Ekodesign Stora energislukare försvinner och ny teknik vinner mark - PowerPoint PPT Presentation

Ekodesign
Download
1 / 19

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ekodesign Stora energislukare försvinner och ny teknik vinner mark. Kraftsamling 2009-10-08 Lovisa Blomqvist & Carlos Lopes, Energimyndigheten. Vad behöver jag veta som EKR?. Vad är Ekodesigndirektivet?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ekodesign Stora energislukare försvinner och ny teknik vinner mark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ekodesign stora energislukare f rsvinner och ny teknik vinner mark

 • Ekodesign

 • Stora energislukare försvinner och ny teknik vinner mark

Kraftsamling 2009-10-08

Lovisa Blomqvist & Carlos Lopes, Energimyndigheten


Ekodesign stora energislukare f rsvinner och ny teknik vinner mark

Vad behöver jag veta som EKR?

 • Vad är Ekodesigndirektivet?

 • Ekodesignkrav & märkning för energieffektiva produkter

 • Hur sätts ekodesignkrav?

 • Var hittar jag information?

 • Några exempel


Vad r ekodesigndirektivet

Vad är Ekodesigndirektivet?

 • Ram för att systematiskt fastställa krav på energianvändande produkter som sätts på marknaden

 • Utvidgning till energirelaterade produkter tex kranar och fönster

 • Transportmedel är undantagna

 • Syftet är att förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln

 • Ramdirektiv + enskilda förordningar eller frivilliga avtal för varje produkt / funktion / komponent


Energim rkningsdirektivet

Energimärkningsdirektivet

 • Ramdirektiv + enskilda direktiv för varje produkt

 • Ca 10 produkter (kylar, frysar etc)

 • Allt fler produkter på gång, synkade med ekodesign

 • Förslag: Utvidga till energirelaterade produkter


I v ntan p en ny m rkning

I väntan på en ny märkning…


Ekodesign stora energislukare f rsvinner och ny teknik vinner mark

Ekodesign sätter minimikrav på energiprestanda

Kravnivån garanterar lönsamhet

Märkning ger konsumenten möjlighet att välja en bättre produkt

För energieffektiva produkter: Ekodesign + Märkning


Ekodesign och energim rkning h nger ihop

Ekodesign och energimärkning hänger ihop

Ekodesign

 Minimikrav

Producent

Energimärkning:

 Betyg A-G

Marknad

Konsument


Men det r smartare n s

… men det är smartare än så:

Ekodesign

 Minimikrav

Men anger även benchmark

Producent

Energimärkning:

 Betyg A-G

Marknad

Konsument

Offentlig upphandling

500 miljarder/år!


Energieffektiva produkter f r minskad energianv ndning och b ttre klimat

Energieffektiva produkter för minskad energianvändning och bättre klimat

 • EUs 20-20-20 mål år 2020

  • Energieffektivisering; minskad primärenergianvändning med 20%

  • 20% av primärenergin ska vara förnybar energi

  • Minskade utsläpp av klimatgaser med 20%

 • Energieffektiva produkter genom ekodesign och energimärkning

  Leder till besparing på ca 5 % av EUs primärenergianvändning år 2020 (Europeiska Kommissionen, SER2, 2008)


Ekodesign stora energislukare f rsvinner och ny teknik vinner mark

Förstudie & “stakeholder meetings”

Consultation forum

Kommittéomröstning

Förordning antas av

kommissionen


Ekodesign stora energislukare f rsvinner och ny teknik vinner mark

Consultation Forum

Förstudie

Vilka produkter får ekodesignförordningar?

Cirka 25 produktgrupper … 10 till följer

Förordning

antas av kommissionen

Kommitté omröstning

Tillsyn

Stand-by

Enkla digitalboxar

Hembelysning I

Gatu- och kontors

belysning

Nätaggregat

Kylar & frysar

TV

Elmotorer

Cirkulationspumpar

Datorer

Skärmar

Skrivare, Faxar

Digitalbox Av.

Kyl&frys kom.

Transformatorer

Fastbränsle

pannor

Hembelysning II

mm.

Tvättmask.

Diskmask.

Pumpar

Fläktar

Pannor(gas/olja/el)

Lufkonditionering

Varmvattenber.


Aktuella m ten energimyndigheten

Aktuella möten – Energimyndigheten

 • Branschmöte

  • 30 september om datorer, bildskärmar, avancerade digitalboxar, skrivare mm inför ”Consultation Forum” 9 och 12 oktober

  • Pannor, värmepumpar, luftkonditionering

  • Varmvattenbereddare

  • Pumpar och fläktar… mm

 • Hearing 5 november, kl 10-16, Näringslivets hus, Stockholm - Välkomna!


Ekodesign stora energislukare f rsvinner och ny teknik vinner mark

www.energimyndigheten.se/ekodesign

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm

www.eceee.org/Eco_design/products

Var hittar jag information?


Var kommer ekr in i bilden

Var kommer EKR in i bilden ?

Ekodesign

 Minimikrav

Producent

Energimärkning:

 Betyg A-G

Marknad

Konsument

Offentlig upphandling

500 miljarder/år!


Ekodesignkrav p cirkulationspumpar

Ekodesignkrav på cirkulationspumpar

 • Konsumenten ”väljer” inte cirkulationspumpar

 • Typisk ”osynlig energitjuv”

 • Tuffa krav fr.o.m. 2013

 • Behöver man vänta?


Ekodesignkrav p cirkulationspumpar tester bekr ftar besparingspotential

Ekodesignkrav på cirkulationspumparTester bekräftar besparingspotential

 • Tester visar besparing i småhus:

  • Upp till 600 kWh/a vid ersättning

  • Upp till 280 kWh/a mellan nya pumpar

  • Mycket lönsam investering

 • Se test på: www.energimyndigheten.se


Ekodesign stora energislukare f rsvinner och ny teknik vinner mark

Carlos Lopes, 016-5442203, carlos.lopes@energimyndigheten.se

Lovisa Blomqvist, 016-5442272, lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se

http://www.energimyndigheten.se/ekodesign

Nyhetsbrev (Anmäl er!)

Produktgrupper

Aktuella möten: Välkomna på Hearing i Stockholm 5 nov, Näringslivets hus

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm

http://www.eceee.org/Eco_design/products

Tack!


 • Login