De
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 85

De kunststromingen v an de 19 e eeuw PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De kunststromingen v an de 19 e eeuw. 19e eeuw: grote veranderingen. Diverse Europese landen beleven politieke revoluties (de Franse revolutie van 1789 is het begin). Ontstaan van de eerste industriële revolutie en massaproductie dankzij de uitvinding van de stoommachine en de weefgetouw.

Download Presentation

De kunststromingen v an de 19 e eeuw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De

kunststromingen

van de

19e eeuw


19e eeuw: grote veranderingen

 • Diverse Europese landen beleven politieke revoluties (de Franse revolutie van 1789 is het begin).

 • Ontstaan van de eerste industriële revolutie en massaproductie dankzij de uitvinding van de stoommachine en de weefgetouw.

 • De rococo stijl (een ontwikkeling van de barok) was echter niet aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen.


Terugkeer naar de klassieken

 • De grote belangstelling voor de klassieke oudheid leidde tot vele archeologisch ontdekkingen (o.m. Herculaneum en Pompeï).

 • Kunstenaars zochten de ideale schoonheid in de stijlen onder de traditie van de renaissancistische en de klassieke Griekse-Romeinse werken.

 • De thema’s waren vaak ontleend uit de antieke wereld (geschiedenis en mythologie) en hadden meestal moralistisch en heroïsch karakter.

 • Er ontwikkelen zich drie kunststromingen onder deze idealen: Neoclassicisme, Romantisme en Realisme.


(Neo)classicisme

Deze stromingen zijn sterk beïnvloed door de antieke Griekse en of Romeinse cultuur

 • Classicisme kan aangewend worden voor allerlei vormen van kunst die teruggrijpen naar de Griekse of Romeinse oudheid. De renaissance kan op deze wijze beschouwd worden als een vorm van classicisme.

 • Neoclassicisme verwijst specifiek naar het classicisme rond 1760 tot grofweg 1840. Het kwam als een reactie tegen de Rococo, een ontwikkeling van de barok.


Het Panthéon van Parijs

 • Het is een ontwerp van Jacques-Germain Soufflot en werd in 1757 gebouw. Oorspronkelijk was het een kerk gewijd aan Sainte-Geneviève.

 • Het is in de begraafplaats van beroemde Fransen geworden. Boven de ingang van het Panthéon staat de tekst Aux grands hommes la patrie reconnaissante: 'Voor de grote mannen, het dankbare vaderland'.


Het Pantheon heeft een Grieks kruisplan, met een centrale koepel en een strakke, classicistische vorm.


De Brandenburger Tor

 • Deze poort is een ontwerp van Carl Gotthard Langhans in opdracht van de Pruisische koning Frederik Willem II, ter herinnering aan de bezetting van de Republiek in 1787 door een Pruisisch leger van 20.000 man.

 • Het beeld op het gebouw, een Quadriga (tweewielige wagen met vier paarden) met daarin de godin Victoria, is een replica. Het oorspronkelijke beeld is verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Het Capitool Washington D.C

 • De bouwwerkzaamheden van het Capitool begonnen in 1793. Het Senaatgedeelte was gereed in 1800, terwijl het Huis van Afgevaardigden-gedeelte pas in 1811 gereed was.

 • Het gebouw is een verwijzing naar de staatsmacht van het klassieke Rome (het Capitool was de belangrijkste van de zeven heuvelen van Rome).


Beeldhouwerk

Antonio Canova (1757 –1822)

 • Zijn beelden zijn gekenmerkt door hun gladde en fluwelig afwerking van de marmer.

 • Vaak heerste symmetrie in zijn composities

 • Zijn invloed op de 19de-eeuwse salonkunst is zeer groot geweest.


Perseus met het hoofd van Medusa, 1800


Cupido en Psyche, 1800


Bertel Thorvaldsen (1770 – 1844)

 • Hij volgde zijn opleiding in de Koninklijke Deense Academie van Kunsten in Kopenhagen, toen een belangrijke centrum van kunsten voor Europa.

 • Hij was gefascineerd door de klassieke geschiedenis en cultuur. Zijn werken bestaan uit eigen creaties maar ook reproducties van beroemde klassieke beelden.


Jason en de Gulden Vlies, 1803


Christus, 1838


Schilderkunst

Jacques-Louis David (1748 – 1825)

 • David heeft deels van zijn opleiding in Italië opgedaan, waar hij kennismaakte met de klassieke schrijvers en met de kunst uit de Renaissance die zijn werk zouden inspireren.

 • In 1797 ontmoette hij Napoleon en van 1799 tot 1815 werkte hij als officiële schilder van de nieuwe keizer.


De dood van Socrates, 1787


De dode Marat in zijn bad, 1793


Napoleon in zijn studiekamer, 1812


Napoleon steekt de Grote St. Bernardpas over, 1800


Kroning van Josephine door Napoleon, 1806


Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867)

 • Hij volgde opleiding bij Jacques-Loius David en werd een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Franse neoclassicisme.

 • Na 1806 verbleef hij in Italië voor een lange periode. Hij reisde naar Rome om daar kennis met de renaissancistische kunst te maken en werd geïnspireerd door Rafael.


Zeus en Thetis, 1811


La Baigneuse de Valpinçon, 1808


De Turkse bad, 1862


Romantisme

 • De naam romantiek is ontleend aan de middeleeuwse romances - verhalen waarin feilbare mensen de droom van volmaaktheid najagen.

