Motiv s novčanice od sto kuna
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Motiv s novčanice od sto kuna PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Motiv s novčanice od sto kuna. Bašćanska ploča. Hrvatska kultura u ranome srednjemu vijeku (do XII. st.). Ulomak iz teksta s Bašćanske ploče na suvremenom jeziku. “Ja opat Držiha pisah ovo o ledini koju dade Zvonimir, kralj hrvatski u dane svoje svetoj Luciji.“ Nepoznate riječi:

Download Presentation

Motiv s novčanice od sto kuna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Motiv s nov anice od sto kuna

Motiv s novčanice od sto kuna


Ba anska plo a

Bašćanska ploča


Motiv s nov anice od sto kuna

Hrvatska kultura u ranome srednjemu vijeku (do XII. st.)


Ulomak iz teksta s ba anske plo e na suvremenom jeziku

Ulomak iz teksta s Bašćanske ploče na suvremenom jeziku

“Ja opat Držiha pisah ovo o ledini kojudade Zvonimir, kralj hrvatski udane svoje svetoj Luciji.“

 • Nepoznate riječi:

 • Opat – upravitelj benediktinskog samostana

 • Držiha– ime opata

 • Ledina – poljana, zemljišni posjed


Zapi imo

Zapišimo

Bašćanska ploča

 • najvažniji spomenik pisan hrvatskim jezikom i glagoljicom

 • „Zvonimir, kralj hrvatski“


Nastavni listi pismenost starohrvatskoga doba

Nastavni listić – pismenost starohrvatskoga doba

 • Pokušaj zaokružiti točan odgovor.

  Najstarije pismo koje se koristilo u Hrvatskoj je:

 • glagoljica

 • latinica

 • ćirilica


Motiv s nov anice od sto kuna

2. Glagoljica je na hrvatske prostore počela prodirati u:

 • 9. st.

 • 10. st.

 • 11. st.


Poku aj nadopuniti re enicu

Pokušaj nadopuniti rečenicu.

 • Prve pouzdane podatke o _______________ u Hrvatskoj nalazimo u pismima pape ___________ s početka 10. st.

  U tim pismima papa negoduje što se služba Božja obavlja na _________________ , a ne na latinskome jeziku.

  glagoljici

  Ivana X.

  staroslavenskome


Zapi imo1

Zapišimo:

Glagoljaštvo :

 • bogoslužje na staroslavenskome jeziku


Poku aj odgovoriti na pitanje

Pokušaj odgovoriti na pitanje.

 • Gdje se u Hrvatskoj glagoljica najvjerojatnije prvo pojavila?

  Na Kvarneru.


Glagoljski natpisi iz ranosrednjovjekovne hrvatske

Glagoljski natpisi iz ranosrednjovjekovne Hrvatske


Zapi imo2

Zapišimo

Tri pisma

latinica ćirilica

glagoljica


Za one koji ele vi e

Za one koji žele više:

www.glagoljica.org


Zapi imo3

Zapišimo

Predromanika :

 • umjetnički stil

 • crkve malih dimenzija


Motiv s nov anice od sto kuna

oblici crkava

krug pravokutnik

crkva Sv. Donata u Zadru crkva Sv. Mihovila u Stonu

križ

crkva Sv. Križa u Ninu


Oblici pletera

Oblici pletera


Zapi imo4

Zapišimo

Pleter :

 • ukras u obliku pletenice sastavljen od nekoliko vrpci


Mo e li prona i pleter na kovanici od 20 lipa

Možeš li pronaći pleter na kovanici od 20 lipa?


Doma a zada a

Domaća zadaća

Radna bilježnica:

 • zadatci s 19. stranice


 • Login