Landsbyggðin lifi Hólum Hjaltadal 28. – 29. ágúst 2004 - PowerPoint PPT Presentation

Landsbygg in lifi h lum hjaltadal 28 29 g st 2004
Download
1 / 23

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Landsbyggðin lifi Hólum Hjaltadal 28. – 29. ágúst 2004. Þórarinn Sólmundarson. Lögbundið hlutverk Byggðastofnunar. Hlutverk Byggðastofnunar er að vinna að eflingu byggðar- og atvinnulífs á landsbyggðinni.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Landsbyggðin lifi Hólum Hjaltadal 28. – 29. ágúst 2004

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Landsbygg in lifi h lum hjaltadal 28 29 g st 2004

Landsbyggðin lifiHólum Hjaltadal 28. – 29. ágúst 2004

Þórarinn Sólmundarson


L gbundi hlutverk bygg astofnunar

Lögbundið hlutverk Byggðastofnunar

 • Hlutverk Byggðastofnunar er að vinna að eflingu byggðar- og atvinnulífs á landsbyggðinni.

  • Í samræmi við hlutverk sitt vinnur hún að undirbúningi, skipulagi og fjármögnun verkefna og veitingu lána með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi

  • Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu m.a. með gagnasöfnun og rannsóknum

  • Stofnunin skipuleggur og vinnur að atvinnuráðgjöf í samstarfi við atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög og aðra.

  • Áætlanagerð um þróun byggðar og atvinnulífs

 • Nánar er síðan kveðið á um hlutverk hennar og verkefni í reglugerð.


 • Helstu lei ir bygg astofnunar til stu nings atvinnul fi og n sk pun

  Helstu leiðir Byggðastofnunar til stuðnings atvinnulífi og nýsköpun

  • Lánveitingar

  • Hlutafjárkaup

  • Styrkir

  • Ábyrgðir

  • Þátttaka í verkefnum

  • Byggðaáætlun - svæðaáætlanir


  L nveitingar

  Lánveitingar

  • Útborgaðar lánveitingar 2003 voru 1.624 milljónir og skuldir viðskiptavina við stofnunina eru um 12.560 milljónir. Heildar-fjárhæð lánaafgreiðslna 2003 voru um 2.700 milljónir og hefur aldrei verið hærri. Lánveitingar eru bundnar starfssvæði stofnunarinnar.

   • Sundurliðun lánveitinga


  Hlutafj rkaup tak n sk pun 2003

  Hlutafjárkaup Átak í nýsköpun 2003

  • Sérstakt átak - til ráðstöfunar voru 350 milljónir. Samtals var sótt um 1.750 milljónir

  • Skilyrði voru margvísleg

   • Ríkt nýsköpunargildi og fjölgun starfa

   • Hæfir stjórnendur og raunhæfar áætlanir

   • Fjárhagslegur styrkur til að ljúka verkefninu

   • Heilbrigður rekstur og efnahagur

   • Skýr og afmörkuð framkvæmdaáætlun með upplýsingum um fjárþörf og fjárfestingu.


  R st fun fj rins

  Ráðstöfun fjárins

  • Skipting á atvinnugreinar

  • Alls ráðstafað 347.600.000,-

  • Umsóknir voru 98 og 23 voru samþykktar


  Landsbygg in lifi h lum hjaltadal 28 29 g st 2004

  • ORF líftækni hf. Möðruvöllum30.000.000 kr.

  • Baðfélag Mývatnssveitar ehf. Reykjahlíð25.000.000 kr.

  • Íslenskur kúfiskur ehf.Þórshöfn25.000.000 kr.

  • Primex ehf. Siglufirði25.000.000 kr.

  • Skaginn hf.Akranesi25.000.000 kr.

  • Feyging ehf.Þorlákshöfn22.000.000 kr.

  • Globodent á Íslandi ehf.Akureyri20.000.000 kr.

  • MT bílar ehf.Ólafsfirði20.000.000 kr.

  • Reykofninn ehf.Stykkishólmi20.000.000 kr.

  • Doc hf.Húsavík15.000.000 kr.

  • HEX tækni ehf.Akureyri15.000.000 kr.

  • HotMobileMail ehf.Bolungarvík15.000.000 kr.

