ZAHRANIČNĚ
Download
1 / 24

Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Updated On :

ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ POLITIKA. SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA. Z M Ě N Y V OBLASTI ZAHRANIČNĚOBCHODNÍ POLITIKY V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM DO EU. Oddělení Obchodní politiky EU. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU)

Related searches for Prezentace aplikace PowerPoint

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentace aplikace PowerPoint' - avariella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

ZAHRANIČNĚ

OBCHODNÍ

POLITIKA

SPOLEČNÁ

OBCHODNÍ

POLITIKA


Slide2 l.jpg

Z M Ě N Y

V OBLASTI

ZAHRANIČNĚOBCHODNÍ

POLITIKY

V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM DO EU

Oddělení Obchodní politiky EU


Slide3 l.jpg


Slide4 l.jpg

1. SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO

HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (1957)

ZÁMĚR:do deseti let dosáhnoutcelní unie

u postupným odstraněním cel a jiných obchodních

překážek mezi členskými státy

u koordinací obchodních politik jednotlivých

členských států vůči třetím zemím vytvořit

podmínky nutné pro uplatňování společné

obchodní politiky


Slide5 l.jpg

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

(Maastricht, Amsterdam, Nice) – Článek 133

JEDNOTNÉ ZÁSADY PRO

 • - úpravy celních sazeb

 • - uzavírání celních a obchodních dohod

 • - sjednocování liberalizačních opatření

 • - vývozní politiku

 • obchodní ochranná opatření, vč. opatření

 • v případech dumpingu a subvencování

 • - uzavírání dohod o obchodu službami

 • uzavírání dohod týkajících se obchodních

 • aspektů práv k duševnímu vlastnictví


Slide6 l.jpg

VÝLUČNÁ PRAVOMOC SPOLEČENSTVÍ

Výjimka:

pravomoc sdílená s členskými státy při

sjednávání dohod v oblastech přesahujících

vnitřní pravomoc Společenství

ROZHODOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU

Výjimky:

jednomyslné rozhodování u smluv, kde

jednomyslnost vyžaduje přijetí vnitřních

pravidel nebo pravidla přijata nebyla;

prostá většina při zavádění konečných

antidumpingových a vyrovnávacích opatření


Slide7 l.jpg

ČINNOST ORGÁNŮ EU

KOMISE

- návrhy k provádění společné obchodní politiky

- doporučení na sjednání mezinárodních smluv

- vyjednávání o smlouvách, informace a konzultace

s Výborem 133

- dialog s nevládními organizacemi a podnikatelskou sférou

RADA

- zmocnění Komise k vyjednávání smluv a stanovení mandátu

- rozhodnutí na základě návrhů Komise

- uzavření smluv po konzultaci s Evropským parlamentem

EVROPSKÝ

PARLAMENT

- informace a konzultace

- udělení souhlasu se sjednáním určitých smluv

přesahujících rámec společné obchodní politiky


Slide8 l.jpg

Zásadní změny pro ČR ke dni vstupu do EU

u přenesení části zákonodárné iniciativy vlády na Evropskou

komisi a zákonodárné rozhodovací pravomoci z parlamentu

na Radu EU a Evropský parlament

u převzetí a provádění komunitárních obchodně politických

právních předpisů a ukončení platnosti všech relevantních

národních právních předpisů

u přistoupení k mezinárodním smlouvám uzavřeným EU

s třetími zeměmi a ukončení aplikace smluv s EU a jakýchkoli

dalších mezinárodních smluv s třetími státy, které nejsou

kompatibilní s členstvím v EU


Slide9 l.jpg

2. PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ S TŘETÍMI ZEMĚMI (mimo EU)

ZDROJE INFORMACÍ

Změny v zahraničněobchodní politice ČR v souvislosti se vstupem do EU uuuwww.mpo.cz - část Obchod

Úřední věstník Evropské unie /Official Journal of The European Union uuuwww.europa.eu.int/eur-lex

