Anj yoplast
Download
1 / 48

ANJİYOPLASTİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

ANJİYOPLASTİ. DR. ÜMİT BELET ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI. Anjiyoplasti Patofizyolojisi. Balon an j i y oplast i – vasküler bir darlık ya da tıkanıklığın balon kateterle genişletilmesi Etki mekanizması Plak komprese edilemez Arteryel plakta kırılma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ANJİYOPLASTİ' - audi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anj yoplast

ANJİYOPLASTİ

DR. ÜMİT BELET

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI


Anjiyoplasti patofizyolojisi
Anjiyoplasti Patofizyolojisi

 • Balon anjiyoplasti– vasküler bir darlık ya da tıkanıklığın balon kateterle genişletilmesi

 • Etki mekanizması

  • Plak komprese edilemez

  • Arteryel plakta kırılma

  • Arter duvarında lokalize diseksiyon


 • Yırtık media içine kadar ilerleyebilir

 • Adventisyal tabaka- gerilir ve uzar

  • Lümende kazanç

   • oluşan yarıklar

   • adventisyadaki uzama

  • Birkaç haftada intimada yeniden şekillenme süreci

  • Neointimal hiperplazi - düzgün intimal yüzeyi • Ekzantrik lezyon - daha az yanıt

 • Plağın kendisinden çok karşı tarafındaki damar duvarı gerilir

 • Balon söndürüldüğünde normal elastik duvar geri çekilir (elastik recoil) ve yetersiz bir sonuç elde edilir


Nasil yaparim
NASIL YAPARIM

 • Hasta değerlendirilmesi

 • Tedavi planının yapılması

 • Giriş ve lezyona erişim

 • Lezyonun geçilmesi

 • Lezyonun genişletilmesi

 • Sonucun kontrol edilmesi


I hastan n de erlendirilmesi
I. Hastanın Değerlendirilmesi

 • Tedavi hem hemodinamik olarak anlamlı lezyonu olan hem de bu lezyonla ilişkili semptomları olan hastalarda yapılmalıdır

  • Semptom ve bulguların nedeninin iskemi olduğunu göstermek

 • Ayrıntılı bir klinik öykü

  • Vasküler semptomlar

  • Eşlik eden hastalıklar (kardiyak hst., KRY, DM)

  • Vasküler hastalıklar için risk faktörleri (sigara, hiperlipidemi, vb)

  • KM allerjisi öyküsü


 • Ayrıntılı fizik inceleme (özellikle vasküler hastalıkla ilgili)

  • Nabızları palpe et, cilt ısısı ve lezyonlarına bak, ABI değerlendir

  • Hasta uzun süre (2 saat) yatabilir mi?

  • Konfüzyon, ajitasyon, ağrı var mı?

  • Anestezi gerekir mi? – İV sedasyon/GA

 • Aydınlatılmış onam

  • İşlemden hedeflenen sonuç

  • İşlemin nasıl yapılacak

  • Orta ve uzun dönem sonuçlar

  • Potansiyel komplikasyonlar ve riskler

  • Re-stenoz olasılığı

  • Alternatif tedavi seçenekleri – neden PTA


Ii tedavi plan n n yap lmas
II. Tedavi planının yapılması

 • PTA’da başarının anahtarı pek çok girişimsel işlemde olduğu gibi hazırlıktır

 • Başlamadan önce;