  • Bonus Ortho System Ísland hf.Ólafsfirði10.000.000 kr.

  • Fjölnet hf.Sauðárkróki10.000.000 kr.

  • Norðurós ehf.Blönduósi10.000.000 kr.

  • Saxa smiðjufélag ehf.Stöðvarfirði10.000.000 kr.

  • Sindraberg ehf.Ísafirði10.000.000 kr.

  • Þvottatækni ehf.Seyðisfirði10.000.000 kr.

  • Kjörorka ehf.Hvolsvelli 8.000.000 kr.

  • Trico ehf.Akranesi 8.000.000 kr.

  • Rennex ehf.Ísafirði 6.000.000 kr.

  • Íslenska polyolfélagiðVestmannaeyjum 5.000.000 kr.

  • Yrkjar ehf.Eyja- og Miklaholtshreppi 3.600.000 kr.


  Almenn hlutafj rkaup

  Almenn hlutafjárkaup

  • Byggðastofnun er eignaraðili í um 85 félögum í öllum atvinnugreinum á landsbyggðinni. Árlega ver stofnunin um 60 milljónum til hlutafjárkaupa.

  • Byggðastofnun er jafnframt stór eignaraðili í eignarhaldsfélögum á landsbyggðinni (meðaleign hlutafjár um 40 % í 9 félögum alls 850 mkr.). Hlutverk þessara félaga er fjárfesting í nýsköpunarfyrirtækjum hvert á sínu starfssvæði.


  Almennar styrkveitingar

  Almennar styrkveitingar

  • Árlega er varið um 20 milljónum til styrkja. Mikill fjöldi umsókna berst stofnuninni árlega og er meðalfjárhæð hvers styrks yfirleitt lág. Stærstu verkefnin 2003 voru Jarðhitaleit 5 mkr. og Nýsköpun 2003 5,5 mkr.

  • Byggðastofnun ver árlega um 115 milljónum til atvinnuþróunarfélaga en nú eru 8 félög með sérstakan samning við stofnunina. Hlutverk félaganna er atvinnuráðgjöf og að vera tengiliðir stofnunarinnar á starfssvæði þeirra.

  • Í samstarfi við Félagsmálaráðuneyti starfa 2 nú atvinnu- og jafnréttisfulltrúar (Þorlákshöfn-Egilsstaðir). Um er að ræða 4 ára átaksverkefni og til þess varið 50 milljónum.


  Styrkveitingar tak n sk pun 2003 2004

  StyrkveitingarÁtak í nýsköpun 2003-2004

  • Byggðastofnun var falið að ráðstafa 150 mkr. til nýsköpunarverk-efna. Alls hafa borist 77 umsóknir og þar af 28 samþykktar.


  Byrg ir

  Ábyrgðir

  • Stofnunin hefur frá 2001 veitt sauðfjársláturhúsum bakábyrgð vegna afurðalána með að markmiði að lækka afurðalánavexti. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um ábyrgð vegna komandi sláturtíðar. Heildarábyrgð stofnunarinnar vegna áfurðalána sauðfjárrækt var mest 1.250 milljónir árið 2001 en var s.l. haust um 900 milljónir.

  • Aðrar ábyrgðir

   • Uppbygging á Bifröst, Borgarfirði

   • Uppbygging á Hólum Hjaltadal

   • Límtré ehf, Flúðum


  Landsbygg in lifi h lum hjaltadal 28 29 g st 2004

  Áherslusvið þróunarsviðs


  Tttaka bygg astofnunar verkefnum

  Þátttaka Byggðastofnunar í verkefnum

  • Sem dæmi,

   • Jarðgangagerð á austurlandi

   • Áhrif Hvalfjarðaganga á atvinnulíf og búsetu

   • Fjarskiptamál - upplýsingatækni

   • Menntamál – fjarkennsla

   • Rafrænt samfélag (Sunnan3 og Virkjum alla)

   • Jafnréttismál t.d. Rural Business Women og Women and Leadership in Business and Agriculture.

   • Jöfnun flutningskostnaðar

   • Vaxtasamningur fyrir Eyjafjarðarsvæði

   • og fleira...


