โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - PowerPoint PPT Presentation

Your Investment Partner
Download
1 / 59

 • 246 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Your Investment Partner. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน). หัวข้อในการนำเสนอ. เพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3871422

Your Investment Partner

()


3871422

 • MFC Master Fund


3871422

1.


1 2556 2556

1 2556 2556

1 1 .. 2555 .. 2555 4 KBANK, BBL, SCB, KTB)

2.3125

2.125

2556 1 2.3125% 2.125%


2 255 6 255 6

2 2556 2556

2556 2556 2 144.50 146.87 1.64%


255 6 255 6

2556 2556

2556 2556 1,3913.93 1,562.07 12.22%


Master pool fund

Master Pool Fund


31 2556

31 2556 ()

40%

40%

-

1:

2: (FIDF)

3:

4: ()

5:


3871422

31 2556 ()


3871422

(1 ..56 31..56)

: 50%ZRR2Y + 50%Avg.FD1Y(BBL, KBANK, SCB, KTB)

(Geometric Linked) (..12549) 1 2550


Master pool fund1

Master Pool Fund


31 25561

31 2556 ()

40%

40%

-

1:

2: (FIDF)

3:

4: ()

5:

6:


31 25562

31 2556()


3871422

31 2556 ()


3871422

(1 ..56 31..56)

:85%SETIndex + 15%Avg.SV1Y(BBL, KBANK, SCB, KTB)

(Geometric Linked) (..12549) 1 2550


31 25563

31 2556

: MFC Master Fund 1 2552


2 mfc master fund

2. MFC Master Fund


3871422

5

( 1 2556)


3871422

.. .. 2556

31 2556


3871422

3.


3871422

MFC Master Fund (Pool Fund) 1 2555

(AOP)


3871422

MFC Employees Choice

Master Fund

Sub Fund

SUB FUND 1 ( )

SUB FUND 4 ( MMM)

SUB FUND 2 ( )

SUB FUND 3 (Mixed Fund)

SUB FUND9 -)

SUB FUND 5

SUB FUND 8 ( MIF)

SUB FUND 7 ( SPDR Gold)

SUB FUND 6

22


Mfc master fund

MFC Master Fund


3871422

4.


3871422


3871422

2556 4.5 5.0% (yoy)

2556 2.7 3.2 (yoy)


3871422

 • 2556

 • QE

 • DM

 • DM EM EM

 • 3


3871422

 • 1.4-2

 • 5

 • :

 • 40% NAV


3871422

2/2556

1,490-1,580

 • (Mega Projects)

 • 2556 4.5 5.0 12-15%

 • Fiscal Cliff

 • :

  : , ,

  Carry trade

  :

 • , ,

 • Sequester


3871422

6 12

MFC 2556 1,687 4.5-5.0 2556 MFC SET index


2 2556

2/2556

 • 90% (+ 5%)

 • (Trading Strategy)

 • Overweight : Property Development, Construction Material, Finance & Securities, Healthcare, Commerce, Transportation, Telecommunication and Media

 • Trading :Energy and Petrochemical


3871422

6 12

 • 85-95%

 • Core Portfolio: (Mega Projects) , ,, , , ,

 • Trading Portfolio: Trading


3871422

5.


3871422

 • 3

 • 277 (..2533)

 • ( 188)

 • ( 202)


3871422

277 (..2533)

2 () () ()


3871422

( 188) 202 27 2554

55

5 5 5

. . 5


3871422

... .. 2530

2550

23/3

23/2

90


3871422

 • 10

 • 10

 • 12


3871422

/

/ 23 ...


3871422

MFC

500

500

100

10,000

1

90


3871422

5

MFC


3871422

31 2556 ( 4 )

4

1

2

3

1,000,000

300,000

1,000,000

300,000

1 2556 ( 2 )

1,600,000

1,000,000

1 2557 ( 2 )

1,000,000

x,xxx,xxx


3871422

30 2556

4

1

2

3

1,000,000

300,000

1,000,000

300,000

1 2556

( 1 )

2,600,000

2,600,000

xxxx


3871422

/


3871422

/


3871422

/


3871422

5

(EARLY RETIREMENT) 50 59 10

53 10 9 7 1 2554

55 53 3 ,

/


3871422


3871422

()


3871422

()


3871422


3871422

()


3871422

()


3871422

APPENDIX


3871422

MPF 09

(-)


3871422

(-)

 • . . . .

  (Benchmark)

  (Composite benchmark)

  [5%* SET Index ]+ [47.5%* 2Y ZRR Government Bond Index] + [47.5% * 1 4]


3871422

-

MPF09

: 3

:

47.5% * 4

47.5% * ZRR Government Bond Index 2

5% * (SET Index Return)

: Tactical Asset Allocation (TAA) Active 0 -100 (Market Risk) SET50 (SET50 Futures)


Performance

Performance

= 13.15%

()

BM : SET Total Return


 • Login