IES FRANCESC RIBALTA
Download
1 / 16

IES FRANCESC RIBALTA Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU 7 de maig de 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

IES FRANCESC RIBALTA Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU 7 de maig de 2014. Procés d’orientació 2n Batxillerat. 1r Trimestre: Xarrades inicials d’orientació per grups. Qüestionaris i atenció personalitzada 2n Trimestre:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IES FRANCESC RIBALTA Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU 7 de maig de 2014' - austin-cooper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

IES FRANCESC RIBALTA

Informació a les famílies sobre 2n de Batxillerat i les PAU

7 de maig de 2014


Procés d’orientació 2n Batxillerat

 • 1r Trimestre:

  Xarrades inicials d’orientació per grups. Qüestionaris i atenció personalitzada

 • 2n Trimestre:

  Visites FP, EASD i universitats (UJI, UPV), UV (dissabtes juny)

 • 3r Trimestre: Informació tutors, presa de decisions: entrevistes i atenció per mail

  Finals de maig: xarrada final amb les últimes informacions


Col·laboració de les famílies

 • Durant el procés

  • Relació amb el tutor i el Departament d’Orientació

  • Parlant amb el fill/a sobre itineraris

  • Coneixement de l’oferta pròxima

  • Ajudant a la reflexió de les possibilitats

 • Al final

  • Tranquil·litzar en la selectivitat

  • Acordar les opcions

  • Supervisar la sol·licitud d’FP o Universitat


Prova d’accés a la Universitat

Selectivitat 2014


Modalitats de batxillerat (2n)

Modalitats de batxillerat (2n)

Arts

Arts

Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

Humanitats i Ciències Socials

Ciències de la Salut

Artístic

Artístic

Musical

Musical

Científic

Humanitats

Hum-Soc.Cult

Ciències Socials

C.Socials

Valencià: Llengua i Literatura II Història de la Filosofia

Castellà: Llengua i Literatura II Història d’Espanya

Llengua Estrangera II Tutoria

1. Llatí II

1.Matemàtiques CCSS II

2. Economia

1.Matemàtiques II

2. Física

1. Biologia

2. Química

2. Grec II Economia

3. Química

Dibuix Tècnic II

Tecnología ind

3. C.Terra

Física

Tecnología ind

3. Història l’Art

Geografia

Literatura Univ.

3. Història l’Art

Geografia

Literatura Univ

1. OPTATIVES COMUNES, DE MODALITAT CIÈNCIES, MODALITAT HUMANITATS


Història d’Espanya o Història de la Filosofia

20%

Llengua estrangera

20%

FASE

COMUNA

Castellà: Llengua i Literatura

20%

Obligatòria

Valencià: Llengua i Literatura

20%

20%

Una matèria de modalitat

ESTRUCTURA

GENERAL

SELECTIVITAT APROVADA (QFG)

1. Matèria de modalitat

x 0.2

FASE

ESPECÍFICA

x 0.2

2. Matèria de modalitat

Pot examinar-se de fins a 4 matèries de modalitat

Voluntària

3. Matèria de modalitat (cursades o no )

x 0.2

PUJAR NOTA


Característiques de la PAU

 • Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dues opcions, de les quals l’estudiant en triaràuna i la contestarà completa.

 • Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens.

 • Els exàmens puntuaran de 0 a 10, amb dues xifres decimals.

 • L’examen d’una assignatura de modalitat en lafase general i en l’específica serà el mateix.


Característiques de la Fase General

 • És obligatòria i té validesa indefinida

 • La qualificació de la fase general és la mitja de les cinc notes

 • La matèria de modalitat pot ser qualsevol dels 2ns de batxillerat (cursada o no):

  • Ciències i Tecnologia

  • Humanitats i Ciències Socials

  • Arts

 • La nota màxima d’aquesta fase és 10


Caracter stiques de la fase espec fica
Característiques de la Fase Específica

 • És voluntària i caduca als dos anys.

 • Serveix per a millorar la nota d’accés als estudis universitaris fins a 14 punts.

 • L’estudiant s’examina d’assignatures de modalitat diferents de la triada en la fase general. Pot examinar-se d’un màxim de 4 matèries. És necessari almenys un 5 per a superar cada matèria.

 • La nota de cada matèria es multiplica pel coeficient de ponderació (0, 01, 02) segons la relació de la matèria amb el Grau a cursar.

 • Es comptaran les dues matèries amb més puntuació després d’aplicar el coeficient de ponderació.


Superació de la PAU

Un estudiant supera la PAU si compleix dues condicions:

 • QFG 4,000

 • (QFG * 0,4) + (NMB * 0,6)  5,000

  QFG és la Qualificació de Fase General, i s’expressa amb tres decimals.

  NMB és la nota mitja del batxillerat, i s’expressa amb dos decimals.


Notes d’accés a la universitat

La nota d’accés a la universitat (NAU) serà:

 • Si l’estudiant no fa la fase específica:

  NAU = (QFG x 0,4) + (NMB x 0,6)

 • Si l’estudiant fa la fase específica

  NAU = (QFG x 0,4 + NMB x 0,6) + (M1 x cp) + (M2 x cp)

  QFG és la Qualificació de Fase General (amb tres decimals)

  NMB és la nota mitja del batxillerat (amb dos decimals)

  M1 i M2: Matèries superades. Interessa examinar-se d’aquelles que tinguen un coeficient de ponderació de 0,2.

  cp: coeficient de ponderació


Si no estem d’acord amb les qualificacions obtingudes

Reclamació

 • Suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació

 • Aquesta comprovació la fa el mateix corrector que ha corregit l’exercici.

 • En cap cas pot ocasionar una disminució de la qualificació.

 • Implica la renúncia a sol·licitar una segona correcció.


Si no estem d’acord amb les qualificacions obtingudes

Segona correcció

 • Un segon corrector avalua de nou l’exercici.

 • La segona nota pot ser major, igual o menor que la primera.

 • La qualificació resultant és la mitja de les notes dels dos correctors.

 • Si la diferència ésmajor o igual a 2 punts, un tercer corrector torna a avaluar l’exercici. En aquest cas la qualificació és la mitjana de les tres notes.

 • Es pot presentar una reclamació sobre el resultat del procés de la segona correcció


Calendari de la PAU 2014

 • La PAU es farà al llarg de tres dies.

  • 10, 11 i 12 de juny

  • Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE)

  • 8, 9 i 10 de juliol

  • Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS)


Ponderacions per a l’accés a la universitat

Curs 2013-14

http://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/pondera/cv-v.pdf

Guies i exàmens de les proves d’accés

www.uji.es/CA/infopre


Informació en el centre

 • Tutoria

 • Coordinadora de Batxillerat

 • Departament d’Orientació

 • Direcció d’estudis

  www.iesribalta.net

  Telèfon:

  964 73 89 65

  Per correu electrònic:

  orientacioribalta@gmail.com


ad