Nvo pl tros politikos koncepcija atsiradimo i takos ir planuojami veiksmai atei iai
Download
1 / 17

NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai. Vaidotas Ilgius, NIPC asocijuotas ekspertas X Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forumas 2007 m. gruodžio 12 d., Vilnius. Ištakos. NVO plėtros politiką buvo bandoma formuoti 1999-2001 metais;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai' - avital


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nvo pl tros politikos koncepcija atsiradimo i takos ir planuojami veiksmai atei iai

NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai

Vaidotas Ilgius, NIPC asocijuotas ekspertas

X Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forumas

2007 m. gruodžio 12 d., Vilnius


I takos
Ištakos

 • NVO plėtros politiką buvo bandoma formuoti 1999-2001 metais;

 • Seime veikė Laikinoji komisija nevyriausybinių organizacijų problemoms spręsti;

 • Ji nagrinėjo galimus sprendimus problemoms, iškeltoms NVO reikalų komisijos prie LR Vyriausybės;


Nvo politika seime
NVO politika Seime

 • Seimo Laikinosios komisijos pradėtą darbą tęsė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto sudaryta darbo grupė;

 • Ji parengė ir 2001 m. Seimui svarstyti pateikė NVO plėtros įstatymo projektą;

 • Šiam projektui Seimas nepritarė dėl Vyriausybės neigiamo projekto vertinimo;


Nvo pl tros statymas
NVO plėtros įstatymas

 • Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projekte buvo pateikta NVO sąvoka, reglamentuota NVO ekonominė veikla ir savanoriškas darbas,

 • numatyti pagrindiniai NVO plėtros politikos komponentai,

 • politiką įgyvendinančios institucijos priedermės,


Nvo vald ios santykiai
NVO-valdžios santykiai

 • Buvo numatytas patariamasis organas – NVO plėtros taryba,

 • aptartas NVO plėtros politikos įgyvendinimas savivaldos lygiu,

 • numatyta prievolė valdžios institucijoms turėti NVO informavimo ir konsultavimo tvarką;


Nvo finansavimas
NVO finansavimas

 • Įstatyme buvo numatytas programinis NVO finansavimas, aptarti jo esminiai komponentai -

  • lėšų šaltinis, konkursų nuostatai;

 • Numatytos NVO sektoriaus plėtros priemonės ir jų finansavimas –

  • Pilietinio aktyvumo plėtros programos,

  • NVO strateginės plėtros programos;


Nvo pl tros statymo likimas
NVO plėtros įstatymo likimas

 • Įstatymo projektui prieštaravo kai kurios skėtinės NVO;

 • Projektas buvo nepakankamai plačiai derintas NVO bendruomenėje;

 • Pasipriešino valstybės valdžios institucijos –

  • neįvertintas spaudimas joms vykdyti papildomas funkcijas ir t.t.


Ix nvo forumo priesaikai
IX NVO forumo priesaikai

 • IX NVO forume 2006 m. buvo vėl iškelta būtinybė raiškiai artikuliuoti valstybės politiką NVO pagrindu,

 • pasiremta tarptautine gerąja patirtimi;

 • NVO pritarė šiai pozicijai;

 • Premjeras G.Kirkilas suteikė “žalią šviesą”;

 • Suformuotas pavedimas NVO reikalų komisijai prie Vyriausybės.


K rimo procesas
Kūrimo procesas

 • Talkinti rengiant NVO plėtros politikos dokumentą pasisiūlė BAPP

 • ir gavo NVO reikalų komisijos “mandatą”.

 • 2007 m. BAPP subūrė NVO ekspertų komandą;

 • Koncepcija rengta kolegialiai, redaguota ir tobulinta bemaž metus.


K rimo procesas1
Kūrimo procesas

 • 2007 m. rudenį NVO plėtros politikos koncepcijos projektas pateiktas svarstyti NVO reikalų komisijai;

 • Vyko diskusija dėl NVO apibrėžimo;

 • Nuspręsta supažindinti su dokumento projektu supažindinti NVO bendruomenę ir visuomenę

  • paskelbtas http://www.lrvk.lt/;

  • Nuomonę pareikšti per mėnesį.


K rimo procesas2
Kūrimo procesas

 • Vyriausybė svarstys projektą ir spręs, ką su šiuo dokumentu kuri institucija darys;

 • Tikėtina, kad NVO plėtros politikos koncepcija bus patvirtinta ir

 • 2009 m. valstybės biudžeto projekte bus numatytos lėšos šios politikos įgyvendinimui;

 • Būtinas NVO dėmesys ir “lobizmas”.


Koncepcijos tikslas
Koncepcijos tikslas

 • Koncepcijos tikslas – apibrėžti NVO plėtros gaires bei valdžios ir NVO bendradarbiavimo principus

 • ir taip paskatinti vyriausybinio ir nevyriausybinio sektorių partnerystę,

 • sudaryti palankesnes sąlygas pilietinės visuomenės ir demokratijos stiprinimui.


Koncepcijos komponentai
Koncepcijos komponentai

 • Pateiktos sąvokos;

 • Politikos tikslai ir uždaviniai;

 • Deklaruotos vertybės ir principai, kuriais politika grindžiama;

 • Aptarta NVO ir valdžios bendradarbiavimo svarba;

 • Numatyti būdai iškeltiems uždaviniams įgyvendinti;

 • Suformuoti šalių įsipareigojimai.


Numatomos priemon s
Numatomos priemonės

 • Patvirtinama nacionalinė NVO sektoriaus plėtros programa,

 • jos priemonių planas;

 • Skiriami biudžeto asignavimai šios programos įgyvendinimui;

 • Paskiriama valstybės institucija, atsakinga už valdžios ir NVO sektoriaus partnerystės plėtojimą;


Numatomos priemon s1
Numatomos priemonės

 • NVO reikalų komisija pertvarkoma į Vyriausybės ir NVO bendradarbiavimo tarybą;

 • Bus kuriamas NVO duomenų registras;

 • Internete skelbs NVO finansavimo konkursus, jų nuostatus ir rezultatus;

 • Teikiama paramą NVO tyrimams,

 • NVO ir valstybės tarnautojų mokymams ir mainų programoms,


Numatomos priemon s2
Numatomos priemonės

 • Žadama supaprastinti ir pagerinti teisines NVO steigimo, veiklos ir savanorystės sąlygas;

 • Bus kuriamas informacijos sklaidos ir konsultavimosi su NVO mechanizmas nacionaliniame ir vietos savivaldos lygmenyse,

 • apibrėžtos informavimo bei konsultavimosi su NVO taisyklės, būdai ir priemonės.


Numatomos priemon s3
Numatomos priemonės

 • Bus nustatyti NVO finansinio rėmimo ir viešųjų paslaugų iš jų pirkimo principai;

 • Bus įteisintos priemonės, įgalinančios NVO naudotis valstybės biudžeto ir savivaldybių ištekliais, įdiegtos naujos rėmimo priemonės,

 • pagerintos valstybės ir savivaldybių finansuojamos NVO veiklos vertinimo, atskaitomybės ir viešinimo procedūros.


ad