V stra g teborg k f 3 g teborgs stad
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad. Om undersökningen. Syfte:

Download Presentation

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad


Om undersökningen

Syfte:

 • Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen skall ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen totalt som för enskilda skolor och klasser.

  Omfattning:

 • Målgruppen är elever i grundskola och gymnasium inom Göteborgsregionen (ej Härryda).

 • Alla deltagande kommuner har valt en gemensam ”basenkät” för grundskolans elever åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. De kommuner som önskat, har haft möjlighet att lägga till frågor och målgrupper (såsom föräldrar).

 • Föräldraenkäten (för de kommuner som valt att föräldrar skall ingå) är identisk för samtliga kommuner.

  Genomförande:

 • Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät. En länk till undersökningen placerades på Markörs hemsida. Via skolan distribuerades unika lösenord för respektive klass för att säkerställa antal svar och att alla svar redovisas inom rätt grupp.

 • Fältperiod vecka 11-17.


Rapportdisposition

 • Resultatet presenteras under följande rubriker:

  • Bakgrundsfrågor

  • Trivsel och trygghet

  • Delaktighet och inflytande

  • Skolmiljö

  • Kunskap och lärande

  • Bemötande

  • Fritidshem (endast årskurs f-5)

  • Kommunspecifika frågor

  • Tabeller per fråga och skalsteg samt medelvärde

 • I de fall svaren från en årskurs/skola understiger sju individer redovisas inte svaren.


Bakgrundsfrågor

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Bakgrundsfrågor

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Trivsel och trygghet

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Delaktighet och inflytande

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Skolmiljö

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Kunskap och lärande

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Bemötande

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Fritidshem

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Fritidshem

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 378


Helhetsintryck

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad

Antal svar: 423


Tabell 1

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad


Tabell 2

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad


Tabell 3

Västra Göteborg - Åk F-3 - Göteborgs Stad


 • Login