  Nor ursl a tlun evr pusambandsins npp northern periphery

  Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins NPP (Northern Periphery)

  • Mikill áhugi hérlendis en Ísland er þátttakandi í 20 af 28 verkefnum innan áætlunarinnar. Ísland gerðist aðili að áætluninni árið 2001 og var framlag Íslands til hennar 1.500.000 € (~ 130 mkr.). Hámarksframlag til einstakra verkefna eru 70.000 € eða 50 % verkefniskostnaðar.

  • Heildarkostnaður verkefna með íslenskri þátttöku eru 2.750.000 € (~240 mkr.).

  • Rúm 2 ár eru eftir af áætluninni og 7 umsóknarfrestir.


  Npp verkefni

  Northern Maritime Corridor

  Rubies

  CLN-NPA II

  Rural Business Woman

  External Timber Cladding

  Sagas & Storytelling

  Nature Based Tourism

  Snow Magic

  Norce

  Northern Wood Heat

  Econo

  Wild and farmed cod

  Siblarch

  Nest

  YEF

  Usevenue

  i2i

  Deserve

  Small Town Network

  Brandr

  Birra

  NPP verkefni


  Nora verkefni norr na atlantsnefndin

  Nora verkefniNorræna Atlantsnefndin

  • Dæmi um verkefni,

   • Bætt orkunýting í fiskiskipum (Marorka ehf)

   • “Veiðarfæri” í kræklingarækt

   • Staðlakerfi fyrir lífræna ræktun

   • Endurvinnsla á plasti (Plastmótun ehf)

   • og fl.

   • Alls eru um 20 verkefni í gangi nú


  Bygg a tlanir

  Byggðaáætlanir

  • Núgildandi Byggðaáætlun 2002 – 2005

  • Endurskoðun núgildandi byggðaáætlunar – stöðugreining og hugmyndavinna

  • Vaxtasamningur fyrir Eyjafjarðarsvæði

  • Byggðaáætlun fyrir Vestfirði


  Herslur annarra j a bygg aa ger um

  Áherslur annarra þjóða í byggðaaðgerðum

  • Vægi styrkja til nýsköpunarverkefna

   • Fyrir utan átaksverkefni 2003-2004 hefur nýsköpunar-fyrirtækjum nær einvörðungu boðist lánsfé/hlutafé til fjármögnunar. Oft erfitt vegna kröfu um ábyrgðir.

   • Í nágrannalöndum okkar eru þessu öðruvísi háttað þar sem styrkjakerfi greiðir t.d. allt að 35 % á norðurlöndum.

   • ESA heimilar styrkhlutfall allt að 27 % hér á landi á starfssvæði Byggðastofnunar.


  A ger ir einst kum r kjum 1 efnahagslegar a ger ir til fyrirt kja

  Aðgerðir í einstökum ríkjum:1 Efnahagslegar aðgerðir til fyrirtækja

  • Stofn-Vaxta-Skatta-HærriLauna-Endurgr.

  • Landstyrkirstyrkirívilnunafskriftirstyrkirflutningsk.

  • Austurríki x x

  • Belgía x x x

  • Danmörk x

  • Finnland x x x

  • Frakkland x x x

  • Þýskaland x x

  • Grikkland x x x x

  • Írland x x

  • Ítalía x x

  • Lúxemborg x

  • Holland x

  • Noregur x x x x

  • Portúgal x x

  • Spánn x

  • Svíþjóð x x x

  • Bretland x x x


  Herslur annarra j a bygg aa ger um1

  Áherslur annarra þjóða í byggðaaðgerðum

  • Í Evrópu allri er unnið að byggðaaðgerðum á svæðagrundvelli. Löndum er skipt upp eftir hversu dreifbýl þau eru, stöðu iðnaðarframleiðslu, meðaltekjum íbúa og fl. slíkum þáttum. Svæði með sambærilega flokkun geta nýtt sér sambærilegar stuðningsáætlanir.

  • Ekki eru áherslur á eina gerð svæða umfram önnur þ.e. ekki er lögð meiri áhersla á uppbyggingu þéttbýlissvæða frekar en dreifbýl eða fjalllend svæði. Tækifæri og möguleikar svæðanna til þróunar eru misjafnir og svæðabundnu byggðaáætlanirnar þar af leiðandi einnig.


 • Login