENZÍVEBBÉ VÁLÁSA

 • KARCSÚSÍTOTT TERMELÉS

 • NAGY ÉRZELMI TEHER A MUNKAHELYEN

 • A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK HIÁNYA

 • TELJESÍTMÉNYKÉNYSZER, IDŐKÉNYSZER

 • SZOROS HATÁRIDŐK

  www.osha.europe.eu


A helyis gek terek h m rs klete

A HELYISÉGEK, TEREK HŐMÉRSÉKLETE

MELEGNEK MINŐSÜLŐ MUNKAHELY:

24 °C EH ÉRTÉK

FELETTI HŐHATÁS:

VÉDŐITAL BIZTOSÍTÁSA IGÉNY SZERINT DE LEGALÁBB FÉLÓRÁNKÉNT: 14-16 °C HŐMÉRSÉKLETŰ IVÓVÍZ VAGY ÍZESÍTETT ALKOHOLMENTES ITAL MAX. 4 SÚLYSZÁZALÉK CUKORTARTALOMMAL VAGY ÉDESÍTŐSZERREL.


A helyis gek terek h m rs klete1

A HELYISÉGEK, TEREK HŐMÉRSÉKLETE

HIDEGNEK MINŐSÜLŐ

MUNKAHELY:

SZABADTÉREN +4 °C-OT ILL. ZÁRT TÉREN A +10 ° C-OT NEM ÉRI EL. VÉDŐITAL: +50 ° C-OS TEA

 • + IVÓPOHARAK SZEMÉLYI HASZNÁLATRA KIADVA VAGY ADAGOLÓVAL


4 2002 szcsm e m e rendelet

4/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET

AZ ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKÁK LEGFONTOSABB BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI


1 k zleked s sz ll t s anyagmozgat s

1. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS ANYAGMOZGATÁS


2 anyagt rol s

2. ANYAGTÁROLÁS

MAXIMÁLIS RAKATMAGASSÁG:

 • TÉGLA:1,8 M

 • CSERÉP:1,8 M

 • KOCKA-SZEGÉLY ÉS EGYÉB IDOMKÖVEK:1,5 M

 • BURKOLÓLAP:1,2 M


3 megvil g t s

3. MEGVILÁGÍTÁS


4 felvonul si te letek villamos berendez seinek biztons gtechnik ja

4. FELVONULÁSI TEÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK BIZTONSÁGTECHNIKÁJA

 • MSZ 2364-704:2002 SZÁMÚ SZABVÁNY FELVONULÁSI TERÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

 • MSZ 04-64:1990 (VISSZAVONT!!!)


4 felvonul si te letek villamos berendez seinek biztons gtechnik ja1

4. FELVONULÁSI TEÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK BIZTONSÁGTECHNIKÁJA

 • ILLETÉKTELENEK KIZÁRÁSA

 • HOZZÁFÉRHETŐSÉG A KEZELŐ ELEMEKHEZ

 • ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM

 • TÁPVEZETÉKEK, TÖMLŐVEZETÉKEK VÉDELME

 • FÖLDBE, VÍZBE, TARTÓSAN NEDVES HELYRE VAGY VEGYI HATÁSNAK KITETT TERÜLETRE VEZETÉK FEKTETÉSE TILOS


5 egy ni v d eszk z k

5. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

 • LEESŐ, LEZUHANÓ TÁRGYAK, ANYAGOK ELLENI VÉDELEM

 • MAGASBÓL VALÓ LEESÉS, LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEM

 • LÉGZÉSVÉDELEM

 • ARC-, SZEMVÉDELEM

 • HALLÁSVÉDELEM

 • FEJ-,KÉZ-,LÁB-, TESTVÉDELEM


6 magasban v gzett munka

6. MAGASBAN VÉGZETT MUNKA

 • VÉDŐKORLÁT (1,0 M MAGAS, 3 SOROS, 0,3 M OSZTÁSKÖZ, LÁBDESZKA)

 • ÁLLVÁNYZAT (LEGALÁBB 1 LÁBDESZKA, KÖZÉPDESZKA, KORLÁT)

 • VÉDŐHÁLÓ (10X10 CM LYUKMÉRET)

 • VÉDŐRÁCS (10X10 CM LYUKMÉRET)

 • LEFEDÉSEK (SZILÁRDSÁG, ELMOZDULÁSMENTESSÉG)

 • JELZŐKORLÁT (LAPOS ÉS ALACSONY HAJLÁSÚ -20°ALATT- TETŐK, 2 M TÁVOLSÁG A SZINTKÜLÖNBSÉGTŐL, MUNKAGÖDÖR:0,25-1,25 M-IG, VONALAS LÉTESÍTMÉNY LAKOTT TERÜLETEN KÍVÜL 0,25 M ALATT)


7 munkav gz s tet n

7. MUNKAVÉGZÉS TETŐN

 • TETŐSZERKEZETEN VÉGZETT MUNKA (LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEM MŰSZAKI MEGOLDÁSSAL, BIZTONSÁGOT NYÚJTÓ BERENDEZÉSSEL!)

