Download
1 / 200

مبحث اول - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

مبحث اول. مشاوره. دکتر سید مجتبی یاسینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد Email: [email protected] مرور سريع. مشاوره چيست ؟ طبق نظر انجمن مشاوره امريكا ،مشاوره عبارتست از:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' مبحث اول' - aviv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

مبحث اول


مشاوره

دکتر سید مجتبی یاسینی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Email: [email protected]


مرور سريع

 • مشاوره چيست ؟

 • طبق نظر انجمن مشاوره امريكا ،مشاوره عبارتست از:

  بكار گيري اصول بهداشت رواني، روانشناسي و رشد و تحول انسان از طريق مداخلات و راهكارهاي شناختي،عاطفي ، رفتاري يا سيستميك در جهت سلامتي ، رشدفردي و توسعه شغلی


مرور سريع

 • راهنمايي چيست ؟

 • راهنمايي، فرآيند كمك به مردم براي انجام انتخاب هاي مهمي است كه بر زندگي آنها تاثير گذار است مثل برگزيدن روش زندگي (lifestyle)


مرور سريع

 • روان درماني چيست ؟

 • بطور معمول روي مشكلات جدي مربوط به مباحث و تعارضات رواني، درونی و شخصي که منجر به بهبود قابلیت ها در فرد می شود.


بحث ما

 • از آنجا كه مرزبندي ميان مشاوره، راهنمايي و روان درماني نامشخص و متغير است ما تلاشهايمان را روي كاربرد مشاوره متمركز ميكنيم .


روند مشاوره تحت تاثير چند مشخصه دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

مي آورد.

ساختار

پيش قدم شدن

شرايط زمانی و مکانی

قابليت هاي مراجع

قابليت هاي مشاور

فاكتورهايي كه بر تغيير موثرند


فاكتورهايي كه بر تغيير موثرند دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • ساختار

 • درک متقابل مراجع و مشاور در خصوص شرایط، روشها، خصوصیات شخصیتی و پارامترهای مشاوره (Day & Sparacio, 1980, p.246)

 • اين امر به روند مشاوره رسميت می بخشد. بسیاری از افراد مراجع بدون هیچ ایده ای راجع به آنچه ميخواهند برا ي مشاوره مي آيند. مشاوره زماني حركت رو به جلو دارد كه مشاور و مراجع حد و مرز رابطه و آنچه را كه انتظار دارند را بدانند .


فاكتورهايي كه بر تغيير موثرند دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • پيشقدمي ،اكراه ،مقاومت

  • پيشقدمي را مي توان بعنوان انگيزه اي دانست كه فرد را به جلسه مي كشاند . آنها تا چه حد براي كا رانگيزه دارند ؟

  • اكراه عمدتاً در افرادي كه توسط شخص ثالث جهت كمك ارجاع شده اند و بي انگيزه هستند ديده ميشود.

  • مقاومتعمدتاً در افرادي كه به زور براي مشاوره آورده شده اند ديده مي شود. این افراد تمایل دارند به صورت های مختلف روی مواضع خود پافشاری نمایند.


فاكتورهايي كه بر تغيير موثرند دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • شرايط فيزيكي

  • مشاوره مي تواند در هر جايي انجام شود اما حرفه اي ها معمولاٌ در محلي كه خلوت، امن و ساكت باشد كار مي كنند .


فاكتورهايي كه بر تغيير موثرند دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • قابليت هاي مراجع و مشاور

  • مشاورين عموماً تمايل دارند به افرادي مشاوره بدهند كه آنها را بيشتر دوست دارند. ما تحت تاثير خصوصيات فيزيكي مشورت گيرنده قرار مي گيريم . مهم است بدانيد چگونه با همه افراد كار كنيد و نهايت تلاش خود را براي همه آنها بكار گيرند .

  • افراد متقاضي مشاوره عمدتاً دوست دارند با مشاوريني كار كنند كه به مهارت، جذابيت و قابل اطمينان بودن معروف هستند.


چند اصل بنيادي دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • هر فرد مراجعه كننده را بايستي بعنوان يك ”شخص“ پذيرفته و با او تعامل بر قرار كرد .(مشاور الزاما تمامي رفتارها را تاييد نمي كند اما در همين حال مراجعه كننده را بعنوان يك شخص مي پذيرد).

 • مشاوره ، اساساٌ يك ارتباط آزاد است يعني فرد مجاز است هر چه مي خواهد بگويد بدون اينكه مورد توبيخ و يا قضاوت قرار گيرد .

 • مشاوره تاكيد دارد بر فكر كردن ” با “ فرد نه ” براي“ فرد .

 • مبناي تمامي تصميم هاي اتخاذي ، فرد مراجعه كننده است .


چند اصل بنيادي دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • مشاوره ، بر مشكلات فرد متمركز است .

 • مشاوره ،يك موقعيت يادگيري است كه نهايتاٌ باعث تغيير رفتار مي شود .

 • اثر بخش بودن مشاوره عمدتاً بستگي به خواست فرد براي ايجاد تغيير و چگونگی رابطه درماني بین مراجع و مشاور دارد .

 • رابطه مشاوره اي باید صادقانه باشد.


جلسه اول دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • هميشه جلسه اوليه وجود دارد كه طي آن دو طرف همديگر را از لحاظ امكان ايجاد ارتباط ارزيابي مي كنند .در اين جلسه موضوع جلسات بعدي تعيين مي گردد .

 • مهارت های زیادی وجود دارد كه در اين مرحله می توان از آن استفاده نمود.


جمع آوري اطلاعات دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • انواع سوالات :

  • باز: به فرد اجازه مي دهد كه پاسخ سوال را به شكلي مفصل و روان و آزاد بدهد. موقعي از آن استفاده مي شود كه شما بخواهيد پاسخ هاي مفصل تر و كامل تري بگيريد .

   • برای من شرح بده كه اين چگونه به شما کمک مي كند ؟

  • بسته: اين نوع سوال به پاسخ يك يا دو كلمه اي نياز دارد . معمولا ً .... بلي يا خير .

   • آيا شما از اين نوع كار لذت مي بريد ؟


جمع آوري اطلاعات دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • نوع سوالات :

  • كاوشگرانه (تفحصي ):سوالي كه با چه كسي، كجا ،چگونه ،چه وقت شروع مي شود .

   • چه برنامه اي براي تكميل پروژه خود دارید ؟

  • تقاضاي توضيح : درخواست ازفرد براي دادن اطلاعات بيشتر

   • كمك كن تا بفهمم اين ارتباط براي چيست ؟


جمع آوري اطلاعات و ايجاد ارتباط دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • زماني كه درصدد ايجاد ايجاد ارتباط با فرد مشورت گيرنده و جمع آوري اطلاعات هستيد مهارتهاي ديگري هستندكه بايد داشته باشيد و آنها را در خود ايجاد كنيد. بايستي روي تمايلات و احساسات فرد متمركز شويد . مهارتهاي مورد نياز شما عبارتنداز :


جمع آوري اطلاعات و ايجاد ارتباط دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • بيان مجدد /نقل مضمون

  • بيان مجدد آنچه از فرد شنيده ايد با كلماتي مختصر متفاوت.

 • بازتاب احساس

  • مشابه بيان مجدد است اما شما برجنبه عاطفي و ارتباط غير كلامي تكيه مي كنيد .


جمع آوري اطلاعات و ايجاد ارتباط دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • خلاصه احساس ها

  خلاصه ساده اي از چندين حس كه شما آن را بيان مي كنيد ( غير كلامي و كلامي )

 • تصديق رفتار غير كلامي

  شما مراجع را متوجه مي كنيد كه پیام غير كلامي او را درک مي كنيد.


