Z kladov v tn struktury slovesn valence a jej ch p n
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Základové větné struktury, slovesná valence a její chápání PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základové větné struktury, slovesná valence a její chápání. Předn . 2 (19. 10. 2011). Základová větná struktura.

Download Presentation

Základové větné struktury, slovesná valence a její chápání

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladov v tn struktury slovesn valence a jej ch p n

Základové větné struktury, slovesná valence a její chápání

Předn. 2 (19. 10. 2011)


Z kladov v tn struktura

Základová větná struktura

 • Syntax, která v popisu věty vychází od vlastností slovesa, neakceptuje představu pouze dvojčlenného predikačního syntagmatu podmět - přísudek, chápaného jako syntaktické jádro věty. („Holé věty" typu MATKA POTKALA, ŘEDITEL NADIKTOVAL, AUTO SMĚŘOVALO apod. jsou nesmyslné, a tudíž negramatické.)

 • Podoba základové větné struktury (základní věty) vychází z valenčních vlastností slovesa, které vystupuje ve funkci přísudku.

 • Valence – schonost vázat na sebe určitý počet prvků v určitém tvaru.

  DÍTĚ SPÍ, STROM KVETE, DÍVKA PLÁČE, MATKA POTKALA PŘÍTELKYNI, ŘEDITEL NADIKTOVAL SEKRETÁŘCE DOPIS, AUTO SMĚŘOVALO K HRANICI, JAN SE CHOVAL NEZDVOŘILE).

  Základová větná struktura (syntaktické jádro věty) - "minimální věta", struktura, která obsahuje všechny členy nutné (tj. je úplná), ale pouze je.


Slovesn valence a slovesn intence

Slovesná valence a slovesná intence

Valence – formálně- syntaktická

- sémantická

Intence slovesa – Eugen Pauliny: Štruktúra slovenského slovesa, 1943

Termín intence převzat do Mluvnice češtiny III ( = sémantická valence)

Valenční rámec, intenční potenciál


Zn zorn n zvs

Znázornění ZVS

ZVS mohou být vyjadřovány pomocí tzv. větných vzorců. Rozlišují se větné vzorce gramatické (GVV) a větné vzorce sémantické (SVV).

Např. ZVS obsažená ve větě

JANA VYPRALA SVETR může být vyjádřena

GVV S nom - Vf - S acc

SVV Agens - Actio - Patiens

Věta JANA UPLETLA SVETR

má stejný GVV, avšak

SVV Agens - Actio - Efficiens(výsledek).


Zvs a tzv v tn leny

ZVS a tzv. větné členy

Všechny následující věty (srov. GVV)

 • JANA VLASTNÍ ZAHRADU Snom - Vf - S acc

 • JANA POMÁHÁ MATCE Snom - Vf - S dat

 • JANA SE DOTKLA STĚNY Snom - Vf - S gen

 • JANA SE ZABÝVÁ OBCHODEM Snom - Vf - S instr

  by měly větněčlenské znázornění

  Subj - Pred - Obj


Modifikace zvs

Modifikace ZVS

Rozšiřovánío členy nevalenční, které mohou rozvíjet členy základové.

JANA UPLETLA SVETR.

NAŠE JANA S VELKÝM ÚSILÍM UPLETLA LYŽAŘSKÝ SVETR PRO SVÉHO CHLAPCE K VÁNOCŮM.

Redukovánío členy, které jsou zřejmé nebo dosaditelné z kontextu.

Patří sem především nevyjadřování podmětu, ale také např. jednoho z pravovalenčních členů (u sloves, která mají pravovalenční doplnění dvě).

(JANA SEDÍ U OKNA A PILNĚ PRACUJE.) PLETE SVETR. Jde o stejnou ZVS jako u věty JANA PLETE SVETR.

(NÁMĚSTEK CELÉ DOPOLEDNE DIKTOVAL SEKRETÁŘCE ODPOVĚDI NA DOTAZY ZÁKAZNÍKŮ.) ODPOLEDNE NADIKTOVAL JEŠTĚ JEDEN DOPIS A ŠEL DOMŮ.

Věta ODPOLEDNE NADIKTOVAL JEŠTĚ JEDEN DOPIS představuje stejnou ZVS jako NÁMĚSTEK NADIKTOVAL SEKRETÁŘCE DOPIS.


Modifikace zvs1

Modifikace ZVS

 • Členy, které nejsou vyjádřeny, nadále v ZVS fungují. Nevyjádřený podmět určuje číslo a jmenný rod přísudkového slovesa, nevyjádřený dativní objekt (druhý příklad) zůstává součástí sémantiky dané věty, protože DIKTOVAT je zde "předříkávat něco někomu (k zapsání)".

 • Nejde vlastně o redukci ZVS, protože ta zůstává stále táž, nýbrž o redukované v y j á d ř e n í ZVS. Oba výše uvedené typy redukovaného vyjádření jsou v češtině v podstatě pravidelnou, gramatikalizovanou záležitostí (zejména to platí o nevyjadřování podmětu).

 • Od nich je třeba odlišovat příležitostné, jen v určitých konkrétních situacích přijatelné redukování, jehož výsledkem mohou být výpovědi nevětné: (KDE JSI HO POTKAL?) - (POTKAL JSEM HO) NA NÁDRAŽÍ. O jakou ZVS v takových případech jde, můžeme pouze usuzovat. Bez znalosti kontextu a situace nejsou takovéto redukované výpovědi plně srozumitelné. Např. výpověď DVĚ KÁVY A ZMRZLINU může být odpovědí na otázku CO SI BUDETE PŘÁT?, ale také sdělením (PLATÍM) DVĚ KÁVY A ZMRZLINU apod.


V tn pozice obligatorn potenci ln a fakultativn

Větné pozice obligatorní, potenciální a fakultativní

a/ Maminka potkala tetu.

b/ Potkala tetu.

c/ Potkala.

d/ Naše maminka včera večer náhodou při nákupu potkala tatínkovu tetu z Ostravy.

e/ Maminka vaří polévku.

f/ Maminka je v kuchni a vaří.

g/ Naše maminka ráda vaří.


V tn pozice obligatorn potenci ln a fakultativn1

Větné pozice obligatorní, potenciální a fakultativní

a/ Maminka potkala tetu. plně obsazená ZVS

b/ Potkala tetu. ZVS s redukovaným vyjádření externí valence

c/ Potkala. Maminka. Tetu.

d/ Naše maminka včera večer náhodou při nákupu potkala tatínkovu tetu z Ostravy.

e/ Maminka vaří polévku.

f/ Maminka je v kuchni a vaří.

g/ Naše maminka ráda vaří.


 • Login