PRINCIPI I POSTUPCI PRIMJENE RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE - PowerPoint PPT Presentation

Principi i postupci primjene respiratorne fizioterapije
Download
1 / 51

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRINCIPI I POSTUPCI PRIMJENE RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE. VANJSKO (PLUĆNO) DISANJE UNUTRAŠNJE (TKIVNO) DISANJE. VANJSKO – PLUĆNO DISANJE. 3 FAZE Inspiracija, Ekspiracija, Disajna stanka – period mirovanja između završene ekspiracije i slijedeće inspiracije. GORNJI provodni PUTEVI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

PRINCIPI I POSTUPCI PRIMJENE RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Principi i postupci primjene respiratorne fizioterapije

PRINCIPI I POSTUPCI PRIMJENE RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE


Principi i postupci primjene respiratorne fizioterapije

VANJSKO (PLUĆNO) DISANJE

UNUTRAŠNJE (TKIVNO) DISANJE.


Vanjsko plu no disanje

VANJSKO – PLUĆNO DISANJE

3 FAZE

Inspiracija,

Ekspiracija,

Disajna stanka – period mirovanja između završene ekspiracije i slijedeće inspiracije.


Gornji provodni putevi

GORNJI provodni PUTEVI

Nos i nosna šupljina

Pharynx – ždrijelo

Larynx – grkljan


Donji provodni putevi

DONJI provodni PUTEVI

Trachea – dušnik

Bronchi – dušnice


Di ni dio respiratornog sustava

DIŠNI DIO RESPIRATORNOG SUSTAVA


Thorax

THORAX

 • Zaštita unutrašnjih organa.

 • Mjesto hvatišta respiratornih mišića, kao i mišića g. extr.


Mi i i koji sudjeluju u disanju

MIŠIĆI KOJI SUDJELUJU U DISANJU

GLAVNI INSPIRATORNI MIŠIĆI: diaphragma, mm.intercostales externi, mm.intercostales interni – interkondralni dio.

EKSPIRACIJA - pasivan proces.


Pomo na inspiratorna muskulatura

POMOĆNA inspiratorna MUSKULATURA

AKTIVNI U NAPORU:

m. sternocleidomastoideus, mm.scaleni, m.trapezius – pars descendens.

AKTIVNI KOD DUBOKOG DISANJA:

m. pectoralis major et minor.


Pomo na ekspiratorna muskulatura

POMOĆNA ekspiratorna MUSKULATURA

NAKON DUBOKOG UDAHA: mm.intercostales interni.

OSTALI: m. transversus thoracis, abdominalni mišići, m.quadratus lumborum.


Vrste disanja

VRSTE DISANJA

PREMA UČEŠĆU DIJELOVA TRUPA:torakalno, abdominalno, mješoviti tipovi.

PREMA DUBINI DISAJNIH POKRETA: površno - plitko, nepotpuno i potpuno, produbljeno.


Principi i postupci primjene respiratorne fizioterapije

Osobe ASTENIČNE konstitucije dišu torakalno, PIKNICI dišu abdominalno.

U stojećem položaju žene dišu torakalno, a muškarci abdominalno.


Obrasci disanja

OBRASCI DISANJA

 • DIJAFRAGMALNO DISANJE

 • SEGMENTALNO DISANJE – ekspanzija pojedinih dijelova pluća.

 • GLOSSOPHARINGEALNO DISANJE – u svrhu povećanja IC, kao priprema za iskašljavanje.

 • DISANJE S USNOM PREPREKOM – posebno kod oboljelih od KOPB-a.


Patolo ki oblici disanja

PATOLOŠKI OBLICI DISANJA

CHEYENE – STOKESOVO: postupno produbljenje i ubrzanje disanja do potpune apnoe.

KUSSMAULOVO DISANJE: duboko ubrzano, šumno disanje.

BIOTTOVO DISANJE: nepravilno disanje, neravnomjeran ritam, trajanje i frekvencija pojedinih faza disanja.


Simptomi i znakovi bolesti di nog sustava

SIMPTOMI I ZNAKOVI BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

Kašalj

Iskašljaj

Kihanje

Hemoptiza

Hemoptoa

Bol u grudima

Dispnea


Ka alj

KAŠALJ

Zaštitni refleks.

Reakcija na strano tijelo ili sluz, a posljedica stimulacije receptora dišnog sustava.

Procjenjue se: INTENZITET, UČESTALOST, TRAJANJE, PERIODIČNOST, PRODUKTIVAN, NEPRODUKTIVAN, OMETA AKTIVNOSTI.


Mehanizam ka lja

MEHANIZAM KAŠLJA


Imbenici koji utje u na ka alj

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA KAŠALJ

Ozljeda rebara, ozljeda grudnog koša.

Ozljeda leđne moždine iznad Th10.

Mišićna distrofija.

Guillan – Barre sindrom.

Smanjenje cilijarne aktivnosti – KOPB, pušenje, CF, anestezija.


Iska ljaj sputum

ISKAŠLJAJ - SPUTUM

Produkt koji se izbacuje kašljem, ali se veća količina resorbira, ili proguta.

Prati se: boja, količina, konzistencija, miris, lokalizacija.


Principi i postupci primjene respiratorne fizioterapije

HEMOPTIZA: primjesa krvi u sputumu.

HEMOPTOA: iskašljavanje svježe, crvene, pjenušave krvi.

BOL U GRUDIMA: posljedica infekcije, ili infarkta pleure. Bol može biti oštra, probadajuća i iznenadna.


Dispnea

DISPNEA

Subjektivan osjećaj nedostatka zraka, otežanog i napornog disanja.

UZROCI AKUTNE DISPNEAE: upala, strano tijelo, anafilaktički šok, pneu ili hemotorax, embolija.

UZROCI KRONIČNE DISPNEAE: srčana dekompenzacija, plućni edem, KOPB.


Dijagnostika bolesti di nog sustava

DIJAGNOSTIKA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

ANAMNEZA

FIZIKALNI PREGLED

LABARATORIJSKE PRETRAGE (citološke, mikrobiološke, imunološke itd.)


Nuklearno medicinske pretrage

NUKLEARNO – MEDICINSKE PRETRAGE


Endoskopske pretrage

ENDOSKOPSKE PRETRAGE


Funkcionalne pretra ge

FUNKCIONALNE PRETRAGE


Plu ni volumeni i kapaciteti

PLUĆNI VOLUMENI I KAPACITETI

 • Volumen disanja – udah, izdah (TV)

 • Inspiracijski rezervni volumen

 • Ekspiracijski rezervni volumen

 • Rezidualni volumen


Principi i postupci primjene respiratorne fizioterapije

Vitalni kapacitet (VC) i forsirani vitalni kapacitet (FVC)

Inspiratorni kapacitet (IC)

Funkcionalni rezidualni kapacitet (FRC)

Totalni plućni kapacitet (TLC)


Respiratorna fizioterapija

RESPIRATORNA FIZIOTERAPIJA

 • Vježbe disanja

 • Položajna drenaža

 • Inhalacija

 • Relaksacija


U inci rehabilitacije

UČINCI REHABILITACIJE

 • Smanjenje respiratornih simptoma.

 • Poboljšanje tjelesne izdržljivosti.

 • Smanjenje broja hospitalizacija.

 • Poboljšanje kvalitete života.


Polo ajna drena a

POLOŽAJNA DRENAŽA


Inhalacije

INHALACIJE


ad
 • Login