S o l a r
S.O.L.A.R. دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • زماني كه با فرد مراجعه كننده كار مي كنيد بايد پيامي بدهيد كه نشان دهدداريد گوش ميكنيد.

 • اين كار با نشان دادن توجه شما به او هم بصورت كلامي (پاسخ دادن به فرد) و هم غير كلامي قابل انجام است.

 • SOLAR يك اختصار است كه به شما كمك مي كند بخاطر بسپاريد چگونه گوش بدهيد.


 • S دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار : به فرد مستقيما(Squarely) نگاه كنيد يعني طوري بنشينيد كه نشان دهنده توجه و درگير بودن شما باشد .

 • O : يك وضعيت باز(Open) را انتخاب كنيد هر دو پا روي زمين دستها خم و روي هم قرار داده شوند.

 • L : در حاليكه روي شما بطرف فرد است به سمت وي خم(Lean) شويد در حالیکه لازم است فاصله مناسب رعایت شود.

 • E : تماس چشمي(Eye) را حفظ كنيد نگاه كردن به دوردست يا پايين نشان مي دهد كه شما از گفته هاي فرد خسته شده ايد يا خجالت مي كشيد . نگاه كردن به شخص نشان دهنده علاقه و اشتياق شماست .

 • R : در عين حال كه اين مهارتها را به مهارتهاي شنيداري خود اضافه مي كنيد خونسرد و آرام(Relax) باشيد.


لمس كردن فرد دارد كه آنرا برای مراجع و مشاور مثمر ثمر می کند. تمامي مشخصه ها قابل اجرا براي همه موقعيت ها نيستند اما مشخصه هاي زير عملاٌ نتايج مثبتي ببار

 • لمس فرد مراجعه كننده در جامعه امروزي بسيار مسئله ساز است اما مشاورین لمس کردن را مهم و نشان از توجه و مراقبت و همدلی می دانند اما لمس کردن می تواند به راحتی مورد سوء استفاده و سوء تفاهم قرار گرفته و به ارتباط مشاوره اي آسيب برساند.


ليست هاي متعددي از رفتارهاي غير مفيد وجود دارند كه عمومي ترين آنها مشتملند بر :

نصيحت كردن

سخنراني كردن

پرسيدن سوالات اضافي

داستان سرايي

پرسيدن ”چرا؟“

چند رفتار غير مفيد


سخني در باب اهداف مفيد وجود دارند كه عمومي ترين آنها مشتملند بر :

 • هدف در مشاوره كمك مي كند تا سمت و سوی رابطه مشاوره ای را مشخص کند.

 • جلسات بدون هدف باعث سردرگمي می شود.


راهنماي هدف مفيد وجود دارند كه عمومي ترين آنها مشتملند بر :

 • اهداف باید مورد توافق طرفین قرار گیرد.

 • اهداف ویژه باید مشخص گردد.

 • اهداف باید متناسب با رفتار فرد باشد.

 • اهداف باید قابل حصول باشد.

 • اهداف باید قابل اندازه گيري باشد.

 • اهداف باید عینی و قابل مشاهده باشد.

 • اهداف باید قابل فهم بوده و امكان بيان مجدد آنها بطور شفاف وجود داشته باشد.


ادراك واقعيت مفيد وجود دارند كه عمومي ترين آنها مشتملند بر :” ادراك، واقعيت است“

 • با گذر از مرحله اول مشاوره، شما می توانید دنیا را از دیدگاه مراجع ببینید.

 • فرد، واقعيت را آنگونه كه خود در مي يابد درست مي داند و غالبا تنها يك طرف قضيه را مي بيند.

 • هنگامي كه شما با فرد كار مي كنيد ممكن است فريمهاي جديدي به تصاوير آنها از واقعيت اضافه كنيد و راههايي تازه براي نگاه به مسائل ارائهنماييد.


چند مهارت مهم وجود دارد كه بطور خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت “micro-skill” تلقي مي شود كه شما در طول برنامه آموزش مشاوره بايستي در خود ايجاد كنيد .

همدلي و همدردي

راهبري

پاسخگويي

خود آشکار سازی

بی واسطگی (نزدیکی)

شوخي

رویارویی

مهارت ها و ابزارهاي مهم براي مشاوره


همد لي و همدردي خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • شما سعي در ايجاد رابطه- با رعايت تمامي مهارتهايي كه قبلاً ذكر شد - مي نماييد در حاليكه همه اين مهارتها بدون استفاده از همدلي با مانع مواجه مي شوند.


پيش بردن مراجع – راهبري خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • چند راه براي ”راهبري“ فرد به جلو در يك جلسه وجود دارد اين راهها شامل استفاده از سكوت، پذيرش، نقل مضمون و غيره مي باشد.

 • مواظب باشيد چگونه راهبري مي كنيد و به كجا مي رويد . شما روي موضوعات فرد مراجعه كننده كار مي كنيد نه موضوعات خودتان و نه آنچه شما فكر مي كنيد كه فرد بايد روي آن كار كند.


پيش بردن مراجع – راهبري خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • بيان مجدد محتوا

 • بازتاب محتوا

 • بازتاب احساس

 • حداقلّ تشويقات مثل :: “I see” يا “uh huh”

 • تشويقات عمومي : گفتگوي مستقيم و بيشتر فرد راجع به يك موضوع خاص .مثلاً ”لطفاًدر مورد .... بيشتر براي من توضيح بده“

 • تشويق /حمايت

 • سكوتِ موثر در درمان( TherapeuticSilence )


شيوه هاي پاسخگويي خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • تصور کلی از مشاوره این است که عمدتاً روی احساسات و عواطف تکیه دارد در حالی که این صحیح نمی باشد.

 • از آنجا كه مشاوره به افراد كمك مي كند تا ناملایمات عاطفی خود را حل کنند نحوه پاسخ دهي و ارتباط فرد با ديگران، بر چگونگي پاسخ دهي به فرد مراجعه كننده تاثير خواهد داشت .


شيوه هاي پاسخگويي خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • پاسخگويي احساسي

  • بر محور احساسات استوار است .

 • پاسخگويي رفتاري

  • بر اعمال و رفتار متمركز است .

 • پاسخ شناختي

  • بر افكار و شناخت ها استوار است .

   شما اين شيوه ها را دز طول جلسه، موازنه مي كنيد.


خود آشکار سازی خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • Self-disclosureشناساندن يك فرد توسط خودش به فرد ديگر (مراجعه كننده ) با دادن اطلاعات شخصي است .

 • خود آشکار سازی مشاور توسط خودش تنها زماني ضروري است كه با روند درماني مرتبط باشد. خود آشکار سازی بيش از حد و اندازه خود ، روند مشاوره را دچار مانع كرده و ممكنست از شكل گيري ارتباط با مشاور جلوگيري كند .


بی واسطگی ( نزدیکی خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت )

 • اين امر شامل درک و فهم مشاور است. از آنچه بين مشاور و مراجع در جریان رابطه درمانی اتفاق می افتد و بر دو نوع است :

  • بي واسطه بودن در ارتباط (بين مراجعه كننده و مشاور )

  • بي واسطه بودن في المجلس (Here & Now)

   بر بعضي وقايع ويژه در جلسه متمركز است .


شوخي خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • در صورت استفاده بجا، شوخي مي تواند تاثير مثبتي بر روند مشاوره داشته باشد.

 • جلسه مشاوره ، جايي نيست كه در آن جوك هاي جديد موقع تفريح را تعريف كنيم !


رویارویی خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • اين به معناي خاموش کردن یا ساکت کردن مراجع به خاطر یک کار اشتباه نیست.

