Kleine inventarisatie - PowerPoint PPT Presentation

 Samenwerkend leren
Download
1 / 31

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samenwerkend leren via video-web en Second Life ICT en Onderwijs in de Humaniora Groningen Kristi Jauregi en Mabelle Hernandez Un iversiteit Utrecht. Kleine inventarisatie. Onderwijs vreemde talen? Integratie cross-culturele communicatie in het onderwijs?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kleine inventarisatie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kleine inventarisatie

Samenwerkend leren via video-web en Second LifeICT en Onderwijs in de HumanioraGroningenKristi Jauregi en Mabelle HernandezUniversiteit Utrecht


Kleine inventarisatie

Kleine inventarisatie

 • Onderwijs vreemde talen?

 • Integratie cross-culturele communicatie in het onderwijs?

 • Ervaring met Adobe/Skype/MSN? Privé/werk?

 • Ervaring met Virtuele Werelden/Second Life? Privé/werk?


Overzicht presentatie

Overzicht presentatie

 • Wat is NIFLAR?

 • Ervaringen met video-webcommunicatie en Second Life:

  - Context

  - Interactietaken

  - Voorbeelden

  - Indrukken/resultaten

 • Conclusies

 • Discussie


Niflar

NIFLAR

 • Lifelong Learning Program (EC); 2009-2010

 • Partners:

  Universiteiten:

  • Granada en Valencia (Spanje)

  • Coimbra (Portugal)

  • Palacky (Olomouc, Tsjechië)

  • Nevsky (St. Petersburg) en Novosibirsk (Rusland)

  • Concepción in Chili

  • Utrecht (Nederland) (coördinatie)

   Tell Consult (Nederland)

   2 middelbare scholen (Spanje, Nederland)

 • Doeltalen: Nederlands, Portugees, Russisch & Spaans


Context

Context

 • Vreemde-talenonderwijs: docent, boek en grammatica georienteerd

 • Geen mogelijkheden voor authentieke interactie in de doeltaal

 • ICT wordt amper gebruikt (internet, drills, wordprocessor) (ICT Impact Project 2006)

 • Nauwelijks aandacht voor interculturele bewustzijn (Lace Project 2007)

 • Lage motivatie (High Level Group of Final Report Multilingualism, 2007)

  Terwijl studenten en lln > diginatives


Doelen en ambities van niflar

Doelen en ambities van NIFLAR

Het vreemdetalenonderwijs verrijken en innoveren(gespreksvaardigheid bij taalleerders x didactische aanpak bij docenten in opleiding)

 • door authentieke interactie in de doeltaal tussen leerders en moedertaalsprekers (‘peers’ of docenten in opleiding) te stimuleren

 • door middel van relevante pedagogische taken (ontworpen op maat) met nadruk op interculturelecommunicatie

 • met behulp van twee innovatieve ICT omgevingen

  Onderzoek doen naar de meerwaarde van de integratie van ICT-omgevingen in het onderwijs.


Kleine inventarisatie

FL learning in video-web communication

Logged in members

Webcam image

Record

Chat

On-line writing

Shared documents


Virtuele werelden second life open sim

Virtuele Werelden: Second Life & Open Sim

 • Je ziet niet de echte persoon maar zijn/haar avatar: anoniem

 • Je kunt met elkaar praten (herkent stem)

 • Je kunt bewegen (lopen, rennen, springen, zitten, liggen, dansen en… vliegen)

 • Je kunt je uiterlijk veranderen

 • Je kunt verschillende omgevingen bezoeken: Virtueel Parijs, Londen, Granada, Berlijn, Holland; musea, Eerste Kamer, rechtzaal, ziekenhuis, kroegen, bioscoop…)

 • Ideaal voor gecontextualieerde rollenspellen en games

 • Multimodale omgeving

 • Niet bestemd voor minderjarigen (wel Teens en OpenSim)


Niflar verrichte taken

NIFLARverrichte taken

Leer- en pedagogische doelen bepalen (communicatief, intercultureel en didactisch)

Technische implementatie (Instructie gebruik ICT / Selectie en aanschaf hardware / Testen van hardware en internetaansluitingen / project sites ontwikkelen)

Interactietaken:

Ontwikkelingscriteria vastleggen

Aansluiten bij bestaand curriculum

Taken ontwikkelen (ook door docenten in opleiding)

Sessies HO met video-webcommunicatie (VWC):

Nederlands, Spaans (270 studenten); Portugees, Russisch (40 studenten)

Sessies HO met Second Life (Spaans: 40 studenten)

Sessies VO met VWC (Spaans/Engels): Pilot (8 lln.) Follow-up (40 lln.)


