novinarska konferenca 29 oktober 2010 www stat si
Download
Skip this Video
Download Presentation
Novinarska konferenca 29. oktober 2010 stat.si

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Novinarska konferenca 29. oktober 2010 stat.si - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Novinarska konferenca 29. oktober 2010 www.stat.si. Vsebina: Inflacija, oktober 2010 mag. Irena Križman, generalna direktorica Kazalniki revščine in življenjske razmere v Sloveniji, 2009 Stanka Intihar, oddelek za statistiko življenjske ravni Izdatki za zdravstvo, 2003-2008

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Novinarska konferenca 29. oktober 2010 stat.si' - aurora-mcdowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Vsebina:

  • Inflacija, oktober 2010
  • mag. Irena Križman, generalna direktorica
  • Kazalniki revščine in življenjske razmere v Sloveniji, 2009
  • Stanka Intihar, oddelek za statistiko življenjske ravni
 • Izdatki za zdravstvo, 2003-2008
 • mag. Stane Marn, strokovnjak za statistiko zdravstva
slide3

Inflacija v oktobru 2010

mag. Irena Križman, generalna direktorica

slide4

Inflacija,oktober 2010

 • mesečna stopnja inflacije:0,1 %
 • letna stopnja inflacije : 1,9 %
 • januar – oktober : 1,5 %
slide6

Inflacija,oktober 2010: 0,1 %

 • PODRAŽITVE V OKTOBRU:
 • Obleka in obutev: 4,6 %
 • Izobraževanje: 1,6 %
 • Raznovrstno blago in storitve: 0,5 %
 • Prevoz: 0,4 %
 • Gostinske in nastanitvene storitve: 0,3 %
 • Stanovanje: 0,2 %
 • POCENITVE V OKTOBRU:
 • Rekreacija in kultura: - 3,0 %
 • Hrana in brezalkoholne pijače : - 0,8 %
 • Stanovanjska oprema: -0,2 %
slide7

Letna inflacija v oktobru 2010: 1,9 %

NAJVEČJE PODRAŽITVE V ENEM LETU:

 • Stanovanje: 11,7 %
 • Alkoholne pijače in tobak: 8,2 %
 • Zdravje: 5,1 %
 • Komunikacije: 2,5 %
 • Stanovanjska oprema: 2,0 %
 • Hrana in brezalkoholne pijače: 1,9 %

NAJVEČJE POCENITVE V ENEM LETU:

 • Gostinske in nastanitvene storitve: -10,9 %
 • Obleka in obutev: -1,1 %
 • Prevoz: -0,6 %
slide8

Kazalniki revščine in življenjske razmere

 • v Sloveniji, 2009
   • Stanka Intihar, oddelek za statistiko življenjske ravni
slide9

Podatki za leto 2009

 • Stopnja tveganja revščine 12,3 % → 11,3 %moški: 9,8 %; ženske: 12,8 %
 • Letni prag: 6.535 EUR → 7.118 EUR
 • Mesečni prag: 545 EUR → 593 EUR
 • Ocenjeno število oseb pod pragom:241.000 → 223.000
 • Ginijev količnik: 23,4 % → 22,7 %
 • Razmerje kvintilnih razredov: 3,4 → 3,2
 • Relativna vrzel tveganja revščine: 19,3 % → 20,2 %
slide10

Dohodkovno referenčno leto = 2008

 • Leto gospodarske rasti
 • Nizko povprečno število registrirano brezposelnih oseb 2005: 91.900 2007: 71.300 2008: 63.200
 • Nizko število anketno brezposelnih oseb(podatki za 2. četrtletje iz ADS)2005: 58.000 (5,8 % stop. brezposelnosti)2007: 48.000 (4,6 %)2008: 43.000 (4,2 %)
 • Visoko število delovno aktivnih oseb (iz ADS): 2005: 947.0002007: 994.0002008: 990.000
slide11

Dohodkovno referenčno leto = 2008

 • Večje povprečno mesečno št. prejemnikov starostnih pokojnin: 332.800 → 343.000Manj prejemnikov invalidskih in kmečkih pok.
 • Manj prejemnikov DSP: 43.200 → 36.400
 • Nekoliko višji povprečni mesečni zneski vseh vrst pokojnin, DSP
 • Več sredstev namenjenih za denarne socialne prejemke: 4.871 → 5.193 mio EUR
 • Dodatne davčne olajšave za prejemnike najnižjih dohodkov
slide12

Relativni koncept merjenja revščine

 • Prag odvisen od višine in porazdelitve dohodka med gospodinjstvi, števila in starosti članov gospodinjstev, zajetih v SILC (29.576 oseb v 2009)
 • PRIMER: Dohodki se vsem znižajo, živijo slabše →STOP. REV. ostane enaka (vsem se znižajo za enak %);STOP. REV. se zniža (če se dohodki manj premožnih rel. manj znižajo od dohodkov premožnejših);STOP. REV. se zviša (če se dohodki manj premožnih rel. bolj znižajo od dohodkov bolj premožnejših)
slide14