  • İşlemin endikasyon ve kontraendikasyonları değerlendir

  • Var olan görüntülemeleri incele

  • Kullanılacak olası yaklaşım ve malzemeleri seç


 • Endikasyonlar

  • PTA genel olarak kısa segment darlık ve oklüzyonlarda endikedir

   • Renal arterde FMD’e bağlı darlıklarda

   • Mezenter arterlerde distal darlıklarda

   • SFA ve diz altı darlıklarında


 • Kontraendikasyonlar

  • Büyük bir ülser ya da anevrizmal bir segmente komşu lezyon

   • embolizasyon ve rüptür riski ↑

   • Stent ya da kaplı stent daha uygun seçenek

 • Göreceli kontraendikasyonlar

  • Ekzantrik plak

  • Uzun stenoz ve oklüzyonlar

  • Ağır kalsifiye lezyonlar


 • Görüntülemede değerlendirilecekler

  • Lezyonun morfolojisi

   • Stenoz - oklüzyon

   • Uzunluk

   • Kalsifikasyon

   • Plak dağılımı

  • İnflow ve outflow akımların değerlendirilmesi

  • TASC2 sınıflandırması ve önerileri

  • En uygun giriş yeri ve yönü

  • Lezyon tedavisi için en uygun ekipman


Ekipman
Ekipman

 • Balon kateterler 

 • Diagnostik kateterler

 • Kılavuz kateterler

 • Kılavuz teller

 • Kronik total oklüzyon (CTO) araçları 

 • Kılıflar

 • Şişirme cihazı

 • Aspirasyon trombektomi ekipmanı

 • Stentler

 • Kaplı stent

 • İyi bir Kalp Damar Cerrahı arkadaş


Balon se imi
Balon seçimi

Balon çapı

 • Preop anjiyolarda lezyona hemen komşu olan arter segmentinin çapını ölç

 • Post-stenotik dilatasyondan ölçüm yapma

  Balon uzunluğu

 • Lezyonu tedavi edecek en kısa uzunluk

  • Komşu normal damarda minimum intimal hasar

 • Ardışık uzun segment lezyonlarda uzun balonlar


Iii giri ve lezyona eri im
III. Giriş ve Lezyona Erişim

 • Olası olduğu kadar en kısa ve en düz yol

 • Kılıfla lezyon arasında yeterli çalışma alanı bırak

 • Gnl ipsilateral ana femoral a. girişi

 • Kontralateral ana femoral a. giriş

  • Lezyon tarafı ana femoral arter giriş yerinde lokal problem

  • Ana femoral arterin üstünde ve altında lezyon olduğunda

   • örneğin kombine iliak ve SFA hastalığı


 • Ekstremite lezyonlarında lezyonun proksimal kesiminden geçilemezse → distal tarafındaki arterden retrograd giriş

  • subklavyen arter orijininde tıkanıklık varsa aksiler ya da brakial giriş

  • popliteal arter ya da pedal arterlerden giriş


 • IV. Lezyonun Geçilmesi

  • Mutlaka anjiyografi yap

   • Lezyonu tekrar değerlendir

   • PTA en iyi seçenek mi?

   • Oklüzyonda damarın tekrar dolduğu yeri göster

   • Distal dalları değerlendir

  • Roadmap kullan  • Daha karmaşık lezyonlar sorun olabilir geçilir

  • Şekilli bir kateter ve açılı hidrofilik tel kullanarak dar segment içerisinden teli yönlendirin

  • Teli çevirmek için bir torker kullanın

  • Acele etmeyin ve asla zorlamayın.

  • Eğer tel eğilmeye başlarsa ve ileriye doğru spiral şekil oluşturursa yol açıyordur.


  • Oklüzyonları geçmek daha karmaşıktır ve sabır gerektirir.

  • Tıkanma noktasında damarın şekline bak. Arter sıklıkla incelerek bir noktaya gider- hedef burasıdır.

  • Önce düz bir tel kullan ve açılı kateter kullanarak teli tıkanıklığın apeksine yönlendir .

  • Kılavuz tel sıklıkla oklüzyonun içerisinden geçer


  Transluminal geçiş başarısız gerektirir.

  subintimal geçiş dene  Subintimal geçiş subintimal girmeyi dene

  • Pozitif yönleri

   • uzun dönem açık kalma hızlarının daha yüksek

    • düzgün subintimal yüzey

  • Negatif yönleri

   • gerçek lümene tekrar girmenin bazen çok güç

   • damar perforasyon insidansı yüksek

   • subintimal trakt başarısız olursa kollaterallerin kapanması


  K lavuz tel lezyonu ge ti inde
  Kılavuz tel lezyonu geçtiğinde subintimal girmeyi dene

  • İşlem sonuçlanan dek tel mutlaka lezyonun diğer tarafında olsun!

   • Sorun olursa müdahale etmek için

  • Hedef damarın içinde olduğundan emin olmak içi her zaman anjiyografi yap

   • Hedef damarın ötesinde telin küçük bir kollateral damarda olması olasıdır ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir

  • Heparin ver (50-100 U/kg)


  Lezyonu ge me s ras ndaki sorunlar
  Lezyonu geçme sırasındaki sorunlar subintimal girmeyi dene

  Lezyonu geçememek

  • Yaklaşım ve tekniğini değiştirmeyi düşün

  • Farklı kateter ve telleri dene (0.035"→0.018")

  • Dur, daha sonra dene


  Tel lezyonu geçmesine rağmen üzerinden kateter ilerlemiyor

  • Uzun introdüser kılıf kullan

  • Kılavuz teli gergin tut ve kateteri iterken bir o tarafa bir diğer tarafa çevir.

  • En düşük profilli balon kateterle predilatasyon yap

  • 0.035" tel üzerinden hiçbir kateter ilerlemiyorsa, çek

   • Stiff hidrofilik tel

   • 0.018 " tel - düşük profilli balon


  V lezyonun geni letilmesi
  V. Lezyonun Genişletilmesi ilerlemiyor

  • Balonun pozisyonunu belirlemek için roadmap yap

  • Floroskopik gözlem altında şişir

   • Balonun yerinde mi?

   • Oluşan bel tamamen açıldı mı?

  • Bu sırada basınç göstergesine bakarak önerilen basınçları geçmemeye çalış


  Multiple lezyonlar olduğunda strateji nasıl olmalıdır? ilerlemiyor

  • Aynı damar trasesi boyunca tüm lezyonlara anjiyoplasti yapılmalıdır.

   • Sadece bir kısmına anjiyoplasti yapmak anatomiyi değiştirir, fakat hemodinamik iyileşme sağlamaz.