Pedagogische taken centraal criteria voor voor icc in video web communicatie en virtuele werelden

Pedagogische taken > centraal Criteria voor voor ICC in video-web communicatie en virtuele werelden

Principes voor:

Communicatieve competentie in L2 verwerving (Willis, 1996; Doughty & Long, 2003; Ellis, 2003; Moonen, 2007; Long, 2009)

Interculturele competentie in L2 verwerving(Byram, 1997; Müller-Jacquier, 2003)

Het gebruik van VWC en VW in L2 verwerving (Jauregi & Bañados, 2008; Deutschmann, Panichi & Molka, 2009)


Kleine inventarisatie

Taakkenmerken voor gespreksvaardigheid

Blootstelling aan rijk, authentiek, ‘multimodaal’ en taakrelevant taalaanbod

Uitlokken van betekenisvol en passend taalgebruik

Focus op (intercultureel) begrip en betekenis, aanvullende feedback op vorm

Interactie bevat ‘negotiation of meaning’

Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die VWC en VW bieden


Taakkenmerken voor interculturele competentie

Taakkenmerken voor interculturele competentie

Neem begrippen en vooroordelen uit dagelijks leven als startpunt

Focus op interculturele overeenkomsten en verschillen

Begrip nodig van elkaars inzicht en wereldbeeld

Evalueer eigen inzicht/wereldbeeld met behulp van gesprekspartner


Kleine inventarisatie

Integratie project bij DIO’s -> Nederlands (VWC)

Universiteit Utrecht

Deelnemers:

- 32 /36 docenten in opleiding (heterogene groep: Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits)

Integratie in cursussen (verplicht onderdeel van):

Mastercursus Language Education

Tijdspan (Febr. - April 2009/2010)

3 interactiesessies (1/2 hour)

Palacký Universiteit Olomouc

36 / 36 Tsjechische studenten Nederlands 19 A2 + 17 B1 (CEFR)

Nederlandse taalverwerving A2 + B1 (CEFR)

3 interactiesessies (1/2 hour)


Kleine inventarisatie

Docenten in opleiding (UU)

Introductie NIFLAR

Werkgroepsessies over taken, CMC, CEFR, ICC, rol docent, motivatie

Virtuele ontmoeting met PU

Taken ontwikkelen (groepen)

Onderzoekschema’s action research ontwikkelen

Tutorial gebruik VWC omgeving

Plenaire sessie

3 interactiesessies (25 min.)

Presentaties, verslag onderzoek

Workshop virtuele werelden

Enquête + interviews

Taalleerders Nederlands (PU)

Introductie NIFLAR

Virtuele ontmoeting UU

Tutorial gebruik VWC omgeving

Plenaire sessie

3 interactiesessies (25 min.)

Enquête + interviews

NIFLARervaringen Nederlands (VWC)


Kleine inventarisatie

 • Taak 1: Vooroordelen/ intro (Jesse, Lotte en Justyna) Niveau A2: Werken met foto’s

 • Doelen:

 • Uitwisseling van informatie over de verschillen en overeenkomsten in twee culturen wat betreft het studentenleven

 • Uitbreiding woordenschat

 • Negotiation of meaning

 • Aanmoediging tot spreken

 • Introductie leerling

 • Hoe gaat het?

 • Hoe oud ben je?

 • Wat studeer je en hoe lang al?

 • Vind je het spannend?/ben je gestrest?

 • Introductie taak

 • Taak introduceren door middel van een collage/plaatjes

 • Leerling moet raden welk onderwerp

 • Als ondersteuning gebruik maken van een woordweb. (Bier, kroeg, huis, rotzooi, vieze vaat, koken)

 • Woorden uit woordweb bespreken.

 • Samenvatting

 • Wat hebben we vandaag besproken?

 • Heb je iets nieuws geleerd? Heb je nieuwe woorden geleerd? Welke?

 • Opdracht voor de volgende keer

 • Een foto of plattegrond van de kamer maken. Kunnen beschrijven wat er in staat. Woordweb maken?


