การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 19

  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน. เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6999509


6999509


6999509

()


6999509

1.

2.

3.


6999509


6999509

()

  • /


6999509

(Swot)


6999509


6999509

()

  • ..NGO

  • ()


6999509


6999509

()


6999509

  • 22

  • .


6999509

()

  • (TMT-GT ) AEC


6999509


6999509

(Swot)


6999509


6999509


6999509


6999509


  • Login