Generální ředitelství Komise / Directorate-General pro obchod, vnější vztahy, daně a celní unii

uuuwww.europa.eu.int/comm/trade

uuuwww.europa.eu.int/comm/external_relations

uuuwww.europa.eu.int/comm/taxation_customs

Databáze EU k přístupu na trh

uuuhttp://mkaccdb.eu.int/


Slide10 l.jpg

OBCHODNĚ POLITICKÉ NÁSTROJE

1. C L A

Dovozní cla EU

Vývozní cla EU

všeobecná

smluvní

preferenční

Společný celní sazebník EU / Common Customs Tariff

Integrovaný tarif ES / Integrated Tariff of the EC/TARIC

Dovozní cla ve třetích zemích


Slide11 l.jpg

2. OPATŘENÍ NA OCHRANU TRHU

Ochranná opatření proti zvýšeným dovozům

 • safeguards

 • sledování dovozu – zpětná kontrola, kontrola před

 • uskutečněním dovozu, dvojitá kontrola

Opatření proti nekalým obchodním praktikám

 • antidumpingová opatření

 • vyrovnávací opatření proti poskytování nedovolených

 • subvencí

Bezpečnostní opatření

 • sankční režimy ve formě zákazu vývozu nebo dovozu

 • - kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití


Slide12 l.jpg

3. OPATŘENÍ NA PODPORU VÝVOZU

Systémy podpor vývozu do třetích států

 • formy a rozsah podpor přípustných mezinárodními pravidly

 • stanovuje členský stát

 • harmonizace národních systémů jen v míře nutné k zajištění,

 • aby nebyla narušována soutěž mezi podniky

Odstraňování nedovolených překážek na trzích

třetích zemí


Slide13 l.jpg

4. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

podle obsahu

smíšené dohody

obchodní dohody

asociační

sektorové dohody o obchodu textilem, ocelí, zemědělskými výrobky

kooperační

rámcové

dohody o podmínkách obchodu

i politické, hospodářské, finanční

atd. spolupráci

podle charakteru obchodních ustanovení

preferenční dohody

nepreferenční dohody


Slide14 l.jpg

Preferenční dohody

Dohody o vytvoření

celní unie

Dohody o vytvoření

oblasti volného obchodu

 • oboustranně výhodnější podmínky pro vzájemnou výměnu

 • zboží

 • snadnější přístup na trh partnera – snížená nebo nulová

 • cla na celá nebo kvótou omezená množství

 • - větší otevřenost vlastního trhu pro zboží partnera


Slide15 l.jpg

Partneři, s nimiž EU uzavřela preferenční dohody:

Andorra, San Marino, Turecko - dohody o celní unii

Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Makedonie, země ESVO,

země středozemní oblasti (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko,

Libanon, Maroko, Palestina, Tunisko), Faerské ostrovy, Chile,

Mexiko, JAR - dohody o oblasti volného obchodu

Partneři, s nimiž EU o uzavření dohod jedná:

 • - MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay)

 • - země Perského zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar,

 • Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty)

 • Sýrie

 • Albánie


Slide16 l.jpg

Výjimky:

 • Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island,

 • Lichtenštejnsko) - preferenční režim oblasti volného obchodu

 • rozšířený o aplikaci pravidel vnitřního trhu EU (volný pohyb zboží,

 • služeb, kapitálu a osob)

 • Dohoda o partnerství a spolupráci se skupinou afrických,

 • karibských a tichomořských rozvojových zemí (ACP)

 • jednostranné preference EU nahradí v roce 2008 preference reciproční

 • na základě dohod o hospodářském partnerství se subregiony (EPA)

 • Jednostranné preference nepodložené smlouvou – autonomní opatření:

 • Všeobecný systém preferencí pro rozvojové země

 • Zvláštní preference pro Srbsko-Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu

 • a Albánii


Slide17 l.jpg

Zásadní změny pro ČR ke dni vstupu do EU

Při dovozu ČR ze třetích zemí

 • u uplatnění unijních a zrušení českých smluvních a preferenčních

 • dovozních celních sazeb

 • uplatňování unijních a zrušení českých opatření na ochranu trhu vůči

  třetím zemím a bezpečnostních opatření

  zrušení opatření EU na ochranu trhu proti ČR a přistupujícím státům a naopak

  zrušení opatření na ochranu trhu mezi přistupujícími státy

 • uplatňování unijních a zrušení českých obchodně politických ustanovení

  mezinárodních dohod

 • uplatňování unijních a zrušení českých autonomních opatření pro

  třetí země


Slide18 l.jpg

Zásadní změny pro ČR ke dni vstupu do EU

Při vývozu ČR do třetích zemí

 • zatížení smluvními a preferenčními dovozními celními sazbami třetí

  země platnými pro EU

 • zatížení ochrannými, antidumpingovými a vyrovnávacími opatřeními

  přijatými třetími zeměmi vůči EU jako celku (ne proti jednotlivým

  zemím EU)

  Opatření třetích zemí na ochranu trhu namířená proti dovozům z ČR

  zůstávají v platnosti.

