Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana paw a ii w krakowie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach. Pius XII Konstytucja apostolska Exul familia (1 sierpnia 1952 r.) . Paweł VI Motu proprio Apostolicae caritatis (19 marca 1970 r.) .

Download Presentation

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana paw a ii w krakowie

Ks. Maciej OstrowskiUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pielgrzymowanie

w kościelnych dokumentach


Pius xii konstytucja apostolska exul familia 1 sierpnia 1952 r

Pius XII Konstytucja apostolska Exul familia (1 sierpnia 1952 r.)


Pawe vi motu proprio apostolicae caritatis 19 marca 1970 r

Paweł VI Motu proprio Apostolicae caritatis (19 marca 1970 r.)

 • Powołanie przy Stolicy Apostolskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych


Pawe vi motu proprio novae normae de pastorali migratorum cura 15 sierpnia 1969 r

Paweł VI Motu proprio Novae Normae de pastorali migratorum cura (15 sierpnia 1969 r.)


Kongregacja biskup w instrukcja de pastorali migratorum cura 22 sierpnia 1969 r

Kongregacja Biskupów Instrukcja De pastorali migratorum cura(22 sierpnia 1969 r.)


Jan pawe ii konstytucja apostolska pastor bonus 28 czerwca 1988 r

Jan Paweł IIKonstytucja ApostolskaPastor Bonus(28 czerwca 1988 r.)

 • Powołanie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych


Sob r watyka ski ii konstytucja dogmatyczna o ko ciele nn 48 50

Sobór Watykański IIKonstytucja dogmatycznao Kościele(nn. 48-50)

 • Kościół jako wspólnota pielgrzymująca ku wiecznemu wypełnieniu w Bogu

 • Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

Jan Paweł II Encyklika Redemptoris MaterO Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.(25 marca 1987 r.)

 • Maryja „Gwiazdą Przewodnią”, patronką życiowej pielgrzymki wary ku wiecznemu wypełnieniu


Kodeks prawa kanonicznego 1983 kan 1230 1234

Kodeks Prawa Kanonicznego(1983)kan. 1230-1234

 • pątnictwo jedną z ważnych form pobożności

 • przywileje dla sanktuariów

 • zobowiązanie do intensywnej troski duszpasterskiej wobec pielgrzymów


Katechizm ko cio a katolickiego 1992

Katechizm Kościoła Katolickiego(1992)

 • Teologiczne podstawy


Jan pawe ii bulla incarnationis mysterium 29 listopada 1998 r

Jan Paweł IIBullaIncarnationis mysterium(29 listopada 1998 r.)

 • Ogłoszenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

 • Wartość pielgrzymowania, teologiczne motywy

 • Praktyki wpisujące się w pielgrzymowanie (odpusty, przejście Drzwi Świętych, pojednanie)


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

Penitencjaria ApostolskaRozporządzenie dotyczące uzyskania odpustu jubileuszowego(29 listopada 1998 r.)


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

Przygotowanie teologiczno – duszpasterskie do jednej

z kluczowych praktyk jubileuszowego Roku Świętego, jaką stanowi pielgrzymowanie


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychPielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000(25 kwietnia 1998 r.)


Pielgrzymka w wielkim jubileuszu roku 2000

Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000

 • „służyć pomocą wszystkim pielgrzymom i duszpasterzom odpowiedzialnym za pielgrzymki, ażeby w świetle Słowa Bożego i wielowiekowej tradycji Kościoła, wszyscy mogli mieć pełniejszy udział w duchowym bogactwie pielgrzymowania” (n. 3).


Pielgrzymka w wielkim jubileuszu roku 20001

Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000

 • Teologia pielgrzymowania w przekroju historiozbawczym

 • Pielgrzymka Chrystusa zniżającego się od Ojca ku ludziom


Pielgrzymka w wielkim jubileuszu roku 20002

Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000

 • Formy rozwoju pielgrzymowania w 20 wiekach Kościoła (migracje ascetyczne, pielgrzymki do Ziemi Świętej, Drogi „ad Petri Sedem, Drogi Św. Jakuba, pielgrzymki maryjne, pątnicze tradycje, duchowość pielgrzymki, duchowe znaczenie pielgrzymki – droga ku świętości struktury opieki duszpasterskiej


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychSanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego(8 maja 1999 r.)


Sanktuarium pami obecno i proroctwo boga ywego

Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego

 • Teologia sanktuarium (obecność Boga wśród swojego Ludu, znak Jego dobroci, miłosierdzia i zbawienia

 • Przestrzeń medytacji nad wielkimi dziełami Boga, zdumienia, dziękczynienia i uwielbienia


Sanktuarium pami obecno i proroctwo boga ywego1

Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego

 • Miejsce odnawiania przymierza z Bogiem

 • Miejsce słuchania Słowa Bożego

 • Miejsce intensywniejszego rozwoju sakramentalnego życia

 • Miejsce urzeczywistniania eklezjalnej wspólnoty


Sanktuarium pami obecno i proroctwo boga ywego2

Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego

 • Symbol celu życia – nieba

 • Znak nadziei

 • Maryja „żywe sanktuarium obecności Boga pośród nas”; patronka pielgrzymki wiary


Sanktuarium pami obecno i proroctwo boga ywego3

Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego

 • Duszpasterstwo w sanktuariach – obfitsze głoszenie Słowa Bożego, intensyfikacja sakramentalnych posług, nawrócenie i odnowa formacja do świętości, do miłosierdzia, do dialogu, budzenie eklezjalnych postaw, rozwijanie różnych form chrześcijańskiej kultury

 • Ostrzeżenie przed fałszywymi formami, rytualizmem itp.


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

Jan Paweł IIList apostolskiO pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia(29 czerwca 1999 r.)

 • Refleksja związana z pielgrzymowaniem do biblijnych miejsc

 • Teologia przestrzeni


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii Zasady i wskazania(17 grudnia 2001 r.)

 • Rozdział 8: Sanktuaria i pielgrzymki


Ii polski synod plenarny 1991 1999

II Polski Synod Plenarny (1991-1999)


Kongregacja ds duchowie stwa wskazania og lne dla duszpasterstwa turystycznego 27 marca 1969 r

Kongregacja ds. DuchowieństwaWskazania ogólne dla duszpasterstwa turystycznego(27 marca 1969 r.)


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychWskazania dla duszpasterstwa turystycznego(29 czerwca 2001 r.)


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

 • Cel dokumentów

  wskazanie podstaw do prawidłowego kształtowania duszpasterstwa. Nie można mówić o pastoralnej posłudze Kościoła bez uwzględnienia jasnych teologicznych przesłanek. Inaczej pielgrzymkowemu ruchowi zagrozi wiele nieprawidłowości, a nawet skieruje się on ku swoistego rodzaju magii

  wskazanie duszpasterskich priorytetów

  ewangelizowanie pątniczego ruchu

  zachowanie religijnego charakteru pielgrzymek


Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana pawla ii w krakowie

 • „Działalność duszpasterska musi dążyć do tego, aby poprzez specyfikę każdej pielgrzymki wierzący przebył zasadniczy szlak wiary” (Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu.., n. 20)


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Ks. Maciej Ostrowski


 • Login