Sope n innos
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

SOPEČNÁ ČINNOSŤ PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOPEČNÁ ČINNOSŤ. Martin Mlynárčik 8.B. Čo je...?. Magma je tavenina s teplotou 1000° C . Hromadí sa v magmatickom krbe .

Download Presentation

SOPEČNÁ ČINNOSŤ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SOPEČNÁ ČINNOSŤ

Martin Mlynárčik 8.B


Čo je...?

 • Magmaje tavenina s teplotou 1000° C. Hromadí sa v magmatickom krbe.

 • Sopečný popol pozostáva z drobných vyvrhlín v priemere menších ako 2mm a môže dosiahnuť objem aj 1 km3 . Väčšina popola spadne do vzdialenosti 10 km od sopky.


Vznik sopky

 • Mnoho sopiek vzniká v miestach kde sa dosky pohybujú od

  seba, najmä na širokých chrbtoch. Sopky sa môžu vytvárať aj

  nad zónami prepadania, kde sa jedna doska zasúva pod

  druhú. Niektoré sopky vznikajú uprostred dosiek na horúcich

  miestach na povrchu Zeme, tzv. horúcich škvrnách. Vedci sa

  domnievajú, že tieto škvrny vznikajú tak, že veľmi horúca časť

  magmy – chochol vytryskne smerom dohora a prepáli sa k zemskému povrchu.


Vznik výbuchu sopky:


Stavba sopky:


Rozdelenie sopiek:

 • Činné často vybuchujú

 • Nečinné ktoré dlhé časové obdobie neprejavujú žiadnu sopečnú aktivitu

 • Driemajúce sú dlhé obdobie v pokoji

  VEZUV (činná sopka): ELBRUS (nečinná sopka):


Sopečná energia:

 • -prejavuje sa vystupovaním magmy (zmes roztavených hornín a plynov s hustotou väčšou ako zemská kôra) na povrch prívodnými kanálmi – na miestach tektonických zlomov. Vulkanológovia počítali energiu, potrebnú na vznik sopečného kužeľa:

 • 1. zohriatie horniny poteplotu topenia Q = c.m.Δt

 • 2. Teplo potrebné na skupenskú premenu (na kvapalinu) L = lt.m

 • 3. Vyzdvihnutie horniny do výšky h : W = m.g.h


Niečo o vulkáne Putikov vŕšok (pri Tek. Breznici)

 • je najmladšia sopka na Slovensku a v celej strednej Európe. Sopka strombolsko-havajského typu vybuchla vo štvrtohorách a jej vek bol určený na 102 000 rokov. Slovensko je krajina vyhasnutých sopiek. Aktívny vulkanizmus na našom území bol od obdobia treťohôr až do obdobia štvrtohôr teda od 15,5 miliónov rokov až po 102 000 rokov. V období pred 102 000 rokmi vybuchla sopka Putikov vŕšok pri Novej Bani na strednom Slovensku a sopečná činnosť na  Slovensku sa skončila.


Zdroje:

 • atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologia/23969/

 • sci.muni.cz/~herber/volcano.html

 • technologie.etrend.sk/technologie/ako-vznikla-sopka-lusi.html


KONIEC


 • Login