Osebe / gospodinjstva z višjo STOP. REVŠČINE

 • Brezposelne osebe (37,6 % → 43,6 %; narašča, metodologija)
 • 2 odrasla + vsaj 3 otroci (15,7 % v 2009; približno na ravni prejšnjih let)
 • Delovno neintenzivna gospodinjstva z otroki (57,2 % → 60,4 %)
 • Gospodinjstva z delovno intenzivnostjo >=0,5 (9,7 % 11,1 %; z otroki 13,2 % → 15,3 %, brez otrok 4,6 % → 5,3 %)
 • Enočlanska gospodinjstva (23,0 % → 32,5 % moški 65+,

44,3 % → 47,4 % ženske; nizek delež v vzorcu)

slide15

Osebe / gospodinjstva z visoko STOP. REVŠČINE

 • Glede na delovno intenzivnost gospodinjstva: gospodinjstva brez delovno aktivnih članov (34,8 %), z vzdrževanimi otroki (60,4 %)
 • Glede na tip gospodinjstva: enočlanska (43,4 %), enostarševska (28,1 %), pari 65+ brez otrok (13,4 %)
 • Glede na najpogostejši status aktivnosti v 2008: brezposelni (43,6 %), upokojenci (17,4 %)
 • Glede na starost in spol: ženske 65+ (25,5 %)
 • Glede na stanovanjsko razmerje gosp.: najemniki stanovanj (22,0 %)
slide16

Osebe / gospodinjstva z nizko STOP. REVŠČINE

 • Delovno intenzivna gospodinjstva (vsi odrasli člani so delovno aktivni): 3,3 % = 1/5 vseh oseb pod pragom
 • Delovno aktivne osebe 18+: 4,8 % = 1/10 vseh oseb pod pragommoški: 5,2 %ženske: 4,2 %
slide17

Kazalniki materialne prikrajšanosti

 • STOP. REVŠČINE ne upošteva gibanja cen, stanovanjskih razmer …, ne pokaže, kako ljudje dejansko živijo
 • stopnja materialne prikrajšanosti
 • stopnja prenaseljenosti stanovanja
 • stopnja stanovanjske prikrajšanosti
 • kazalniki življenjskih pogojev na ravni gospodinjstev(PO: Anketa o življenjskih pogojih):stanovanjske ramere in problemi v okolišu,finančne zmožnosti gospodinjstev,bremena stanovanjskih stroškov in posojil,posedovanje dobrin
slide18

9 elementov materialne prikrajšanosti

 • zaostanek pri plačilu hipoteke ali najemnine, rednih stan. stroškov, obrokov za kredit ali drugih odplačil posojil;
 • zmožnost gospodinjstva, da si vsi člani lahko privoščijo enotedenske letne počitnice;
 • zmožnost gospodinjstva, da si privošči mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan;
 • zmožnost gospodinjstva, da iz lastnih sredstev poravna nepričakovane izdatke v višini mesečnega praga tveganja revščine iz prejšnjega leta;
 • gosp. si ne more privoščiti fiksnega ali mobilnega telefona;
 • gosp. si ne more privoščiti barvnega televizorja;
 • gosp. si ne more privoščiti pralnega stroja;
 • gosp. si ne more privoščiti osebnega avtomobila;
 • gosp. si ne more zagotoviti primerno ogrevanega stanovanja
slide20

Najvišje stopnje materialne prikrajšanosti glede na starost in spol

 • pri ženskah, starejših od 64 let 3 od 9: 20,9 %, 4 od 9: 7,2 %
 • med osebami pod pragom pri ženskah, 18-64 let3 od 9: 44,0 %4 od 9: 24,3 %
slide21

Prenaseljenost stanovanj

 • Delež oseb s premajhnim št. sob glede na št. članov gospodinjstvapod pragom: 44,4 % (5 % vseh oseb)nad pragom: 37,2 % (33 % vseh oseb)
 • Večja prenaseljenost pri otrocih do 17 letpod pragom: 62,0 % (6,9 % vseh oseb)nad pragom: 45,2 % (40,1 % vseh oseb)
 • Manjša prenaseljenost pri starejših moških (65+)pod pragom: 17,2 % (2,0 % vseh oseb)nad pragom: 14,0 % (12,4 % vseh oseb)
slide29

Izdatki in viri financiranja za zdravstvo, Slovenija, 2003 - 2008

   • Mag. StaneMarn, statistika zdravstvenih računov
slide30

Vsebina:

- Vzroki za povečanje deleža zdravstvenih izdatkov v BDP v letu 2008.

- Spremembe v strukturi izdatkov po zdravstvenih obravnavah.

- Spremembe v strukturi izdatkov po vrstah zdravstvenih dejavnostih.

 • Vključeni zasebni in javni izdatki
slide34

Delež izdatkov za dejavnosti bolnišnic se povečuje, Slovenija 2003, 2007 in 2008 (Mio EUR)

slide35

NAPOVED

 • NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE
 • Torek, 30. november:
  • gospodarska rast v 3. četrtletju 2010
  • primanjkljaj in dolg države v 3. četrtletju 2010
  • izdatki države po namenu, 2009
ad