 • اين امر به معناي دعوت فرد براي دقيق تر ديدن رفتاري است كه كارساز نبوده و باعث اختلال در رشد ، تغییر یا سلامت فرد شده است.

 • يك چالش ......


رويارويی خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • رویارویی باید زمانی انجام شود که شخص مطمئن باشد که رابطه درمانی شما با مراجع به اندازه ای قوی شده است که مراجع می تواند این رویارویی را بپذیرد.

 • مثال : ”شما گفتيد كه مي خواهيد اين رفتار را تغيير دهيد اما بنظر مي رسد داريد همچنان آنرا تكرار مي كنيد . كمك كن بفهمم كه چه اتفاقي دارد مي افتد و چقدر تكرار اين الگو به شما كمك مي كند ؟“


Transference countertransference
Transference & Countertransference خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • ايده اي كه قدمت آن به زمان فرويد بر مي گردد و تمامي فرمهاي مشاوره ،راهنمايي و روان درماني را تحت تاثير قرار مي دهد.


Transference countertransference1
Transference & Countertransference خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • Transference

  • فرافكني احساسات ،گرايش و تمايلات گذشته يا فعلي فرد مراجعه كننده به مشاوراست و سبب شود که مراجع واکنش شبیه آنچه با دیگران داشته به شما نشان دهد.

  • اين امر مي تواند مستقيم ويا غير مستقيم بوده وسبب شود كه مراجعه كننده واكنشي شبيه ارتباط قديم يا فعلي خود در مقابل شما ایجاد کند.


Transference countertransference2
Transference & Countertransference خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • Countertransference

 • اين امر فرافکنی واكنش احساسی مشاور نسبت به مراجع است و می تواند فرمهاي گوناگوني از تمايل به خشنود سازي و لذت بردن مراجع تا تقاضاي ايجاد رابطه اجتماعي يا جنسي با مراجع باشد در صورت وقوع اين امر باید مشاوره براي فرد مشاور صورت مي گيرد .


خاتمه دادن به جلسات خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • هيچ رمز و راز عمده اي براي خاتمه دادن جلسات وجود ندارد.

 • اين موارد راهنما هستند :

 • سر وقت جلسه را شروع و به پايان ببريد .

 • 5 دقيقه يا بيشتر وقت براي خلاصه كردن جلسه بگذاريد .

 • بطور طبيعي خاتمه جلسه را توضيح دهيد ( مثلا بگوييد وقت ما رو به اتمام است ).

 • تكليف تعيين كنيد.

 • وقت ملاقات بعدي را مشخص كنيد.


سوالات خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت


با تشكر خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت


نكات جالب مشاوره اي براي مشاورين خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت زماني كه بعنوان مشاور فعاليت مي كنند


عوامل تنش زا خلاصه شرح داده مي شود هر يك از آنها يك ريزمهارت

 • برقراي توازن بين دانشكده ، كار و خانواده

 • از هم پاشيدگي خانواده

 • ارتباطات

 • انتخاب شغل

 • انباشتگی اطلاعات

 • سازگاري

 • تروريسم

 • ركود

 • پول


نيازهاي مشاوره اي در محيط دانشگاه

 • از هر 10 دانشجو يك نفر جهت مشاوره روانشناسي مراجعه مي كند. 25% از آنها در حال مصرف داروي روانپزشكي بوده و تا 16% افراداز يك دهه پيش آن را مصرف ميكرده اند.

 • از هر 3 فردگزارش شده، يك مورد دچارآنچنان افسردگي شديدي مي باشد كه عملكرد وي را مختل كرده است.

 • از هر 10 مورد يك مورد بطور جدي در صدد خودكشي بوده و از هر 100 مورد يك مورد اقدام به خودكشي كرده است. نسبت دانشجويان به مشاورين بهداشت درماني درسطح كشوري 1511 به 1 است .

  (آمار مربوط به كشور ايالات متحده آمريكا مي باشد.)


B a t s
B.A.T.S دانشگاه

Brief

Approach for

Transitioning

Students


قدم اول. دانشگاهگوش دادن. توجه دقيق به كلمات يا عبارات كليدي

 • شما مي خواهيد علائم و شدت آنرا ارزيابي كنيد.


نشانه دانشگاههاي كه بايد جستجو شوند ( علائم هشدار دهنده زودرس )

 • احساس نا اميدي و بدبيني

 • خلق ناراحت ، مضطرب يا خالي( Empty mood) پايدار

 • احساس گناه ، بي ارزشي، بيچارگي و درماندگي

 • عدم علاقه و يا لذت بردن از سرگرميها و فعاليتهايي كه فرد زماني از آنها لذت مي برده است.

 • كاهش انرژي، خستگي،كندي

 • بي قراري، تحريك پذيري


ساير نشانه هاي هشدار دهنده زودرس دانشگاه

 • مشكل داشتن در تمركز ، يادآوري و تصميم گيري

 • بي خوابي ، مشكلات عمومي خواب

 • كاهش اشتها و / يا وزن يا پرخوري و اضافه وزن

 • نشانه هاي فيزيكي پايدار و مداوم كه به درمان پاسخ نمي دهد مثل سردرد ، اختلالات هاضمه اي و درد مزمن.


نشانه هاي هشدار دهنده بحران دانشگاه

 • راجع به انجام خودكشي صحبت مي كند.

 • اختلال در غذا خوردن يا خوابيدن دارد.

 • تغييرات شديدرفتاري در وي مشاهده مي شود

 • از دوستان و يا فعاليتهاي اجتناعي گوشه مي گيرد

 • علاقه اش را به سرگرميها ، كار ، دانشگاه و غيره از دست داده است

 • با تنظيم وصيت نامه و انجام مراقبت نهايي ، براي مرگ آماده است

 • دارايي هاي با ارزش را از دست داده است.


ساير نشانه هاي هشدار دهنده بحران دانشگاه

 • قبلا اقدام به خودكشي نموده است

 • ريسك هاي غير ضروري مي كند

 • اخيرا ضرر و زيان هاي شديدي داشته است

 • اشتغال ذهني مداوم با مسائل مربط به مرگ و مردن دارد

 • به وضعيت ظاهري فردي خودشان توجهي نمي كنند

 • مصرف الكل و دارو در آنها افزايش مي يابد


انتقال دانشگاه

 • زماني كه دريافتيد مشكل دانشجو بزرگتر از آنست كه بتوانيد بصورت سالم و بي خطر در مورد آن كاري انجام دهيد زمان آنست كه شروع به انتقال آنها كنيد

 • شما مي توانيد نقش يك هدايتگر موفق را ايفا كنيد

 • دانشجو را به كمك مورد نياز ارجاع دهيد

 • به آنها كمك كنيد تا در صورت لزوم ترتيب ملاقات را بدهندچنانچه در وضعيت بحران هستيد سعي كنيد دانشجو را تا محل كمك دهي ( يا محل مربوطه در محوطه دانشگاه ) همراهي كنيد يا تا رسيدن كمك نزد وي بمانيد


قدم دوم. دانشگاهتعيين مساله درقالب واژگان اختصاصي

 • مشکل را درست تعریف کنید


Reverse Tourney Bracket دانشگاه

اتخاذ تصميم /مشكل واقعي

ابراز شده

اتخاذ تصميم /مشكل واقعي

شكايت دانشجو

اتخاذ تصميم /مشكل واقعي

ابراز شده

اتخاذ تصميم /مشكل واقعي


Reverse Tourney Bracket دانشگاه

كمك مالي /كمك هزينه دانشجويي

بي پولي

پاره وقت بجاي تمام وقت

استرس

ملاقات با استاد

سختي دروس

معلم خصوصي/ گروههاي مطالعاتي


تکنيک های درمان سريع دانشگاه

 • فرد را تقويت كنيد ، بر توانمندي ها تكيه كنيد .

