Allemansrättens
Download
1 / 7

På snöskoter i 229 km / tim i Skåne - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Allemansrättens rättsliga ställning och framtid. På snöskoter i 229 km / tim i Skåne. Debatten om allemansrätten har varit intensiv … Naturvårdsverket uppdrog åt Margaretha Svenning och Klas Sandell att utreda allemansrättens möjligheter och begränsningar i dagens Sverige.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' På snöskoter i 229 km / tim i Skåne' - avalon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Allemansrättens

rättsliga ställning och framtid

På snöskoter i 229 km / tim i Skåne


Debatten om allemansrätten har varit intensiv …

Naturvårdsverket uppdrog

åt Margaretha Svenning

och Klas Sandell

att utreda allemansrättens

möjligheter och begränsningar

i dagens Sverige

Margaretha Svenning


Utredningens teoretiska grund

Allemansrättens normativa grundförutsättningar (hänsynsfullt, tillfälligt nyttjande av annans mark)

Befintligt konfliktscenario

Allemansrätten som tillsynsscenario ur ett miljöbalksperspektiv

Allemansrätt och strandskydd

Konsekvenser av regelförändringar


Metoder för kunskapsinhämtning

Webbaserad, statistisk undersökning

Expertintervjuer med forskare och högt uppsatta jurister inom området.

Egna erfarenheter

Jurisprudens: Analys av allemansrätt med fokus på omgivande rättsfält och en normativ analys av möjliga framtida utfall

Relevant litteratur


Några inblickar i enkätmaterialet

  • Olaga instängsling utgör ett av de vanligaste problemen i länsstyrelsernas tio-i-topplista över allemansrättsliga typkonflikter

  • Sist i samma 10-i-topplista finns, som enda markägareproblem, överutnyttjande av mark av okända besökare

  • Fortfarande är enskilt nyttjande av naturen vanligast, men är i avtagande till förmån för kommersiellt organiserade aktiviteter

  • De kommersiellt organiserade aktiviteterna har kommit att få mycket stor betydelse för de flesta av länen. Ett kommersiellt undantag från allemansrätten skulle i de flesta fallen få svåra konsekvenser för regional utveckling.

  • Privatisering och exploatering av allemansrättsligt viktiga områden utgör ett av hoten mot allemansrätten, enligt länsstyrelserna. Andra är informationsbrist, överreglering och kommersiellt överuttnyttjande

  • Mer än 60% av länsstyrelserna uppger att man har otillräckliga fackkunskaper om allemansrätten och behöver kompetensutveckling inom området


Exempel på en typkonflikt ”bomsamhället”

  • Juridiska förklaringsmodeller: Försvagning av den sedvane- rättsliga värdekärnan

  • Filosofiska förklaringsmodeller: Ökad betydelse för ”det privata” (Habermas)ad