Punuar nga fjolla hajrizi shmu 2 vushtrri ars muhamer ujkani
Download
1 / 12

Materialet Elektroinstaluese - PowerPoint PPT Presentation


 • 401 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Punuar nga : Fjolla Hajrizi SHMU-2 ( Vushtrri ) Ars : Muhamer Ujkani. Materialet Elektroinstaluese. P ërcjellësit elektrikë. - Përcjellësit elektrikë janë komponentë elektrikë që shërbejnë për mbartjen e energjisë me përcjellje ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Materialet Elektroinstaluese

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Punuarnga: FjollaHajrizi

SHMU-2 (Vushtrri)

Ars: MuhamerUjkani

MaterialetElektroinstaluese


Përcjellësitelektrikë

-Përcjellësitelektrikëjanëkomponentëelektrikëqëshërbejnëpërmbartjen e energjisë me përcjellje….

-Përprodhimine përcjellsve, përdoretBakrioseAlumini ..

-Bakripërdoretmësëshumtisepse ka vetipërcjellësemëtëmira se Alumini, prandajpërcjellsit e aluminit, përkushtetënjëjtatëpunësduhettëkenëseksioninmëtëmadh se percjellësitngaBakri ….


FOTO :

Percjellesitnga BAKRI

Percjellesitnga ALUMINI


Percjellesit :

 • Percjellesitteciletperdoren ne instalimeelektrikendahen ne percjelles :

 • INSTALUES &

 • SINJALIZUES


Gypatdhekanaletinstaluese

Gypatdhekanaletsherbejne per futjen e percjellseve duke berembrojtjen e tyrengademtimetmekanikedhendikimet e tjera, dhenjekohesishtarrihetedhesiguria e mjedisitngandikimiipercjellseve ..!!!


KutitShperndarese

 • Kutiashperndareseeshtekutiqesherben per vazhdiminosedegezimin e percjellesve.

 • Kutitshperndaresegjithashtusherbejneedhe per vendosjen e komponenteveElektrike.

Ne keteFotojaneparaqiturdisakutishperndarese .


Celësat

 • Celësatjanëkomponenteelektriketëcilatshërbejnëpërkyqjendheshkyqjen e qarkutelektrik.

 • Celësattecilëtpërdoren ne instalimetelektrikequhen – Celësa INSTALUES !!

Ne ketefotojanetreguardisaqelesa per vendosje ne murdhembimur


PrizatdheSpinat

 • Per lidhjen e paisjeveelektrikemobileve ne insatalimelektriktetensionitteulet, perdorenpajisjet per lidhje ( Priza )

 • Prizatmundtejene:

 • Njefazoredhe pa kontaktmbrojtes (230V)

 • Trifazore, ( 400V)

Qelesi

Forma e spines duhette jet e njejt me formen e prizes


SiguresatInstaluese

 • Siguresatjanekomponentmbrojtestecilatmbrojnepercjellesitdhekabllot e instalimitelektrikngarrymat e medha per shkaktembingarkesaveoselidhjeveteshkurta .


Siguresat:

Siguresatautomatike

Pjeset e siguresesShkrirese


KuadriShperndares .

 • -Kuadrikryesorshperndareseshtevendikufilloninstalimielektrik I njeshtepie.

 • Kuadrikryesorshperndareseshtenjedollapmetalik .

 • Ne kuadrinkryesorshperndaresjanetevendosurakomponentetelektrikteinstalimitelektriksi :

 • Matesiienergjiseelektrike

 • SiguresatshkrireseoseAutomatikeetj …


FUND

 • JU FALEMINDERIT PER VEMENDJE

 • Punuarnga : FjollaHajrizi

 • KL IX-9 – SHMU-2


ad
 • Login