 • بجاي مسائل دروني ، روي مسائل زمينه ساز تاكيد داشته باشيد .

 • مبتني بر امكانات باشد

 • برنامه اي را طراحي كنيد .


قدم سوم. دانشگاهتنظيم هدف

 • محل كنترل – داخلي د رمقابل خارجي

 • هميشه اجازه بدهيد دانشجو هدف را تعيين كند – كار شما راهنمايي آنهاست .

 • دانشجويان قادر به توصيف و تعريف هستند اما ممكن است در پيدا كردن راههاي برون رفت دچار چالش شوند .

 • مطمئن شويد كه هدف قابل دستيابي و اختصاصي بوده

  و از لحاظ محيطي مورد حمايت قرار مي گيرد .


بايد ها ونبايد ها براي مشاورين دانشگاه

 • نبايد :

  - نباید بیش از اندازه درگیر مشکل شوید.

  -تشخيص بگذاريد .

  -ارتباطات دو گانه ايجاد كنيد .

  -به تنهايي عمل كنيد .

  -قول هايي بدهيد كه نمي توانيد به آن عمل كنيد .

  -در آنٍٍِ واحد روي چندين مشكل متمركز شويد .


بايد دانشگاه

 • روي نقاط قوت تكيه كنيد .

 • واقع بين ، مهربان و در عين حال خوش بين باشيد .

 • از امكانات دانشگاهي و جامعه بهره ببريد .

 • تاكيدتان رابر محيط بيروني حفظ كنيد .

 • از هوش و غريزه طبيعي خود استفاده كنيد!!

 • از محدوديتهاي شخصي وسازماني خود آگاه باشيد. آيا مي توانيد به قانون مكتوبي استناد كنيد ؟

 • هر وقت شك داشتيد ، بررسي كنيد!!


THANK YOU دانشگاه

Any question


مبحث دانشگاهدوم


به نام خداوند دانشگاه بخشنده و مهربان


خداوندا : دانشگاه

 • به من آرامش ده

  تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

 • شجاعت ده

  تا تغییر دهم آنچه راکه می توانم تغییر دهم

 • بینش ده

  تا تفاوت این دو را بدانم

 • مرا فهم ده

  تا توقع نداشته باشم دنیا و مردم آن مطابق میل من

  رفتار کنند...


مشکلات دانشگاه روانشناختي و تحصيلي دانشجویان


مشکلات شایع در دانشجویان برحسب فراوانی علت مراجعه به مرکز مشاوره


مشکلات روانشناختی : فراوانی علت مراجعه به مرکز مشاوره *افسردگی *اضطراب * خستگی روانی* انواع فوبی* مشکلات ارتباطی : - مشکلات ارتباط بین فردی- وابستگی شدید به همکلاسی- عدم تطابق و سازگاری با محیط جدید *غمغربت* بحران هویت


افسردگی شایعترین مشکلات روانشناسی دانشجویان می باشد .تقریباً از هر سه نفر دانشجو یک نفر دچار افسردگی ( خفیف تا شدید ) می باشد. افسردگی در دانشجویان دختر غیر بومی ( ساکن خوابگاهها) شیوع بيشتری دارد


یک دانشجوی افسرده: روانشناسی دانشجویان می باشد .فرد کم حوصله ای است، زود احساس خستگی می کند، انرژی وانگیزه ای برای مطالعه و تلاش کردن ندارد، بخش مهمی از نیروی فکری خود را صرف افکار و احساسات منفی خود می کند. نمی تواند تمرکز فکر داشته باشد،بنابراین امکان افت تحصیلی اوفراهم میشود ودر نتیجه احساس بی حاصلگی ، بی ارزشی و نارضایتی از خود ، در او افزایش می یابد .


اگر او به این وضع باقی بماند وتلاشی جهت شناسایی و کمک به او صورت نگیرد علائم دور معیوب را طی خواهد کرد و مدتی نخواهد گذشت که از همه فعالیتهای روزمره و معاشرت با دیگران دست کشیده و بیش از پیش درانزوافرو خواهد رفت . درچنین حالتی در صورت فراهم بودن زمینه ممکن است به سوء مصرف مواد و اقدام به خودکشی روی آورد .


* وتلاشی جهت شناسایی و کمک به او صورت نگیرد علائم دور معیوب را طی خواهد کرد و مدتی نخواهد گذشت که از همه فعالیتهای روزمره و معاشرت با دیگران دست کشیده و بیش از پیش درانزوافرو خواهد رفت . درچنین حالتی در صورت فراهم بودن زمینه ممکن است به مشکلات سازگاری و تطابق با محیط جدید ، غم غربت،نارضایتی از رشته تحصیلی، تعارضات شدید ، کمال گرایی یا بی نقص گرایی ،احساس گناه شدید ، اضطراب و فشارهای روانی شدید و مستمر،شکست تحصیلی ، شکست در عشق ، خود باوری ضعیف ، افکار منفی وخود سرزنش گر ( گفتگوهای درونی منفی با خود) از جمله عوامل زمینه ساز و تشدید کننده افسردگی در دانشجویان بوده است .


ازنظرالیس : وتلاشی جهت شناسایی و کمک به او صورت نگیرد علائم دور معیوب را طی خواهد کرد و مدتی نخواهد گذشت که از همه فعالیتهای روزمره و معاشرت با دیگران دست کشیده و بیش از پیش درانزوافرو خواهد رفت . درچنین حالتی در صورت فراهم بودن زمینه ممکن است به بین آنچه که ما به خود می گوییم (گفتگوی درونی با خود) واحساسات وخلق و روحیه ما رابطه نزدیک وجود دارد


احساسات وتلاشی جهت شناسایی و کمک به او صورت نگیرد علائم دور معیوب را طی خواهد کرد و مدتی نخواهد گذشت که از همه فعالیتهای روزمره و معاشرت با دیگران دست کشیده و بیش از پیش درانزوافرو خواهد رفت . درچنین حالتی در صورت فراهم بودن زمینه ممکن است به

خلق وروحیه

افکار

رفتار


افکار منفی گفتگوهای درونی منفی با خود

احساسا ت منفی

غمگینی ، نا امیدی و....

گوشه گیری،

خود کشی و...


الیس مشکلات هیجانی (افسردگی ، اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند : AB C

A- رویداد واقعی زندگی

B- تفسير فرد از رویداد

C- احساس فرد که ناشی از تفسیر و برداشت او از رویداد است


A اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند : - یک رویداد واقعی زندگی : (مثلاٌ یک شکست عشقی )B- تفسیر غیر منطقی فرد از رویداد :(مثلاٌ اینکه فرد به خود می گوید که دیگر هیچ کس در زندگی او ارزش ندارد و کسی مانند شخص از دست رفته پیدا نخواهد شد ).C - افسرد گی حاصل از تصور منفی فرد از رویداد:( ناراحتی حاصل از برداشت فرد از شکست عشقی ، نه خود واقعیت از دست دادن شخص موردعلاقه ).


خطاهای شناختی : اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :


بی توجهی به امر مثبت: اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :فرد فقط به موارد منفی توجه می کند و توجهی به موارد مثبت ندارد ”هیچ وقت نتوانسته ام کاری را درست انجام دهم ، همه زندگی ام پراز شکست است ، اصلاٌ بلد نیستم و ......“


ذهن خوانی : اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :افکار، احساسات و تمایلات دیگران را حدس می زند و به حدس خود اعتقاد دارد . ”مثلاٌ از من خوشش نمی آید ، فکر می کند آدم پرتوقعی هستم ، به من اعتماد ندارد ”.


