Vyu it logistick regrese pro hodnocen omaku
Download
1 / 13

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku. Vladimír Bajzík Katedra textilních m ateriálů, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 46117, Liberec, e-mail: [email protected] Subjektivní hodnocení omaku I. Vjem, který je vyvolán kontaktem lidské ruky (kůže) s textilií

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Využití logistické regrese pro hodnocení omaku' - austin-wilson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vyu it logistick regrese pro hodnocen omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Vladimír Bajzík

Katedra textilních materiálů, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 46117,

Liberec, e-mail: [email protected]


Subjektivn hodnocen omaku i
Subjektivní hodnocení omaku I

 • Vjem, který je vyvolán kontaktem lidské ruky (kůže) s textilií

  - má integrální charakter

  primární složky omaku – celkový omak

  - patří mezi psycho-fyzikální

  charakteristiky

  a) hodnocení související s vlastnostmi

  b) hodnocení související se zkušenostmi atd.


Subjektivn hodnocen omaku ii
Subjektivní hodnocení omaku II

 • - je obtížně měřitelný

 • a) výběr hodnotitelů

  • expert vs. laik

 • b) výběr sémantiky

  • vlastnosti a jejich definice, jak hodnotit

 • c) výběr bodové škály

  • citlivost hodnocení


 • Predikce subjektivn ho hodnocen omaku i
  Predikce subjektivního hodnocení omaku I

  • Speciální přístroje

  • Systém KES

  • 5 skupin – tahové – LT,RT,WT

   smykové –G,2HG,2HG5

   ohybové - B,2HB

   objemové- LC,WC,RC

   povrchové-MIU,MMD,SMD

   6. skupina

   geometrické-T0,W


  Predikce subjektivn ho hodnocen omaku ii
  Predikce subjektivního hodnocení omaku II

  • Klasické přístroje v textilníchlaboratořích

   - adaptéry na dynamometry

   měření modulu v tahu, střihu

   - tuhoměry

   - přístroj měření tření

   - přístroje na snímání povrchového

   reliéfu


  Predikce subjektivn ho hodnocen omaku iii
  Predikce subjektivního hodnocení omaku III

  • Matematické modely

  • Obecně

  • Lineární

  • Logaritmické


  Diskrimina n anal za da a logistick regrese lr
  Diskriminační analýza (DA) a logistické regrese (LR)

  • DA - patří mezi klasifikační metody

  • Pro vícerozměrné normální rozdělení lze použít lineární diskriminační kriterium

   Cr-kovarianční matice mezi znaky objektů ve shluku r, xl-řádkový vektor zařazovaného objektu, -vektor středních hodnot pro objekty ve shluku r, -apriorní pravděpodobnost

   LR – alternativa k MNČ

   - pro binární závisle proměnnou

  • alternativa ke klasifikaci, při porušení

   podmínky vícerozměrného normálního rozdělení

   - řeší se pravděpodobnostní poměr


  Experiment ln st
  Experimentální část

  - 49 tkanin vlnařského typu – pánské oblekovky

  • A) DA

   Subjektivně hodnoceny do 3 tříd

   špatný omak –THV=0

   průměrný omak – THV=1

   dobrý omak – THV=2

  • B) LR

   Subjektivně do 2 tříd

   špatný omak –THV=0

   dobrý omak – THV=1

  • Data ze systému KES, 16 nezávisle proměnných


  Experiment ln st ii
  Experimentální část II

  • Doporučení: min 5 pozorování na 1 znak

  • Ověření normality

   – vícenásobné, jednotlivých proměnných

   2) Eliminace proměnných

   - korelace

   - variabilita v datech


  V b r vhodn ch diskrimin tor
  Výběr vhodných diskriminátorů

  • Kriteria

  • Wilkovo kritérium λ – vyjadřuje diskriminační sílu

   navrženého modelu, pro λ=0, diskriminátor má

   velkou diskriminační sílu. λ=1 diskriminátor má

   malou diskriminační sílu,

  • F test – představuje hodnotu F-kritéria významnosti změny λ, pro

   zařazení nebo odstranění znaku do nebo z modelu

   parciální λ – ukazuje, které znaky přispívají k diskriminaci.

   Čím menší hodnota tím lepší příspěvek,

  • p-úroveň (hladina významnosti α) – je to hladina

   významnosti F- testu. Test je statisticky

   významný a diskriminátor důležitý pokud je

   p<0,05.  Pou it logistick regrese
  Použití logistické regrese

  • Závisle proměnná y – 2 hodnoty 0 a 1

  • Počet nezávisle proměnných x - 10

  • Testování koef.regrese a významu znaků pro model

  • Waldova statistika – vyčísluje statistickou významnost

  • regresních koeficientů

  • Korelační koeficient – vztah mezi y a xi

  • Studentův – t test – testování významnosti jednotlivých regresních

   koeficientů

   statistika – ukazuje zda má být znak zařazen do rovnice


  V sledky lr
  Výsledky - LR

  Model Model Model Model

  R-Squared D.F. Chi-Square Prob

  0,563892 10 49,13 0,000000


  ad