 • uplatňování unijních a zrušení českých obchodně politických ustanovení

  mezinárodních dohod

 • zrušení jednostranných výhod pro ČR poskytovaných USA a Kanadou

  podle Všeobecného systému preferencí


Slide19 l.jpg

vnější hranice EU

T Ř E T Í Z E M Ě

PRAVIDLA JEDNOTNÉHO VNITŘNÍHO TRHU

EU 25

DOVOZ

ZBOŽÍ

VÝVOZ

ZBOŽÍ

DODÁNÍ

ZBOŽÍ

PŘEVZETÍ

ZBOŽÍ

intra-EU obchod

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA


Slide20 l.jpg

3. PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ S ČLENSKÝMI STÁTY EU

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU (JVT)

 • prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn

 • volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu

 • vytvářen postupným odstraňováním věcných, technických

 • a fiskálních překážek volného pohybu a ustaven přes některé

 • nedodělky (dodnes např. v oblasti daní, veřejných zakázek,

 • duševního vlastnictví, služeb) k 1. 1. 1993

Základní principy volného pohybu

 • zákaz diskriminace(odlišného zacházení ve stejné situaci na základě země

 • původu, např. zákaz zacházet se zbožím původem v jiném členském státě jinak než

 • se zbožím domácím)

 • vzájemné uznávání(např. výrobek vyrobený a uvedený na trh v souladu

 • s právem jednoho členského státu musí být akceptován v jiném členském státě)

 • sbližování práva členských státův rozsahu potřebném pro fungování trhu


Slide21 l.jpg

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

(obchod mezi členskými státy EU = intra-komunitární obchod)

 • ODSTRANĚNÍ A ZÁKAZ OBNOVENÍ

 • dovozních a vývozních cel k 1. 7. 1968

 • množstevních omezení dovozu a vývozu k 31. 12. 1969

 • (pro některé zemědělské výrobky 1974)

 • dávek a opatření majících ekvivalentní účinek jako cla

 • a množstevní omezení (jakékoli regulace obchodu

 • narušující přímo nebo nepřímo intra-komunitární obchod)

 • celních kontrol na vnitřních hranicích a celního řízení

 • k 31. 12. 1992

 • technických překážek (vzájemné uznávání a nový přístup

 • k harmonizaci)


Slide22 l.jpg

Zásadní změny pro ČR ke dni vstupu do EU

u úplné otevření unijního trhu zvětšeného o území nově

přistupujících zemí

u vyšší nároky na etiku podnikání, na plnění technických

předpisů, norem vč. dodržování ekologických standardů,

přísnější předpisy na ochranu spotřebitele, pracovně právní

předpisy atd.

u stabilizované podnikatelské prostředí s jasnými pravidly

hospodářské soutěže

u zvýšení právní ochrany podnikání, snadnější přístup ke

kapitálu a k veřejným zakázkám

u účast na společných programech EU, možnost využívat

strukturální fondy


Slide23 l.jpg

U p o z o r n ě n í

DPH (uuuwww.mfcr.cz)

u při obchodu (vývoz a dovoz se nahrazuje pojmy dodání

 • a pořízení zboží) mezi dvěma plátci registrovanými k DPH

 • v různých zemích EU platí DPH příjemce na základě pravidel

 • a sazeb platných v zemi, kde má bydliště nebo sídlo

  u není-li kupující plátcem DPH a kupuje od plátce DPH, zaplatí

  společně se zbožím i DPH podle sazby v zemi nákupu

  u povinné podávání čtvrtletního souhrnného hlášení

  o uskutečnění intra-komunitárních plnění správci daně

STATISTIKA (uuu www.czso.cz)

u systém statistického vykazování obchodu mezi členskými

 • státy EU spojený s povinným podáváním měsíčních hlášení

 • o uskutečněném obchodu celním orgánům


Slide24 l.jpg

Zpracovalo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

oddělení Obchodní politiky EU

listopad 2003


ad