تفکر همه یا هیچ : اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :فرد اگر به کامل ترین و بالاترین سطح مورد نظر نرسد ، گویی هیچ موفقیتی بدست نیاورده است .


تعمیم مبالغه آمیز : اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :یک شکست را به کل زندگی و شخصیت خود تعمیم می دهد :“ تمام تلاش ها وتمام زندگی ام بی حاصل بوده است، آدم شکست خورده ای هستم ،آدم خوبی نیستم ”


پیش گویی منفی : اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :قبل از اینکه کاری صورت پذیرد نتیجه را به صورت منفی پیش بینی می کند . ”از عهده انجام این کار برنمی آیم ، امتحاناتم را خراب می کنم،من همیشه بدشانسم، مطمئنم که به حرفم گوش نمی دهد، نمی توانم تحصیلم را تمام کنم“.


درشت نمایی : اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :موضوع را خیلی بزرگ و اغراق آمیز می کند . ”امتحانش را خراب می کند می گوید آبرویم رفت ، افتضاح شد ،تمام زندگی ام خراب شد ”.


برچسب زدن : اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :براساس چند اشتباه موردی برچسبی فراگیر به خود می زند . ”مثلاٌ خود را تنبل ، بی عرضه ، بی کفایت،خنگ وکودن می نامد.“


شخصی سازی اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند ::حوادث منفی را به خود نسبت داده و به خاطر آن خود را سرزنش می کند . ”مثلاٌ خود را مسئول شکست دوستش در امتحان می داند ” .


باورهای غیر منطقی اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :از نظر الیساعتقاد فرد به اینکه :- ضروری است همه من را دوست بدارند و من را تأیید کنند .- ضروری است همه از من راضی باشند .- برای اینکه انسان ارزشمندی باشم باید کاملاٌشایسته و از هر جهت توانا باشم.- بدبختی و عدم خشنودی به وسیله عوامل بیرونی به وجود آمده و من هیچ کنترلی براحساسات خود ندارم.


 • - اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :اگر کارها درست پیش نرود وحشتناک و

 • مصیبت آور خواهد بود.- همیشه باید عملکرد عالی وموفقیت آمیزی

 • داشته باشم.- برای همه مشکلات یک راه حل مناسب وجود دارد و در صورتی که این راه حل شناخته نشود مصیبت بار خواهد بود


الیس اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند : :

-فرد را متوجه کنید که افکار منفی و غیر منطقی دارد

- فرد را متوجه کنید که افکار منفی چگونه روی احساسات او تأ ثیر

می گذارد

- فرد را متوجه کنید که می تواند بر این افکار غلبه کند


گزارش موردی اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :


گزارش موردي اضطراب ) را با تحلیل سه بخشی خود تبیین می کند :…..دانشجوي پزشكي ، ورودي 84- 19 ساله- دوره دبیرستان را در دبیرستا ن تیز هوشان درس خوانده – وابستگی شدید به خانواده دارد و ........


هر كس يك معيارهاي براي خودش داشت و يك جور دوست داشت زندگي كند. چيزي كه من بعد از مدتي متوجه شدم اين بود كه بعضي از اين آقايان اصلاً براي درس خواندن ساخته نشده اند…


برنامه آنها به اين صورت بود كه ظهر كه از دانشگاه مي رسيدند،‌همه بايد بخوابند 3 الي 4 ساعت بعد هم بيدار شده و يك مدت با هم حرف هاي بي ارزش مي زدند و بعداز صرف شام در همان اتاق نامرتب و فجيع همراه آدم هايي که هر حرفي مي زدند تا لااقل كمي با هم بخندند. اين فرايند تا ساعت 5/8 طول مي كشيد.….


حالا اگركسي مي خواهد درس بخواند ميتواند برود سالن مطالعه وگرنهاتاقی كه متعلق به همه است كه نميتوان گفت آقايان كميسكوت را رعايت كنيد تا درس بخوانيم. سالن مطالعه ديدني تر بود. صندلي هاي خراب كه صداي جيرجيرك مي داد ….


…. ميتواند برود سالن مطالعه وگرنهبه زمان امتحانات رفته رفته نزديك تر مي شديم. در تمام اين مدت اخلاقم به كلي عوض شده بود محيط خوابگاه تا اندازه اي آلوده بود. در اتاق بحث دختر خانم هاي كلاس بود، فلاني امروز چطور آمده بود. من امروز با فلاني حرف زدم .فلانی مي گفت كه فلاني با فلاني دوست شده.نترس يواش یواش او هم به حرف مي آيد و با ما حرف مي زند…


امتحانات كه رسيد آقايان اتاق ما شب ها تا صبح مي خواستند درس بخوانند درس هاي كه بايد در طول ترم خوانده مي شد جمع كرده بودند و به شب امتحانات براي پاس كردن گذاشته بودند و.....

ترم دوم كه شروع شد ازخانواده در خواست کردم منزل شخصی برایم بگیرندآنها قبول کردند و جای خیلی خوبی برایم تهیه کردند واز آن اتاقافتضاح راحت شدم اما درخانه شخصی نیز نتوانستم تحمل کنم مشکلات زیادی داشتم و....


..... شب ها تا صبح مي خواستند درس بخوانند درس هاي كه بايد در طول ترم خوانده مي شد جمع كرده بودند و به شب امتحانات براي پاس كردن گذاشته بودند و..وقتي كه يك طبقه آپارتمان مثلا طبقه 20 دچار آتش سوزي مي شود ساكنان آن از ترس سوختن در آتش خودشان را از بالا به پايين ساختمان پرت مي كنند به اين مي گويند خودكشي خوب من الان اگر فكر كنم شايد به نظرم برسد كه آنها ديوانه اند ولي اگر يك لحظه خودم را به جاي آنها بگذارم و منطقي فكر كنممي بينم شايد من هم جاي آنها بودم همين كار را مي كردم


چون اگر قرار است آخر زندگي مرگ باشد چه بهتر كه حالا که قرار است بميريم مرگ راحتي داشته باشم و در آتش نسوزم و زجر نكشم خيلي جدي مي نويسم احساس می کنم وجود من براي اطرافيانم وجامعه ام بي ارزش است چوناختيارم دست خودم نيست، نمي توانم غذا بخورمنميتوانم بخوابم، نمي توانم درس بخوانم من فقط ميخواهم كنار خانواده ام باشم ......


باشد چه بهتر كه حالا که قرار است بميريم مرگ راحتي داشته باشم و در آتش نسوزم و زجر نكشم خيلي جدي مي نويسم احساس می کنم وجود من براي اطرافيانم وجامعه ام بي ارزش است چونمن يك راه برايم باقي مانده است اين كه از دست اين زندگي خلاص شوم تازه به اين نتيجه رسيده امكه بدبختانه قدرت خلاص شدن را ندارم يعني جرات آنرا ندارم شايد اگر مقدار زيادي قرص پايين آورنده فشار خون از داروخانه بگيرم و همه را يكجا بخورم راحت مي خوابم و تا ابد مي خوابم و به آرامش مي رسم ديگر لازم نيست نگران رفتن به شهرم باشم خواهش مي كنم كمكم كنيد و من را نجات دهيد من نمي خواهم بميرم براي من تحمل اين جا خيلي سخت است و....