   • Anjiyoplasti yapılan yerler de dilatasyondan sonra yavaş akım devam ettiği için tromboze olabilirler

  • Distalden proksimale  • Balon şişirilmesi sırasında ağrı ilerlemiyor

   • Adventisyadaki gerilme sinir liflerini uyarır

   • Ağrı olduğunda balon daha fazla şişirme

   • Balonun söndürüldükten sonra devam eden ağrı rüptüre ya da diseksiyona bağlıdır.

   • Kontrol anjiyogram yap, bu olasılıkları hemen ekarte et
  Geni letme s ras nda kar la lan sorunlar
  Genişletme sırasında karşılaşılan sorunlar ilerlemiyor

  Balonun ileri ya da geri migrasyonu


  Balonun tam açılmaması ilerlemiyor

  • Balonda oluşan bel kaybolmayabilir

  • Aynı çaplı balonla daha uzun süreli şişir

  • Şişirme basıncını çok artırma – balon patlar

  • Aynı çapta ancak yüksek basınçlı balon dene

  • “Cutting” balon kullan

   • “Cutting” balonu komşu normal damar çapından çok stenozun olduğu segmentin çapına göre seç

   • Daha sonra ilk balonla tekrar anjiyoplasti yap


  Balonunun patlaması ilerlemiyor

  • çok sıkı kalsifiye stenozlar içerisinde patlayabilir

  • Gnl uzunlamasına yırtılır – sorun yok

  • < %1 çevresel şekilde yırtılır  Vi sonucun kontrol edilmesi
  VI. Sonucun Kontrol Edilmesi ilerlemiyor

  Sonlanma noktası

  • <%30 rezidü darlık kalması

  • Distal arteryel akımın açık olması

  • Komplikasyon olmaması

  • Kontrol anjiyografi yap


  30 dan fazla rezid el stenoz
  %30 ilerlemiyor’dan fazla rezidüel stenoz

  • Rezidüel stenoz iki neden bağlı olabilir;

   • Elastik recoil söz konusudur – stentle

   • Lezyon az genişletilmiştir

  • 1 mm daha geniş çaplı bir balonla tekrar PTA yap

  • Eğer olasıysa gradient ölç, gradient yoksa dur

  • Kritik olmayan damarda %30-50 rezidüel stenoz varsa bırak (pek çok stenoz anjiyoplasti sonrası tekrar şekillenir)


  Komplikasyonlar
  Komplikasyonlar ilerlemiyor

  • Diseksiyon

  • Distal embolizasyon

  • Rüptür


  Diseksiyon
  Diseksiyon ilerlemiyor

  • Uygun olmayan şekilde fazla dilatasyon

  • Pek çok anjiyoplasti yerinde post-PTA anjiyografide diseksiyon olur

  • Distal akımı engelliyor mu?- önemli

  • İnflow akım plağı karşı duvara doğru itmesi → arteryel akımda durma

  • PTA’dan hemen sonra anjiyoplasti yerinde oluşan akut oklüzyon - gnl diseksiyona 20


  Akımı kısıtlayan bir diseksiyon varsa: ilerlemiyor

  • Düşük basınçlı bir balonu diseksiyon bölgesinde 3-5 dakika kadar şişir

  • Sıklıkla flap duvara yapışır

  • Kontrol anjiyografi - iyi bir akım - sorun yok  Distal embolizasyon
  Distal embolizasyon ilerlemiyor

  • Klinik olarak anlamlı olağan değil, fakat organ veya ekstremite kaybı olabilir

   Embolizasyon nasıl önlenebilir?

  • Uygun antikoagülasyon kullanılması,

  • Endovasküler cihazların dikkatli ilerletilmesi

  • Lezyonun en az manipulasyonu

  • “Distal protection device” kullanmak

  • PTA yerine stent, hatta kaplı stent kullanmak


  Embolizasyon saptanırsa ne yapılmalıdır? ilerlemiyor

  • Ekstremitenin ya da hedef organın klinik durumunu değerlendir.

  • Heparinle tam doz antikoagülasyon uygula

  • Hastada bulunan kılıflara bak, aspire et ve yıka

  • Vasodilatör ver

  • Distale etkilenen outflow damar yatağı içerisine çok delikli bir kateter yerleştir

   • r-tPA

   • Glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistleri

  • Bir aspirasyon kateteri (Pronto ya da Export gibi) ile aspire et

  • Mekanik tromboliz dene


  R pt r
  Rüptür ilerlemiyor

  • Akut, keskin ve sürekli ağrı

  • Hemodinamik instabilite

  • İnfrainguinal rüptürler sıklıkla akut oklüzyonla sonuçlanır

   Rüptür nasıl önlenebilir?

  • Balonun çapını doğru seçmek

  • İdeal sonuç elde etmeye çalışma

   “excellent is the enemy of good”

  • Balon anjiyoplasti ile sonuç alamıyorsan, dur.

   • Darlığı stentle ya da cerrahiye ver.
  ad