Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee (EMSK) PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee (EMSK). Mall Hellam. EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas. 1957. aastal Rooma lepinguga loodud nõuandeorgan, kuhu kuuluvad kodanikuühiskonna majandus- ja ühiskonnaelu eri valdkondade esindajad.

Download Presentation

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee (EMSK)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee (EMSK)

Mall Hellam

EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas


 • 1957. aastal Rooma lepinguga loodud nõuandeorgan,kuhu kuuluvad kodanikuühiskonna majandus- ja ühiskonnaelu eri valdkondade esindajad.

 • Põhiülesanne on kolme institutsiooni (Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon) nõustamine.

EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas


 • Komiteelt küsitakse kohustuslikus korras arvamusi lepinguga ettenähtud juhtudel ning iga kord, kui nimetatud institutsioonid seda vajalikuks peavad. Institutsioonid võivad komiteed kaasata uurimistöösse ja komitee võib omal algatusel arvamust avaldada (ligi 15% arvamustest). Komitee võtab aastas vastu ligi 150 arvamust.

 • EMSKi liikmed jagunevad kolme rühma: tööandjad, töövõtjad ja muude huvirühmade esindajad.

EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas


 • Arvamuste kujundamine käib 6 sektsiooni kaudu:

 • majandus- ja rahaliit, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus (ECO),

 • ühtne turg, tootmine ja tarbimine (INT),

 • transport, energia, infrastruktuur ja infoühiskond (TEN),

 • tööhõive, sotsiaalküsimused ja kodakondsus (SOC),

 • põllumajandus, maaelu areng ja keskkond (NAT),

 • välissuhted (REX).

EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas


 • Komitee arvamuse koostab üks komitee liige, keda abistab tavaliselt uurimisrühm, mille liikmed valitakse komitee kolmest rühmast, võttes arvesse nende pädevust antud valdkonnas ja järgides vajadust tagada teatav geograafiline tasakaal. Uurimisrühmas on 3- 15 liiget sõltuvalt käsitletava teema tähtsusest. Arvamuse koostajad võivad abi paluda ka ekspertidelt, kes komiteesse ei kuulu.

EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas


 • Arvamused võetakse vastu plenaaristungitel lihthäälteenamusega. Seejärel edastatakse arvamused Euroopa Komisjonile, nõukogule ja parlamendile ning avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas


 • Kõige otsesemalt EMSLi temaatikat puudutanud debatid ja sõnavõtud:

 • ettevõtete sotsiaalsest vastutusest

 • kaasamisest otsuste ettevalmistamise protsessis

 • ELi temaatika toomine inimestele lähemale

 • kodanikuühiskonna areng idanaabrite juures

EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas


 • Aastas toimub 9 plenaaristungit , lisaks toimuvad üks kord kuus sektsioonide koosolekud.

 • Lisainfo:http://www.esc.eu.int/index_en.asp

EMSLi üldkoosolek 14. oktoobril 2005 Tallinnas


 • Login