به خدا ديگر نمي توانم تحمل كنم من در زندگي ام گناهكار نبوده ام و .....كمكم كنيد ..... فقط يك ترم در شهر خودم درس بخوانم و مزه بودن در كنار خانواده ام را بچشم ..... من فقط يك پسر بچه نوزده ساله ام آيا شما مي توانيد مثل من هفت سال از خانواده اتان دور بمانيد و در يك شهر بي آب و علف در غربت زندگي كنيد و آن هم تنهاي تنها و.....سه شنبه شب ساعت 10/1 بامداد يك درجه تب دارم خوابم نمي برد


محبت و حمایت افراطی در زندگي ام گناهكار نبوده ام و و محدودیت زیاد توسط خانواده باعث ایجاد وابستگی شدیددر فرزندان می گردد و او را در سازگاری و تطابق با محیط جدید دچار مشکل می سازد


اجرای تست غربالگری در زندگي ام گناهكار نبوده ام و GHQبر روی کلیه دانشجویان ورودی جدید به منظور تشخیص دانشجویان آسیب پذیرروانیو اقدام به موقع توسط مرکزمشاوره


سلامت عمومی* در زندگي ام گناهكار نبوده ام و GHQ با 4 مقیاس افسردگی - _ اضطراب و اختلال خواب _ کارکرد اجتماعی - شکایات جسمانی

General health Questionnaire _ 28


مشکلات تحصیلی در زندگي ام گناهكار نبوده ام و


مشکلات تحصیلی : در زندگي ام گناهكار نبوده ام و

- کمبود انگیزه تحصیلی- عدم رضایت ازرشته تحصیلی - عدم تمرکز حواس در حین مطالعه

- خوب یاد نگرفتن مطالب وكند پيش رفتن - اضطراب امتحان

- افت تحصیلی یا شکست تحصیلی


افت تحصیلی دانشجویان در زندگي ام گناهكار نبوده ام و با کمبود انگیزه وعلاقه ،کمبود مهارتهای مطالعه ، ساختارهای شناختی ضعیف ، عدم رضايت از رشته تحصیلی ، خود باوری ضعیف و افسردگی ، در ارتباط بوده است .


همیشه یا تقریباٌ همیشه 85% 48%

گاهی غایب 8% 8%

غالباٌ غایب 8% 45%

این داده ها نشان می دهد که دانشجویان موفق تقریباٌ دوبرابر دانشجویان نا موفق به حضور در کلاس راغب بودند و دانشجویان نا موفق تقریباٌ پنج برابر دانشجویان موفق تمایلی به شرکت در کلاس نداشتند

حضور در کلاس دانشجویان موفق دانشجویان ناموفق


دانشجویان موفق ، موفقیت خود را به دوعامل نسبت داده بودند ، راهی که برای انجام دادن وظایف تحصیلی پیموده اند و انگیزه آنها .این دوعامل به طریق منفی در توضیحاتی که دانشجویان نا موفق داده اند نیز غلبه داشته است .


مقایسه دانشجویان موفق و ناموفق از نظر برنامه ریزی درسی و آمادگی وحضور فعال در کلاس


مدیریت زمان از نظر برنامه ریزی درسی و آمادگی وحضور فعال در کلاس

اهمیت

فوریت


پاسخ دانشجويان به سئوال : از نظر برنامه ریزی درسی و آمادگی وحضور فعال در کلاس مهمترين مشکل شما به هنگام مطالعه چيست ؟

1- عدم تمرکز حواس 5/42%

2- بی علاقگی وبی حوصلگی به مطالعه 3/17% 3- کند خواندن و دیر پیش رفتن 4 /8% 4- خوب یادنگرفتن مطالب 4/6%


عواملي كه سبب عدم تمرکز حواس در حين مطالعه مي شود:1-افسردگی 2-اضطراب و نگراني زیاد 3- عدم علاقه وانگیزه 4- کمبود مهارتهای مؤثرمطالعه 5- منفعل خواندن 6- با وسواس مطالعه کردن


روش مؤثربرای غلبه بر عدم تمرکز حواس در حین مطالعهروش فعال خواند ناست .


تمرکز حواس حواس در حین مطالعهکلید کار آمد مطالعه موثر است و کلید کارآمد ایجاد تمرکز ،کاربرد روشها و فنونی است که ذهن خواننده را

با مطالب درگیرسازد وبهواکنش فعال وا دارد


فعال خواندن : حواس در حین مطالعه

1 - طرح سئوال وخواندن برای یافتن پاسخ سئوالها

2- سازمان دادن مطالب

3- متمرکز شدن برروی معنای مطالب به جای واژه ها

4- تصویر سازی ذهنی (تجسم کردن )

5- خلاصه کردن مطالب به بیان خود

6- از حفظ گفتن بعد از خواندن آنها

7- فعال کردن دانش قبلی برای یادگیری مطالب جدید فعال کردن دانش قبلی برای یادگیری مطالب جدید

8- مطالعه مشارکتی (سئوال و جواب کردن همراه با یک دوست )


1- حواس در حین مطالعه طرح سئوال به هنگام مطالعه و خوندان برای یافتن پاسخ سئوالها :

طرح سئوال و خواندن برای یافتن پاسخ خواننده رابه هنگام مطالعهفعال نگه می دارد وازطریق ایجاد حسکنجکاوی تمرکزحواس و دقت خواننده راافزایش میدهد و رضایت حاصل از پاسخ گویی به سئوالات مدت نگهداری مطالب را در حافظه طولانی می کند .


2- حواس در حین مطالعه سازمان دادن مطالب :

شیوه مؤثربرای یادگیری و یادآوری مطالب اینست که آنها را سازمان دادهو موقع یاد آوری سازمان آن را در ذهن خود مجسم کنیم .به عبارتی دیگر هرقدر اطلاعاتی که به حافظه دراز مدت خود می فرستیم از انسجام وسازماندهی مشخص تری برخوردار باشد . یادگیری و یادآوری آن راحتتر است ،


3- حواس در حین مطالعه متمرکز شدن برروی معنای مطالب به جای واژه ها :

برای اینکه مطلب یا نکته ای از یک کتاب درسی را یادبگیریم (به حافظه دراز مدت خود بسپاریم ) شیوه مؤثر اینست که توجه خود را بیشتر برمعنای آن متمرکز کنیم تا واژه های آن هرچه عمیقتر و کاملتر برمعنای آن دقت کنیم بهتر آنرا به یاد خواهیم آورد .


4- حواس در حین مطالعه تصویر سازی ذهنی (تجسم کردن):

یعنی برقراری ارتباط معنی دار بین مطالب از طریق ایجاد یک رابطه ذهنی بین آنها


5- حواس در حین مطالعه خلاصه برداری از مطالب:

خلاصه برداری از مطالب ،ذهن خواننده را با مطالب در گیرمی سازدوسبب افزایش تمرکز حواس می گردد و به فرد کمک می کند مطالب را بهتر به خاطر بسپارد و راحتتر مرور کند

خلاصه برداری یعنی حذف اطلاعات معمولی و تکراری و شناسایی اطلاعات اصلی و کلیدی و یادداشت کردن آنها به بیان خود .خلاصه های تهیه شده نباید باز نویسی مجدد متن باشد ، بلکه بايد استنتاج فرد از مطالب باشد .


6- حواس در حین مطالعهاز حفظ گفتن بعد از خواندن آنها :

با اختصاص بخش اعظم مطالعه به از حفظ گفتن بعد ازخواندن آنها درمقایسه با خواندن به تنهایی می توان یادگیری و یادآوری را بهبود بخشید .


7- حواس در حین مطالعه مطالعه مشارکتی :

دونفر به صورت مشارکتی باهم کار

می کنند و به نوبت خلاصه مطالبی را کهمی خوانند برای هم می گویند ،یکینقش توضیح دهنده ودیگری نقش گوش دهنده بعد بالاعکس


شخصیت کمال گرا (ایده ال نگر): حواس در حین مطالعه-در نظر گرفتن معیارهای بسیار بالا و اغراق آمیز برای خود - تفکر همه یا هیچ (همه یا هیچ پنداری )- شک و تردید زیاد- توجه بیش از حد به جزئیات- زیاد از حد محتاط بودن - ترس از نا رضایتی دیگران- ترس از اشتباه کردن(اشتباه رامساوی باشکست می دانند )- ترس از شکست (شکست در رسیدن به هدف را با از دست دادن ارزش شخصی مساوی می دانند )- حساسیت شدید نسبت به بی نظمی اطرافیان - تاکید زیاد روی "بایدها و نبایدها" و........