 • Het ontstond aan het einde van de 18e eeuw en het begin 19e eeuwals een reactie tegen de classicisme en het kille rationalisme

 • Introspectie, intuïtie, emotie, spontaniteit en verbeelding kwamen centraal te staan. De mentaliteit van de volbloed romanticus valt samen te vatten met het begrip jezelf ontdekken.


Kenmerken binnen het schilderkunst

 • Gedetailleerd en dynamisch schilderen.

 • Compositie en kleurgebruik werden vrijer.

 • De eigen emotie en fantasie ging men op een eigen wijze tot uitdrukking brengen, o.a. in het landschap (duisternis en het contrast van licht en donker).

 • Het aquarelleren werd sterk ontwikkeld.


Ferdinand Victor Eugène Delacroix (1798 - 1863)

 • "Le prince des romantiques“, Delacroix was ook een "literair schilder" genoemd omdat hij zijn thema's vaak ontleent aan schrijvers als Shakespeare en Dante.

 • Hij werd beroemd in 1822 met zijn schilderij Bark van Dante. Vanaf deze datum maakte hij vele officiële opdrachten in zijn carrière.


Het bloedbad van Chios,1824


Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851)

 • Hij schilderde vooral landschappen en met zeegezichten.

 • In 1789 ging Turner naar de Royal Academy of Art en een jaar later werd de eerste werk van Turner (een aquarel) tentoongesteld voor de zomertentoonstelling van de academie.

 • Turner is bekend als de "schilder van het licht" en is een van de grondleggers van de Engelse aquarel landschap schilderkunst.


Francisco José de Goya y Lucientes (1746 – 1828)

 • Goya was vooral portretschilder van de Spaanse koninklijke familie, maar schilderde ook historische gebeurtenissen.

 • Op latere leeftijd schilderde hij steeds meer gevechtscènes met de nodige lijken, vol afschuw voor de Franse bezetters.


 • De geklede Maja (La Maja vestida)

 • 1800

 • 2. De naakte Maja (La Maja desnuda)


Neoclassicisme Eclectische school

John William Waterhouse (1849- 1917)

 • Zijn ouders werkten in Italie en Waterhouse heeft zijn kindertijd in dit land doorgebracht.

 • In 1870 verhuisde hij naar Londen haar om zijn opleiding in The Royal Academy te volgen. Twee jaren later werden zijn eerste werken in de Academy tentongesteld.

 • Zijn onderwerpen zijn vooraal ontleed van de klassieke mythen, geschiedenis en literatuur.


De Orakel, 1882


Odysseus en de Sirenen, 1891


Ophelia, 1894


Prerafaelieten:

 • De Prerafaëlieten waren een Engelse kunstenaarsvereniging, die in 1848 door William Holman Hunt (1827-1910), John Everett Millais (1829-1896)) en Dante Gabriel Rossetti (1828 – 1882) opgericht werd.

 • Pre-Raphaelite Brotherhood overgewaardeerde schilder Rafael en wilden terug naar de schilderkunst van voor zijn tijd.

 • Prerafaëlitische schilderijen gaven vaak op een realistische manier historische en religieuze taferelen weer.


William Holman Hunt, Het licht van de wereld, 1851


Lady of Shallot, 1857


Isabele met de urn van Basil, 1876


John Everett Millais, De bruid, 1851


Ophelia, 1851


Dante Gabriel Rossetti,

Venus Verticordia, 1864


Proserpina, 1874


Het Realisme:

 • Het realisme ontstond als een reactie op het classicisme de de romantiek.

 • De alledaagse werkelijkheid stond centraal, los van de subjectieve en emotioneel kenmerken van de romantiek.

 • De aandacht werd gericht op werkers in uiteenlopende beroepen, sociale problemen, kortom voor alles wat het menselijk bestaan raakt.


Gustave Courbet (1819-1877)

 • Hij was de grondlegger van het realisme.

 • Het vernieuwende aan zijn werk was dat taferelen uit het dagelijks leven het hoofdonderwerp werd van zijn schilderijen, en dan nog op een groot formaat.

 • Daarbij maakte hij de werkelijkheid niet mooier dan ze was, zoals velen van zijn tijdgenoten. Dit leidde voortdurend tot schandalen in het Franse culturele leven.


Steen breken, 1834


Bonjour monsieur Courbet, 1854


De atelier, 1855


Jean François Millet (1814-1875)

 • Millet kreeg een academische opleiding, maar na 1840 keerde hij zich, af van de officiële modestijl.

In 1848 toonde hij op het Salon een het schilderij "Korenwanner”. Dit schilderij speelde een vernieuwende rol in de overgang van de Academische traditie naar de Franse avant-garde kunst.

 • Millets schilderde meerdere malen werken met boeren als hoofdonderwerp. Ze hebben geen gezicht. Ze zijn iconen van landarbeiders, meer dan dat het individuen zijn.


Korenwanner, 1848


De Zaaier, 1850


Engeland

 • John Constable (1776-1837) en John Crome (1768- 1821) waren allebei landschapschilders.

 • Vanaf 1832 gingen ze "en plein air" schilderen

 • Deze nieuwe vorm van schilderen wordt later de standaard werkwijze van de Impressionisme.


John Constable1826


 • Login