Ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana paw a ii w krakowie
Download
1 / 30

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach. Pius XII Konstytucja apostolska Exul familia (1 sierpnia 1952 r.) . Paweł VI Motu proprio Apostolicae caritatis (19 marca 1970 r.) .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ks. Maciej OstrowskiUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pielgrzymowanie

w kościelnych dokumentach


Pius XII Konstytucja apostolska Exul familia (1 sierpnia 1952 r.)


Paweł VI Motu proprio Apostolicae caritatis (19 marca 1970 r.)

 • Powołanie przy Stolicy Apostolskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych


Paweł VI Motu proprio Novae Normae de pastorali migratorum cura (15 sierpnia 1969 r.)


Kongregacja Biskupów Instrukcja De pastorali migratorum cura(22 sierpnia 1969 r.)


Jan Paweł IIKonstytucja ApostolskaPastor Bonus(28 czerwca 1988 r.)

 • Powołanie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych


Sobór Watykański IIKonstytucja dogmatycznao Kościele(nn. 48-50)

 • Kościół jako wspólnota pielgrzymująca ku wiecznemu wypełnieniu w Bogu

 • Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego


Jan Paweł II Encyklika Redemptoris MaterO Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.(25 marca 1987 r.)

 • Maryja „Gwiazdą Przewodnią”, patronką życiowej pielgrzymki wary ku wiecznemu wypełnieniu


Kodeks Prawa Kanonicznego(1983)kan. 1230-1234

 • pątnictwo jedną z ważnych form pobożności

 • przywileje dla sanktuariów

 • zobowiązanie do intensywnej troski duszpasterskiej wobec pielgrzymów


Katechizm Kościoła Katolickiego(1992)

 • Teologiczne podstawy


Jan Paweł IIBullaIncarnationis mysterium(29 listopada 1998 r.)

 • Ogłoszenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

 • Wartość pielgrzymowania, teologiczne motywy

 • Praktyki wpisujące się w pielgrzymowanie (odpusty, przejście Drzwi Świętych, pojednanie)


Penitencjaria ApostolskaRozporządzenie dotyczące uzyskania odpustu jubileuszowego(29 listopada 1998 r.)


Przygotowanie teologiczno – duszpasterskie do jednej

z kluczowych praktyk jubileuszowego Roku Świętego, jaką stanowi pielgrzymowanie


Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychPielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000(25 kwietnia 1998 r.)


Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000

 • „służyć pomocą wszystkim pielgrzymom i duszpasterzom odpowiedzialnym za pielgrzymki, ażeby w świetle Słowa Bożego i wielowiekowej tradycji Kościoła, wszyscy mogli mieć pełniejszy udział w duchowym bogactwie pielgrzymowania” (n. 3).


Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000

 • Teologia pielgrzymowania w przekroju historiozbawczym

 • Pielgrzymka Chrystusa zniżającego się od Ojca ku ludziom


Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000

 • Formy rozwoju pielgrzymowania w 20 wiekach Kościoła (migracje ascetyczne, pielgrzymki do Ziemi Świętej, Drogi „ad Petri Sedem, Drogi Św. Jakuba, pielgrzymki maryjne, pątnicze tradycje, duchowość pielgrzymki, duchowe znaczenie pielgrzymki – droga ku świętości struktury opieki duszpasterskiej


Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychSanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego(8 maja 1999 r.)


Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego

 • Teologia sanktuarium (obecność Boga wśród swojego Ludu, znak Jego dobroci, miłosierdzia i zbawienia

 • Przestrzeń medytacji nad wielkimi dziełami Boga, zdumienia, dziękczynienia i uwielbienia


Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego

 • Miejsce odnawiania przymierza z Bogiem

 • Miejsce słuchania Słowa Bożego

 • Miejsce intensywniejszego rozwoju sakramentalnego życia

 • Miejsce urzeczywistniania eklezjalnej wspólnoty


Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego

 • Symbol celu życia – nieba

 • Znak nadziei

 • Maryja „żywe sanktuarium obecności Boga pośród nas”; patronka pielgrzymki wiary


Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego

 • Duszpasterstwo w sanktuariach – obfitsze głoszenie Słowa Bożego, intensyfikacja sakramentalnych posług, nawrócenie i odnowa formacja do świętości, do miłosierdzia, do dialogu, budzenie eklezjalnych postaw, rozwijanie różnych form chrześcijańskiej kultury

 • Ostrzeżenie przed fałszywymi formami, rytualizmem itp.


Jan Paweł IIList apostolskiO pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia(29 czerwca 1999 r.)

 • Refleksja związana z pielgrzymowaniem do biblijnych miejsc

 • Teologia przestrzeni


Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii Zasady i wskazania(17 grudnia 2001 r.)

 • Rozdział 8: Sanktuaria i pielgrzymki


II Polski Synod Plenarny (1991-1999)


Kongregacja ds. DuchowieństwaWskazania ogólne dla duszpasterstwa turystycznego(27 marca 1969 r.)


Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychWskazania dla duszpasterstwa turystycznego(29 czerwca 2001 r.)


 • Cel dokumentów

  wskazanie podstaw do prawidłowego kształtowania duszpasterstwa. Nie można mówić o pastoralnej posłudze Kościoła bez uwzględnienia jasnych teologicznych przesłanek. Inaczej pielgrzymkowemu ruchowi zagrozi wiele nieprawidłowości, a nawet skieruje się on ku swoistego rodzaju magii

  wskazanie duszpasterskich priorytetów

  ewangelizowanie pątniczego ruchu

  zachowanie religijnego charakteru pielgrzymek


 • „Działalność duszpasterska musi dążyć do tego, aby poprzez specyfikę każdej pielgrzymki wierzący przebył zasadniczy szlak wiary” (Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu.., n. 20)


Dziękuję za uwagę

Ks. Maciej Ostrowski


ad
 • Login