وودور حواس در حین مطالعهث:

((بهترين روش آن است كه با روش كل شروع كرده و آنگاه روي اجزاء تمركز كنيم به عبارت ديگر بهتر است در درجه اول مطالعه سريع و اجمالي باشد يعني بدون توجه به جزئيات سعي كنيم انديشه اساسي متن را دريابيم، سپس انديشه اساسي را مانند تنه درخت در نظر بگيريم، در دفعات بعد سعي كنيم مطالب فرعي را مانند شاخ و برگ درخت مذكور در ذهن خود مجسم كنيم ))


روش پس ختام : حواس در حین مطالعه

1-پیش خوانی

2- سئوال کردن

3- خواندن

4- تفکر

5- از حفظ گفتن

6- مرور کردن


روش مردر حواس در حین مطالعهMURDER) ):

1- حال و هوا

2- درک و فهم

3- یادآوری

4- کشف و هضم

5- بسط و گسترش

6- مرور و پاسخ


1- حواس در حین مطالعه حال و هوا:

منظور این است که پیش از شروع مطالعه حال و هوای آن را پیدا کنید یعنی سرحال و آماده یاد گرفتن باشید و تا پایان مطالعه آن حالت را حفظ کنید. برای این منظور سعی کنید با ایجاد حالت آرمیدگی عضلانی بر اضطراب خود غلبه کنید . افکار مثبت را جانشین افکار منفی کنید.


2- حواس در حین مطالعه درک و فهم :

سعی کنید مطالبی که می خوانید بطور عمیق درک کنید و بخشهایی که نمی فهمید را با علامت گذاشتن مشخص کنید تا در مراحل بعدی مجدداً به سراغ آنها بروید.


3- حواس در حین مطالعه یادآوری :

آنچه را در مرحله قبل خوانده و فهمیده اید به یادآورید. سعی کنید مطالب را تفسیر و تحلیل کنید.


4- حواس در حین مطالعه کشف و هضم :

در این مرحله به قسمت هایی که در مرحله اول خوانده اید و نفهمیدید مراجعه کنید و به یادگیری آنها بپردازید.


5- حواس در حین مطالعه بسط و گسترش :

مطالبی که می خوانید بسط و گسترش بدهید یعنی به آنها شاخ و برگ دهید و آنها را به مطالبی که قبلاً آموخته اید ربط دهید به جنبه کاربردی مطالب فکر کنید . مطالبی را که

می خوانید چگونه می توانید برای دیگران قابل فهم تر و قابل توجیه تر سازید.


6- حواس در حین مطالعه مرور و پاسخ دادن :

مرورکردن مطالب خوانده شده به قصد تعیین کم و کسرهای احتمالی یادگیری و کوشش در جهت رفع نواقص.

فعالیت اصلی مرور کردن به یاد آوردن آموخته ها، توجه به نکات مهم و سعی در پاسخ دادن به سوالهای قبلاً طرح شده است .


پیش نیاز های یادگیری برای موفقیت تحصیلی از دیدگاه بلوم :

1- پیش نیازهای ورودی عاطفی ( انگیزه و علاقه )

2- پیش نیازهای ورودی شناختی :

آموخته های قبلی که برای یادگیری مطالب جدید ضرورت دارند و پیش نیاز محسوب می شوند .

الف- كلي (براي همه دروس پیش نیازند ) :

- هوش – مهارتهای مطالعه

ب - اختصاصی


تاکید بلوم بیشتر روی پیش نیازهای ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .بلوم معتقداست :بهترین راه برای بالابردن سطح ویژگیهای ورودی عاطفی (انگیزه و علاقه ) بالابردن سطح ویژگیهای ورودی شناختی از طریق آموزش ترمیمی و بهبود کیفیت آموزشاست


بلوم : ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .پیشرفت و عاطفه درسی (انگیزه وعلاقه ) به هم مربوط و هر یک بردیگری اثر مارپیچی می گذارد . بنابراین پیشرفت سطح بالا (یا تصور پیشرفت بالا ) عاطفه را بالا می برد و این به نوبه خود پیشرفت بیشتری را با عث می شود ، این پیشرفت بیشتر هم منجر به عاطفه مثبت بیشتری می شود و به همین روال پیشرفت کم، عاطفه مثبت را کم می ند و این هم به نوبه خود پیشرفت بعدی را کاهش می دهد و پیشرفت کاهش یافته باز هم عاطفه مثبت را کاهش می دهد .


شرایط یادگیری از دیدگاه آزوبل : ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .

1- شرایط درونی یادگیری :

آموخته های قبلی که در ساختارهای شناختی فرد موجودند .

2- شرایط بیرونی یادگیری :

طراحی یادگیری – اداره یادگیری – ایجاد انگیزه و برانگیختن یادگیرنده – پیش سازماندهنده و .....


پیش سازمان دهنده ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است . :

 • مطالب مقدماتی است که درابتدای درس گفته می شود تا مطالب موجود در ساختار شناختی یادگیرنده را بیرون کشیده ودرجریان یادگیری مطالب جدید به کاراندازد ومطالب جدید را آشناتر و معنادار ترسازد


آزوبل : ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .

 • بهترین راه ایجاد و انگیزه در یادگیرندگان این است که سعی کنیم تا به نحو هر چه مو ثرتر در آنها یادگیری ایجاد کنیم ، خواهیم دید که علارغم بی علاقگی آنها نسبت به موضوع یادگیری ، یاد خواهند گرفت و این یادگیری به ایجاد علاقه در آنها منجر خواهد شد .


آزوبل : ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .<<هیچ چیز به اندازه شکست و ناکامی فزون از حد برانگیزش و علاقه تأثیر مخرب ندارد >>.


تورمن : ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .

تعجب آور است که ما اغلب از دانش آموزان و دانشجویان توقع داریم که بیاموزند ولی به ندرت چگونه آموختن را به آنها می آموزیم . ما از آنها انتظار داریم حجم زیادی از اطلاعات را به یاد آورند ، در حالیکه اغلب چگونه یادآوری را به آنها نیاموخته ایم .

زمان آن رسیده که این نقص را جبران نماییم و برای آن چاره ای بیاندیشیم


مبحث ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .سوم


Communication ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .


It Takes Two ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .

 • Communication is a two-way process.

  • Sender

  • Receiver

  • The thought or idea between the two is called the message.


How do you communicate? ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .

 • Communication comes in many forms.

  • Written

  • Oral

  • Nonverbal

   • Examples?

   • What about touch?


Actions speak louder than words! ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .

 • Be careful with nonverbal communication.

 • If your words convey one message and your nonverbal gives another, the nonverbal message will be stronger.

 • Who is notorious for this??


What are they saying
What are they saying? ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .

 • Tapping a foot

 • Crossing the arms across the chest

 • Placing hands on your hips

 • Smiling


Receiving the message
Receiving the message… ورودی شناختی به ویژ ه پیش نیازهای اختصاصی است .

 • Communication cannot take place until the message moves from sender to receiver AND the receiver understands the message.

 • You can use many forms of communication to get your message across.

 • Listen for a response from the receiver.

  • This is called feedbackCommunication Barriers workplace.

 • The first step to removing barriers is to identify them.


Barriers workplace.

 • Choice of words

  • Examples?

 • What about interpretation of words?

