P klad 1
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Příklad 1 PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Příklad 1. Plošný základ ve 2D MKP - lineární výpočet určení konečných deformací základového pásu pomocí lineárně pružné analýzy. Zadání. E = 10 MPa n = 0,33 g = 16 kN /m 3 g sat = 18 kN /m 3 c = 10 kPa j = 25°. Kroky řešení úlohy. Modelování geometrie

Download Presentation

Příklad 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Příklad 1

 • Plošný základ ve 2D MKP - lineární výpočeturčení konečných deformací základového pásu pomocí lineárně pružné analýzy


Zadání

E = 10 MPan = 0,33

g = 16 kN/m3gsat= 18 kN/m3

c = 10 kPa

j = 25°


Kroky řešení úlohy

 • Modelování geometrie

 • Definice atributů (vlastnosti a materiál)

 • Generování sítě

 • Definování hraničních podmínek

 • Zavedení zatížení

 • Vlastní výpočet

 • Interpretace výsledků


Nastavení úlohy

 • File> New objeví se Project Settings


Nastavení úlohy

Volba jednotek


Volba jednotek


Nastavení pomocné sítě vykreslování

 • Main Menu > Geometry> Work Plane >GridsettingSize 0.5Number100


Geometrie modelu

Geometry > Curve > Create on WP > Polyline (Wire….)

 • Nejdříve zadáme oblast základové půdy

 • Souřadnice pomocí absolutních hodnot dvojice se zadávají entrem (desetinná tečka, oddělené čárkou), směr zadávání po směru hodinových ručiček

 • Protože je oblast uzavřená, na začátku zadávání zatrhneme nabídku Close

 • Uzavření zadávání pomocí Cancela potvrzení vyskakovacího okna


Geometrie modelu


Geometrie modelu

 • Dále zadáme vlastní základ, ten neuzavíráme (není nabídka Close), protože je tvořen 3 úsečkami,

 • Prvý bod zadáme levý horní roh 0.5,0 jako absolutní, a pak další jen pomocí přírůstků


Geometrie modelu

 • V levé nabídce - pracovním stromě - vidím zadané křivky v seznamu, mohu je kontrolovat, editovat, měnit název….


Definice vlastností materiálů

 • Model > Property > Material

 • Objeví se okno Material a rozbalím nabídku Add


Definice vlastností materiálů

 • kde vyberu nabídku Ground


Definice vlastností materiálů

 • Vyplním patřičné položky -lineární materiál, materiál je Drained, potvrdím OK


Definice vlastností materiálů

Vyplním vlastnosti betonu – materiál ID2E = 35000 MPan = 0,15

g = 24 kN/m3gsat= 24 kN/m3

c = 15000 kPa

j = 35°


Definice atributů prvku

 • Prvek má atribut složený z materiálových vlastností a vlastností prvku (jeho typu)


Definice atributů prvku

 • Model > Property > Material


Vytvoření sítě MKP

 • Pro zjemnění sítě pod základem zavedeme ještě v geometrii kruhovou výseč určující oblast pro zahuštěníGeometry > Curve > Create on WP > Arc

 • Vybereme levý typ zadávání – střed a koncové body


Vytvoření sítě MKP

 • Postupně zadáme 3 body:

  0,5 enter 0,3 enter 2,5 Apply


Vytvoření sítě MKP


Určení uzlů sítě na hranách oblastí

 • Interval lengthdélku hrany dělí zadanou hodnotou a získá rozdělení hrany na prvky


Určení uzlů sítě na hranách oblastí

 • MeshSizeControlAlongEdgepro 5 hran postupně zaveduintervalové děleníkontrola je pomocí ikony vlevodole či přes pracovní strom


Určení uzlů sítě na hranách oblastí

 • Lineargradinglengthdělí délku linárně sestupně či vzestupně, zadávám prvý a poslední hodnotu děleníje důležité dodržet orientaci- zatrhnout Display edgerientation


Určení uzlů sítě na hranách oblastí


Určení uzlů sítě na hranách oblastí

 • Numberofdivisionsdělí hranu na zadaný počet prvků


Vygenerování sítě

 • Mesh>Auto Mesh> Planar Areapro každou zeminu je potřeba provést tento příkaz samostatně !!

 • algoritnus pro generaci sítě zvolit - DelaunayMesher typ –triangle

 • velikost sítě (meshsize) 0,6 a 0,1

 • vlastnosti (attribute) – podle zeminyje potřeba vytvořit každou síť zvlášť (registereach area independently)


Vygenerovaná síť


Hraniční podmínky

 • Model – Boundary – ground support

  Pro každý typ materiálu tvořím samostatně(zemina, základ)


Zavedení zatížení

 • Model –Load – Pressureload


Nastavení výpočtu

 • Analysis – Analysis casezde pojmenuji výpočet, zvolím jeho typ – lineární a aktivuji zatížení


Spuštění řešiče

 • Analysis - Solve


Zobrazení výsledků

 • Přepnu do „stromečku“ Post works a vybírám veličiny, které chci zobrazit.


 • Login