  (20°-45° HAJLÁSSZÖGŰ TETŐ 2 M-NÉL MAGASABBAN, VIZES/CSÚSZÓS/TÖREDEZETT TETŐBORÍTÁS)

 • HULLÁMPALA ALKALMAZÁSA (PADOZAT :30 MM VASTAG, 50 CM SZÉLES, CSÚSZÁSMENTES)

 • KŐMŰVES MUNKÁK (PL.: KÉMÉNYEK)


8 l tr kra vonatkoz el r sok

8. LÉTRÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 • SZEMREVÉTELEZÉS

 • ÉP LÉTRA

 • STABILITÁS

 • STABIL TÁMASZTÁS

 • SZILÁRD ALAP, VÍZSZINTES FOKOK

 • ELMOZDULÁS, ELCSÚSZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA

 • MEGFELELŐ HOSSZÚSÁG (TÚLNYÚLÁS)

 • TÖBBTAGÚ LÉTRA ELMOZDULÁSMENTES HASZNÁLATA

 • 1 LÉTRA 1 SZEMÉLY

 • PIHENŐ BEIKTATÁSA

 • STABIL ÁLLÁS, KAPASZKODÁS (TEHERREL IS)

 • SZÉTCSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM

 • KÖZLEKEDÉSI ÚTBAN, ÁTJÁRÓBAN, AJTÓBAN ELHATÁROLÁS, FORGALOM ELTERELÉS

 • ANYAGTÁROLÁS LÉTRÁN TILOS

 • RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT


9 p tm nyek bont sa

9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA

 • ÖSSZEFÜGGŐ SZERKEZETI ELEMET TÖBB SZINTEN EGYSZERRE BONTANI NEM SZABAD

 • ALÁÁSÁSSAL DÖNTENI TILOS

 • DÖNTÉSRŐL IDŐBEN ÉRTESÍTÉS

 • DÖNTÉSI IRÁNYBA ESŐ TERÜLET SZABADDÁ TÉTELE, ELKERÍTÉSE

 • FALLEHÚZÁSHOZ CSAK SODRONYKÖTÉL HASZNÁLHATÓ

 • KÖTÉSVISSZACSAPÁS ELLEN MUNKAÁLLÁS KIÉPÍTÉSE

 • LEDÖNTÖTT FALRÉSZEK MEGKÖZELÍTÉSE STABILITÁS ELLENŐRZÉSE UTÁN

 • A FELEMELT MARKOLÓKANÁL ÉS A BONTANDÓ ÉPÍTMÉNY FELSŐ SZINTJE KÖZÖTT 0,5 M SZABAD TÁVOLSÁGNAK KELL LENNIE


9 p tm nyek bont sa1

9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA

 • SÚLLYAL TÖRTÉNŐ DÖNTÉS ESETÉN A MUNKAGÉP GÉMÁLLÁSA: 1,5 M-REL HALADJA MEG AZ ÉPÍTMÉNY FELSŐ SZINTJÉT

 • ÁLLÉKONYSÁG BIZTOSÍTÁSA A MUNKA MEGSZAKÍTÁSA ESETÉN

 • ÁLLVÁNYT, DÚCOLÁST MEGLAZULT VAGY BIZONYTALAN TEHERBÍRÁSÚ ÉPÜLETSZERKEZETRE ELHELYEZNI NEM SZABAD

 • ALÁDUCOLÁS, KITÁMASZTÁS, KIVÁLTÁS MÉRETEZÉSE

 • PORZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA

 • UTAK TISZTÁN TARTÁSA

 • VESZÉLYES ZÓNA: FALMAGASSÁG KÉTSZERESE

 • ILLETÉKTELENEK BEJUTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA


9 p tm nyek bont sa2

9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA


10 f ldmunk k

10. FÖLDMUNKÁK


Eg szs ges s biztons gos munkv gz st s a j l v gzett munka r m t k v nom mindenkinek

EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKVÉGZÉST ÉS A JÓL VÉGZETT MUNKA ÖRÖMÉT KÍVÁNOM MINDENKINEK!


 • Login