  • “spicy”

  • “cheap”

 • Use precise words to get your point across


Word Interpretation workplace.

 • If you are in doubt about someone’s interpretation of your words….

 • If a word may be confusing, don’t use it or explain what it means to your audience.
Do not create barriers. somebody.

 • Be open, polite, and friendly.

 • Ask for feedback to make sure you are not offending anyone.

 • Listen to others with the same thought in mind.


Selective Communication somebody.

 • Hearing or reading only what you WANT to hear.

 • Skip over what is uncomfortable, inconvenient, unpleasant, or difficult to deal with.

 • NOT an option in the workplace!


Jargon somebody.

 • Specific language that is related to the work environment or field of knowledge.

 • “Bring me a copy of the PAF.”


Physical or Distance Barriers somebody.

 • Communication may not take place because receiver does not hear message.

  • Background noise

 • Usually easy to overcome

 • Speak up!

 • Step closer to the sender.

 • Turn off the noise.


Opening up the Channels somebody.

 • How can we open up the communication channels?


Opening up the Channels somebody.

 • Have a friendly attitude.

  • “thank you”

  • Offer help to others

 • Use positive persuasion.

  • Gets others to agree with you.

  • Will be a channel opener for you if you succeed.


Positive Persuasion somebody.

 • Questioning technique

 • Sharing a story.

  • Almost everyone likes to hear a story.

  • Makes the situation more believable to the audience.


Opening up the channels
Opening up the Channels somebody.

 • Help others feel important

  • Ask for opinions

  • Seek advice

  • Make them part of the group

 • You will not succeed if you make others feel unimportant and inferior.

 • “You may not understand this, but…”


Reward the Positive somebody.

 • When someone rewards you respond warmly.

 • Let them know you appreciate the gesture.

 • “Oh, it was nothing.”


Ignore the Negative somebody.

 • When you hear complaints about your actions or performance…..just listen.

 • Ignore anything that may be directed towards you personally.

 • Mean, negative comments are best just forgotten

 • CONCENTRATE on what YOU can LEARN from the experience!


Gossip somebody.

 • A VERY powerful channel of communication.

 • Surfaces when people are curious and facts are not available.

 • Check out the validity before sharing it with someone else.

 • May be INTENTIONAL.

 • Sometimes just gets passed along with missing information.


Review somebody.

 • What must we remember about nonverbal communication?

 • What are some barriers in communication?

 • Communication takes……

 • How can we open up our communication channels?


94 somebody.

مبحث چهارم


95 somebody.

The Egan Helping Model

William C. Attridge, MS, LPC, NCC

Counseling301


The Egan Model of Helping somebody.

 • Two General Types of Difficulties:

  • Problem Situations

   • Situational Distress

 • Missed Opportunities or Unused or Unmet Potential:

 • William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  97 somebody.

  The Egan Model of Helping

  • Active Listening

  • Throughout the process, a counselor is using active listening skills, empathy, and attending skills with the client.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  98 somebody.

  Stage I

  • At this stage of counseling the counselor is seeking to help the client identify, explore, and clarify their difficulty. This is done in 3 steps.

  • The Story

   • The counselor helps the client tell his/her story.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage i

  99 somebody.

  Stage I

  • Identifying & Challenging Blind Spots

   • The counselor helps the client become aware of and overcome their blind spots and develop new perspectives on his/herself and the problem situations.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage i1

  100 somebody.

  Stage I

  • Challenging blind spots is not the same as telling the client what he/she is doing wrong.

  • It is helping the client see oneself, others, and the world around him/her in more creative ways. Generating possibilities.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage i2

  101 somebody.

  Stage I

  • Search for Clarification and Themes

   • The counselor helps the client identify and work on difficulties, issues, concerns, or opportunities which will make a difference.

   • The counselor helps the client identify themes throughout many aspects of the story.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  102 somebody.

  Stage I

  • The counselor helps the client place the issues in a hierarchy.

   • Which one of the issues is most pressing at this moment.

   • Which one does the client want to begin with.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  103 somebody.

  Stage I

  • In separating the issues into pieces, each becomes more manageable.

  • The client can see the issues as separate goals to be worked on instead of one huge overwhelming problem which cannot be dealt with.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  104 somebody.

  Stage I

  • As the client chooses one issue to work on, the counselor then seeks more information on the issue.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  105 somebody.

  Stage I

  • A list of specific behaviors, examples, and feelings are elicited from the client by the counselor.

   • This is done without the use of interrogation or prolonged questioning, but merely asking for specific examples for clarification and understanding.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage i3

  106 somebody.

  Stage I

  • Oftentimes issues which are brought up by the client have similar themes.

  • As the counselor and client are working on one issue, it has repercussions or bearing on the other remaining issues.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage ii

  107 somebody.

  Stage II

  • The second stage involves inviting the client to manage or resolve their issues a two stage process.

   • The first stage, as we have seen, is issue or problem identification and clarification.

   • The next stage involves developing preferred scenarios.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage ii1

  108 somebody.

  Stage II

  • Identifying Preferred Possibilities

   • The counselor helps the client develop a range of possibilities for a better future. The counselor helps the client respond to the statement:

    • “Tell me the way you would like it to be.”

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage ii2

  109 somebody.

  Stage II

  • Another statement the client and counselor can process is:

  • “Tell me the areas you want to change”

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  110 somebody.

  Stage II

  • Creating Viable Goals

   • The counselor helps the client translate preferred possibilities into viable goals.

   • This is done by helping the client choose which one of the possibilities identified in the previous step will be the identified goal.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage ii3

  111 somebody.

  Stage II

  • Choice & Commitment

   • The counselor will help the client identify the kind of incentives which will enable the client to commit themselves to the agenda and goals they fashion.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage iii

  112 somebody.

  Stage III

  • Stage III deals with the “how” the goals are to be accomplished.

  • It is here that the clients will once again be stretched toward using their imagination.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  113 somebody.

  Stage III

  • Creating a Range of Strategies

   • The counselor helps the client “brainstorm” a number of different possible plans. The counselor serves as the one who helps the client keep the plan realistic and grounded.

   • “Share with me the way this plan helps you attain the goal you have identified.”

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage iii1

  114 somebody.

  Stage III

  • Choosing the Best Strategy

   • Once several different options are in place, the counselor helps the client chose the “best fit.”

   • The use of a formula “SAMCET” to evaluate each plan is helpful.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  115 somebody.

  S.A.M.C.E.T.

  • The plan needs to be:

  • S = Simple

  • A = Attainable

  • M = Measurable

  • C = Concrete

  • E = Evaluative

  • T = Timely

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Stage iii2

  116 somebody.

  Stage III

  • Action

   • All this will be for naught if the client does not implement the plan.

   • Throughout the process, the counselor is checking progress with the client to ensure the goals and issues are the ones which the client truly wants to deal with.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  117 somebody.

  Stage III

  • Please Note:

   • While this is a step by step process, it is also fluid.

   • The client may, at anytime, go back to any one step and do it over.

   • There is a not set time table for each step. It is dependent upon the client, his/her issues, the development of rapport with the counselor, and developmental level of the client.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  Other models of counseling

  118 somebody.

  Other Models of Counseling

  • Counseling is a process. It has a clearly defined beginning, middle, and end. There are all sorts of processes out there, but each has the same thing, a beginning middle and end.

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  119 somebody.

  Other Models of Counseling

  • Another model of counseling that is gaining great attention is Solution Focused or Brief Therapy.

  • There are several books which deal with this approach. They include…

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  120 somebody.

  Other Models of Counseling

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  121 somebody.

  Other Models of Counseling

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  122 somebody.

  QUESTIONS

  William C. Attridge, MS, LPC, NCC


  ad