Kleine inventarisatie

Voorbeeld interactie A2 (CEFR)

De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning:

niflar.ning.com/video


Interviews dio s

Interviews DIO’s

Wat heb je als DIO van het project geleerd?

Positieve ervaringen DIO’s

De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning:

niflar.ning.com/video


Kleine inventarisatie

Uitkomsten NIFLAR enquête (UU en PU)


Kleine inventarisatie

Uitkomsten NIFLAR enquête (UU en PU)


Second life pilot spaans

Second Life -> Pilot Spaans

 • 2 studenten Utrecht + 2 DIO’s Granada/Valencia

 • 4 taken

 • Evaluatie: heel positief

De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning:

niflar.ning.com/video


Second life follow up spaans

Second Life: Follow-up Spaans

3 onderzoeksgroepen (willekeurig ingedeeld):

 • Experimentele groep videocommunicatie (N: 14)

 • Experimentele groep Second Life (N:14)

 • Controle groep (N:14)

  Doel: De communicatieve en interculturele groei proberen te meten.

  - Integratie in taalverwervingscursus 1e jaar (niveau B1 volgens het Europese Raamwerk)

  - Pre-tests / post tests

  - Pre- mid en post questionnaires

  - 5 interactie taken (1 per week)

  - Interactie formaat: 1 DiO (Universiteit van Valencia) op 2 studenten (Universiteit Utrecht)

  - Interviews

  - Februari-April 2010


Ervaringen follow up taak vakanties zomer of wintersport

Ervaringen follow-upTaak Vakanties: zomer of wintersport?

De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning:

niflar.ning.com/video


Resultaten follow up spaans

Resultaten Follow-up Spaans

Pre-questionnairePost-questionnaire


Resultaten follow up spaans1

Resultaten Follow-up Spaans

Pre-testPost-test


Resultaten follow up spaans2

Resultaten Follow-up Spaans


Resultaten follow up spaans3

Resultaten Follow-up Spaans


Meerwaarde van de integratie van videocommunicatie en virtuele werelden in het onderwijs

Meerwaarde van de integratie van videocommunicatie en virtuele werelden in het onderwijs

Uitdagende, motiverende en innovatieve leeromgevingen.

Bieden mogelijkheden voor authentieke interactie met moedertaalsprekers in de doeltaal in diverse contexten.

In de interacties ontstaan rijke taal en interculturele leermomenten.

Er wordt samenwerkend geleerd

De autonomie van de leerders in het leerproces wordt vergroot.

Er ontstaan ervaringen van vermaak (spelenderwijs leren) en succes (voornamelijk met game-achtige taken).

De authenticiteit van leerprocessen wordt gesteund door integrerende motivatie te stimuleren (positieve houding tegenover sprekers van de andere cultuur).


Meerwaarde van de integratie van videocommunicatie en virtuele werelden in het onderwijs1

Meerwaarde van de integratie van videocommunicatie en virtuele werelden in het onderwijs

 • Intersubjectiviteit en sociale empathie worden bevorderd.

 • Doordat DIO’s theorie op de virtuele onderwijspraktijk toepassen, “experiential learning”,(ze zijn betrokken bij taak-ontwikkeling, uitvoering en evaluatie), wordt hun

  • Bewustwording, en

  • Reflectie/ analytisch en onderzoeksvermogen

   over de rol en effect van docent, leerling, taak en omgeving in het leerproces, vergroot.


Voorwaarden voor integratie in het onderwijs

Voorwaarden voor integratie in het onderwijs:

 • Steun team en leidinggevenden

 • Infrastructuur: benodigde middelen en diensten moeten aanwezig zijn

 • Flexibiliteit en aanpassing curricula > procesgericht, dynamisch, leerder georiënteerd, volgens geschikte pedagogische principes en door win-win situaties te scheppen.

Synchronische ontmoetingen

Coördinatie

Organisatie

Techniek

Punctualiteit

Geduld

Communicatie

Flexibiliteit

Probleem oplossend

Enthousiasme


Kleine inventarisatie

Meer over NIFLAR weten?

?

www.niflar.eu

niflar.ning.com

Hartelijk dank vooruwaandacht!

k.jauregi@uu.nlm.hernandez@uu.nl

Vragen?


 • Login